Головна
ГоловнаПолітологіяЗовнішня політика і міжнародні відносини → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Фокеев. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики СРСР, 1917-1987 рр.. У 3-х томах. Т. 2, 1945-1970 рр.. / Под ред. Г. В. Фокеева. - М.: Междунар. отношенія.-456 с. - (Московський державний Ордена Трудового Червоного Прапора інститут міжнародних відносин МЗС СРСР), 1987 - перейти до змісту підручника

1. Поглиблення загальної кризи капіталізму

Поглиблення нерівномірний-Розвиток міжнародних відносин в

ності економічного кінці 50-х - 60-ті роки у все більшій

кадіталізмааН ступеня проходило під знаком заглиблення

ня загальної кризи капіталізму, всіх його протиріч, що накладало відбиток на всю систему відносин між капіталістичними країнами.

Прагнучи послабити напруження класової боротьби, викликаний загостренням суперечностей капіталізму, панівні кола країн капіталу намагалися використовувати найбільш витончені форми експлуатації трудящих, нерідко демонструючи водночас і готовність піти на часткові реформи, з тим щоб по можливості утримати маси під своїм ідейним і політичним контролем. Монополії широко використовували досягнення науково-технічного прогресу для зміцнення своїх позицій, для підвищення ефективності і темпів розвитку виробництва. Проте зусилля монополістичного капіталу посіяти ілюзії товариства «добробуту і достатку» виявилися марними, а пристосування до нових умов не привело до стабілізації капіталізму як системи. Загальна криза капіталізму продовжував заглиблюватися.

Зростання соціальної нерівності, збільшення відстані між заможними і незаможними, зростання безробіття та інших поневірянь все більш широких трудящих мас обумовили активізацію класової боротьби. Збільшилися сила і авторитет робітничого класу, піднялася його роль як авангарду в боротьбі за інтереси трудящих, його професійна і політична організованість. Значно зміцніли вплив і авторитет комуністичних партій серед трудящих. Наслідком цього стала все більш тісний і безпосередній зв'язок економічної і по літичної боротьби робітничого класу і інших демократичних сил проти монополістичного капіталу. Це особливо проявилося в ході соціально-політичних криз у Франції в травні - червні 1968 року і в Італії восени 1969 року. Свідченням гострої соціально-політичної кризи з'явилися масові руху протесту в США в кінці 60-х років. Нестійкість всієї системи політичного панування монополій ставала дедалі відчутнішою.

Перемога соціалістичної революції на Кубі, зростання національно-визвольного руху, розпад колоніальної системи імперіалізму, зіткнення інтересів зростаючого числа молодих держав з імперіалізмом, соціально-економічні перетворення в ряді колишніх колоній і напівколоній і їх відмова від капіталістичного шляхи розвитку, виникнення в політичній сфері руху неприєднання - все це вказувало на значне звуження сфери панування імперіалізму.

Властива імперіалізму нерівномірність економічного і політичного розвитку капіталізму проявилася надалі загостренні міжімперіалістичних протиріч.

З середини 60-х років Сполучені Штати поступово втрачають особливі, виняткові позиції в капіталістичній системі за своєю економічною і фінансової потужності, які вони займали в 40-ті - на початку 50-х років. Питома вага США в промисловому виробництві капіталістичного світу впав з 55,8% в 1948 році до 46,6% в 1958 році і 45% в 1967 році; їх частка в капіталістичному товарному експорті скоротилася відповідно з 32,5% до 20,9% і 16,5%. Посилилися економічні та фінансові позиції ряду західноєвропейських капіталістичних країн, особливо ФРН, Франції та Японії. Так, в 1948-1958 роках частка Західної Європи в промисловому виробництві капіталістичного світу збільшилася з 30,4 до 35,7%, частка Японії - з 1 до 3,5%. Ці зміни в співвідношенні сил знайшли певне відображення і в порівняльній мощі найбільших монополій. У 1956 році в першій сотні монополій капіталістичного світу 79 були американськими; в 1966 році їх число знизилося до 69.

Характерною рисою даного періоду став початок формування трьох основних центрів сили - США, Західної Європи і Японії, між якими стала посилюватися гостра економічна і політична конкурентна боротьба.

На взаємини зазначених центрів сили і держав істотно вплинув циклічний економічний криза, що вразила капіталістичну систему в 1969-1971 роках. Він торкнувся всі капіталістичні країни, але особливо серйозно вразив США, Японію і Італію. Темпи зростання промислового виробництва в капіталістичному світі в цілому знизилися з 8% в 1969 році до 1,3% в 1971 році. Спад виробництва супроводжувався зростанням безробіття та інфляції.

Криза 1969-1971 років продемонстрував також посилення і перетворення в постійно діючий фактор кризових явищ структурного порядку в економіці капіталізму, зокрема в галузі валютних відносин. Це призвело в кінцевому рахунку до відмови від основних принципів підтримки і стійкості валютної системи капіталістичних країн, розроблених у 1944 році на міжнародній фінансовій конференції в Бреттон-Вудсі: від розміну валют на золото, від підтримки твердих паритетів валют. У практику валютно-фінансових відносин між капіталістичними країнами увійшли «плаваючі» валютні курси.

Ослаблення економічних і фінансових Загострення політич-позицій американського імперіалізму в

СШАРі'между стосунках з його західноєвропейськими

Європою ападноі партнерами, а також Японією происхо

діло одночасно з ураженнями його зовнішньополітичної стратегії щодо соціалістичних країн. Все більш очевидним було банкрутство доктрини «відкидання комунізму», зведеної Дж.

Ф. Даллесом в ранг державної політики США.

Зовнішньополітичні поразки США посилили межимпериалистические протиріччя між ними та їх західноєвропейськими партнерами. На сесії ради НАТО, скликаній у грудні 1957

року на рівні глав урядів, США висунули пропозицію про розміщення ракет середнього радіусу дії на території західноєвропейських країн, видаючи його за засіб протидії усилившейся могутності Радянського Союзу.

Більшість західноєвропейських держав не висловило готовність прийняти цю пропозицію, яка свідчило лише про прагнення використовувати їх території в інтересах Вашингтона. До економічної конкуренції і "спорах по колоніальних питань додалися відмінності в підходах до воєнно проблемам. У правлячих колах цих держав все більш поширювалося усвідомлення небезпеки тиску на соціалістичні країни з« позиції сили ». Зростала в цих колах і розуміння того, що прагнення США поставити військові союзи, створені ними по всьому світу, на службу власним егоїстичним інтересам може втягнути ці країни у військові конфлікти, що знаходяться за рамками їх інтересів і поза сферою діяльності НАТО. У підсумку країни Західної Європи спробували забезпечити собі відому свободу маневрування, виступили проти американського диктату в НАТО . У доповіді «Західна Європа», підготовленому в 1959 році для комісії з закордонних справ сенату США співробітниками Інституту зовнішньополітичних досліджень при Пенсільванському університеті, зазначалося, що «держави Західної Європи стали менш залежними від Сполучених Штатів і більш рішуче відстоюють свої власні інтереси».

Посилився і прагнення змінити встановлену Сполучений вими Штатами систему відносин в НАТО. Найбільш яскраво ця тенденція одержала вираження в меморандумі про реорганізацію політичного керівництва НАТО, направленому 24 вересня 1958

м. президентом Франції де Голлем американському президентові Ейзенхауерові та англійської прем'єр-міністру Макміллану. Де Голль ставив питання про створення в рамках блоку повноважною директорії трьох держав, що означало б припинення американської гегемонії в НАТО. Хоча американський уряд відхилило пропозицію Франції, воно не могло зупинити подальшого розвитку в НАТО відцентрових тенденцій, посилення яких сприяли процес економічної інтеграції в Західній Європі і пов'язані з ним політичні процеси. 2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. Поглиблення загальної кризи капіталізму "
 1. Загальна криза капіталізму
  загальної кризи капіталізму стали назрівати з моменту переростання домонополістичного капіталізму в монополістичний і підточку його" внутрішнім розкладанням "(Л., 38 , 44): протиріччя між продуктивними силами і виробничими відносинами набуло характеру гострого конфлікту; капіталізм вступив в епоху імперіалізму; дозрівають передумови соціалістичних революцій; капіталізм
 2. Фашизм
  загальної кризи капіталізму , що виражає інтереси найбільш реакційних і агресивних сил імперіалістичної буржуазії. Ідеологія фашизму - вождизм, антидемократизм, антикомунізм, крайній націоналізм, виправдання геноциду, всевладдя державної машини, криклива демагогія для затушовування забезпечення привілеїв еліти. При своєму становленні фашизм спирається на ідеологію дрібної буржуазії. Методи
 3. 6. Загальна криза капіталізму
  кризу
 4. Сучасний системна криза світового капіталізму і його вплив на суспільство периферії (Латинська Америка)
  криза світового капіталізму і його вплив на суспільство периферії (Латинська
 5. В. Системна криза кінця ХХ століття: вплив на периферію
  кризи і, більше конкретно, його результатами на латиноамериканської напівпериферія. Визнаю, що саме навколо даної теми переплетення процесів системної кризи і глобалізації є найбільш тісним, а поділ їх занадто часто виглядає
 6. Глобальна криза надійності екологічних систем
  криза Сучасний глобальний екологічна криза забруднення (редуцентов) і браку мінеральних ресурсів Другий антропогенний екологічна криза (продуцентів) Криза примітивного землеробства Перший антропогенний екологічна криза (консументів, перепромисла) Криза збідніння ресурсів промислу і збирання Доантропогенний екологічна криза аридизации 3 млн років тому
 7. Основний економічний закон капіталізму
  кризи в масштабах всієї Землі. нерентабельних стають цілі народи і країни, оскільки вони не потрібні для отримання капіталістами високих прибутків. Немає таких злочинів, яких не вчинила б буржуазія в гонитві за максимальним прибутком, а кожна прибуток - це
 8. I. Місце в історії
  кризою розуміється процес, стан, фаза історичного розвитку певної спільності (національної, регіональної, світової), взятої в сукупності і взаємодії всіх своїх структур (економічних, соціальних, політичних, культурних) та інститутів. Криза даних структур як системи. Цей (10-15-20-літній) період руйнування і перетворення певної суспільної системи знає два
 9. Введення
  кризі капіталістичного способу виробництва і про спробу світової буржуазії вирішити свої проблеми за рахунок реставрації капіталізму в нашій країні; а по-друге, ці матеріали досить громіздкі і не завжди доступні тим читачам, які хотіли б розібратися в політекономічних причини подій, що відбуваються. У пропонованому Словнику укладачі не в усьому слідують усталеним у
 10. 2.9.5. Концепція капіталізму субразвітія (А. Агиляр)
  капіталізму субразвітія. Говорячи про Латинській Америці, він писав, що «капіталізм не розвивається тут за класичним європейським зразком. Наші країни ніколи не знали« досконалості »у функціонуванні ринку, ніколи не проявлявся тут процес, який провів би їх від класичного сберегательства і вільної конкуренції до «економічного процвітання» або «суспільству благоденства», як
 11. Капіталізм
  капіталізму - суперечність між суспільним характером виробництва і приватним привласненням капіталістом робочої сили робітника (наймане рабство). При капіталізмі соціальна захищеність трудящого-робітника вище, ніж трудящого-кріпосного при феодалізмі. Робочий відносно вільний, суспільство його захищає, але не від експлуатації, найманого рабства і безробіття. Робочий належить суспільству,
 12. Основні етапи розвитку ортокапіталізма
  загального благоденства »(перші десятиліття другої половини ХХ ст.); 4) nозднейшегo, або глобального, капіталізму, при якому відновлюється абсолютне зубожіння і йде демонтаж« держави загального благоденства »(останні десятиліття ХХ в. і початок ХХІ ст.).
 13. В. А. Ацюковскій, Б. Л. Єрмілов. Короткий політологічний тлумачний словник, 2009
  кризі капіталістичного способу виробництва і про спробу світової буржуазії вирішити свої проблеми за рахунок реставрації капіталізму в нашій країні; а по-друге, ці матеріали досить громіздкі і не завжди доступні тим читачам, які хотіли б розібратися в політекономічних причини відбуваються
© 2014-2022  ibib.ltd.ua