Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Крапівін О. М., Власов В. І.. Коментар до закону Російської Федерації "Про акціонеpних товариства" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

Права аудитораОскільки аудиторська перевірка стала для акціонерних товариств постійним
явищем, його працівникам бажано знати права аудитора, з тим щоб створити
йому необхідні умови для роботи. Аудитор (аудиторська фірма) має право:
- самостійно визначати форми і методи аудиторської перевірки, виходячи
з вимог нормативних актів Російської Федерації, а також конкретних умов
договору з акціонерним товариством;
- перевіряти у акціонерного товариства в повному обсязі документацію про фінансово-господарської
діяльності, наявність грошових сум, цінних паперів , матеріальних цінностей,
отримувати роз'яснення по виниклих питань, і додаткові відомості, необхідні
для аудиторської перевірки;
- отримувати за письмовим запитом необхідну для здійснення аудиторської
перевірки інформацію від третіх осіб;
- залучати на договірній основі до участі в аудиторській перевірці аудиторів,
працюючих самостійно або в інших аудиторських фірмах, а також інших фахівців;
- відмовитися від проведення аудиторської перевірки у разі ненадання
перевіряється акціонерним товариством необхідної документації.
Зі свого боку керівники та інші посадові особи, що перевіряється суспільства
зобов'язані:
- створювати аудитору (аудиторській фірмі) умови для своєчасного і
повного проведення аудиторської перевірки, надавати всю документацію, необхідну
для її проведення, а також давати по запиту аудитора роз'яснення і пояснення
в усній і письмовій формі;
- оперативно усувати виявлені аудиторською перевіркою порушення ведення
бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської (фінансової) звітності.
У той же час забороняється вживати будь-які дії з метою обмеження
кола питань, що підлягають з'ясуванню при проведенні аудиторської перевірки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Права аудитора "
 1. Роль, значення учета в КОМЕРЦІЙНИХ банках та основа его організації.
  Сучасний етап економічного розвітку України характерізується створеня власної ЕКОНОМІКИ ринкового спрямування. Певна Річ, успішнім ринковим перетворенням мают відповідаті економічні важелі управління, адекватні механізмам ринкового перетвореності. Серед них визначальності є банківська система, яка Забезпечує проведення комплексних Копійчаної операцій через системи платежів та розрахунків, поза Якими
 2. 5. Вічний інтерес, вічні суперечки Іван Грозний і Петро Великий
  Особистість і діяльність царя Івана IV Грозного викликала і донині викликає в істориків вкрай суперечливі оцінки. Багато в чому це пояснюється складністю самого історичного матеріалу. Правління Івана Васильовича (1547-1584) вмістило в себе розвиток російської централізованої держави, великі адміністративні реформи і страшний терор опричнини, перемоги над Казанським і Астраханським
 3. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  Заходи антикорупційної спрямованості Навчання державних чиновників правилам суспільно-значущої поведінки (нормам публічної етики) Міжнародна асоціація шкіл та інститутів управління підкреслила нагальну необхідність включення навчальної дисципліни "Публічна етика" в навчальні плани з підготовки управлінців усіх ланок. У перспективі такого роду освітній підхід обов'язково
 4. 1.2. Договір про Надання ФІНАНСОВИХ услуг
  Фінансові послуги Відповідно до ст. 6 Закону Надаються суб'єктами підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ на підставі договору. У Законі НЕ містіться визначення договором Про надання ФІНАНСОВИХ услуг, а позбав навідні обов'язкові положення такого договору. Договір про Надання ФІНАНСОВИХ услуг винен містіті: 1) Назву документа; 2) назву, адресу та реквізити суб'єкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ; 3) Прізвище,
 5. 4. Правовий режим іноземного інвестування: Поняття та види іноземних інвестіцій, правове становище іноземного інвестора, об'єкти та форми іноземного інвестування, державне регулювання іноземного інвестування и Гарантії захисту іноземних інвестіцій.
  Відповідно до статьи 1 Закону України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 р. Іноземні інвестиції - це цінності, что вкладаються ІНОЗЕМНИМИ інвесторамі в об'єкти інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ відповідно до законодавства України з метою Отримання прибутку або Досягнення СОЦІАЛЬНОГО ЕФЕКТ. Іноземні інвестиції могут здійснюватіся у вігляді: іноземної валюти, что візнається
 6. 57. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій
  У розділі II Закону "Про режим іноземного інвестування" встановлено державні гарантії захисту іноземних інвестицій. Для іноземних інвесторів на території України встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятками, передбаченими законодавством України та міжнародними договорами України. Це означає, що інвестори
 7. 83. Обмеження щодо окремих видів реклами
  Поряд із загальними обмеженнями щодо реклами у розділі II Закону містяться спеціальні вимоги щодо окремих, найбільш поширених, різновидів реклами - реклами на 'телебаченні і радіо, у друкованих засобах масової інформації, з використанням телефонного та документального електро зв'язку, зовнішньої реклами, внутрішньої реклами, реклами на транспорті та в кінотеатрах. Ці
 8. Аудитор як суб'єкти підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ
  могут Здійснювати ее індивідуально або путем создания аудиторських організацій (фірм). Аудитор - це вісококваліфікованій спеціаліст у Галузі бухгалтерського учета, фінансового контролю та АНАЛІЗУ господарської ДІЯЛЬНОСТІ, Який володіє методологією Економічних ДОСЛІДЖЕНЬ, обізнаній З ПИТАНЬ організації та технології виробництва, юріспруденції та судово-бухгалтерської експертизи. Аудитором
 9. Відмінність аудиту від КОМПЛЕКСНОЇ ревізії
  Комплексна ревізія Аудит - незалежна форма фінансово-економічного контролю, здійснюється н добровільніх, договірніх засідках между аудитором и під-пріємством-замовником. 2. \ Комппексна ревізія - форм державного фінансово-економічного контролю. Здійс нюється за планом роботи контрольно-ревізійного op гану держави або власника проводитися за наказом вла знітився без погодження з Кері вник
 10. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
  Додаток 1 ЗАКОН УКРАЇНИ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні цею Закон візначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського учета та складання фінансової звітності в Україні. Розділ І. Загальні положення Стаття 1. Визначення термінів Для цілей цього Закону Терміни вжіваються у такому значенні: активи - ресурси, контрольовані підпріємством у результаті
© 2014-2021  ibib.ltd.ua