Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія (підручник) → 
« Попередня Наступна »
Східно-Сибірський державний технологічний університет. НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ФІЛОСОФІЇ для студентів денного навчання, 2001 - перейти до змісту підручника

Контрольні питання для СРС 1.

Що є «техніка»? 2.

У чому негативні результати технічної орієнтації прогресу людства? 3.

У якому співвідношенні перебувають «наука» і «техніка»? 4.

У чому перевага наукового світогляду перед релігійним, зокрема-християнським? 5.

У чому спільність, спорідненість наукового і християнського світоглядів? 6.

Чи можна сказати, що наукове і релігійне світогляду грунтуються на певних міфах? 7.

У чому причина виникнення глобальних, зокрема, екологічних, ядерних та ін проблем, т.

е. можливостей самознищення людства? 8.

Чому науково-технічна цивілізація не могла виникнути в буддійському або ісламському регіоні? 9.

Яка «доля» промислово-технічної орієнтації розвитку людства? 10.

Чому вмирає класичне науковий світогляд?

План семінарського заняття 1.

Техніка як предмет філософського розгляду. 2.

Єдність технічного розвитку суспільства з класичними науковими уявленнями про процеси розвитку природи. 3.

Постіндустріальна і постекономічного модель в світлі концепції сталого розвитку суспільства.

Теми рефератів 1.

Визначення поняття «техніка». 2.

Логіка технічного розвитку суспільства: загальне і приватне (окреме). 3.

«Філософія техніки» як розділ філософської науки. 4.

Технічна наука: своєрідність і специфіка. 5.

Особливість технічної теорії. 6.

Поняття «інженерна діяльність» та його місце в структурі соціальної діяльності. 7.

Науково-технічна революція: історія становлення та сучасний стан.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контрольні питання для СРС 1. "
 1. РОЛЬ ФІЛОСОФІЇ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА
  питання для СРС 1. Які історичні типи світогляду передували філософії? 2. Чому філософія є вищим історичним типом світогляду? 3. У чому специфіка філософського відображення світу? 4. Як співвідносяться наукова і філософська картини світу? 5. Що може означати взаємоперетворенням сущого і належного як елементів філософської картини світу? 6. Як розуміти філософську
 2. Тема: ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО КИТАЮ
  питання для СРС 1. Які древні повір'я передували культу предків? 2. У чому відмінність старокитайської філософії від індійської? 3. Коли, на думку Конфуція, існувала ідеальна держава? 4. Що служило для Конфуція критерієм поділу суспільства на верхи і низи? 5. Який сенс несе в собі вираз «стіна ієрогліфів»? 6. Яку роль відіграє конфуціанство в історії і життя Китаю?
 3. Тема: АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ
  питання про походження Всесвіту, а людина опинилася в центрі її уваги. Недарма над входом до храму Аполлона, в Дельфах було накреслено: «Пізнай самого себе». Сфера інтересів філософії змінюється, вона поступово як би намацує комплекс проблем, що стали постійним предметом аналізу не тільки в античній, але і в подальшій європейській традиції. У цей комплекс входять: проблема першооснови,
 4. Контрольні питання для СРС 1.
  Питання або в моральні доктрини? 3. У чому відмінність позицій номіналістів і реалістів? 4. Людина - як творіння Бога (середні віки) і людина як творець самого себе (Відродження). У чому відмінність цих двох підходів? 5. Сформулюйте основні принципи раціоналізму Р. Декарта. 6. Чи вірно вислів Спінози «Свобода є пізнана необхідність» у світлі сучасної філософії? 7. Чому
 5. Контрольні питання для СРС 1.
  Питання для мислячих людей: а / що я можу знати? Б / що я повинен робити? В / на що смію сподіватися? г / що є людина? У рішенні яких з цих завдань беруть участь метафізика, антропологія, релігія і мораль? Спробуйте дати свої відповіді на ці питання. 9. Нижче наводяться антиномії / космологічні ідеї / Канта: Теза: Світ має початок (кордон) у часі і просторі. Антитеза: Світ в часі і
 6. Контрольні питання для СРС 1.
  Питання, однаковий для всіх нас. У науки немає ніякої відповіді на це питання ». Чому? План семінарського заняття 1. Розуміння сутності релігії Л. Фейєрбаха. Різниця між матеріалізмом Л. Фейєрбаха і К.Маркса. 2. Різниця розуміння «практики» у філософії прагматизму і марксизму. 3. Теорія «сумніви-віри» як основа прагматичної гносеології. Концепція істини. Волюнтаристическая
 7. Тема: ФІЛОСОФІЯ У XX СТОЛІТТІ
  питання людського буття. Феноменологія - оригінальний напрямок, яке справило фундаментальний вплив на подальший розвиток філософських ідей. Її засновник - німецький філософ Едмунд Гуссерль (1859-1938) вважав, що як «сувора наука» вона покликана змінити підстави та методологічні посилки процесу пізнання, що лежать в основі наук, і всіх філософських систем. Феноменологія орієнтує
 8. Контрольні питання для СРС
  1. У чому специфіка російської філософії? 2. "Умом Россию не понять ...". У чому головна відмінність у поглядах західників і слов'янофілів? 3. Що таке "російська ідея"? 4. Як ви розумієте "філософію Всеєдності" В. Соловйова? 5. Яка роль православ'я в історії російської філософії? 6. У чому унікальність такого напрямку як російський космізм? 7. На основі поглядів слов'янофілів, Н.
 9. Контрольні питання для СРС 1.
  Чи можна визначити «буття» без поняття «духовність»? 2. Абсолютне буття - це бог? Бог - об'єктивна реальність, так як «існує» поза і незалежно від нашої свідомості. Чи згодні Ви з цим твердженням? 3. Як співвідносяться категорії «буття» і «матерія» Можна припустити, що буття ширше поняття, ніж матерія? Як бути тоді з положенням: «У світі немає нічого, крім рухомої
 10. Контрольні питання для СРС 1.
  Що таке природокористування? 2. Розкрийте співвідношення понять «біосфера» і ноосфера ». 3. Що значить «панувати» над природою? Чи є людина «паном» по відношенню до природи? 4. Чи можна керувати природними процесами? 5. Дайте визначення понять «природне» і штучне »у взаємодії природи і суспільства: яке їх співвідношення? 6. Свідоме і стихійне під
© 2014-2022  ibib.ltd.ua