Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Морально - психологічне забезпечення педагогічного процесу

Будь-який вид діяльності має як матеріальну, так і духовну складові. Педагогічний процес - це взаємодія духовних і фізичних сил його учасників з метою подолання труднощів, що виникають в ході розв'язання педагогічних завдань. Той, хто виявиться морально і психологічно більш готова до досягнення цієї мети, може розраховувати на максимальний результат.

Організації, установи, школи, вузи виконують відповідальні завдання з підготовки освічених людей, професіоналів, а різні установи та виробничі організації пожинають плоди результатів їх діяльності і продовжують удосконалювати загальну і професійну освіченість, вихованість, навченість, розвиненість свого персоналу. І в освітніх установах, і в трудових колективах не всі навчаються і працюють виявляють належне старанність, сумлінність, відповідальність, прагнення до належного самовдосконалення тощо, що, природно, позначається на успіху. Тому, керуючи педагогічним процесом, керівники і педагоги повинні займатися його морально-психологічним забезпеченням (В.Я. Слепов, В.Т. Юсов та ін.) Суть його - у системі педагогічних заходів, орієнтованих на формування морально-психологічного настрою навчаються, співробітників (культу навчання та підвищення професіоналізму), що забезпечує належне ставлення їх до педагогічного процесу і самовдосконалення в ньому. На це має бути спрямована інформаційна, соціально-педагогічна, соціально-психологічна, культурно-досуговая робота, протидію негативним впливам, що знижує настрій, а також морально-виховна робота педагогів і керівників у ході забезпечення ефективності педагогічного процесу.

Ця робота повинна бути націлена на формування відповідальності за свій особистісний ріст, почуття обов'язку перед собою, родиною, своїми дітьми, перед організацією та її колективом, сумлінності, працьовитості, вимогливості до себе; розуміння залежності успіху і перспектив свого життя від нього.

До основних напрямів (складовим) морально-психологічного забезпечення належать:

- інформаційне - пов'язане з підвищенням рівня обізнаності навчаються про значення його особистісного, професійного, ділового зростання, духовного і матеріального благополуччя, успіхів у житті від ставлення до педагогічного процесу, самовдосконалення; формуванням і розвитком у людини системи моральних цінностей, соціальних орієнтації, морально-етичних переконань і норм поведінки;

- соціальне - забезпечення соціально- правового режиму навчання або роботи в організації, установі, школі, вузі, сприятливого клімату в них, формування почуття особистої відповідальності за їх дотримання і виконання, зміцнення навчальної дисципліни і порядку, стимулювання і мотивування сумлінного ставлення до педагогічного процесу;

- педагогічне - формування в учнів інтересу до навчання і оволодіння професіоналізмом, вимогливості до себе, відповідальності, сумлінності, організованості та інших якостей;

- психологічне - полягає у вивченні та обліку в педагогічному процесі психологічних особливостей учнів, виявленні причин їх ставлення до навчання, вимогам і нормам поведінки і здійсненні індивідуального морально-психологічного підходу;

- кулипурно-досуговое - орієнтоване на виховання загальної, професійної культури та культури участі в педагогічному процесі, утвердження здорового клімату та взаємовідносин навчаються, протидію негативним, що знижує їх навчальний настрій впливам.

Всі складові морально-психологічного забезпечення педагогічного процесу взаємопов'язані, взаімообуславлівают одна іншу і тим самим забезпечують, при якісному їх здійсненні, постійну готовність і здатність особистості вирішувати педагогічні завдання, зберігаючи і зміцнюючи впевненість у своїх силах і можливостях професійного зростання.

Морально-психологічне забезпечення педагогічного процесу дозволяє підвищувати якість роботи з людьми, впроваджувати в практику найбільш продуктивні технології педагогічної праці, налагоджувати ділове педагогічна взаємодія та спілкування учасників цього процесу, мобілізуючи їх сили і засоби для ефективного вирішення поставлених завдань.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Морально - психологічне забезпечення педагогічного процесу "
 1. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  морально-психологічне забезпечення педагогічного процесу і як його треба здійснювати? 8. Які функції педагогічного процесу? 9. Ідентичні чи словосполучення «контроль педагогічного процесу» і «педагогічний контроль»? 10. Як зробити, щоб контроль за педагогічним процесом надавав виховує і навчальне вплив на контрольованих? 11.
 2. Концепція роботи кафедри філософії освіти, естетики та культурології
  моральні ідеали. Гімназії ім. Дягілєва вдалося, на наш погляд, відійти від небезпеки поверхневого моралізування, звернувши можливості санкціонування піднесених ідеалів в компонент програмного навчання по т. н. додатковим предметам (факультативів) зі сфери мистецтв, наук, релігії. Заняття в хорах, танцях, музеї, гуртках, на додаткових лекціях є свого роду культом прилучення
 3. Формування соціокультурної компетентності у навчанні англійської мови
  морально - етичних цінностей і культурних норм , міжкультурних відмінностей невербального спілкування, норм етикету. Все це визначає суть соціокультурної компетенції - ще однієї складової комунікативної компетенції [6]. У своїй роботі я приділяю особливу увагу формуванню соціокультурної компетентності на уроках і в позакласній діяльності. Тому основний навчально-пізнавальною метою
 4. 2.2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕНЕРОВ
  моральну травму і навіть фізичний збиток здоров'ю. - Принцип децентріческой спрямованості, що означає неспричинення шкоди справі, заради якого спрощує вступили у взаємодію. Суть цього принципу полягає в тому, що сили і час опонентів не відволікаються на захист амбітних, егоцентричних інтересів, а спрямовуються на пошук оптимального вирішення проблеми. Слід зазначити, що це
 5. СПИСОК 1.
  Психологічної роботи (Бібліотека соціальної роботи) / Г.Бернлер, Л.Юнссон. - М.: РУ ВНИИМ, 1992. - 342 с. 4. Безсонова, О.Н. Методика соціальної роботи з підлітками в умовах соціально-реабілітаційного центру для неповнолітніх / О.Н.Бессонова / / Вітчизняний журнал соціальної роботи. - 2005. - № 2. - С.58-66. 5. Бочарова, В.Г. Теоретичні орієнтації практичної соціальної
 6. Основні елементи педагогічної системи
  моральному і матеріальному стимулюванню, технічним засобам, засобам наочності, масової інформації, педагогічному середовищі та ін Окремими компонентами системи виступають управління і оцінка результатів, які докладно будуть висвітлені в наступному параграфі. Важливо підкреслити, що розглянуті основні елементи педагогічної системи та їх загальна характеристика переконують,
 7. Характеристика педагогічного професіоналізму та культури
  моральних досягнень, кар'єра зростання внутрішньої освіченості та вкладів в наукове знання , торжество розуму, духовний розвиток суспільства і людства. Талановитий педагог - завжди людина високої духовності. Він прагне до піднесеним духовним цілям, сіючи, як висловлюються, розумне, добре, вічне. Навіть розуміючи, що все не домогтися, він всіма силами намагається внести максимально можливий особистий внесок
 8. Види зв'язків правоохоронної діяльності з педагогікою
  морально-психологічної атмосфери для звикання новачка до нового колективу, діяльності, режиму праці, а також організацію додаткового навчання за посадою, прийняття індивідуально-виховних заходів, надання допомоги у розвитку професійно важливих якостей, попередження можливих на перших порах помилок. Виправдовує себе інститут наставництва, але і наставникам необхідна
 9. Професійні вимоги до якості підготовки юристів
  моральних переконань; громадянська зрілість і висока суспільна відповідальність; колективізм, товариство, готовність прийти на допомога; прагнення до сприяння, взаєморозумінню і співпраці між людьми незалежно від їх расової, національної, етнічної, релігійної та соціальної приналежності; - професійна вихованість: правосвідомість, почуття обов'язку, відповідальність за
 10. Управлінська складова освітнього процесу
  морально-психологічного клімату. Наукова організація праці (НОТ) постійного і змінного складу в освітній установі є однією з умов оптимізації педагогічного процесу. Вона припускає: - підвищення продуктивності праці особового складу навчального закладу шляхом його впорядкування і нормування; - раціональну організацію багатогранної діяльності
© 2014-2022  ibib.ltd.ua