Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяІсторія філософії → 
« Попередня Наступна »
В.В. Соколов. Філософія як історія філософії. - М.: Академічний Проект. - 843 с. - (Фундаментальний підручник)., 2010 - перейти до змісту підручника

Моральний фактор релігії в його трансформації у філософію у Лессінга.

Деякі французькі просвітителі, як зазначено вище, дуже спрощено трактували виникнення релігії як результат обману недобросовісним священством темного народу, ігноруючи при цьому моральний фактор, без якого релігія, по суті, неможлива. Серед німецьких філософів епохи Просвітництва, можна сказати, не було подібних спрощенців. Можливо, така ситуація багато в чому пояснювалася особливостями протестантизму, більш простого віровчення у порівнянні з католицизмом (як і з православ'ям), вчення, моральний зміст якого було особливо очевидно.

Моралізаторські проблематику релігії глибоко осягнув великий німецький драматург, поет, теоретик літератури і мистецтва Готхольд Ефраїм Лессінг (1729 - 1781). У даному контексті він досить цікавий для нас як автор невеликого твору «Виховання людського роду» (1780). Тут він чітко висловив перевагу розуму над одкровенням. «Минулого одкровення вело за собою розум, тепер же розум раптово осяяло світлом дане йому одкровення» (XIII 24, с. 487). Але одкровення, яке наповнює тексти Священного Писання, не якась примха історії, бо воно містить в собі глибокий морально-педагогічний сенс для людства. Він формулюється просто - «те, що для окремої людини - виховання, для всього людського роду - одкровення» (там же, с. 479). У світлі цієї формули Лессінг аналізує Старий Завіт в контексті історії ізраїльського народу, потім Новий Завіт - у більш широкому контексті. Перший етап - виховання грубого, «неотесаного», який не вмів ще мислити самостійно народу, не відав про безсмертя душі і не жаждавшего вічного життя. Це «дитяче» виховання за допомогою заповідей Мойсея. Лише на початку діаспори, опинившись під владою халдеїв і персів, євреї сприйняли від них вчення про безсмертя душі, яке поглибили потім «в школах грецьких філософів в Єгипті» (с. 488). Виник Новий Завіт з його євангеліями та іншими книгами, в яких віра людства в безсмертя душі і її посмертне існування через Ісуса і його пророків під-приймаються на більш високу ступінь моральності. Це як би юнацький етап людської духовності. Але шлях морального вдосконалення людського роду на цьому не закінчується. Розум спочатку окремих людей, а потім і всього їхнього роду ще далі поведе їх дорогою добра і призведе до повної зрілості, до граничного моральному досконалості. «Обов'язково прийде час нового вічного Євангелія, обіцяного нам в книгах Нового Завіту» (там же, с. 497). Драма Лессінга «Натан Мудрий» (1779) - художнє втілення цього суто гуманістичного ідеалу, протилежного всякому фанатизму.

Разюча тут перекличка через століття з розглянутої вище теософській концепцією Йоахіма Флорського, для якого Вічне Євангеліє було метафорою досконалого і вільного морального людини, не звертався до Святого Письма. Втім, ідея «вічного Євангелія» згадана в «Одкровенні Іоанна», або Апокаліпсисі (14, 6), а сам Лессінг посилається (87) на «деяких мрійників XIII-XIV ст.».

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Моральний фактор релігії в його трансформації у філософію у Лессінга. "
 1. А.Н. Красніков, Л.М. Гавриліна, Е.С. Елбякан. Проблеми філософії релігії та релігієзнавства: Навчальний посібник /. - Калінінград: Изд-во КДУ. - 153 с., 2003
  У посібнику висвітлені такі проблеми, як формування релігієзнавчої парадигми, оцінка релігії у філософських вченнях, місце релігії в системі культурного універсуму та інші. Дано список літератури для вивчення дисципліни «Філософія релігії». Призначено для студентів спеціальності
 2. Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства
  Поняття світогляду. Світогляд і філософія. Підсистеми світогляду. Компоненти світогляду. Світогляд і соціальну дію. Історичні типи світогляду. Світогляд і його функції. Етимологія слова «філософія» і її різні трактування. Компоненти філософського знання. Філософія як вчення про істину, добро і красу. Джерела філософського знання. Проблема предмета філософії.
 3. Контрольні питання для СРС 1.
  Поясніть, чому філософія в середні століття стала «служницею» теології? 2. Чому в певні періоди виникають вироджені форми філософії: переродження її в богослов'я, теологію, у спеціально-наукові питання або в моральні доктрини? 3. У чому відмінність позицій номіналістів і реалістів? 4. Людина - як творіння Бога (середні віки) і людина як творець самого себе (Відродження). У чому
 4. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ ГЕГЕЛЯ
  Радянський читач вперше отримує можливість ознайомитися з головними роботами Гегеля з філософії релігії, своєчасність опублікування яких диктується щонайменше трьома обставинами. Насамперед запитами сучасної ідейної боротьби. Релігія, хоча і зазнає серйозну кризу, все ж продовжує відігравати провідну роль у духовному житті буржуазного суспільства. Та й у
 5. Рекомендована література 1.
  Історія філософії в короткому викладі. Пер. з чеського Богута І.І. - М., 1991. 2. Історія сучасної зарубіжної філософії. -СПб, 1997. 3. Дж. Реалі, Д.Антісері. Західна філософія від витоків до наших днів. -СПб, 1994. 4. Курбатов В.І. історія філософії. -Р / Д, 1997. 5. Переведенцев С.В. Практикум з історії західноєвропейської філософії (античність, середньовіччя, епоха Відродження). -М.,
 6. Висновок
  Розглянувши взаємини між релігією і такими феноменами культури, як міф, філософія, наука, мистецтво, ми прийшли до висновку про те, що у кожного з них є свій культурний досвід, свою мову, свій грунт, на якому вони виростають. Відносини між ними не можуть будуватися ні за принципами ієрархії, ні в категоріях підсистем суспільства. Скоріше це від-Глава 3. Релігія в системі культурного
 7. СУЧАСНА ЗАХІДНА ФІЛОСОФІЯ
  Зарубіжна філософія на початку XXI століття представляє надзвичайно складне і різноманітне прояв сучасної духовної культури. Сучасна західна філософія багатолика, надзвичайно мінлива, і тому її складно класифікувати. Вона представлена як досить самостійними школами і навчаннями, так і інтег-ратівная утвореннями, що не мають чітких меж і відмінностей від інших філософій.
 8. Моральні та соціальні аспекти філософії і релігії в ісламському світі.
  Силлогистическое «мистецтва» підносяться над практичними і виникають після їх задоволення. Їх пізнавальна цінність, як розглянуто, утворює суть релігії, що базується на риторичних і поетичних висловах, спекулятивної теології калама, сконцентрованої навколо діалектики і софістики. Вони протиставлені філософії, що стоїть на максимально стійкому фундаменті аподіктікі. Її
 9. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  Навчальні посібники 1. Алов А.А., Владимиров Н.Г., Овсієнко Ф.Г. Світові релігії. М., 1998. 2. Васильєв Л. С. Історія релігій Сходу. М., 1988. 3. Введення в загальне релігієзнавство. М., 2001. 4. Історія релігії: У 2 т. М., 2002. 5. Історія релігій в Росії: Підручник. М., 2002. 6. Кімелев Ю.А. Філософія релігії: Систематичний нарис. М., 1998. 7. КривелевІ.А. Історія релігії: У 2 т.
 10. ПОНЯТТЯ РЕЛІГІЇ
  Нам слід почати з питання: як встановити початок? 1 Вимога будь-якої науки (в усякому випадку вимога формальне), і особливо філософії, полягає в тому, щоб у ній не було нічого недоведеного. Доводити - в поверхневому сенсі цього слова - означає, що всяке зміст, положення, поняття повинне витікати з попереднього. Однак, починаючи, ми ще нічого не довели, бо немає
 11. Узагальнене поняття релігії і шлях до моралі гуманізму.
  У творах Фейєрбаха, особливо більш пізніх - «Сутність релігії» і «Лекції про сутність релігії», - маються і елементи історичної трактування цієї першорядної сфери людської духовності. Вживаючи поняття генетико-психологічного методу, філософський антрополог тлумачить релігію дуже широко, будучи переконаний, що «кожна важлива глава в історії культури людства починається з релігії»
 12. Релігія як культурна універсалія та її взаємодія з іншими універсалами культури
  Для того щоб провести більш тонкий аналіз взаємовідносин культури і релігії, необхідно розглянути характер взаємодії між різними складовими культурного універсуму. Спектр взаємодії релігії з іншими культурними універсалами досить широкий. Можна аналізувати взаємини релігії та економіки, з одного боку, і побачити вплив релігійних ідей на розвиток еконо-113
© 2014-2022  ibib.ltd.ua