Головна
ГоловнаЕкологіяДитяча психологія → 
« Попередня Наступна »
Т.Д. Марцинковський. Дитяча практична психологія: Підручник - М.: Гардаріки,. - 255 с., 2004 - перейти до змісту підручника

2.5. Організаційно-методична документація

Метою організаційно-методичної документації є організація, планування та методичне забезпечення професійної діяльності практичного психолога. Унаслідок перетину психологічної діяльності з процесами виховання і навчання дітей фахівцеві даного профілю потрібен особливий блок документальних коштів, що визначають як кордони психологічних впливів, так і зони їх проникнення в педагогічний простір.

В організаційно-методичну документацію входять: хронометраж робочого часу практичного психолога в дошкільному закладі; графік роботи практичного психолога в дошкільному закладі; річний план роботи практичного психолога (стратегія професійної діяльності); диференційований план роботи практичного психолога на місяць (програма професійної діяльності); журнал і бланки психологічних запитів; звіт практичного психолога про виконану роботу (за підсумками за рік).

51

Хронометраж - сукупність тимчасових норм, що регламентують виконання різних видів психологічної діяльності. Хронометраж розраховується виходячи із середнього показника часу виконання кожного з видів психологічної діяльності. Представлений нижче хронометраж розрахований за стандартами робочого часу «практичного психолога освіти», де середня норма часу на місяць становить 144 робочих години, відповідно 36 годин на тиждень, з яких 12 є методичними (вивчення спеціальної літератури, освоєння нових психологічних технологій, участь у регіональних заходах , наприклад, конференціях і семінарах, колегіальне консультування, робота з фахівцями суміжній кваліфікації, оформлення документації тощо).

Хронометраж робочого часу практичного психолога в дошкільному закладі Вид професійної діяльності Середній час, година на місяць в тиждень Психодіагностика: 36 9 індивідуальна групова Психопрофилактика та психокорекція: 28 липня індивідуальна групова Обробка результатів діагностичних обстежень, корекційних, профілактичних і розвиваючих занять 24 червня Оформлення документації 3 грудня Індивідуальне консультування: батьків

вихователів та педагогів 12 грудня 3 березня Групове консультування (збори, семінари): батьків

педагогів і вихователів 4 4 1 1 Вивчення спеціальної літератури та освоєння 1 квітня нових технологій Відвідування районних, окружних, міських, республіканських заходів (конференції, семінари) 4 Січень Колегіальне консультування суміжних специалис-4 1 тов і робота в спеціалізованих комісіях Всього 144 36 Примітка: індивідуальні форми психологічного взаємодії передбачають пропорційне збільшення норми часу по відношенню до групових.

52

При перегляді норм з тимчасової регламентації професійної діяльності практичних психологів кількісні показники хронометражу змінюються.

Графік - розподіл видів професійної діяльності практичного психолога відповідно дням робочого тижня і нормі часу за хронометражем. Варіант робочого графіка відповідно до 36-годинним робочим тижнем представлений нижче.

Графік роботи практичного психолога в дошкільному закладі

Обід 12.00 - 13.00 День тижня Час Зміст роботи Напрямок понеділок 9.00-12.00 (3 години) Психодіагностика (індивідуальна) За планом 13.00 -17.00 (4 години) Корекційно-профілактичні та розвиваючі заняття (індивідуальні) За планом вівторок 10.00-12.00

(2 години) Методичне час (оформлення документів) За планом 13.

00-15.00

(2 години) Методичне час (обробка результатів) За планом 15.00-19.00

(4 години) Консультування батьків (індивідуальне та групове) За планом, за запитом середу 9.00-12.00

(3 години) Корекційно-профілактичні та розвиваючі заняття (індивідуальні / групові) За планом, за запитом 13.00-14.00

(1:00) Консультування вихователів і педагогів (групове) За планом, за запитом 14.00-17.00

(3 години) Психодіагностика (індивідуальна / групова) За планом, за запитом четвер 9.00-12.00

(3 години) Консультування вихователів і педагогів (індивідуальне) За запитом 13.00-14.00

(1 година) Методичне час (оформлення документації) За планом 14.00 -17.00

(З години) Психодіагностика (індивідуальна) За запитом п'ятницю 9.00-12.00

(3 години) Методичне час За планом, за запитом 13.00-17.00

(4 години) Методичне час (обробка результатів) За планом 53

Розподіл видів професійної діяльності по днях тижня і робочим годинах може бути змінено, але при збереженні загального принципу організації психологічних взаємодій з дітьми і дорослими, а також з урахуванням особливостей даних взаємодій. Так, групові заняття з дітьми (корекційні та розвиваючі) не рекомендується проводити в ранкові години в понеділок, а всі діагностичні процедури, навпаки, доцільно організовувати з ранку. Крім того, індивідуальне та групове консультування батьків найчастіше доводиться зрушувати на більш пізні години, переважно в середині робочого тижня. Ці рекомендації обгрунтовані статистичними даними по вивченню батьківських запитів і коефіцієнтом результативності психологічних впливів при різних умовах організації праці психологів у дошкільному закладі.

Річний план - документ, що визначає цілі та завдання професійної діяльності практичного психолога дошкільного закладу на навчальний рік (стратегію професійної діяльності). Оскільки однією з провідних цілей професійної діяльності психолога є психологизация педагогічного (виховно-освітнього) процесу, то дана стратегія формулюється відповідно до «програмою освіти та розвитку дітей», прийнятої в дошкільному закладі. Крім того, зміст річного плану визначається концепцією професійної діяльності практичного психолога. Якщо вона відповідає загальній психологічній мети - забезпечення психічного здоров'я дітей та сприяння їх повноцінному та своєчасному розвитку, то конкретизація завдань психологічної діяльності здійснюється за наступними напрямками: робота з дітьми, робота з батьками, робота з вихователями та педагогами. Далі в річному плані розкриваються зміст і форми психологічних заходів з зразковими термінами їх виконання (поквартально). Що стосується оформлення річного плану, то він може бути представлений у вигляді таблиці з включенням граф, що визначають цілі, завдання, напрями, зміст і форми психологічної діяльності. Можливо також вільний виклад планованої діяльності протягом року.

Диференційований план являє собою конкретизований за видами професійної діяльності обсяг роботи практичного психолога в умовах дошкільного закладу. Пла

54

нирование психологічних заходів здійснюється на місяць (див. Додаток 5).

Журнал психологічних запитів - документ, що фіксує «замовлення», тобто існуючу необхідність психологічного втручання відносно тієї чи іншої особи.

Поряд з планами роботи він визначає обсяг і зміст психологічних заходів. Психологічний запит може надійти від батьків дитини або інших членів сім'ї, від вихователів, від педагогів та фахівців, взаємодіючих з дітьми, а також від адміністрації дошкільного закладу.

У разі необхідності збереження конфіденційності запиту додатково до журналу надаються бланки психологічного запиту. У бланку присутня графа коду, де особа, що потребує психологічної допомоги, може закодувати інформацію про себе. Такі бланки мають бути доступні для всіх бажаючих (див. Додаток 3).

Підсумковий звіт - сукупність результатів професійної діяльності практичного психолога у відповідності з цілями і завданнями, поставленими в річному плані. Звіт документально підтверджує виконання запланованих психологічних заходів і процедур за такими напрямками: психодіагностика, психокорекція та психопрофілактика, психологічне консультування і освіта, психологічне забезпечення педагогічного процесу. У підсумковий звіт включається також робота з підвищення науково-теоретичної та науково-практичної компетентності психолога: вивчення спеціальної літератури, освоєння нових технологій, проведення експериментальних (науково-практичних) досліджень, участь у регіональних науково-методичних і науково-теоретичних заходах (конференціях, семінарах), публіцистична діяльність, взаємодія з фахівцями суміжних кваліфікацій і пр.

У разі невиконання тих чи інших запланованих пунктів у звіті вказується фактична причина невиконання. Підсумковий звіт оформляється у вигляді вільного опису по кожному напрямку. Особливо слід зазначити, що інформація конфіденційного характеру до звіту не включається.

55

? Запитання і завдання

1. Сформулюйте вимоги до організації психологічної

служби в дитячому дошкільному закладі. 2.Назовите функціональні зони психологічного кабінету. Обгрунтуйте відповідь.

3. Дайте визначення поняттю «психологічний інструментарій». Перерахуйте його види.

4. Визначте в переліку вимоги, пропоновані психологічному інструментарію:

вимога валідності; вимога комплектації; вимога репрезентативності; вимога відповідності; вимога стандартизації; вимога монофункциональности.

5. З метою формування навичок оформлення спеціальної та організаційно-методичної документації практичного психолога в умовах дитячого дошкільного закладу:

заповніть форми протоколів діагностичного обстеження на методичному матеріалі, адаптованому до дошкільного віку (для лабораторного заняття); оформите психологічний висновок на матеріалі діагностичного обстеження (за вибором): дітей 3-4 років, дітей 4-5 років, дітей 6-7 років; складіть (за вибором): виписку з психологічного ув'язнення, психологічну характеристику;

складіть річний план практичного психолога з урахуванням цілей і завдань альтернативних освітніх програм для дошкільних установ (за вибором): «Веселка», «Розвиток», «Витоки» та ін;

56

складіть диференційований план роботи практичного психолога на місяць;

заповніть карту розвитку дитини дошкільного віку, використовуючи медичну та педагогічну документацію (для лабораторного заняття);

обробіть психологічний запит з оформленням його в журнал психологічного запиту.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.5. Організаційно-методична документація "
 1. Зміст
  методичний розділ 4 Тематичні плани лекцій, семінарських та практичних занять 6 Зміст дисципліни 8 Теми практичних занять 14 Тести 14 VI. Питання для підсумкового контролю 16 VII. Рекомендована
 2. Гуляіхін В.Н., Васильєв О.Н.
  . Навчально-методичний комплекс «Логіка»: Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів / Наук. ред. А.А. Хачатрян. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003. - 124 с., 2003

  методичний посібник являє собою комплекс, що складається з курсу лекцій, практичних завдань, комплекту завдань до контрольних робіт, питань для самоконтролю і до іспиту. Навчально-методичний комплекс «Логіка» допоможе студентам правильно застосовувати закони і форми мислення, що дозволить їм більш продуктивно освоювати обрану спеціальність. Адресовано студентам гуманітарних факультетів
 3. Іллічов В. А.. Правові основи боротьби з організованою злочинністю: Навчально-методичні матеріали. / Упоряд. Іллічов В.А. - М: МІЕМП, 2005. - 22 с., 2005
  методичні матеріали містять тематичні плани проведення занять на всіх формах навчання, зміст та перелік питань за темами, включеним в план навчання, а так само рекомендовану для вивчення літературу. Крім того, навчально-методичні матеріали містять варіанти тестування студентів та питання для підсумкового контролю знань. Навчально-методичні матеріали призначені для студентів
 4. Глазирін Ф.В., Соловйова Н.А., Боровков А.В.. КРИМІНАЛІСТИКА. Навчально-методичний посібник. Волгоград 2003р., 2003
  методичному посібнику наводяться теми по всьому курсу криміналістики, плани лекційних, семінарських та практичних занять, вказана основна і додаткова література. У цьому посібнику також дані методичні рекомендації з написання курсових робіт, наведений їх короткий перелік. Наприкінці наведено словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів. Посібник підготовлено на основі
 5. Рандалова О.Ю.. Середньовічна філософія: навчально-методичний посібник. - Улан-Уде: Видавництво Бурятського держуніверситету. - 47 с., 2011

 6. 8.5. Система методичного забезпечення педагогічного процесса122 Характеристика системи методичного забезпечення
    методичного забезпечення освітнього процесу є: 7) методична робота в освітньому закладі та його навчальних підрозділах; 2) приватна методика викладання навчальних дисциплін на кафедрах і циклах. Методична робота є невід'ємною складовою частиною педагогічного процесу в освітніх установах і одним з основних видів діяльності викладачів,
 7. Педагогічний контроль
    організаційний (за ходом педагогічного процесу), діяльнісний (за діяльністю керівників, педагогів, що навчаються), поточний і підсумковий. Організаційний проводиться в плановому порядку представниками вищих інстанцій, а також адміністрацією організації, установи, навчального закладу. Він передбачає перевірку документації, на якій будується педагогічний процес;
 8. 4. Формування і природа методик
    методичне керівництво »,« методист »- вирази, звичні для вуха і очі сучасної людини. Сьогодні пишуться методики в будь хоча б частково організованою практиці. Поняття методики не тільки стало звичним, але і в деякому роді стерлося. Цінності науки, мистецтва, філософії, методології, спеціального предмету вже давно котируються вище, ніж цінності методичної роботи. Однак без
 9. Зміст
    Введення 4 Загальні вимоги, що пред'являються до вивчення курсу «Криміналістика» 7 Тематичний план 9 Плани лекційних занять 14 Методичні рекомендації з підготовки до семінарських, практичних (лабораторним) заняттям 26 Плани семінарських, практичних (лабораторних) занять 27 Методичні рекомендації з написання курсових робіт 79 Тематика курсових робіт з криміналістики 82 Словник найбільш
 10. СТАВРПОЛЬСКІЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Соціальна філософія. Курс лекцій. Навчально-методичний посібник для заочного відділення. - Ставрополь: Вид-во СГУ. - 151, 2005

 11. Варламова А.Я., Агарков Є.В. . Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004
    методичний посібник для студентів представляє коротку характеристику змісту розділів, тем, питань в пропонованій навчальній літературі різних авторів з педагогіки, природокористування та концепції сучасного
 12. 1. Висновок і виконання договору на виконання проектно-вишукувальних робіт
    документації із замовником, а при необхідності разом з замовником узгодження її з компетентними державними органами та органами місцевого самоврядування; 2. проведення захисту виконаної технічної документації в яка каже її інстанції; - внесення на вимогу яка каже інстанції та у встановлені нею строки змін до представлену на затвердження технічну документацію без
 13. 4. Експертиза та приймання технічної документації
    документації "проекти на будівництво, реконструкцію, розширення і технічне переозброєння підприємств, будівель і споруд в Російській Федерації (надалі - проекти будівництва) незалежно від джерел фінансування, форм власності до їх затвердження підлягають державній експертизі в Головному управлінні державної позавідомчої експертизи при Державному комітеті
 14. Суспільно-організаційна адаптація
    організаційної системи, системи управління та обслуговування виробничого процесу, режиму праці та відпочинку і т.
 15. 1. Елементи і зміст договору на виконання проектно-вишукувальних робіт
    документації лежить на ньому, а у нього немає можливості виконати таку роботу самостійно. У відносинах з проектування та вишукувань для капітального будівництва, особливо в умовах наявності значної кількості проектних та вишукувальних організацій, проектувальників і дослідників - індивідуальних підприємців важливе значення набуває захист замовників від виготовлення
 16. 5. Зміна, розірвання договору та майнова відповідальність за порушення його умов
    документацію за умови, що викликані цим додаткові роботи за вартістю перевищують десять відсотків зазначеної в кошторисі загальної вартості будівництва. У цьому випадку складається узгоджена сторонами додатковий кошторис. Замовник (інвестор) має право в будь-який час розірвати договір з відшкодуванням підряднику завданих цим збитків, включаючи упущену вигоду (п. 1 ст. 17 Закону про
 17. Права аудитора
    документацію про фінансово-господарської діяльності, наявність грошових сум, цінних паперів, матеріальних цінностей, одержувати роз'яснення по виниклих питань, і додаткові відомості, необхідні для аудиторської перевірки; - отримувати за письмовим запитом необхідну для здійснення аудиторської перевірки інформацію від третіх осіб; - залучати на договірній основі до участі в аудиторській
 18. Герасимов О. В.. Методичні вказівки "Проблеми філософії та методології науки" для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Самара: СамГАПС. 22 с., 2002
    Методичні вказівки призначені для студентів другого курсу всіх спеціальностей і форм навчання, які вивчають дисципліну "Філософія". Вказівки містять грунтовний розбір деяких найбільш актуальних і важких для розуміння студентів проблем філософії та методології науки, що дозволяє краще готуватися до семінарських занять, заліків та
 19. Алексєєва Л.О., Додонова Ф.О.. ФІЛОСОФІЯ / Навчально-методичний посібник для студентів / Донецьк: ДонНТУ технічних вузів, 2007

 20.  Частина 2. Методичні вказівки до вирішення завдань.
    Частина 2. Методичні вказівки до вирішення
© 2014-2021  ibib.ltd.ua