Головна
ГоловнаПолітологіяЗовнішня політика і міжнародні відносини → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Фокеев. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики СРСР, 1917-1987 рр.. У 3-х томах. Т. 2, 1945-1970 рр.. / Под ред. Г. В. Фокеева. - М.: Междунар. отношенія.-456 с. - (Московський державний Ордена Трудового Червоного Прапора інститут міжнародних відносин МЗС СРСР), 1987 - перейти до змісту підручника

1. Світова соціалістична система в кінці 50-х - 60-ті роки

На рубежі 50-60-х років світова система соціалізму вступила в якісно новий етап. В результаті завершення відновлення радянським народом зруйнованого війною господарства країни та успіхів, здобутих вході подальшого будівництва соціалізму в СРСР, успішної реалізації завдань перехідного періоду в країнах, що вступили на шлях будівництва соціалізму після закінчення другої світової війни, в світі відбулися суттєві зміни у співвідношенні сил на користь соціалізму.

Світ соціалізму успішно подолав труднощі, викликані підступами зовнішнього і внутрішньої контрреволюції в НДР в 1953

році і в 1956 році в Угорщині. Важливим фактором, що сприяв посиленню позицій соціалізму в світі, стала перемога народної революції на Кубі в 1959 році і її подальший переростання в революцію соціалістичну.

Дістало подальший розвиток широке співробітництво соціалістичних держав в економічній, політичній, ідеологічній та культурній сферах. Успіхи соціалістичних країн дозволили на Нараді представників комуністичних і робочих партій в 1960 році в Москві зробити висновок про те, що головною відмінною рисою нашого часу є перетворення світової соціалістичної системи у вирішальний фактор розвитку людського суспільства.

У 60-ті роки у розвитку соціалістичного суспільного ладу в країнах світової соціалістичної сісгеми соціалізму були досягнуті нові успіхи, а міжнародні позиції соціалізму значно зміцнилися.

Між тим у цей період у розвитку світового соціалізму спостерігалися і відомі труднощі. У керівництві Китайської Народної Республіки та Народної Республіки Албанії возоб * Лада націоналістичні тенденції. Керівники цих країн взяли курс на згортання співробітництва та зв'язків з СРСР та іншими соціалістичними країнами (див. гл. XIII). Це завдало відомий збиток світовому соціалізму, його авторитету і впливу, змінивши ситуацію і на розвитку міжнародного комуністичного і національно-визвольного руху. Однак ці негативні тенденції не змогли в кінцевому рахунку перешкодити подальшому поступальному розвитку світового соціалізму, сил миру і прогресу.

У соціалістичних країнах успішно вирішувалися складні проблеми соціалістичного будівництва, забезпечення захисту революційних завоювань, спільної узгодженої діяльності на міжнародній арені. З найбільшою повнотою відносини соціалістичного інтернаціоналізму втілилися в соціалістичному співдружності, яке саме в 60-ті роки стало найбільш потужним фактором соціального прогресу в світі, надійним його оплотом.

Країни соціалістичної співдружності - учасниці Ради Економічної Взаємодопомоги та Організації Варшавського Договору, об'єднані спільністю інтересів і цілей, створювали в ці роки систему широкого багатопланового співробітництва та координації своєї діяльності на міжнародній арені. Відносини співдружності множили сили братських державі справі соціалістичного будівництва, допомагали зміцнювати їх безпеку і перетворювали їх союз в міцний оплот миру і міжнародної безпеки на нашій планеті.

Досягнення світової соціалістичної Комуністичне системи в 60-ті роки тісно пов'язані з успе-

будівництво в СРСР хами комуністичного будівництва в

В 60-ті РОКИ І його? УП

міжнародне значення СРСР; 60-ті роки з'явилися важливим етапом

в боротьбі радянського народу за створення матеріально-технічної бази комунізму. В результаті виконання семирічного (1959-1965 рр..) І восьмого п'ятирічного (1966-1970 рр..) Планів економічного розвитку потенціал СРСР значно збільшився. Великі зміни відбулися в аграрному секторі економіки. Хоча не були вирішені всі проблеми, що стояли перед сільським господарством, увагу ЦК КПРС і Радянського уряду до цієї галузі і масований приплив в неї капіталовкладень дозволили значно розширити виробництво сільськогосподарської продукції, насамперед зерна.

Були здійснені деякі заходи щодо вдосконалення управління промисловим і сільськогосподарським виробництвом. Валовий суспільний продукт зріс за цей період на 43%, вироблений національний дохід - на 45%, продукція промисловості зросла на 50%. Продуктивність суспільної праці збільшилася на 39%. На 33% зросли реальні доходи на душу населення. Якщо в 1950 році радянська примушує ленность виробляла менше 30% від рівня промислового виробництва в США, то на початку 70-х років - вже більше 80%. Успішний розвиток народного господарства дозволило підвищити матеріальний і культурний рівень життя трудящих, поліпшити умови їх праці та побуту, проведення відпочинку та дозвілля.

СРСР домігся значних результатів у розвитку науки і техніки, підготовці кадрів для самих різних областей народного господарства і для оборони і тим самим - для забезпечення своєї безпеки та безпеки своїх союзників. Зусилля щодо зміцнення своєї оборонної потужності в 60-і роки дозволили СРСР до початку 70-х років досягти військово-стратегічного паритету з США.

Успіхи комуністичного будівництва в СРСР, посилення могутності Радянського Союзу з'явилися важливим умовою зростання міжнародного впливу всієї соціалістичної системи, створили передумови для прискорення соціального прогресу. XXIV з'їзд КПРС констатував: «Соціалістичний суспільний лад, міцно утвердився в державах, що утворюють нині світову систему соціалізму, в історичному протиборстві з капіталізмом довів свою велику життєву силу» 17.

Соціалістичне будівництво в європейських країнах соціалізму. Провал підривних планів імперіалізму щодо соціалістичних країн

У 60-ті роки був досягнутий значний прогрес у розвитку соціалістичного суспільного ладу в європейських соціалістичних країнах.

Завдання чергового етапу будівництва соціалізму в НДР були визначені VI

з'їздом Соціалістичної єдиної партії Німеччини в 1963 році. Головним стратегічним завданням партії було оголошено розгорнуте будівництво соціалізму. Вирішення цього завдання в НДР пов'язували з прискоренням темпів соціально-економічного розвитку країни, підвищенням ефективності всього народного господарства. У першій половині 60-х років у промисловість активно впроваджувався госпрозрахунок, отримали розвиток принципи матеріальної зацікавленості, заохочувалося творчу участь трудящих в розвитку економіки.

Велике значення для забезпечення стабільного економічного і політичного розвитку країни мали заходи щодо посилення охорони кордону НДР, прийняті в серпні 1961 року.

П'ятирічний план економічного розвитку НДР 1966-1970 років був успішно виконаний. Щорічний приріст промислового виробництва склав 6,5%, продуктивності праці - 6%. В основному впоралося зі своїми завданнями сільське господарство країни. Тісніше стали зв'язку НДР з СРСР та іншими країнами соціалізму. Особливе значення для розвитку цих зв'язків мало укладення 12 червня 1964 Договору про дружбу, сотрудничест ве і взаємну допомогу між СРСР і НДР. У 1967 році НДР уклала договори про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу з Польщею, Чехословаччиною, Угорщиною та Болгарією, а в 1972 році-з Румунією.

У Польській Народній Республіці в роки другої п'ятирічки (1961 -1965 рр.). Особливу увагу було приділено розвитку сировинної та паливно-енергетичної промисловості. На основі поставок нафти з СРСР в країні була створена нафтохімічна промисловість. У третій п'ятирічці (1966-1970 рр..) Була продовжена індустріалізація країни, зроблені кроки в галузі впровадження нових методів управління економікою. Загалом у період 1960-1970 років середні темпи зростання національного доходу склали 6,1% »продуктивності праці - 4,4%, реальної заробітної плати-1,8%. Разом з тим VI з'їзд ПОРП (грудень 1971 р.) констатував наявність ряду недоліків в економічній політиці.

Соціально-економічний і політичний розвиток Угорської Народної Республіки в кінці 50-х і в 60-ті роки відбувалося в умовах наполегливої боротьби комуністів і всіх трудящих за ліквідацію наслідків кризи 1956 року.

У другій половині 50-х років правлячі кола західних держав посилили агресивні і підривні дії проти соціалістичних країн Європи. Найбільшою провокацією з'явилася організація в 1956 році контрреволюційного заколоту в Угорщині, що мав на меті ліквідувати соціалістичний лад в цій країні і відірвати її від соціалістичної співдружності.

Ядро контрреволюції становили декласовані, а також буржуазні і дрібнобуржуазні елементи; в країну проникали представники реакційної еміграції. У ролі головних натхненників путчу виступили США, що фактично визнав згодом глава ЦРУ Аллен Даллес.

При підготовці заколоту контрреволюційні сили широко використовували помилки колишнього керівництва (результатом яких були певні соціально-економічні труднощі), зловживання владою та порушення соціалістичної законності, які викликали невдоволення частини трудящих.

У самий розпал заколоту уряд США заявило про свою готовність надати угорської контрреволюції позику в сумі 20 млн. дол Що знаходиться під контролем ЦРУ радіостанція «Вільна Європа» тривалий час вела підривну пропагандистську роботу проти соціалістичної Угорщини, а в дні заколоту прямо закликала здійснювати напади на урядові та партійні установи.

Заколот почався в ніч з 23 на 24 жовтня 1956 Незабаром контрреволюційним силам вдалося змінити склад уряду. Були відновлені буржуазні партії, а деякі представники цих партій включені в уряд. В порушення конституційної процедури і договірних зобов'язань

Угорщини, всупереч волі угорського народу було оголошено про денонсацію Варшавського Договору і «нейтралітет Угорщини».

У важких умовах розгулу «білого терору» і реальної загрози ліквідації народно-демократичного ладу робочий клас і його кращі представники проявили твердість і витримку. Партія впоралася з діяльністю фракцій, в ній був утворений новий керівний центр - Тимчасовий центральний комітет Угорської соціалістичної робочої партії. На початку листопада 1956 було створено революційний робітничо-селянський уряд на чолі з Яношем Кадаром.

4 листопада новий уряд звернулося до командування радянських військ в Угорщині, що знаходилися там відповідно до угод в рамках ОВС, з проханням надати допомогу у розгромі сил контрреволюції, забезпеченні порядку і спокою в країні. Така допомога була надана. Радянський Союз також надав матеріальну допомогу угорським трудящим, долають наслідки кризи, і відправив їм 50 тис. т зерна і борошна, 5 тис. т цукру, 3 тис. т м'яса, медикаменти, сировина, паливо та інші матеріали. Інтернаціональну допомогу Угорщині зробили і інші братні країни. Розрахунки імперіалізму на погибіль соціалізму в Угорщині не виправдалися.

Провалилися і розрахунки імперіалістичних держав використовувати події в Угорщині з метою підриву єдності і згуртованості соціалістичного табору. Велике значення в цьому плані мала опублікована 30 жовтня 1956 Декларація уряду СРСР про основи розвитку і подальшого зміцнення дружби і співробітництва між Радянським Союзом та іншими соціалістичними країнами. У декларації підкреслювалося, що Радянський уряд у взаєминах з соціалістичними країнами твердо проводить у життя ленінські принципи рівноправності народів і прагне до подальшого зміцнення дружби і співробітництва між соціалістичними країнами на основі повного суверенітету кожного соціалістичної держави.

«Радянський уряд, - говорилося в декларації, - висловлює впевненість, що народи соціалістичних країн не дозволять зовнішнім і внутрішнім реакційним силам похитнути основи народно-демократичного ладу, завойованого і укріпленого самовідданою боротьбою і працею робітників, селян , інтелігенції кожної країни ».

Наприкінці 1956 - початку 1957 року відбулися візити до Москви урядових і партійних делегацій Польщі, Румунії, НДР, КНР, Угорщини, Чехословаччини, Болгарії та МНР. Під час переговорів були обговорені та вирішені найважливіші питання міждержавних відносин в інтересах подальшого зміцнення дружби і рівноправного співробітництва країн соціалістичної системи.

У 1958-1961 роках у ВНР було здійснено повне коопе рірованіі сільського господарства. Успішно був виконаний трирічний план 1958-1960 років. У листопаді 1962 VIII з'їзд УСРП констатував, що в країні створені основи соціалістичного суспільства. З'їзд намітив перехід до завершального етапу будівництва соціалізму. 1 січня 1968 в Угорщині було розпочато процес перебудови господарського механізму. В цілому п'ятирічні плани 1961 -1965 і 1966-1970 років були успішно виконані.

У Румунії до 1960 року була створена економічна база соціалізму. Весною 1962 року було завершено соціалістичне перетворення сільського господарства. Успіхи в розвитку економіки країни дозволили на X з'їзді РКП (1969 р.) висунути завдання побудови всебічно розвиненого соціалістичного суспільства.

У Народній Республіці Болгарії до 1958 року, як це визначив VII з'їзд БКП, були створені основні передумови для перемоги соціалізму. У 60-ті роки Болгарія перетворилася на розвинуте індустріально-аграрна держава з високим рівнем розвитку науки. У країні була здійснена соціалістична революція в галузі культури. У 1969 році в Болгарії була введена нова система планування і економічного стимулювання.

 У Монгольської Народної Республіці до кінця 50-х років було завершено кооперування, і соціалістичні виробничі відносини стали панівними у всіх сферах економіки. У 1959-1960 роках в результаті освоєння нових земель в країні в 3,2 рази збільшилися посівні площі. 

 З початку 60-х років МНР вступила в етап завершення будівництва соціалізму. Треба було вирішити такі масштабні завдання, як подальше створення матеріально-технічної бази соціалізму, створення раціональної структури народного господарства, продовження індустріалізації сільського господарства. XV з'їзд МНРП (червень 1966 р.) прийняв нову програму партії - програму завершення будівництва соціалізму в МНР. Загалом у 60-ті роки було зроблено суттєвий крок вперед по шляху реалізації цього завдання. 

 Наприкінці 60-х років СРСР надав МНР значну політичну підтримку і військову допомогу з метою запобігання посягань з боку КНР, керівництво якої в 60-ті роки перейшло до експансіоністської зовнішньополітичному курсу (див. гл. XIII). 

 Для Чехословацької Соціалістичної Республіки 60-ті роки стали складним періодом. Третій п'ятирічний план (1961 - 1965 рр..) Був недовиконаний. Завдання четвертого п'ятирічного плану (1966-1970 рр..) Також не були втілені в життя. Певний застій в економіці не забарився позначитися на життєвому рівні трудящих. Суб'єктивізм і волюнтаризм в управлінні соціально-економічними процесами погіршували виниклі труднощі, які викликали невдоволення частини трудя щихся. Шляхи подолання труднощів були намічені XII (1962 р.) і XIII (1966 р.) з'їздами КПЧ. Нове керівництво КПЧ, обране на її XIII з'їзді, не зуміло взяти під свій контроль процес виправлення недоліків і помилок, не зуміло зжити суб'єктивістські методи управління суспільством, що сприяло виникненню стихійного громадського руху, в якому був відкритий простір діям правих і антисоціалістичних сил, різних опортуністичних груп всередині партії.

 Січневий (1968 р.) Пленум ЦК КПЧ намітив цілий ряд заходів з ліквідації кризових явищ у суспільстві, щодо стримування антисоціалістичних сил. Ці рішення, однак, повністю так і не були виконані. Партія і державні органи втрачали контроль над розвитком подій. До літа 1968 країна вступила в гостру кризу, в ході якого правоопортуністичні і антисоціалістичні сили під прикриттям гасел про «нової моделі» соціалізму повели атаку на соціалістичний лад, намагалися підірвати дружні відносини Чехословаччини з Радянським Союзом та іншими країнами соціалізму. Ці сили створювали свої організації і зуміли захопити позиції в засобах масової інформації, використовувати їх для дезорієнтації мас і громадськості, а також частини партійних кадрів для поширення антимарксистских і антирадянських поглядів. 

 Відсутність в той період організаційного та ідейної єдності в партії і в її керівництві перешкоджало реалізації в цілому правильних рішень XIII з'їзду КПЧ і вело до кризи в партії та суспільстві. Поступово критика помилок і недоліків втратила конструктивний характер і зусиллями антисоціалістичних сил перетворилася на компрометацію всієї діяльності КПЧ, в очорнення соціалізму як суспільного ладу, в дискредитацію дружби і співробітництва ЧССР з СРСР. 

 Братські партії соціалістичних країн неодноразово звертали увагу керівників КПЧ на те, що розвиток подій у Чехословаччині ставить під загрозу не тільки завоювання соціалізму в країні, а й спільні інтереси соціалістичної співдружності. У листі до ЦК КПЧ, прийнятому на нараді керівників комуністичних і робочих партій СРСР, Болгарії, Угорщини, НДР і Польщі, що відбувся 14-15 липня 1968 р. в Варшаві, вказувалося, що вони ніколи не допустять, щоб «імперіалізм мирним або немирним шляхом , зсередини або ззовні, пробив пролом в соціалістичній системі і змінив на свою користь співвідношення сил в Європі ». 3

 Серпень 1968 в Братиславі відбулася нарада представників комуністичних і робочих партій Болгарії, Угорщини, НДР, Польщі, СРСР і Чехословаччини. У прийнятій заяві вони наголосили, що підтримка, зміцнення та захист завоювань соціалізму є загальним інтернаціональним обов'язком всіх соціалістичних країн. 

 Представники ЦК КПЧ запевняли в Братиславі керівників братніх партій, що вони візьмуть конкретні заходи для стабілізації обстановки та захисту соціалістичних завоювань. Однак діяльність ревізіоністських кіл в партії і в її керівництві блокувала прийняття партійними і державними органами належних заходів з подолання кризи. Керівники партії і держави виявилися не на висоті положення і, проявляючи слабкість і нерішучість, не змогли нічого зробити для відсічі контрреволюції. Антисоціалістичні сили все більше активізували свою діяльність. Події розвивалися таким чином, що створювалася цілком реальна загроза інфільтрації контрреволюційних елементів через західні кордони республіки і прямої підтримки антисоціалістичних угруповань силами імперіалізму. Над соціалістичної Чехословаччиною нависла серйозна небезпека. У цих умовах марксистсько-ленінські партії та уряду Болгарії, Угорщини, НДР, Польщі та Радянського Союзу, керуючись принципами Братиславського заяви та враховуючи прохання партійних і державних діячів ЧССР, прийшли до єдино можливого вирішення: надати братньому чехословацькому народу інтернаціональну допомогу в захисті його соціалістичних завоювань . 21

 Серпень 1968 військові частини Радянського Союзу, Народної Республіки Болгарії, Угорської Народної Республіки, Німецької Демократичної Республіки та Польської Народної Республіки вступили на територію Чехословаччини, з тим щоб запобігти небезпеку, що нависла над союзницьким соціалістичною державою. 

 Інтернаціональна акція соціалістичних держав забезпечила умови для подолання кризи, стабілізації обстановки, зміцнення позицій соціалізму, зміцнила західні кордони соціалістичної співдружності. Основна частина радянських військ, а також війська Болгарії, Угорщини, НДР і Польщі були виведені з Чехословаччини протягом двох місяців. Частина радянських військ за угодою між СРСР і ЧССР від 16 жовтня 1968 залишилася тимчасово на території ЧССР. 

 Важливим етапом у боротьбі за нормалізацію обстановки в країні став грудневий (1970 р.) Пленум ЦК КПЧ, який прийняв документ «Уроки кризового розвитку в Компартії Чехословаччини та суспільстві після XIII з'їзду КПЧ». У цьому документі було дано грунтовний марксистсько-ленінський аналіз причин виникнення кризової ситуації в країні, виражена глибока вдячність Радянському Союзу за надання братньої допомоги народам Чехословаччини. По суті в 1968 році в Чехословаччині відбулася смичка сил імперіалізму і внутрішньої реакції, паразитували на прорахунках колишнього керівництва КПЧ і чехословацької держави. Їх метою було відірвати Чехословаччину від соціалістичної співдружності, знищити соціалістичний лад в ЧССР і таким чином завдати удару по пози циям соціалізму в Європі і в світі в цілому. XIV з'їзд КПЧ (1971 р.) повністю підтвердив цю оцінку. 

 Новий етап у розвитку радянсько-чехословацьких відносин був відкритий підписанням 6 травня 1970 нового Договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між двома країнами. Договір сприяв зміцненню міжнародних позицій ЧССР. 

 Провал спроб агресивних і підривних дій імперіалізму проти Угорщини, Куби, Чехословаччини, надалі В'єтнаму показав, що братерську єдність соціалістичних країн, їх співпраця і взаємна допомога є надійним бар'єром на шляху спроб ворожих сил послабити, підірвати, а потім і ліквідувати соціалістичні завоювання трудящих. 

 1 січня 1959 на Кубі упав диктатор-Перемога соціалістічес-ський режим. Революційна Куба 10 ян-кой революції на Кубі варя 1959 була визнана Радянським 

 Союзом. У травні 1960 року між двома країнами були встановлені дипломатичні відносини. На початку 60-х років народно-демократична революція на Кубі переросла в соціалістичну, і країна вступила на шлях широких соціалістичних перетворень. У народному господарстві виникла і успішно розвивався державний сектор. У країні були ліквідовані експлуататорські класи. Робочий клас перетворився на провідну силу нового суспільства. Кубинський народ успішно захистив завоювання революції від зазіхань імперіалізму США, відобразивши в квітні 1961 року вторгнення банд контрреволюціонерів, підтриманих і збройних США. Радянський Союз надав також допомогу кубинському народу восени 1962 роки, зірвавши американські плани удушення кубинської революції (див. гл. XVIII). 

 Соціалістична революція на Кубі довела життєвість ідей марксизму-ленінізму. Її перемога зміцнила позиції соціалізму на світовій арені, розширила його географічні кордони. 

 Успіхи соціалістичних країн у зміцненні соціалістичного суспільного ладу, успішне подолання труднощів і ліквідація кризових ситуацій в 1956 році в Угорщині і в 1968 році в Чехословаччині послужили міцним фундаментом для всебічного розвитку співробітництва і зміцнення єдності соціалістичних держав. 

 Об'єктивною закономірністю розвитку 

 Співпраця світової системи соціалізму є 

 братських марксистсько-г ^ 

 ленінських партій інтернаціоналізація політичної, хо 

 зяйственной і духовного життя, подальше зближення соціалістичних країн при повному збереженні їх національних особливостей, при глибокому взаємній повазі до них партнерів по співпраці. 

 Інтернаціоналізація розвитку світового соціалізму як об'єктивний процес знаходить вираження в принципах соціалістичного інтернаціоналізму, на яких будуються відносини всередині соціалістичної співдружності. Це - всебічне співробітництво і братська взаємодопомога в ході побудови соціалізму і комунізму, солідарність у захисті соціалістичних завоювань і міжнародних позицій світового соціалізму, це також повну рівноправність, взаємна повага незалежності і суверенітету братніх держав, невтручання в справи один одного. 

 Прагнучи скомпрометувати створювані світовим соціалізмом міжнародні відносини нового типу, буржуазні політологи пустили в ужиток поняття так званого «обмеженого суверенітету», якому нібито рівнозначний соціалістичний інтернаціоналізм. Таке тлумачення є перекрученням його гуманістичної суті. 

 Разом з тим не слід забувати про те, що розвиток світової системи соціалізму, як всякий життєвий процес, не вільне від протиріч. Між соціалістичними країнами можуть виникати, як вказувалося в підсумковому документі міжнародної Наради комуністичних і робочих партій 1969, «ті чи інші розбіжності, породжені відмінностями в рівні їх економічного розвитку, в їх соціальній структурі, міжнародне становище, пов'язані з їх національними особливостями ... »18 

 В силу єдиної громадської основи всіх соціалістичних країн, тотожності їх корінних, перспективних інтересів зазначені суперечності не носять антагоністичного характеру, вони зазвичай вирішуються відповідно до цими інтересами. Інтернаціональні інтереси не є щось протилежне інтересам національним, навпаки, вони виражають найбільш істотні, основоположні якості останніх. Як немислимо задовольнити справжні національні інтереси тієї чи іншої соціалістичної країни на шкоду інтересам миру соціалізму в цілому, так і неможливо домогтися здійснення міжнародних цілей, діючи всупереч інтересам трудового народу окремих країн. 

 КПРС виходить з того, що зміцнення нового типу міжнародних відносин відбувається на основі розв'язання суперечностей, що виникають як у ході внутрішнього розвитку соціалістичних країн, так і на міжнародній арені. Найважливішим фактором, що забезпечує узгодження інтересів соціалістичних країн, є співпраця марксистсько-ленінських партій, якому КПРС приділяла в 60-ті роки першорядну увагу. Це співпраця будувалася на суворому дотриманні принципів самостійності і рівності кожної партії. 

 Особливе значення для розвитку міжпартійного співробітництва мали міжнародні наради комуністичних і робочих партій 1957, 1960 і 1969 років. 

 16-19 листопада 1957 відбулася Нарада представників комуністичних і робочих партій 64 країн світу. Декларація, прийнята учасниками наради, підтвердила єдність поглядів комуністичних і робочих партій з основних питань здійснення соціалістичної революції і будівництва соціалізму. Особливе значення мало вказівку на наявність загальних закономірностей, що лежать в основі боротьби за соціалізм, властивих розвитку всіх країн, що вступили на шлях будівництва соціалізму. При цьому відзначалася необхідність їх правильного розуміння і обліку відповідно з історичними умовами і національними особливостями тієї чи іншої країни. 

 У листопаді 1960 року в Москві відбулося міжнародне Нарада марксистсько-ленінських партій, в якому взяли участь делегації 81 партії. Нарада прийняла Заяву та Звернення до народів усього світу. У програмному документі наради - Заяві дана характеристика сучасної епохи. Нарада закликало комуністичні і робочі партії соціалістичних країн зміцнювати єдність, вивчати колективний досвід будівництва соціалізму, повніше використовувати переваги соціалістичної системи і ресурси кожної країни, дотримуватися принципів пролетарського і соціалістичного інтернаціоналізму у взаєминах між країнами, виховувати трудящих у цьому дусі, бути непримиренними до всіх проявів націоналізму і шовінізму. 

 Важливим етапом у розвитку співпраці марксистсько-ленінських партій соціалістичних країн стало міжнародне Нарада комуністичних і робочих партій, що відбулося 5-17 червня 1969 в Москві. Нарада всебічно проаналізувало процес розвитку світової системи соціалізму. У ході наради відбувся обмін досвідом будівництва нового суспільства в країнах соціалізму, були висловлені думки з питань зміцнення співробітництва соціалістичних держав. 

 «Успіхи соціалізму, його вплив на хід світових подій, ефективність його боротьби проти імперіалістичної агресії, - підкреслювалося в прийнятому нарадою документі, - завдання боротьби проти імперіалізму на сучасному етапі і єдність дії комуністичних і робочих партій, всіх антиімперіалістичних сил значною мірою залежать від згуртованості соціалістичних країн. Єдність дій країн соціалізму - важливий фактор згуртування всіх антиімперіалістичних сил ». 

 Наради комуністичних і робочих партій кінця 50 - 60-х років зіграли видатну роль у розвитку співробітництва братніх марксистсько-ленінських партій країн соціалістичної співдружності. 

 На зазначених нарадах комуністичним і робочим партіям довелося обговорювати і складні проблеми, пов'язані з відходом Комуністичної партії Китаю і Албанської партії праці від співпраці з марксистсько-ленінськими партіями інших соціалістичних країн, насамперед з КПРС. Цей відхід надав негативний вплив на стан міждержавних відносин між КНР і НРА, з одного боку, і більшістю інших соціалістичних країн - з іншого. У 60-ті роки Албанія припинила свою діяльність у рамках Організації Варшавського Договору і Ради Економічної Взаємодопомоги. Наростала напруженість в радянсько-китайських міждержавних відносинах. Такий розвиток подій не могло відповідати інтересам народів соціалістичних країн, завданню зміцнення позицій соціалізму в світі. Разом з тим і самі ці події, і вивчення пов'язаних з ними проблем показали, наскільки складний і багатогранний процес розвитку міжнародних відносин нового типу. Принципове значення для вирішення виниклих протиріч мали вироблені Нарадою 1960 принципи співпраці марксистсько-ленінських партій. У документах Наради зазначалося, що інтереси комуністичного руху вимагають від кожної партії захисту його єдності на основі принципів марксизму-ленініз-ма, пролетарського інтернаціоналізму, недопущення будь-яких дій, що можуть підірвати цю єдність, суворого дотримання спільно розроблених оцінок і висновків, що стосуються загальних завдань боротьби проти імперіалізму, за мир, демократію і соціалізм. 

 Велике значення у розвитку співробітництва марксистсько-ленінських партій країн соціалістичної співдружності мали наради представників цих партій, що проходили у розглянутий період (кінець 50-х - 60-і рр..). На цих нарадах обговорювалися питання розвитку економіки братніх країн, вироблялася погоджена лінія з деяких питань зовнішньої політики і політичного співробітництва. 

 У 60-ті роки важливою і стабільною формою партійного співробітництва стали двосторонні зустрічі на вищому рівні. Розвинулися контакти між обласними, окружними комітетами партій і партійними організаціями інших рівнів. Співпраця марксистсько-ленінських партій стало найважливішим засобом узгодження їхньої політичної стратегії. 

 У зв'язку із загостренням ідеологічної боротьби на міжнародній арені, розширенням її масштабів, координацією зусиль імперіалізму в цій області важливе місце у відносинах між братніми партіями займає співпраця в області ідеологічної роботи. 

 В області ідеології вирішувалися такі спільні завдання, як послідовне поширення й утвердження марксистсько-ленінського світогляду, виховання трудящих.

 в дусі соціял- листического інтернаціоналізму, розвиток соціалістичної культури, а також боротьба проти ревізіонізму і опортунізму. 

 Важливою складовою частиною співпраці в галузі ідеології був спільний відсіч імперіалістичної пропаганді, яка вела проти миру соціалізму справжню «психологічну війну», використовуючи самі витончені прийоми і потужні технічні засоби. Її мета полягала в політико-ідеолого-гическом роззброєння народів соціалістичних країн, підриві основ соціалістичного ладу. 

 Питання ідеологічного співробітництва соціалістичних країн і боротьби з чужою їм ідеологією з'явилися предметом обговорення на зустрічах керівних діячів братських партій, а також на нарадах секретарів Центральних Комітетів з міжнародних та ідеологічних питань. На них відзначалася необхідність рішучого викриття антикомунізму, відсічі кампаніям проти соціалістичних країн, що мали своєю метою перекрутити зміст внутрішньої і зовнішньої політики країн соціалізму. 

 Міжпартійна співпраця успішно доповнювалося численними зв'язками між державними органами, громадськими організаціями, виробничими колективами соціалістичних країн. 

 У 60-ті роки на якісно новий уро-Міждержавне вень піднялося міждержавне со- 

 співробітництво країн бітництво країн соціалістичного 

 соціалізму в кінці rj г * г - 

 БО-х - 60-ті роки співдружності. Востаннє оновлено двусторон 

 ня договори про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між СРСР і країнами соціалістичної співдружності: з Болгарією - 12 травня 1967, Угорщиною - 7 вересня 1967 р., МНР - 15 січень 1966 р., Польщею - 8 квітня 1965, Румунією - 7 липня 1970 р., Чехословаччиною - 6 травня 1970 Відповідні договори про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу були укладені також між іншими соціалістичними країнами. Договори наповнилися більш глибоким змістом, що свідчило про підвищення рівня зрілості міжнародних відносин нового типу. У них підкреслювалося значення соціалістичного інтернаціоналізму як основоположного принципу відносин між соціалістичними країнами, містилися зобов'язання зміцнювати їх єдність і згуртованість, розвивати всебічне співробітництво, спільно захищати завоювання соціалізму; були відображені специфічні національно-державні та регіональні інтереси сторін. 

 У 60-ті роки успішно розвивалося міждержавне співробітництво соціалістичних країн на багатосторонній основі в рамках Організації Варшавського Договору, яка в цей період стала провідним чинником боротьби за мир в Європі і в усьому світі. У центрі уваги держав - учасниць ОВД перебували питання боротьби проти мілітаризації ФРН і її реваншистських домагань. У середині 60-х років держави - члени ОВС приступили до розробки спільної стратегії боротьби за мир і розрядку міжнародної напруженості, за безпеку і співробітництво в Європі. Бухарестське нараду Політичного консультативного комітету держав - учасників Варшавського Договору в 1966 році розробило широку перспективну програму діяльності країн соціалізму в боротьбі за мир. У 60-ті роки країни - члени ОВС спільно виступали проти допуску до ядерної зброї ФРН. Влітку 1966 роки вони прийняли програму широкої підтримки та забезпечення єдності дій соціалістичних країн з метою надання допомоги в'єтнамському народові в боротьбі з агресією США. У 1968 і 1970 роках ПКК підтримав пропозиції В'єтнаму про проведення переговорів з США. 

 У рамках ОВС отримало подальший розвиток оборонне співробітництво країн соціалістичної співдружності. Початок діяти Головне командування Об'єднаних збройних сил. Був створений штаб Об'єднаних збройних сил і призначені постійні представники штабу Об'єднаних збройних сил при всіх міністрах оборони держав - учасниць ОВС. 

 У вересні 1961 року було проведено першу нараду міністрів оборони країн - учасниць Організації Варшавського Договору. У 60-ті роки пройшов ще ряд таких нарад. На нараді ПКК в Будапешті в березні 1969 року були затверджені принципи роботи Комітету міністрів оборони та діяльності Об'єднаних збройних сил і об'єднаного командування. Відповідно до рішень наради було створено Комітет міністрів оборони, Військова рада Об'єднаних збройних сил та інші органи. 

 Економічне співробітництво країн соціалістичної співдружності в кінці 50-х - 60-і роки. Діяльність РЕВ 

 Матеріальною основою подальшого зміцнення єдності і згуртованості соціалістичних країн є всебічний розвиток і поглиблення економічного співробітництва між ними, планомірне зближення їх народних господарств. Найбільшою мірою цей процес розгортається у взаєминах країн - членів Ради Економічної Взаємодопомоги. 

 РЕВ - перша в історії міжнародна організація, діяльність якої будується на фактичному рівноправ'ї її членів, на братерській співпраці та взаємодопомоги, що у величезній мірі сприяє зміцненню могутності і авторитету світового соціалізму. 

 Країни, що входять у світову систему соціалізму, почали будівництво нового життя, маючи різний соціально-економічний рівень. НДР і Чехословаччина ставилися до індустріальних але розвиненим країнам. Угорщина, Польща, Болгарія і Румунія були державами з середнім рівнем капіталістичного розвитку. Монголія була країною відсталого кочового скотарства і практично не знала промисловості. Фактично колоніальної була економіка Куби, що знаходилася в повній залежності від економіки США. 

 На відміну від капіталістичного світу, де діє закон нерівномірності економічного, соціально-політичного і культурного розвитку, сильні країни збагачуються за рахунок пограбування слабких і всіляко закріплюють їх відставання, у світі соціалізму створюються необхідні умови для підтягування менш розвинених країн до рівня передових. У РЕВ створені умови для швидкого і всебічного прогресу кожної країни, для поступового вирівнювання рівнів їх суспільного розвитку в якості об'єктивної передумови поглиблення і збагачення сфери їхньої співпраці, органічного процесу їх зближення. У 60-ті роки в новий етап вступило економічне і науково-технічне співробітництво країн соціалістичної співдружності. З кінця 50-х років у цій області стали формуватися якісно нові елементи. Нарада перших секретарів Центральних Комітетів комуністичних і робочих партій країн - членів РЕВ в травні 1958 року підкреслило необхідність посилення ролі РЕВ в економічному співробітництві братніх країн. На XI сесії РЕВ в 1959 році були розглянуті проблеми розвитку найважливіших галузей народного господарства на період до 1965 року. Було також вирішено питання про створення об'єднаної енергетичної системи європейських соціалістичних країн і західних областей СРСР. 

 XII сесія РЕВ в Софії прийняла Статут РЕВ. У цьому документі підкреслювалася рішучість країн соціалістичної співдружності «... і надалі розвивати всебічне економічне співробітництво на основі послідовного здійснення міжнародного соціалістичного поділу праці в інтересах побудови соціалізму і комунізму в їхніх країнах та забезпечення сталого миру в усьому світі». Значним кроком вперед у справі здійснення економічного співробітництва братніх країн стало схвалення на червневому 1962 Нараді представників комуністичних і робочих партій країн - членів РЕВ документа «Основні принципи міжнародного соціалістичного поділу праці», яке визначило головні напрямки, зміст і форми економічного співробітництва соціалістичних країн. Основною формою економічних зв'язків (перш це була зовнішня торгівля) стали координація народногосподарських планів, спеціалізація і кооперування виробництва, створення спільних підприємств і господарських організацій. 

 З метою підвищення рівня керівництва економічним співробітництвом та виконання завдань, що стоять перед РЕВ, в червні 1962 були здійснені заходи щодо організаційного зміцнення та посилення діяльності органів Ради. Існуюче раніше Нарада представників країн в Раді було перетворено на постійно діючий Виконавчий комітет у складі представників країн - членів РЕВ на рівні заступників глав урядів. Створено було також Бюро Виконавчого комітету для розгляду питань господарського планування у складі заступників голів державних планових органів. 

 У червні 1962 року в Рада була прийнята Монгольська Народна Республіка. У 60-ті роки, вдосконалюючи економічне співробітництво, країни - члени РЕВ створили ряд спеціалізованих економічних і науково-технічних організацій на багатосторонній основі. Шість європейських країн - членів РЕВ в 1964 році заснували Організацію зі співробітництва в галузі чорної металургії (Інтерметалл) і Організацію по співпраці в шарикопідшипникової промисловості. У 1969 році виникла Організація зі співробітництва в галузі хімічної промисловості (Інтерхім). Крім створення організацій на багатосторонній основі в 60-ті роки було створено низку двосторонніх організацій. У ці роки був вдосконалений розрахунковий механізм співпраці. 

 Велике значення для удосконалення співпраці мало установа в 19> 63 році Міжнародного банку економічного співробітництва. У 1964 році спільною валютою для зовнішньої торгівлі країн - членів РЕВ став перекладний рубль. Тим самим було здійснено перехід від двостороннього клірингу до більш досконалої системі розрахунків. 

 Країни - члени РЕВ в 60-ті роки надавали значну допомогу менш розвиненим в економічному відношенні соціалістичним країнам. У першій половині 60-х років МНР отримала від СРСР кредити в розмірі 600 млн. рублів. Велика допомога була надана Кубі. Особливе значення для розвитку співробітництва в рамках РЕВ мало зміцнення економічних зв'язків соціалістичних країн з Радянським Союзом. У 1964 році був зданий в експлуатацію нафтопровід «Дружба», що зіграв величезну роль у забезпеченні братніх країн нафтою. У 1966 - 1970 роках при технічному сприянні СРСР в соціалістичних країнах було збудовано та реконструйовано більше 300 промислових і сільськогосподарських об'єктів. 

 Економічне співробітництво соціалістичних країн у 60-ті роки стикалося з певними труднощами. Так, антисоціалістичні сили в Чехословаччині в 1968 році намагалися заперечувати необхідність розвитку економічних зв'язків з СРСР та іншими соціалістичними країнами, прагнули довести, нібито це співробітництво знаходиться в протиріччі з національними інтересами Чехословаччини. Досвід, накопичений країнами соціалістичної співдружності в області економіч ського співробітництва, переконливо свідчив про протилежне. Розвиток економічного співробітництва стало одним з важливих умов успішного розвитку соціалістичних країн у 60-ті роки, служило міцною матеріальною основою зміцнення їх єдності. 

 Рішучість країн - членів РЕВ йти по шляху вдосконалення економічного співробітництва була переконливо продемонстрована в 1969 році на XXIII (спеціальному) засіданні сесії РЕВ. На цьому засіданні на рівні керівників братніх партій і урядів було прийнято рішення про розробку Комплексної програми соціалістичної економічної інтеграції. Комплексна програма подальшого поглиблення і вдосконалення співпраці і розвитку соціалістичної економічної інтеграції країн - членів РЕВ була одностайно прийнята в 1971 році на XXV сесії РЕВ. Таким чином, соціалістична співдружність підійшло до якісно нового етапу розвитку. 

 У 60-ті роки розширилися економічні зв'язки країн - членів РЕВ з іншими соціалістичними державами. 17 вересня 1964 було підписано угоду про участь Югославії в роботі ряду органів РЕВ. У цей період у роботі постійних комісій Ради Економічної Взаємодопомоги брали участь спостерігачі ДРВ і КНДР. У травні 1966 року в Організацію співробітництва залізниць вступила Куба. 

 У 60-ті роки співпраця социалисти- 

 Співпраця соціа-чеських держав розвивалося не тільки 

 лістіческіх країн J «г про« 

 в інших областях у політичній та економічній сферах. 

 Подальший розвиток отримало співробітництво в галузі культури. У 1956 році було підписано угоду про культурне співробітництво між СРСР і НРБ. У 1966 році між двома країнами було підписано нову угоду про наукове і культурне співробітництво. Почала культурного співробітництва між СРСР і НДР було покладено угодою 1956 року народження, а в 1964 році між двома країнами було підписано угоду про наукове і культурне співробітництво. Аналогічні угоди були підписані між СРСР та іншими соціалістичними країнами наприкінці 50-х - 60-ті роки - з ПНР (1956 р.), з ЧССР (1956 і 1966 рр..), З ДРВ (1957 р.), з МНР (1956 р.). Ці угоди послужили базою для переходу до культурного співробітництва на довгостроковій основі. У 60-ті роки більш активними стали контакти в галузі освіти, охорони здоров'я, розширилися прямі контакти між трудящими. Велике значення придбали зв'язку між громадськими організаціями, товариствами дружби, контакти трудових колективів, обмін досвідом роботи передовиків виробництва. У Радянському Союзі були створені товариства дружби з усіма країнами соціалістичної співдружності. 

 Активно розвивалися контакти між молодіжними органі заціями братніх країн. Зміцніли зв'язку профспілок. У травні 1964

 року в Будапешті відбулася зустріч представників профспілок УНР, НДР, СРСР, СРР, ПНР, ЧССР і СФРЮ, на якій були обговорені питання співпраці в розвитку бригад соціалістичної праці, руху новаторів. Влітку 1965

 року відбулася зустріч керівництва профспілок країн РЕВ і Югославії, а в жовтні 1966 року проходив другий нарада керівників профспілок країн - членів РЕВ. Таким чином, в 60-ті роки складовою частиною міжнародних відносин соціалістичних країн стало багатостороннє співробітництво профспілкових організацій. Важливою складовою частиною міжнародних відносин нового типу став туристський обмін, що розвивався в 60-і роки в умовах постійного зростання матеріального і культурного добробуту трудящих соціалістичних країн. 

 Загалом у період 60-х років був досягнутий значний прогрес у розвитку міжнародних відносин нового типу. Співпраця країн соціалістичної співдружності знайшло більш глибокий, змістовний характер. В рамках цієї співпраці з'явився цілий ряд якісно нових елементів, що забезпечили перехід у наступні, 70-ті роки до більш високого рівня співпраці. Успішний розвиток міжнародних відносин соціалістичних держав послужило міцною основою неухильного зміни співвідношення сил на міжнародній арені на користь соціалізму. 

 Соціалістична співдружність зробилося провідною і авторитетною силою сучасності, без участі якої стало неможливим вирішення жодного великого питання світової політики. У 60-ті роки соціалістичну співдружність наочно довело здатність охороняти завоювання соціалізму і бути головною перешкодою на шляху імперіалістичної реакції. Політика країн соціалістичної співдружності незмінно була спрямована на захист миру і безпеки, на зміцнення демократичних принципів в міжнародних відносинах. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Світова соціалістична система в кінці 50-х - 60-і роки"
 1.  Глава 10. Радянська держава в роки соціалістичного будівництва
    соціалістичного
 2. Контрольні питання
    світової війни? 2. Які причини виникнення «холодної війни» і гонки озброєнь? 3. Охарактеризуйте умови переходу до соціалізму країн Центральної та Східної Європи. 4. Назвіть успіхи відновлення народного господарства і причини відставання у розвитку окремих його галузей у повоєнні роки. 5. Чим пояснюється загострення Сталіним національного питання наприкінці війни і в повоєнні роки?
 3. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-х-90-ті р.
    світової війни історичний розвиток країн і народів Центральної та Південно-Східної Європи проходило у формах, які докорінно відрізнялися від Західної Європи. Нетривалі перетворення в цілому загальнодемократичною спрямованості тут змінив перехід до соціалізму, який копіював мінуси і плюси радянської консервативної моделі. Переживши ряд політичних потрясінь, держави регіону
 4. 3. Право на участь в управлінні підприємствами
    світової соціалістичної системи ». Приклад цьому подала Югославія, ще в 50-ті роки проголосила робоче самоврядування. За цей югославська компартія кілька десятиліть піддавалася звинуваченнями в ревізії марксизму-ленінізму, перш ніж ортодоксальні «марксисти-ленінці», стиснувши зуби, знехотя почали наслідувати її приклад. Однак і в Югославії, і тим більше в інших соціалістичних країнах дана
 5. Національне питання
    мування спільної для них соціалістичної нації. При капіталізмі національне питання виникає у зв'язку з конкурентною боротьбою, в тому числі збройної, різних груп національної буржуазії за "право" експлуатувати свої народи та національні багатства. У роки Радянської влади національне питання вирішувалося в напрямку згуртування народів, розвитку економіки відсталих республік, вирощування
 6.  Глави МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН капіталістичної системи НАПРИКІНЦІ 50-х - 60-ті РОКИ
    Глави МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН капіталістичної системи НАПРИКІНЦІ 50-х - 60-е
 7. Зростання міжнародного тероризму.
    світові держави стоять перед необхідністю міжнародного співробітництва в боротьбі з тероризмом. Розвиток регіональної та субрегіональної інтеграції в Європі, АТР та інших світових центрах. Інтеграційні процеси проходять в Європі, йдуть активні дебати щодо прийняття єдиної європейської конституції. Важливим для Росії представляється посилення співпраці в Європі (ОБСЄ, активізація відносин з ЄС),
 8. Питання до розділу 5
    світової війни? Які події цьому передували? 4. У чому полягали передумови, характер, рушійні сили, особливості та значення першої російської революції? 5. Яка розстановка політичних сил склалася в результаті першої російської революції, і як довго вона існувала? 6. Які цілі переслідувала і які результати отримала Столипінська аграрна реформа? 7. Вкажіть особливості першої
 9. § 6. Соціалістична держава
    світових релігіях, зокрема в християнській. Вони висувалися і розвивалися соціалістами-утопістами, містилися в билинах і переказах. Основи вчення про соціалістичну державу заклали у своїх працях К. Маркс, Ф. Енгельс, В. І. Ленін. Причому К. Маркс і Ф. Енгельс свої ідеї про майбутнє пролетарській державі черпали з досвіду Паризької Комуни. В.І. Ленін розвивав ці ідеї, спираючись на
 10. Соціалістична ідеологія
    соціалістичної ідеології пов'язана з суспільною власністю на засоби виробництва, з отриманням значної частини добробуту особистості через суспільний добробут. Дрібнобуржуазна (індивідуалістична) сторона соціалістичної ідеології є наслідком особистої власності на предмети споживання і гроші, обумовлених існуванням при соціалізмі товарно-грошових
 11. Становлення нового типу міжнародних відношенні
    мування міжнародних відносин нового типу. Ступінь досягнутого в перші повоєнні десятиліття єдності відповідала існуючим в той період відносно обмеженим можливостям співробітництва держав з різним рівнем економічного, політичного, суспільного розвитку, держав, які завершили війну з різним міжнародним статусом. Все це дещо стримувало розвиток нових
 12. Кіров (Костриков) Сергій Миронович (1886 - 1934)
    світової війни очолював більшовицьку організацію Владикавказа. Після лютневої (1917 р.) революції - член Владикавказького Ради. Делегат II Всеросійського з'їзду Рад, учасник Жовтневого збройного повстання в Петрограді. У роки громадянської війни один з організаторів оборони Астрахані, боротьби за Радянську владу на Північному Кавказі. У 1920 р. - повноважний представник РРФСР
 13. Культура
    світового панування, проповідь всього реакційного в науці, філософії, мистецтві, проповідь насильства, спраги наживи, протиставлення особистості й суспільства тощо і в той же час приреченість і песимізм. Соціалістична культура, створена за роки Радянської влади, ставила своєю метою комуністичне виховання активних, свідомих будівників комунізму. Вперше в історії людства соціалізм
 14. 8. Право на житло
    соціалістичних конституцій останнього покоління, тобто прийнятих у 60-ті - 70-і роки. На ділі воно, якщо розуміти його як право на отримання комфортабельного і відповідає потребам житла, майже ніде в цих країнах здійснено не було, за винятком хіба що НДР. Житло надавалося, але потреби в ньому зазвичай значно випереджали можливості їх задоволення, і в черзі на
 15. Проблемні питання 1.
    світовій політичній системі протягом історичного шляху її розвитку? 2. Якими процесами і факторами визначається світова політика сьогодні? 3. Глобалізація: міф чи реальність? 4. Світова і внутрішня політика: яке їх взаємовплив? 5. Який внесок теорії у формування світової політики? 6. Яка теоретична школа міжнародних досліджень і які аспекти сучасної
 16. Контрольні питання
    світовій політичній географії. За якими критеріями їх можна виділити? 3. Які три концепції служили основою зарубіжної політичної географін в 1950-і роки? Яким чином вони взаємопов'язані? 4. Який розвиток отримали в останні роки поняття «державна ідея» і «іконографія»? 5. Які теорії підготували поява «нової * політичної географії? Який внесок у розвиток теорії
 17. Г. В. Фокеева. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики СРСР, 1917-1987 рр.. У 3-х томах. Т. 2, 1945-1970 рр.. / Под ред. Г. В. Фокеева. - М.: Междунар. отношенія.-456 с. - (Московський державний Ордена Трудового Червоного Прапора інститут міжнародних відносин МЗС СРСР), 1987

 18. Світовий порядок в роки економічної кризи. Наступ фашизму.
    світової війни і в 20-ті роки фінансовим ресурсам (в первую.міровую війну США були головним кредитором європейських країн). Ділові кола Німеччини та Японії, навпаки, занадто пізно вступили в боротьбу за сфери впливу на світових 332 ринках (ті невеликі колонії, які Німеччина мала на початку XX століття, були втрачені їй за підсумками першої світової війни). Економічний потенціал даних країн
 19. VII. У пошуках нової ідентичності
    соціалістичного і культурологічного фемінізму (ЕДжаггер, Дж. Ловендускі). Відзначається, що нинішній комунітаризм більш консервативний і менш схильний до соціалістичних намірам. Розрізняють два види комунітаризму. Ціннісний комунітаризм обгрунтовує політику через моральну теорію, в центрі якої лежить ідея блага. Це напрям представляють Аласдар Макінтайр, основні роботи
© 2014-2022  ibib.ltd.ua