Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Шаповаленко І.В.. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). - М.: Гардаріки. - 349 с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 1. Новорожденность (0-2 місяці) як кризовий період

Поява на світ - важлива подія в житті кожної людини, якийсь рубіж, що відокремлює один світ від іншого. У постнатальний період відбувається докорінна зміна способу життя дитини, пов'язане з фізичним відділенням від материнського організму: це новий тип дихання (включаються легені дитини), новий спосіб харчування, нові температурні умови і т.п. Тому ново-народжених з фізіологічної точки зору - це перехідний період, коли відбувається пристосування до позаутробного способу життя, становлення власних систем життєзабезпечення орга-нізма1.

Деякі психологи надають особливого значення явищу бан-діта1. Так називають форму раннього контакту з дитиною відразу після народження. Стверджується, що в перші півтори години після появи на світ існує критичний (сензітівний) період, коли «запускається» вроджений механізм формування прихильності у дитини та по відношенню до дитини. Взаємне пильну «роздивляння», тілесний контакт, погладжування, доторк сприяють появі у всіх членів сім'ї особливо теплого, інтуїтивного ставлення до дитини, яке відрізняється стійкістю і в довготривалому плані надає розвиваючий ефект.

Характерні особливості періоду новорож-денности: мале розрізнення сну і неспання, переважання гальмування над збудженням, спонтанна рухова актив-

Див: Виготський Л.С. Дитячий вік / / Собр. соч.: У 6 т. Т. 4. С. 269-271.

2 Див: Крайг Г. Психологія розвитку. С. 195-196.

Глава XII. Дитинство

157

ність (не цілеспрямовано, імпульсивна, толчкообразних). Велику частину часу новонароджений занурений в себе і прокидається через дискомфорту, викликаного відчуттям голоду, спраги, холоду та ін Л.С. Виготський характеризував своєрідність психіки новонародженого, відзначаючи такі моменти: «виняткове переважання недиференційованих, нерозчленованих переживань, що являють собою ніби сплав потягу, афекту і відчуття», не-виделенность себе і своїх переживань з сприйняття об'єктивних речей, нерозрізнення соціальних та фізичних об'єктів1.

У дитини перших двох тижнів життя єдиним очевидним вираженням емоцій є реакція незадоволення на диском-форт або насильницьке пробудження. Сигнали невдоволення, що видаються дитиною, привертають увагу доглядають дорослих, які й допомагають дитині позбутися неприємних відчуттів. Позитивні емоційні реакції в ранній період новонародженості відзначити не вдається, оскільки задоволення потреб призводить до заспокоєння і засипанню дитини.

Методи дослідження психіки новонароджених та немовлят. Багато дослідників підкреслюють виключи-тельную складність вивчення психіки дітей дитячого віку і неприпустимість умоглядних міркувань. У Росії початок об'єктивного вивчення психічного і фізіологічного розвитку немовлят було покладено в 1920-х рр.. співробітниками І.П. Павлова і В.М. Бехтерева Н.М. Щелованова, Н.Л. Фі-Гурін та ін Для цієї мети були використані систематичне спостереження, експериментальні методики аналізу умовних рефлексів і орієнтовною реакції.

В останні десятиліття у зв'язку з розширенням можливостей точної реєстрації поведінкових проявів спостерігається новий сплеск інтересу до психології немовлят. В даний час при дослідженні процесів сприйняття, пам'яті, уваги у дітей першого року життя використовують реєстрацію цілого ряду об'єктив-них «індикаторів»: частоти серцевих скорочень, ритму дихання і смоктання, мікрорухів очей, поворотів голови, появи і згасання орієнтовної реакції.

Якими ж здібностями володіє новонароджений? Насамперед це певний набір безумовних рефлексів, що полегшують пристосування до нових умов життя:

- рефлексів, що забезпечують роботу основних систем-організму (дихання, кровообігу, травлення та ін.), зокрема

Див: Виготський Л.С. Дитячий вік. Т. 4. С. 279.

158 Розділ п'ятий. Онтогенетическое психічний розвиток людини ...

Смоктального рефлексу, харчового і вестибулярного зосередження (затихання, гальмування рухів);

- захисних рефлексів (наприклад, при дотику до століть дитина закриває очі, заплющує при яскравому світлі);

- орієнтовних рефлексів (пошуковий рефлекс при легкому натисканні на середину верхньої губи, поворот голови до джерела світла);

- атавістичних рефлексів (наприклад, хапальний рефлекс, або рефлекс Робінсона, - захоплення пальців дорослого, вкладених в руку дитини; рефлекс спонтанного повзання - покладений на живіт дитина повертає голову в бік і повзає без допомоги рук, а якщо до його підошов підставити долоню, то дитина рефлекторно відштовхується від неї і повзе активніше - рефлекс Бауера; автоматична хода - якщо, притримуючи під пахви, дитину поставити на опору і злегка нахилити, у нього з'являться крокові рухи, які не супроводжуються рухами рук, та ін.)

Наявність безумовних рефлексів свідчить про функціональної зрілості ЦНС новонародженого, проте впродовж першого року життя більшість з них згасає. При цьому існує чіткий зв'язок між дозріванням мозку і зникненням більшості з цих найпростіших рефлексів. Причина в тому, що багато з них контролюються підкірковими структура ми, в першу чергу середнім мозком, який розвивається у плода з великим випередженням. Найпростіші рефлекси поступово поступаються місцем більш складним рефлекторним реакціям і умовно-рефлекторним поведінковим комплексам, у забезпеченні яких вирішальну роль відіграє кора головного мозга1.

Здоровий новонароджений має різними видами чутливості - тактильної, температурної, больовий, смаковий (здатністю розрізнити солодке від гіркого, кислого, солоного). Хоча чутливість у новонародженого нижче, ніж у більш старших дітей, однак вона помітно зростає протягом перших тижнів життя. Зорова і слухова функції у новонароджених досить прийми-тивна, але швидко удосконалюються. Існують дані на користь наявності вродженої координації слуху і зору. На другому тижні життя з'являється слухове зосередження - плаче дитина замовкає при сильному звуковому раздражителе (наприклад, дзвінок) і прислухається.

До кінця першого місяця життя, а у окремих

1 Див: Журба А.Л., Мастюкова Е.М. Порушення психомоторного розвитку дітей першого року життя. М., 1981. С. 7-114.

Глава XII. Дитинство

159

дітей і раніше, з'являється можливість короткочасної фіксації погляду на блискучому предметі.

З'явилися нові вражаючі дані про можливості новонароджених та немовлят перших тижнів і місяців життя, наприклад про так звану лицьовій імітації новонароджених (здатності імітувати витягування губ, випинання мови, відкривання рота).

Повідомляється, що значущим фактором научения для немовлят виявляється зовсім не характер підкріплення, а особливості самої програми, включеність у неї завдань, що вимагають від дитини певного решенія1.

Наприклад, експериментально задавалася така схема: поворотом голови наліво немовля може включити світло. Більшість двох-тримісячних дітей незабаром виявляли цю взаємозв'язок і включали світло неодноразово за короткий проміжок часу. Потім частота поворотів голови зменшувалася і зберігалася на низькому рівні до зміни програми. Коли дитина випадково відкривав зміна схеми (тепер включення світла відбувалося при повороті голови направо), всякий раз спостерігалося зростання активності.

П'яти-шеститижневі немовлята учився так регулювати темп смоктання пустушки, щоб досягати найкращої фокусування зображення на екрані телевізора.

Сучасні дослідники виявляють деякі факти, що свідчать про вроджені передумови общенія1. Це здатності виборчих контактів дитини з людиною: перевагу з перших хвилин життя живих людських осіб, а не інших сложноорганізованних зорових зображень; здатність виділяти людський голос серед інших звуків; виділення голосу матері з інших голосів; досить складні лінгвістичні задатки. Вроджені схеми взаємодії поведенчески проявляються в спрямованості погляду в момент схильності до спілкування, в закриванні очей і відверненні голови як сигналах згортання спілкування.

Стверджується, що справжні здібності маленької дитини до навчання часто виявляються ^ продемонстрованими чинності невідповідною організації експериментальної ситуації - важлива фізична близькість до матері, найкраще контакт «шкіра до шкіри».

Біологічна безпорадність новонародженого і її значення для розвитку. І проте ті здібності, про які ми говорили вище, розглядаються як передумови майбутнього розвитку.

1 СТА.: Бауер Т. Психічний розвиток немовляти. М., 1985. С. 19 - 25.

2 Див: Андрєєва Н. Г., Соколова Л. В. Цей дивовижний немовля: Про розвиток та вихованні дитини першого року життя. СПб., 1999.

160 Розділ п'ятий. Онтогенетическое психічний розвиток людини ...

Новонароджений не має жодного готового акту поведінки, жодної ситуації, форми рухів. Навіть безумовний смоктальний рефлекс потребує «доведенні»: деякому навчанні дитини в перші дні життя. Дослідження показали, що такі рухові акти, як хапання і повзання, не є природним продовженням вроджених рефлексів. Навпаки, потрібно згасання безумовних рухів, щоб могли бути сформовані нові довільні рухові акти.

Людське дитинча - самий безпомічний на Землі. Його біологічна безпорадність збільшує кількість ступенів свободи у виборі напрямку розвитку і забезпечує гнучкість адаптації.

Найбільш еволюційно близький до людського дитинча мавпи, фізично відокремившись від матері, володіє цінною для виживання здатністю вхопитися за її шерсть і утримуватися таким чином в перші два місяці після народження. На початковому етапі розвитку вирішальна умова виживання новонародженого - це відхід дорослої людини, задоволення ним всіх життєвих потреб дитини. Будь-яке відношення до предмета здійснюється тільки через і за допомогою дорослої людини. Маючи на увазі саме це, кажуть про новонародженого як про максимально соціальному істоту.

В суперечності між максимальною нуждою в дорослому і мінімальними засобами взаємодії закладена основа всього психічного розвитку дитини в дитячому віці.

Перші форми взаємодії дитини і дорослого. Наприкінці першого - початку другого місяця життя дитина починає чіткий-під виділяти дорослого з навколишнього оточення. Як це відбувається? Дорослий з перших днів життя виступає по відношенню до дитини з випереджаючої ініціативою, він приписує дитині якості суб'єкта спілкування - звертається до нього, про щось запитує, коментує власні дії. Дитина в перші тижні вже здатний наслідувати деяким мімічним діям, які йому демонструють (феномен лицьовій імітації новонароджених). Дорослий, крім того, очевидно, стає найбільш привабливим і зручним об'єктом сприйняття, здатним задовольнити потребу в нових враженнях, яку деякі дослідники вважають вродженою. Поступово дитина вловлює комунікативні послання дорослого, на третьому-четвертому тижні у дитини в стані спокійного неспання можна спостерігати так зване ротовий увагу у відповідь на звернений до нього ласкавий голос і усмішку дорослого - дитина за

Глава XII. Дитинство

161

Миру, губи злегка витягуються вперед, відбувається очної контакт. У віці 4-5 тижнів слідом за цим виникає спроба посміхнутися і, нарешті, справжня, так звана соціальна посмішка, або усмішка спілкування.

«Митя (0; 0, 17) 1 сьогодні принаймні два рази затримував свій погляд на мені. Зосередження було кілька секунд, в цей час очі малюка були звернені до мене.

(0; 0, 23). Дуже чуйний до різних звуків, особливо до голосу. Коли починаєш говорити, дивлячись на Митю, він весь завмирає і дивиться на мене. Коли незадоволений, то від одного звуку мого голосу припиняє хникати і навіть плакати. Тепер уже подовгу дивиться на мене, при цьому весь завмирає.

(0; 1, 0). Під час гуления видає короткі звуки типу «и-и» із закритим ротом, розмахуючи ручками і суча ніжками. Коли дивиться на мене, змінюється вираз обличчя: Митя весь як би спрямовується до мене, личко його «світлішає», наче він ось-ось посміхнеться.

(0; 1, 8). Після годування лежить у мене на руках і дуже довго і уважно дивиться на мене (це вперше так). Іноді на обличчі з'являється не те що посмішка, а швидше її тінь, дуже боязка.

(0; 1, 10). Сьогодні у Миті вперше з'явилася цілком достовірна посмішка, правда, дуже невпевнена, боязка і скороминуща.

(0; 1, 13). Сьогодні вперше Митя нам відкрито і радісно посміхався. Але це коштувало нам чималих праць: удвох говорили йому «агу».

 (0; 1, 18). Посмішка з'являється у Миті все швидше і швидше. Тепер вже достатньо тільки почати з ним розмовляти, звичайно, ласкавим і цілком адресованим йому голосом, як він відразу ж обдаровує нас посмішкою. Особливо легко викликати посмішку простим «агу». Тепер ми вже ведемо невеликі діалоги: я - «агу», Мітенька теж - «агу-агу», правда, ще досить несміливо й мало »(зі щоденника Л.Г. Лисюк) 2. 

 Виразна посмішка і інші, що привласнюються немовлям пізніше елементи пралінгвістіческой знакової системи (міміка, жести) розчулюють батьків, діють на дорослих воодушевляюще і призводять до повторного емоційному винагороді малюка. 

 Тут ми спостерігаємо взаємне емоційне ототожнення дорослого і дитини. Деякі зарубіжні вчені називають перші прояви зв'язку між матір'ю і дитиною за допомогою звуків «комунікативної синхронією» дитини і дорослого, «зрощенням» або «настраивающим» поведінкою, так як звукові сигнали дитини впливають на голос і мова матері і, навпаки, її мова - на звуки, що видаються малюком. Таке «зрощування» формує основу майбутніх відносин прихильності, закладає почуття довіри спочатку до матері, а пізніше і до людини взагалі. 

 Умовне позначення хронологічного віку, де перше число позначає кількість повних років, другий - місяців, а третє - днів. 

 2 Цит. по: Валітова М.Є. Психологія розвитку дитини дошкільного віку. Мінськ, 1997. С. 21-22. 

 162 Розділ п'ятий. Онтогенетическое психічний розвиток людини ... 

 Французький психоаналітик Ф. Дольто вважала, що соматичне благополуччя дитини може бути забезпечено мовним впливом, поясненням новонародженому тих подій, які, наприклад, тимчасово розлучають його з матір'ю. Спираючись на власний лікарський досвід, вона стверджувала, що словесне засвідчення новонародженого в тому, що мати любить його і що скоро вони знову будуть разом, нормалізує самопочуття малюка, припиняє розлад кишечника, відновлює апетит і сон1. 

 Далі на такій ранній стадії взаємини не визначаються цілком дорослим. Темперамент новонародженого (його дратівливість або спокій, гнучкість пристосування до навколишньої ситуації), тональність плачу (високий голос при плачі, характерний для дітей з різними відхиленнями, - «сигнал виживання»), безліч інших поведінкових ознак впливають на ставлення до нього батьків, на характер і швидкість їх реагування. 

 Отже, найважливішим психологічним новоутворенням кризового періоду новонародженості вважається саме виникнення відповідної реакції дитини - посмішки на звернення матері (близького дорослого). 

 Це означає початок власної «індивідуальної психічної життя новонародженого» 2. У період новонародженості життя стає індивідуальним існуванням, окремим від материнського організму, але вплетеним в соціальне життя оточуючих дитини людей. Крім того, вона стає психічної життям, бо, згідно Виготському, тільки психічна життя може бути частиною соціального життя оточуючих дитини людей. 

 Комплекс пожвавлення. У наступні тижні складається комплекс пожвавлення, який служить кордоном критичного періоду новонародженості і показником переходу до дитинства як періоду стабільного розвитку. Термін «комплекс пожвавлення» введений Н.М. Щелованова, а вперше описаний Н.Л. Фігуріна і М.П. Денісовой3. 

 Комплекс пожвавлення - особлива емоційно-рухова реакція, звернена до дорослого. Почавшись із завмирання, зосередження на обличчі дорослого і посмішки, в наступні тижні ця реакція набуває дійсно розгорнутий комплексний характер. У 8 тижнів компоненти реакції радісного пожвавлення супроводжуються гучним коротким зітханням; в 10-12 тижнів він включає в себе серію глибоких зітхань, підкидання ручок, пере- 

 1 Див: Дольто Ф. На боці дитини. СПб., 1997. 

 2 Виготський A.C. Дитячий вік. Т. 4. С. 274. 

 3 Див: Фигурин Н.Л., Денисова М.П. Етапи розвитку поведінки дітей у віці від народження до одного року. М., 1949. 

 Глава XII. Дитинство 

 163 

 біраніе ніжками, радісне попискування, різноманітні вокалізації (гуління, зойки). Виникнення ініціативи дитини в спілкуванні виражається у використанні ним крику, плачу для залучення уваги до себе. Своєчасність появи і ступінь вираженості комплексу пожвавлення - основний критерій нормативності психічного розвитку дитини в першому півріччі життя. Комплекс пожвавлення починає диференціюватися після трьох місяців. 

 Поява комплексу пожвавлення у дитини показує, що виникла не тільки потреба в спілкуванні з дорослим, а й з'явилися засоби спілкування. Активність з боку малюка спрямована на взаємодію з дорослим і виражена тим сильніше, ніж пассивнее взрослий1. Комплекс пожвавлення викликає у доглядають за дитиною дорослих почуття глибокого задоволення, відчуття взаємності, розділеності власних емоцій з боку цього маленького створіння. Все це свідчить про те, що специфічна для дитячого віку соціальна ситуація розвитку - ситуація нерозривної емоційного єдності дитини і дорослого (ситуація «ми») - склалася. 

 Феномен емоційного єдності відбивається у використанні займенника «ми» для опису всіх поведінкових актів дитини. Так, молода мама двомісячного малюка розповідає знайомої, вперше зустрінутою після народження дитини: «У нас все добре. Ми народилися такі великі, такі лохматенькіе ». 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Новонародженості (0-2 місяці) як кризовий період"
 1. Батьківський інстинкт.
    новонародженого. Плодові оболонки і послід (залишок плаценти) містять в собі гормони та інші біостимулятори. Поїдання посліду сприяє подальшим скороченням матки, стимулює відділення молока і підтримує сили самки під час пологів. При облизуванні новонародженого здійснюється очищення дитинчати і його дихальних шляхів від крові, слизу і залишків плодових оболонок, проводиться масаж,
 2. 3.8 Фінансовий план
    місяців, то для спрощення таблиць і їх наочності підготовчий період у фінансовий план не включається. Для здійснення проекту необхідно: Власний капітал 210 тис. руб. Позиковий капітал у формі лізингу 167500 руб. Кошти йдуть на купівлю обладнання. Щорічні лізингові платежі становлять 15% від первісної вартості обладнання, т.е.25125 руб. Період дії договору становитиме 5
 3. А. Характеристика категорії
    кризових процесів, певною мірою об'єднаних своїм генезисом, але різних за своєю природою, масштабом, глибині. Можливо, що саме ця синхронізація (майже всі згадані гіпотези датують початок "своїх" криз 1970-ми роками) і переплетення кризових процесів, кризових фаз різних циклів пояснюють "розмитість" деяких традиційних рис нинішнього системної кризи (див. нижче).
 4. Друга трапеза.
    новонародженим, взяти під свій покрив і наділити щастям. Тому, перш за все, другий трапеза справлялася в день народження дитини. У будинок новонародженого несли припаси, з яких потім ставилася вона, на початку для показу, а потім з'їдалася при загальному святкуванні. Свято, присвячене Роду і Рожаниця, трансформувався в день ангела (іменини). Друга трапеза ставилася і на весіллях. Братчинами
 5. Підсумки
    місяця, наступного за таким, начальник відділу кадрів підводить підсумки навчання. Підсумки навчання зберігаються у відділі кадрів і використовуються при аналізі процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 6. Які особливості має трудовий. договір, укладений з сезонними працівниками?
    місяців. На працівників, зайнятих на сезонних роботах, поширюється законодавство про працю, особливості роботи сезонних працівників встановлюються Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24 вересня 1974 року. № 310 ИОб умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних работахи. Особи, які приймаються на сезонні роботи, мають бути попереджені про це при укладенні
 7. 1.6. Держава і право в суспільстві перехідного періоду
    кризовий стан держави і права, пов'язане і обумовлене критичною переоцінкою практики їх функціонування в минулому, скрутному виборі шляху свого подальшого розвитку. Тому знання причин і умов (ознак) перехідного періоду має важливе практичне значення, оскільки дозволяє знайти шляхи виходу з кризових станів, плавної трансформації суспільства, держави і права з
 8. Календар смертності.
    новонародженого, фізичні травми від "правління" його головки, занесення інфекції при недбалому перерізанні пуповини, зміст постійно в задушливій атмосфері хати без прогулянок на повітрі, що послаблювало дітей та робило їх вразливими до хвороби. Згубним виявлялося неправильне харчування малюків, вклю-чавшее в себе все, "що їдять дорослі", і засноване часто на скислих в немитої соску
 9. У якому порядку можна звільнити працівника при тривалій хворобі (п. 5 ст. 40 КЗпП України)?
    місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності. При цьому склалася практика, що тривала хвороба і відсутність працівника можуть бути підставою для розірвання трудового договору, якщо це обставина негативно позначається на виробничій діяльності. Звільнити працівника по цій підставі можна лише в період його хвороби, а не тоді, коли він видужав і вже вийшов на роботу.
 10. ЗМІСТ РАБОВМАРК ПОРЦІЙ КАТОН, про землеробство, 56 - 59, 104
    місяці 419 п'ють ополоскі; на четвертий місяць вони отримують але Геміні в день, т. е ос 420 ~ по 2,5 Конго в місяць; на п'ятий, шостий, сьомий і восьмий (місяць) - в день по секстарію, тобто на місяць але 5 Конг; на дев'ятий, десятий, одинадцятий і дванадцятий-в день по 3 геміну, тобто на місяць по 422 амфорі. Понад те в Сатурналії і в компіталій - по 3,5 Конг на кожну людину. Всього вина на
 11. Порівняльні переваги підлог в онтогенезі.
    новонароджених дітей з наднормативним числом нирок, ребер, хребців, зубів (органів, скорочених еволюцією) більше дівчаток, а серед новонароджених з браком органів більше хлопчиків. Серед 2 тис. дітей, що народилися з однією ниркою, приблизно в 2,5 рази більше хлопчиків, а серед 4 тис. дітей з трьома нирками майже в два рази більше дівчаток. Такий розподіл відображає еволюцію видільної
 12. ПАПІРУС з Філадельфії (257 Г. ДО Н. Е.)
    місяці пахона (9-й місяць) від Зоїла. Ти висловлюєш в ньому своє здивування, що я нічого тобі не написав про оцінку посіву і зборі зерна. Ми прибули до Філадельфії 16 числа місяця Фаменат (7-ий місяць) і відразу ж написали Зоїлу, Зопіріона і царським переписувачам, щоб вони приїхали до нас для виконання твого наказу. Зоїл ж саме в цей час разом з Пселестом об'їжджав країну. Тому він був зайнятий. А
 13. Валиуллин К.Б., Заріпова Р.К.. Історія Росії. XX век. Частина 2: Навчальний посібник. - Уфа: РІО БашГУ, 2002. - 234 с., 2002
    як при кожній зміні суспільного ладу країна успадковувала минулі державні традиції, які погіршили, поряд з іншими причинами, кризові явища в російському суспільстві. Книга розрахована на студентів, аспірантів і всіх тих, хто цікавиться
© 2014-2021  ibib.ltd.ua