Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Які особливості має трудовий. договір, укладений з сезонними працівниками?Трудовий договір з сезонними працівниками З це.
Договір, який укладається з працівниками на певний період (сезон) і для виконання визначений
\

92

ного виду робіт за переліком, який встановлюється
Кабінетом Міністрів України.

Сезонними вважаються роботи, які внаслідок
Природних або кліматичних умов виконуються
не з рік, а протягом певного періоду (сезону) , який не перевищує шести місяців.

На працівників, зайнятих на сезонних роботах, поширюється законодавство про працю, особливості роботи сезонних працівників встановлюються Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24 вересня 1974
року. № 310 ИОб умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних работахи.

Особи, які приймаються на сезонні роботи,
повинні бути попереджені про це при укладенні
трудового договору. У наказі (розпорядженні) про прийом на роботу має бути зазначено, що даний працівник приймається на сезонну роботу.

Трудовий договір, укладений з сезонними працівниками, має такі особливості:

З не може укладатися на строк, який перевищує тривалість сезону, не може перевищувати
більше шести місяців;

З даний вид робіт повинен бути включений до спеціального переліку;

З сезонним працівникам при прийомі на роботу не
встановлюється випробувальний термін;

З працівники, зайняті на сезонних роботах, мають
право розірвати трудовий договір, попередивши власника або уповноважений ним орган у письмовій формі за три дні;

З можуть бути додаткові підстави розірвання, в порівнянні з підставами, перерахованими в
КЗпП України, трудового договору з сезонними працівниками, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (у разі призупинення робіт на
підприємстві, в установі, організації на строк більше двох тижнів з причин виробничого характеру або скорочення обсягу робіт, у разі непоявленія на роботі внаслідок тимчасової непрацездатності більше одного місяця).

93

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Які особливості має трудовий. договір, укладений з сезонними працівниками?"
 1. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
  Які потреби споживачів ми обслуговуємо? володіємо ми достатніми знаннями і досвідом, щоб обслуговувати краще, ніж хто-небудь ще? як ми повинні обслуговувати, щоб мати дохід, дозволяє нам тривалий час бути конкурентоспроможними і отримувати достатній прибуток на вкладений капітал? - Стратегія обслуговування зачіпає три головних компонентів будь-якого підприємництва у сфері
 2. 1. Права роботодавця за відсутності трудового контракту з працівником
  які-небудь зміни і т. П. Однак правомочності автора не носять необмеженого характеру. Враховується, що роботодавець доручав автору створити твір для того, чтоби.оно могло бути використане для певних цілей. Тому хоча за автором відповідно до панівної доктриною зберігається можливість вирішувати питання про готовність твори до оприлюднення, вважається, що він
 3. § 1. Поняття юридичної особи
  особливо в Новий час конструкція юридичної особи отримала подальше практичне розвиток. Торговий дім Фуггерів в Німеччині, генуезький банк св. Георгія, англійські і голлавдскіе Ост-і Вест-індськие - "в цих торговельних підприємствах вироблялася техніка колективного ведення великих справ", а накопичений ними досвід регулювання відносин за участю юридичних осіб зіграв згодом
 4. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
  будь-які умови. Право власності на об'єкт приватизації переходить до покупця, який запропонував у ході торгів найвищу ціну. Якщо ж майно продається на комерційному конкурсі, то право власності переходить до переможця конкурсу тільки після виконання ним усіх умов конкурсу, як інвестиційних, так і соціальних. Переможець конкурсу не має права до переходу до нього права власності на
 5. § 3. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності
  які розміри і види харчування, догляду і необхідної допомоги покупець зобов'язується надавати продавцю до кінця його життя, то в разі спору суд буде розглядати поведінку покупця з точки зору не тільки сумлінності та розумності, але і зазвичай пред'являються в даній місцевості вимог до цих видів послуг. Це означає, що критерієм неправомірності дій покупця в даному
 6. § 2. Підстави виникнення цивільно-правової відповідальності
  які права та інтереси їм зачіпаються. У зв'язку з цим виділяються наступні узагальнюючі види цивільних правопорушень: 1) зловживання правом; 2) здійснення права з порушенням його меж; 3) вчинення правочинів, що не відповідають вимогам закону; 4) невиконання договірних зобов'язань; 5) неналежне виконання договірних зобов'язань; 6) заподіяння позадоговірної шкоди; 7)
 7. 4. Реорганізація товариства
  які вимоги кредиторів підлягають задоволенню з боку кожного нового суспільства, яку частину активів воно отримає. При складанні розділового балансу можливі різного роду зловживання на користь однієї або декількох сторін. Наприклад, відомі випадки, коли при поділі суспільства на кілька товариств пасив реорганізується концентрувався в одному з нових товариств,
 8. 4. Випадки виселення наймача і членів його сім'ї
  якісь неправомірні дії з метою отримання даного житлового приміщення. Неповне, залежне право на житлову площу мають громадяни, які проживають у житлових приміщеннях спеціального призначення (службові житлові приміщення, гуртожитки). У разі втрати трудових відносин або припинення навчання такі громадяни за загальним правилом підлягають виселенню без надання іншого житлового приміщення. Але закон
 9. - Які основні гарантії права на працю?
  Має закріплення в законодавстві положення про те, що умови договорів про працю, які погіршують становище працівників, порівняно з законодавством України про працю, є недійсними. Згідно ст. 5 'КЗпП України держава гарантує працездатним громадянам, які постійно проживають на території України: вільний вибір виду діяльності; безплатне сприяння державними
 10. Зміст
  особливості? ... ... 13 У чому виявляються єдність і диференціація трудового права? ... ... 14 Які функції трудового права? ... ... 15 Що являє собою система трудового права? ... 17 Які основні принципи
© 2014-2022  ibib.ltd.ua