Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяПроблеми філософії → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Красніков, Л.М. Гавриліна, Е.С. Елбякан. Проблеми філософії релігії та релігієзнавства: Навчальний посібник /. - Калінінград: Изд-во КДУ. - 153 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Методологія релігієзнавства другої половини ХІХ - початку ХХ століття

Іноді релігієзнавство і теологію зближують на підставі того, що вони мають частково збігаються предмети дослідження та оперують одними і тими ж даними. Дійсно, релігієзнавці завжди приділяли велику увагу Священному Писанню і Священному Переданню, історії теологічної і релігійно-філософської думки, екклезіоло-гии, християнських обрядів і свят. У свою чергу, найбільш освічені і далекоглядні теологи прагнули осмислити дані і теоретичні висновки сучасної їм науки і використовувати їх у своїх цілях. Найяскравішими прикладами цього можуть служити біблійна археологія, що отримала небувалий розвиток у ХІХ-ХХ ст., Теорія прамонотеізма Вільгельма Шмідта (1868 - 1954), яка спирається на величезний масив етнологічних та історичних даних, теологічні за своєю суттю концепції Рудольфа Отто (1869 - 1937) і Фрідріха Хейлер (1892 - 1967), насичені релігієзнавчим матеріалом.

Крім того, в останні роки в релігійно-філософської та теологічної літературі простежується тенденція до розширювального тлумачення теології. Так, канадський неотоміст Б. Лонерган стверджує, що «теологія являє собою рефлексію з приводу релігії. Вона служить опосередкованою ланкою між релігією та культурою. Її функція полягає в тому, щоб прояснити значення і цінність релігії в контексті будь-якої з існуючих культур »33. Подібні визначення повністю стирають грань між теологією і религиоведением. Враховуючи, що предмети релігієзнавства і теології частково збігаються і що предмет теології все частіше тлумачиться гранично широко, фундаментальні відмінності між религиоведением і теологією, очевидно, слід шукати у сфері методології.

Глава 1. Формування релігієзнавчої парадигми

Розробкою методологічних проблем науки про релігію у другій половині ХІХ ст.

Займалися багато вчених. Серед них у першу чергу слід згадати М. Мюллера. «До Макса Мюллера, - зазначає сучасний історик релігієзнавства Ерік Шарп, - область вивчення релігій була обширною і наповненою різноманітними даними, але фактично в ній панував хаос. Після Макса Мюллера вона постала як щось цілісне і піддається освоєнню за допомогою деяких методів. Коротше кажучи, з'явилася можливість пояснювати численні дані науково »34. Саме М. Мюллер ввів поняття «наука про релігію», сформулював найважливіші методологічні принципи цієї науки і дав потужний імпульс для її подальшого розвитку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методологія релігієзнавства другої половини ХІХ - початку ХХ століття "
 1. Предмет, статус філософії релігії. філософія релігії і религиоведение
  методологічних і теоретичних позицій. Про час виникнення релігієзнавства існують крайні точки зору, як і про виникнення самої релігії. Одна з них стверджує, що релігія існує стільки ж, скільки існує людство, трансформуючись у міру його розвитку від ранніх її форм: анімізму, фетишизму, шаманізму - до складних систем універсальних світових релігій. В
 2. Додаткова література 1.
  Методології раннього релігієзнавства дозволяє зробити висновок про те, що наукове вивчення релігії передбачало використання методів компаративізму, класифікації, об'єктивності, еволюціонізму, історизму, редукціонізму, апостеріорізма, каузальності. Звичайно, запропонований список методів залишається відкритим і може бути доповнений більш скрупульозним дослідником, але методи, про які йшла мова вище,
 3. 1.Економіка і соціальна структура
  методологія розгорнула цю проблему в концепцію трьох ешелонів. Відповідно до цієї концепції можна говорити про три моделі (ешелонах) розвитку світового капіталізму: - ешелон розвиненого, класичного капіталізму - Англія, Франція, США, Канада, Австралія; - ешелон становлення буржуазних відносин в переплетенні з іншими економічними укладами - Росія, Японія, Австрія, Балканські держави; - ешелон
 4. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  методологічна частина юридичної науки - теорія дер-жави і права - тільки тоді буде мати соціальну цінність, якщо зможе правильно описати, об'єк-яснити, прогнозувати, і в деяких відносинах підтримати соціально- політичні, державного-венно-правові та пов'язані з ними інші суспільні процеси, що протікають як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так і в окремих,
 5. ЛІТЕРАТУРА
  методології. - М., 1985. Чиколини К.С. Соціальна утопія в Італії XVI - початку XVII в. - М., 1980. Штеклі А.Е. Томас Мюнцер. - М., 1961. Штеклі А.Е. Утопія і соціалізм. - М., 1993. Штокмар В. В. Економічна політика англійського абсолютизму в епоху його розквіту. - Л., 1962. Штокмар В.В. Історія Англії в середні століття. - Л., 1973. 66.Еразм Роттердамський та її час. - М., 1989. Яброва М.М.
 6. ТЕМИ І ПЛАНИ семінарських занять
  методології Гегеля, що лежить в основі його політико-правових поглядів? Що таке громадянське суспільство і держава, на думку Гегеля? У чому суть критики природного права і договірної теорії походження держави з точки зору історичної школи права? Які форми правління пропонували декабристи? Які уявлення М. Сперанського про політичну та громадянської свободу і рабство?
 7. Питання до заліку (ІСПИТУ)
  методології: а) «відродженого» природного права, б) юридичного позитивізму; в) марксизму; г) соціологічної юриспруденції. Слідуючи І. Канту, Б.А. Кістяківський стверджував, що в основі права лежить: а) абстрактне право, б) «дух нації»; в) «загальна користь»; г) принцип етичного повинності. «Правова держава передбачає верховенство приватного права над публічним і над конституцією в
 8. 1.Економіка і соціальна структура
  методологія розгорнула цю проблему в концепцію трьох ешелонів. Відповідно до цієї концепції можна говорити про три моделі (ешелонах) розвитку світового капіталізму: - ешелон розвиненого, класичного капіталізму - Англія, Франція, США, Канада, Австралія; - ешелон становлення буржуазних відносин в переплетенні з іншими економічними укладами - Росія, Японія, Австрія, Балканські держави; - ешелон
 9. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
  методології уніфікації права міжнародних комерційних контрактів неможливе без виявлення особливостей історичного розвитку руху до уніфікації. Історичне дослідження будь-якого явища дозволяє виявити логіку і динаміку його розвитку; осмислення минулого не тільки збагачує сьогодення, а й дає можливість прогнозувати еволюцію майбутнього. Рух часу накладає певні
 10. РОЗУМІННЯ ПЕРЕЖИВАННЯ У ФІЛОСОФІЇ І ПСИХОЛОГІЇ
  методології органицизма, евристично плідною при пізнанні складних систем. Навпаки, у філософії життя поняттю «органічне» надається біологічний і психологічний відтінок. Тільки потік органічного життя визнається реальним, і тільки те має цінність, що може бути пережито і органічно засвоєно, і навпаки, те, що не можна втиснути в межі органічного переживання,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua