Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяСоціальна філософія → 
« Попередня Наступна »
СТАВРПОЛЬСКІЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Соціальна філософія. Курс лекцій. Навчально-методичний посібник для заочного відділення. - Ставрополь: Вид-во СГУ. - 151, 2005 - перейти до змісту підручника

Б) «Суспільство загального ризику»

«Суспільство загального ризику» - це фактично нова філософія суспільного виробництва. Її суть в тому, що панувала в індустріальному суспільстві «позитивна» логіка суспільного виробництва, яка полягала в накопиченні і відносно справедливий розподіл багатства, все більш перекривається «негативної» логікою виробництва та розповсюдження ризиків. Якщо виробництво ризиків буде розширюватися і далі, то може бути підірваний сам принцип ринкового господарства і приватної власності, оскільки відбувається систематичне знецінення виробленого суспільного багатства. Мова йде не про «звичайних» руських, супроводжуючих підприємницьку та іншу діяльність. Вони - норма всякої соціальної динаміки. Мова про ризики, які, як правило, невидимі, неконтрольовані і важко передбачувані. Скажімо, ризики деякою інноваційної діяльності можна прорахувати. Але наслідки глобального потепління, розривів озонового шару або майбутнього демографічної кризи досі не піддаються обчисленню. Саме невизначеність масштабів і наслідків подібних ризиків, втім, як і ризиків становлення нового (глобального) світопорядку, загрожує основам раціонального поведінки суспільства та індивіда - науці і демократії.

До того ж виробництво ризиків дуже «демократично»: воно створює ефект бумеранга, вражаючи в кінцевому рахунку тих, хто наживався на виробництві ризиків або ж вважав себе від них застрахованими. Звідси другий висновок: виробництво ризиків - потужним фактор зміни соціальної структури суспільства, перебудови його за критерієм, отражающему ступінь схильності до ризиків, зокрема щодо соціально-екологічному критерію.

Істотно змінюється і роль науки в суспільному житті і політиці. Справа в тому, що більшість ризиків, породжуваних успіхами науково-технічної модернізації, так само як і «довгими хвилями» змін стану біосфери або демографічної ситуації, не сприймаються безпосередньо органами почуттів людини. Ці ризики існують лише у формі знання про них. Тому й фахівці, відповідальні за визначення ступеня ріскогенних нових технологій, і засоби масової інформації, які розповсюджують знання про них, «набувають ключові соціальні та політичні позиції».

Сучасне наукове знання не може бути використано безпосередньо в політичному процесі. Необхідний переклад цього знання на мову політичного діалогу і рішень. Сьогодні цей переклад здійснює політично ангажоване наукове співтовариство, яке «перетворюється на чинник, легітимізує глобальне промислове забруднення, так само як і загальний підрив здоров'я і загибель рослинності, тварин і людей». Формується інститут експертів, який набуває самодостатнього політичне значення, оскільки саме експерти визначають рівень соціально прийнятного ризику для суспільства. Поділ суспільства на експертів і всіх інших викликає у населення стійку реакцію недовіри до науки і технологічній сфері. У кінцевому рахунку, наука як соціальний інститут поділяється на дві: академічну, або лабораторну, «пробирочную» (науку фактів), і науку досвіду, яка, грунтуючись на публічних дискусіях і життєвому досвіді рядових громадян, «розкриває справжні цілі і засоби, погрози і наслідки того, що відбувається ».

Ще три положення цієї теорії представляються соціально та політично значущими для Росії. По-перше, це перегляд основоположною нормативної моделі суспільства. Якщо головним нормативним ідеалом минулих епох були рівність і соціальна справедливість, то (теоретично) нормативний ідеал суспільства ризику - безпека. Природно, мети досягнення рівності та соціальної справедливості не зникають, проте соціальний проект суспільства ризику має явно виражений захисний характер. Іншими словами, система цінностей «нерівноправного суспільства» все більш заміщається системою цінностей «небезпечного суспільства», а орієнтація на задоволення нових потреб - орієнтацією на їх самообмеження ». По-друге, в суспільстві ризику виникають нові спільності - «жертв ризиків», їх солідарність на грунті відчуженості і страху може породити потужну політичну силу. По-третє, суспільство ризику політично нестабільно. Недовіра до існуючих політичних інститутів і організаціям наростає - не тільки у нас, але і по всьому світу. Ці нестабільність і недовіра закономірно викликають у суспільствах пошук точки опори - «твердої руки». Таким чином, періодичний повернення до минулого, в тому числі авторитарного і навіть тоталітарного, теоретично не виключений.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Б) «Суспільство загального ризику» "
 1. Інвестиційний потенціал.
  Безпосередньо до виробничому потенціалу примикає інвестиційний потенціал. Рівень інвестицій робить прямий вплив на введення виробничих потужностей, на ріст і оновлення основних фондів і на темпи економічного розвитку. Для інвестиційного процесу останнім за період 1992-2002 р. характерно різке зниження його активності. В останні роки в умовах високої інфляції втратили
 2. Профілактика та подолання професійної деформації
  ризику », тобто співробітників, які за умовами роботи і особистим якостям з більшою ймовірністю можуть бути схильні професійної деформації; - виявлення професійно деформованих співробітників і аналіз особливостей розвитку у них професійної деформації; - визначення реальних можливостей профілактики та подолання професійної деформації на рівні колективу,
 3. Як проводиться оплата праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами ^ та умовами підвищеного ризику для здоров'я?
  На важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я встановлюється підвищена оплата праці. Перелік цих робіт визначається Кабінетом Міністрів України. У практичній діяльності необхідно також керуватися типовими переліками, які були затверджені
 4. Глава II. Створення та ліквідація товариства
  Положення, що регламентують порядок створення та ліквідації акціонерних товариств, містяться в главі II Закону, його статтях 8 - 24. 1. Створення суспільства, його засновники і установа 2. Статут товариства 3. Державна реєстрація товариства 4. Реорганізація товариства 5. Ліквідація
 5. § 5. Обгрунтований ризик
  До недавнього часу російське кримінальне законодавство не передбачало інституту обгрунтованого ризику, хоча в юридичній літературі давно велися дослідження з цього питання. Вперше поняття ризику було згадано в постанові ЦВК і РНК СРСР від 12 липня 1929 "Про майнову відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну ними наймачеві". Але ні в КК 1922 р., ні в КК 1926 р.,
 6. 1.3. Суб'єкт і об'єкт як компоненти практики соціальної роботи
  «суспільство ризику», де ризики не поглинаються, а поширюються і атомізуються, не піддаючись контролю з боку соціальних інститутів. Так, російський соціолог О.Н.Яницкий висуває концепцію, в якій Росія інтерпретується як суспільство загального ризику, де ризик стає елементом повсякденного життя, а соціальне здоров'я, права людини, екологічні проблеми, медицина, освіта
 7. Філософія
  загальних закони розвитку природи, суспільства і мислення. Основним питанням філософії є питання про відношення мислення до буття, залежно від вирішення цього питання всі філософські напрями діляться на два табори - мате-ріалістіческій і ідеалістичний. Предметом марксистської філософії як науки є дослідження найбільш загальних законів розвитку природи, людського суспільства і
 8. Додаток до глави IX
  загальне умова і предмет людської праці, продуктивна сила, фактор, сприяючий і перешкоджає людині в праці. Природне в соціальній сфері суспільства. Сім'я та її природні складові. Зростання народонаселення як природно-природний процес. Расове розподіл суспільства як прояв природних диференціацій людей. Природні аспекти національно-етнічних спільнот. Мальтузіанство і
 9. Глава I. Загальні положення про акціонерне товариство
  1. Сфера застосування Закону 2. Правове становище акціонерного товариства 3. Відповідальність суспільства 4. Найменування і місце знаходження товариства 5. Філії та представництва товариства 6. Дочірні та залежні суспільства 7. Відкриті та закриті акціонерні товариства Дані положення містяться у статтях 1 - 7 глави I Закону. У ній розкриваються найбільш суттєві особливості
 10. Введення
  Глава I. Загальні положення про акціонерне товариство Глава II. Створення та ліквідація товариства Глава III. Акції. Права акціонерів Глава IV. Статутний капітал і активи товариства Глава V. Дивіденди товариства Глава VI. Реєстр акціонерів товариства Глава VII. Загальні збори акціонерів Глава VIII. Рада директорів (наглядова рада) та виконавчий орган товариства Глава IХ. Великі угоди Глава Х.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua