Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Педагогічний контроль

Управління педагогічним процесом передбачає контроль за його ходом і результатами. Основними завданнями контролю є: перевірка оптимальності процесу, його компонентів, наповненості навчальними, які виховують і розвивають впливами, їх узгодженості, відповідності результатів, якості дій його учасників і надання допомоги. Разом з тим це не суто адміністративний контроль, а саме педагогічний, здійснюваний з педагогічними завданнями, тобто покликаний надати допомогу контрольованому, сприяти його успіхам у підвищенні навченості, вихованості та ін Тому він будується на принципах всієї педагогічної роботи, що відрізняється педагогічної доцільністю, гуманністю, доброзичливістю, справедливістю, об'єктивністю, гласністю з реалізацією тих же педагогічних функцій виховання, навчання, освіти і розвитку, а також допомоги в організації навчання, праці.

Застосовуються різні методи контролю:

- аналіз плануючої та обліково-звітної документації;

- спостереження і аналіз проведених педагогічних заходів;

- перевірка знань і умінь учнів, оцінка їх особистісних якостей;

- індивідуальна співбесіда з учасниками педагогічного процесу;

- аналіз та обговорення результатів педагогічного процесу за допомогою вивчення статистичних даних і заслуховування його учасників.

Контроль буває персональний (перевірка роботи однієї людини) і груповий (перевіряється робота групи), організаційний (за ходом педагогічного процесу), діяльнісний (за діяльністю керівників, педагогів, що навчаються), поточний і підсумковий. Організаційний проводиться в плановому порядку представниками вищих інстанцій, а також адміністрацією організації, установи, навчального закладу.

Він передбачає перевірку документації, на якій будується педагогічний процес; своєчасності та якості планування; матеріально-технічної оснащеності процесу тощо; організації роботи, інформаційного забезпечення, стану дисципліни і порядку, інших питань, передбачених нормативними документами.

Практика контролюючої діяльності показує, що перевірка і оцінка її результатів проводиться не завжди правильно: різні перевіряючі діють по-своєму, суб'єктивно. З общепедагогических системних позицій необхідно вивчати і оцінювати весь комплекс структурних елементів педагогічної системи: суб'єкт, об'єкт, цілі, зміст, організація, методика, забезпечення, умови; навчальні, виховні, розвиваючі та освітні складові педагогічного процесу та його результати.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Педагогічний контроль "
 1. Педагогічна підготовленість фахівця з вищою освітою
  педагогічної, бо в ній завжди є елемент педагогіки, виражений як мінімум в залежності успіху від освіченості, вихованості, навченості та розвиненості самого фахівця і його роботи над собою. Залежність виявляється і від розуміння їм ролі і впливу та інших факторів, що відносяться до педагогічних, від того, наскільки глибоко він розуміє, чи володіє бажанням рахуватися з ними, готовий
 2. Контроль педагогічного процесу
  педагогічний контроль діяльності кафедр, циклів і викладачів; контроль (перевірка) успішності та оцінка знань учнів. Організаційний контроль здійснюється представниками вищих органів (установ), керівництвом і адміністрацією навчального закладу. Він передбачає не тільки перевірку документації в навчальному відділі, на кафедрах, циклах і інших підрозділах, на
 3. Методична робота на кафедрі, циклі
  педагогічним колективом, покликаним вирішувати навчально- виховні завдання в освітніх установах початкової та середньої професійної освіти. Вони ж виступають і центрами методичної роботи. Основними завданнями методичної роботи на кафедрах і циклах є: - пошук шляхів підвищення наукового, теоретичного, професійного та методичного рівня проведення
 4. Поточне управління і його педагогічна функція
  педагогічними факторами, розглянутими в попередньому параграфі), створеного тривалими і цілеспрямованими зусиллями керівника і всього особового складу. Проте можливості, створювані організацією управління в даному органі внутрішніх справ, частини внутрішніх військ, на прикордонній заставі, в прокуратурі та ін перетворюються на дійсність часто не однозначно. Тому й управління повинне
 5. Поняття вікової неосудності.
  Педагогічного підходу, поширення в середовищі неповнолітніх недорозвинення сенсорних органів і т.п. - Всі ці обставини можуть сприяти появі у дитини відставання у психічному розвитку. Недолік уваги з боку батьків і педагогів, цілеспрямованого навчає і виховує впливу, можливостей "тренаж" належного соціальної поведінки в ситуації вибору,
 6. Використання експертами неточних формулювань
  педагогічною занедбаністю, особистісні особливості з егоцентризмом інфантилізмом і підвищеною сугестивністю; органічне ураження центральної нервової системи з психофізичним інфантилізмом; психофізична незрілість з психопатоподібним поведінкою; особистісна незрілість у формі психічного інфантилізму і емоційно-вольової незрілості; стійке недорозвинення пізнавальної діяльності на
 7. § 1. Історія розвитку кримінального законодавства про відповідальність неповнолітніх
  педагогічного впливу не зробили належного впливу. До 1920 р. на території РРФСР було создацо 245 комісій у справах неповнолітніх, детально розроблені заходи, які вони могли застосовувати. Перелік заходів медико-педагогічного характеру містився в інструкції, затвердженої в 1920 р. постановою Наркомосу, Наркомздра-ва і Наркомюста РРФСР. Комісії широко використовували надані
 8. § 4. Звільнення неповнолітніх від кримінального покарання
  педагогічної (соціальної) занедбаності, яку можна усунути лише в спеціалізованій установі, використовуючи суто індивідуальний підхід до неповнолітнього. Термін перебування в зазначених установах не може перевищувати максимального терміну покарання, передбаченого КК за даний злочин. Відповідно з поняттям злочину середньої тяжкості цей термін коливається в межах від двох до
 9. 5.3. Адаптація молодих фахівців
  педагогічним питань та обміну досвідом на всіх рівнях управління, а також розробляється система контролю за роботою з
 10. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
  педагогічного персоналу освітньої організації, свобода викладача у виборі методик викладання. Але саме еф-тивність витрат на вищу освіту (як в даний момент часу, так і в перспективі) повинна служити критерієм, що визначає виділяються на цілі розвитку вищої освіти кошти. Тому завдання визначення ефективності витрат на вищу освіту сама по собі
 11. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  педагогічного процесу як єдності виховання, навчання та розвитку особистості. Управління ж якістю освіти може бути організовано як процес забезпечення якості управління потребами особистості, присвоєння їм соціокультурних норм і розвитку індивідуальних здібностей. Панасюк В. П. розглядає управління якістю в освітній організації як комплекс-ні, цілеспрямовані,
 12. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  педагогічні, теологічні та інші вузи). До неакадемічним вузам відносять вищі професійні навчальні заклади, що здійснюють підготовку фахівців прикладного характеру для роботи на виробництві. Переважна частина вузів Німеччини є державними і мають безкоштовне навчання. При цьому 30% студентів отримують матеріальну допомогу з федерального бюджету. Розмір допомоги залежить
 13. § 1. Радянське суспільство в середині 1940 - середині 1950-х р.
  педагогічних наук. Були розроблені способи швидкісний плавки металу, одержання високоякісних сталей, масового виробництва броньованої сталі. Праці Іоффе, Курчатова, Келдиша, Александрова та інших послужили основою для вирішення багатьох військово-технічних проблем. У 1943 р. в Москві почав працювати атомний центр на чолі з Курчатовим. Авіаконструктори Ільюшин, Туполєв, Яковлев, Лавочкин і
 14. 3.1.4. Рішення проблем зайнятості соціально незахищених груп населення
  педагогічного коледжу, ТОВ Колпашевскій міські дорожні мережі, Колпашевскій центральна лікарня, ДК "лісопильника", Тогурской дитячий садок "Івушка", Тогурской школа, Тогурской Воскресенська Церква та ін Інваліди працювали за такими спеціальностями і професіями як: бухгалтер, художник-оформлювач, рульовий-моторист, продавець, токар, експедитор, прибиральник виробничих приміщень, сторож,
 15. 1.1. Поняття ІТ і їх класифікація
  педагогічній літературі (Н.В. Апатова, В.П. Беспалько, І.Я. Лернер, Є.І. Машбиц, Н.Ф. Тализіна, BC Швирьов і ін) неодноразово підкреслюється, що процес навчання нерозривно пов'язаний з різними процесами передачі інформації. Якщо йти за визначенням В.М. Глушкова [4], що інформаційні технології - це процеси, пов'язані з переробкою інформації, то можна зробити висновок, що у навчанні
 16. 1.2. Психолого-педагогічні основи використання ІТ в навчанні
  педагогічної доцільності застосування, дослідженню можливостей, перспективних напрямків розробки та використання ІТ в освіті присвячені роботи М.П. Лапчик, І.В. Марусевой, А.В. Могильова, І.В. Роберт та ін На перспективи використання технічних засобів у навчанні ще понад двадцять років тому вказував Б.Г. Ананьєв: «На основі об'єднання технічних та педагогічних наук,
 17. 1.3. Основні напрямки використання ІТ у навчальному процесі
  педагогічних програмних засобів (1111С) різного призначення; розробка методичних та дидактичних матеріалів; розробка web-сайтів навчального призначення; організація інтелектуального дозвілля учнів. У навчальному процесі початкової школи всі перераховані напрями використання ІТ в тій чи іншій мірі мають місце. Найбільш широко використовуються ІТ для розробки методичних (розробки
© 2014-2022  ibib.ltd.ua