Головна
ГоловнаПолітологіяГеополітика → 
« Попередня Наступна »
А.В. Маринченко. ГЕОПОЛИТИКА. Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М, 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

Концепції побудови геостратегії Росії

Існує кілька концепцій побудови геостратегії Росії. Одну з них називають концепцією реваншу. Її прихильники виступають за повернення позицій, якими свого часу володів Радянський Союз, у тому числі і відносно країн, що знаходилися під патронажем колишнього СРСР. Ряд прихильників цієї школи вважають за необхідне нарощування військової потужності Російської Федерації, підтримку держав, які виступають з антизахідних позицій, в тому числі, наприклад, зближення з Китаєм на антизахідної основі.

Швидше за все, орієнтація на таку політику призведе до серії подальших великих геополітичних невдач Російської Федерації.

Існують прихильники встановлення авторитарного режиму управління, в тому числі і в сфері зовнішньої політики. Такий підхід передбачає однозначне поділ світових держав на супротивників або союзників і проведення жорсткого конфронтаційного курсу проти суперників. Деякі представники пропонують різко посилити тиск на республіки СНД з метою примусу їх до зближення з Росією.

Така прямолінійна зовнішня політика навряд чи принесе успіх у сучасних складних геополітичних умовах.

Ще одну школу називають школою «добровільного підпорядкування». По суті, концепцію добровільного підпорядкування проповідував колишній міністр закордонних справ Росії Козирєв на початку 1990-х рр.., Коли Російська Федерація практично беззаперечно слідувала установкам Заходу. Представники даної школи дотримувалися ліберальної парадигми і вважали, що у своїй політиці в галузі безпеки Росія повинна однозначно орієнтуватися на НАТО та інші трансатлантичні структури. Зараз концепції «добровільного підпорядкування», або «атлантіз-ма», мають мало прихильників серед російського політичного істеблішменту.

Поруч аналітиків пропонується «балансує» концепція побудови геостратегії Росії, що припускає виборчий

398

вибір партнерів і «попутників» у тому чи іншому окремому питанні. Певні елементи цієї концепції можуть бути взяті на озброєння. При цьому слід враховувати, що супутні інтереси не можуть бути постійними і щодо різних світових проблем у «держав-попутників» можуть бути різні точки зору.

Офіційно Росія дотримується стратегії, націленої на формування багатополярної системи міжнародних відносин.

Тим часом детальних наукових розробок концепції багатополярності і ролі Росії в участі в багатополярний світ не існує. Більше того, є небезпечні, як видається, точки зору про те, що Російська Федерація, втілюючи в життя ідеї багатополярності, повинна прагнути до перетворення Західної Європи і Китаю в самостійні полюса світової політики. Але це може бути дуже небезпечно за умови, якщо сама Росія буде стояти на місці.

Викликає інтерес концепція геостратегії Росії, спрямованої на злам однополярної моделі устрою світу через протистояння американському впливу, насамперед на пострадянському просторі, а також на Близькому Сході, в Азії та інших регіонах світу.

В цілому для визначення основних напрямків геостратегії країни необхідний облік багатьох факторів. Саме комплексний підхід до формування геостратегії дозволить визначити перспективні напрямки розвитку країни, реалізація яких дозволить Росії зайняти відповідне місце серед провідних світових держав.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Концепцію побудови геостратегії Росії "
 1. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  концепції побудови геостратегії Росії? 26. У чому суть формування багатополярної системи міжнародних відносин? 27. Яка роль геополітичного аналізу? 28. Охарактеризуйте основні негативні тенденції, що впливають на процес формування геостратегії Росії. 29. Охарактеризуйте загальні світові тенденції, що впливають на формування геостратегії РФ. 30. Основні умови
 2. Британська і американська школи
  концепція «хартленда» (під яким розумілася Росія), «внутрішнього півмісяця» (Німеччина, Австрія, Туреччина та ін.) і «зовнішнього півмісяця» (Великобританія, США, Канада та ін.), створені уявою англійської геополітика X. Маккиндера; теорії «морської сили» і «світової гегемонії» США американського адмірала А. Мехен, теорія «військово-морської могутності» англійського адмірала Ф. Коломба, критерії
 3. 8.1.1. Роль стратегій в сучасній геополітиці
  концепції, стратегії і пропонують їх у вигляді книг або статей на ринку ідей. Одні ідеї таких «вільних» політологів через громадську думку або особисте спілкування з політиками становили основу державної стратегії, інші тільки впливали тим чи іншим чином на її форми 361 рование, а ідеї третього, зовсім не знайшовши попиту, канули в історію політичної думки. У XX в. практика складання
 4. Запропонована Коеном модель поліцентричності та ієрархічна
  концепціям, міститься велика кількість
 5. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Концепції Н. Я. Данилевського, якого Леонтьєв називав своїм учителем. Відомий вчений, публіцист, дослідник рибних промислів в кінці 60-х років опублікував знамените дослідження «Росія і Європа», в якій висунув теорію про безліч «культурно-історичних типів», які мають свою історію, відмінну один від одного. Стрижнем всієї роботи була думка про те, що кожен тип замкнутий у собі,
 6. Михайло Сергійович Горбачов (р. 1931 г1.)
  Концепцію соціалізму. »В цьому суть всієї діяльності Горбачова, для якого ленінський соціалізм був ідеалом, він, як і Хрущов, хотів прибрати ті деформації, які виникли в системі за Сталіна і марю-неве. У цьому половинчастість його реформ. Але перш ніж давати оцінку діяльності Михайла Сергійовича, подивимося, що вдалося зробити, що не вийшло і чому. Обвинувачі Горбачова говорять про те,
 7. 1.1. Громадянське суспільство і Армія: політичні, економічні, правові та соціальні правовідносини
  концепцію природних прав людини, Гроцій виводить з неї ідею суспільного союзу, здатного діяти відповідно принципам моралі та права; з гуртожитком, приходячи як впевненість в самозбереженні, так і забезпеченість недоторканності належить індивіду власності. 6 Там же. С. 514. 6 Макіавеллі Н. Вибрані твори. М., 1982. С. 328. Наступний стрибок у дослідженні ідей
 8. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
  Концепції маркетингу, т. к. націлена на індивідуальне обслуговування і задоволення вимог, що висуваються до товару конкретної групою споживачів, тобто принципу поглибленого сегментування на ринку. оргструктура по групі споживачів забезпечує довгострокові зв'язки з партнерами за операціями поставки і, отже, стабілізацію прибутку. Але частіше застосовуються комбінації зазначених
 9. Список використаної літератури
  концепції першої частини Цивільного кодексу / / Вісник Вищого арбітражного суду РФ. 1995. № 4. Мінасян А.М. Діалектичний матеріалізм. Ростов н / Д, 1972. Михайлівський І. В. Нариси філософії права. Томськ, 1914. Т. 1. Мозолин В.П. Право власності в Російській Федерації в період переходу до ринкової економіки. М., 1992. Мотовіловкер Є.Я. Право вимоги і інтерес / / Побудова правової
 10. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  концепції суспільного розвитку, може запропонувати більш глибоке і досить обгрунтоване розуміння форми правління як однієї з основних характеристик устрою держави, дати більш зважену класифікацію цих форм, намітити більш реальний прогноз їхнього розвитку. Годі й говорити, як це важливо зараз для по-літичної житті Росії, коли йде пошук найбільш ефективної форми організації і
© 2014-2021  ibib.ltd.ua