Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / Під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009 - перейти до змісту підручника

Коли виникла соціологія?

Термін «соціологія» у буквальному значенні слова означає «наука про суспільство» або «вчення про суспільство». Вперше його вжив французький філософ Огюст Конт (1798-1857) в своїй праці «Курс позитивної філософії» (Т. 1-6, 1830-1842).

Виникнення соціології як науки відображає якісно новий етап в історії людства, коли поряд з державою з'явилася нова соціальна сила - суспільство, опонентний йому і нерідко протистоїть йому. Виникнення і оформлення суспільства як самостійного соціального феномена відбулося в XVIII в. і означало появу на історичній арені таких її рушійних сил, як політичні партії, профспілки, різні економічні, культурні та інші утворення, які об'єднували людей, що переслідують інтереси і цілі, відмінні від цілей та інтересів панівного класу, і виражених в існуванні відповідних інститутів та організацій . До цього часу і після нього в соціальної думки нерідко складалася така ситуація - говорили про суспільство, а бачили держава і роздумували про нього.

Не меншою мірою виникненню соціології сприяла революція в природознавстві, її успіхи в біології, астрономії, фізиці, хімії. Можливості, продемонстровані цими науками і вживаними ними методами, справили величезний вплив на соціальну думку і спонукали спроби застосувати їх в суспільствознавство. Відображенням цієї тенденції став навіть той факт, що О. Конт, звернувшись до досвіду природознавства, спочатку свого пошуку називав науку про суспільство «соціальної фізикою», висловивши глибоку переконаність, що в соціальній науці також можна знайти подібні індикатори та показники, за якими можна судити про розвиток суспільства.

Ще однією з причин та передумов виникнення соціології як науки став доконаний факт відділення релігії від процесу наукового знання. До Нового часу, аж до XIX в.

Всі прояви творчої - наукової, художньої, будь творчої - думки починалися (щиро чи за традицією) з посилання на волю Божу. І лише після цього починалися самі на-учние міркування і висновки. Адже навіть всі великі відкриття в науці завжди супроводжувалися релігійної аргументацією. Як, наприклад, був виражений другий закон Ньютона? «Божественна сила дорівнює добутку божественної маси на божественне прискорення».

Ця обмеженість релігійною риторикою особливо стосувалася соціальної думки, яка до цього часу була не в повному розумінні суспільствознавчої і не цілком наукою (в сучасному трактуванні цього поняття). Тому величезне звучання отримав мужній відповідь П. Лапласа (1749-1827), який у відповідь на питання Наполеона, а де місце Бога в його теорії про небесну механіку, гордо відповів, що він в такий гіпотезі не потребував.

Соціологія виникла тоді, коли її поява вже не вимагало посилання на деякі теологічні постулати. І це багато в чому сприяло тому, що соціологічна думка не була Сков-на догмами і канонами релігій, що зробило її вигляд абсолютно світським і не передбачають впливу надприродних сил (хоча такі спроби іноді і здійснювалися).

Не менш важливий вплив на появу соціології надав поворот в стилі і способах мислення, в методах узагальнення даних аналізу. Досі роздуми про суть соціальних, політичних і духовних проблем йшли в так званому нормативному режимі - так має бути. Адже ще Платон роздумував про ідеальну державу, яка повинна відповідати якомусь умоглядному ідеалу. Цьому в тій чи іншій мірі слідували все писання, праці, богословські історії. Соціологія одна з перших поставила перед собою завдання осмислити існуючу, а не уявну або бажану реальність.

Сталося і розширення об'єкта аналізу.

Раніше вся соціальна думка носила досить чітко виражену спрямованість, пов'язану з описом (рідше з аналізом) політики та дій політичних осіб (царів, ханів, королів, князів і т.д.). При розгляді проблем суспільства, особливо цивільного, виявилося, що багато нового, суттєвого, значимого маємо за межами політики - у її соціальної, економічної та духовного життя (проблеми ринку праці, світогляду, ідеології, ролі робітничого класу і т.д.).

І нарешті, самою основною причиною, що призвела до виникнення соціології як науки є той факт, що суспільство постало в людському вимірі, бо в умовах Нового часу кожна людина перетворювався на суб'єкт історичного процесу. Більше того, людина стає рівнозначним суб'єктом поряд з державою і суспільством. (Така постановка питання протистоїть спорах і полеміці про те, що найголовніше - суспільство чи людина.) Цей корінний поворот у соціальній науці і соціальній практиці був здійснений в результаті перемог великих буржуазних революцій - англійської та французької. Особливо це яскраво було виражено під француз-ської революції наприкінці XVIII в. Вона проголосила свободу, рівність, братерство всіх людей? незалежно від соціального походження, соціального стану, віросповідання, національної приналежності. Саме з цього періоду починається нове осмислення ролі людини, вивчення свідомості і поведінки людей як активних учасників економічних, соціальних, політичних і культурних змін. Одночасно людина Нового часу став носієм самих різних світоглядних орієнтацій, які в значній мірі були пов'язані з його соціальноклассовой і професійною приналежністю. Відповідь на ці питання могла дати тільки нова наука, що отримала назву соціології.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коли виникла соціологія? "
 1. Ентоні Гідденс. Соціологія, 1999

 2. Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / Під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009

 3. Фролов С.С. Соціологія. Підручник. Для вищих навчальних закладів. М.: Наука - 256 с., 1994

 4. Толстова Ю. Н.. Вимірювання в соціології: навчальний посібник / Ю. Н. Толстова. - М.: КДУ. - 288 с., 2007

 5. 2.6.6. Плюрально-циклічні концепції в соціології
  виникло як знаряддя в руках меншості суспільства для придушення більшості, і не сумнівався в бутті суспільних класів і неминучості класової боротьби. Одночасно він відстоював концепцію історичного плюралізму і, тим самим, неминуче, ціклізма. «Соціальний розвиток, - писав Л. Гумплович, - наскільки м'и познайомилися з ним, є приватним, місцевим і тимчасовим: ми вже говорили, що ми
 6. Додаткова література
  соціологія: Перспектівиг, проблемиг, методиг. - М., 1972. Вінер Н. Кібернетика і суспільство. - М., 1958. Конституція Російської Федерації (прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р.). - М., 1993. Луман Н. Чому необхідна «системна теорія»? - Проблем-миг теоретичної соціології. (Ред. А.О. Бороноев.) - СПб., 1994. Луман Н. Соціальні системи: Нарис загальної теорії.
 7. ЛЕКЦІЯ № 5. Соціологія особистості
  ЛЕКЦІЯ № 5. Соціологія
 8. ЛЕКЦІЯ № 1. Соціологія як наука
  ЛЕКЦІЯ № 1. Соціологія як
 9. Розділ I. Що таке соціологія?
  Соціологія?
 10. Глава 8. Психосемантические методи в соціології
  соціології
 11. Розділ Синтетичні поняття соціології
  соціології
 12. Розділ III Емпіричні поняття соціології
  соціології
 13. Глава 1 Соціологія: проблеми та перспектіви___
  Глава 1 Соціологія: проблеми та
© 2014-2021  ibib.ltd.ua