Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, і ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Відбір кандидатів на навчання

Вихідним у процесі професійної підготовки юристів є грамотно організований і якісно проведений професійний відбір кандидатів на навчання. Досвід багатьох освітніх установ правоохоронної системи свідчить про те, що ті вузи, ссузів і навчальні центри, де грамотно організований професійний відбір кандидатів на навчання, мають менший відсоток відсіву навчаються, з одного боку, і, з іншого - більш високий рівень підготовки фахівців, успішної практичної діяльності випускників.

В даний час професійний відбір кандидатів у освітні установи юридичного профілю, що функціонують в системах силових структур, проводиться в чотири етапи.

1. Профорієнтація. Вона проводиться працівниками кадрових апаратів, викладачами та іншими фахівцями у формі професійної пропаганди і професійної консультації як індивідуально з клієнтами, так і в колективах молоді (навчальних, виробничих). Їх мета - залучити до юридичні освітні установи найбільш гідних молодих людей, свідомо і обгрунтовано обирають професію юриста.

2. Медичне обстеження. Проводиться в медичних установах для виявлення стану здоров'я абітурієнта і придатності його до навчання і майбутнього виду професійної діяльності.

3. Педагогічний і психологічний відбір. Перший здійснюється на вступних іспитах, другий - методом тестування, що дозволяє отримати об'єктивні дані про особливості особистості абітурієнтів, їхніх здібностях до діяльності в структурі правоохоронних органів.

Підсумки та оцінки результатів підводяться зведенням всіх отриманих даних в таблицю (табл. 8.4).

Таблиця 8.4

Підсумки та оцінки педагогічного і психологічного відбору

4. Висновок мандатної комісії з усім кандидатам, які пройшли поетапно професійної відбір. За даними мандатної комісії відібрані кандидати зараховуються студентами (курсантами, слухачами) освітнього закладу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відбір кандидатів на навчання "
 1. Виникнення професійного поліцейського освіти
  відбору та підготовки персоналу. Англійські фахівці ще в 1920 р. висловлювали переконання в тому, що людина не може бути хорошим поліцейським, якщо не володіє більш ніж середніми розумовими здібностями, гарною пам'яттю і спостережливістю, в ньому повинні поєднуватися високі моральні, розумові та фізичні якості, які не обов'язкові для людей іншої професії. Він завжди повинен діяти
 2. ГЛОСАРІЙ
  відбору персоналу, що дозволяє отримати повну картину про особистості потенційного співробітника і його професійному досвіді. Форма і зміст анкети визначається організацією-роботодавцем. Аналіз потреб роботи - вивчення інформації про завдання, які повинні бути виконані на кожному робочому місці, і навичках, необхідних для виконання цих завдань. Аналіз вимог роботи - визначення
 3. Відбір кандидатів у резерв
  відбір, розстановку і використання фахівців на посадах майстрів: начальник цеху особисто відповідальний за своєчасне і якісне заміщення посад начальників ділянок; директор заводу несе відповідальність за створення резерву начальників цехів та їх заступників. Безпосередню роботу з планування та організацію формування, підготовки та виховання резерву керівних кадрів
 4. 18.4. Забезпечення іміджу і престижу поліцейських
  відбору зараховуються на оперативну роботу в це елітарне підрозділ і приступають до практичної професійної підготовки в Академії ФБР для отримання звання «спеціальний агент». Серед «чисто поліцейських» сил найбільшою популярністю користуються апарати кримінальної поліції (детективи, комісари поліції) і сфера управління. Наприклад, детективи департаменту Столичної поліції Лондона
 5. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  кандидатами при прийомі на роботу) / / Проблеми підприємництва. - 1997. - № 2. 138 Нормативно-правові акти: Закони 114. Загальна декларація прав особи (10 грудня 1948 р.) / / Юридичний вісник. - 1998. - № 4. 115. Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.) / / Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - № 31. - Ст. 429. 116. Акт проголошення незалежності України (24
 6. § 3. Методологічне значення встановлення критеріїв кримінальної караності для правотворчої діяльності
  відбір і встановити відповідальність за їх вчинення шляхом опису в статті Особливої частини Кримінального кодексу, необхідно насамперед визначити ступінь їх суспільної небезпеки, яка, як вже було зазначено, залежить: 1) від об'єкта посягання; 2) інтенсивності посягання (спосіб вчинення злочину, настали наслідки, обставини, за яких воно відбувається), 3)
 7. Введення.
  Відбір кандидатів у депутати стає справою політичних партій, які формулюють загальнонаціональну програму розвитку країни і беруть на себе політичну відповідальність за висунутих ними кандидатів у депутати. Ставши народними обранцями, ці кандидати реалізують не свої власні, особисті програми, а програму відповідної політичної партії, коригують її з урахуванням
 8. 1. Правове регулювання і державне фінансування діяльності політичних партій.
  Відбір та підготовка кадрів громадської еліти, кадрів управлінського апарату. Законодавчою регулювання діяльності партій в демократичних країнах виходить з можливості чергування їх у влади в результаті вільних виборів. У країнах тоталітарного соціалізму, а також в інших країнах із законодавчо закріпленою однопартійною системою існує інший підхід до ролі партій у суспільстві та
 9. Глава 2.1. Оцінка професійних якостей співробітників
  відбір працівників. Відбір був включений в список найважливіших завдань управління людськими ресурсами. Він розглядається як важлива складова практики комплексного управління якістю, так як виконання роботи персоналом оцінюється з позиції його внеску в реалізацію стратегічних цілей організації. Знання загальних закономірностей адміністративно-управлінської діяльності або функцій керівництва
 10. Компетентність та змінюється характер відбору працівників.
  Відбору включає детальний опис роботи, засноване на аналізі завдань, послідовно вирішуються в процесі її виконання. Даний підхід реалізується далі у визначенні особистих якостей працівника, яке будується відповідно до опису роботи. Стандартні техніки визначення особистості, такі як план семи пунктів Роджера або план п'яти пунктів Манро-Фрейзера, дозволяють враховувати наступні фактори:
 11. Порядок розробки посадової інструкції.
  Відбору працівників при наймі, оцінці рівня відповідності кандидатів на вакантні посади. По-четверте, посадові інструкції використовуються при ранжуванні робіт / посад і подальшої розробки внутрішньофірмових систем оплати праці. По-п'яте, аналіз посадових інструкцій (обов'язків, повноважень і т.п.) - одне з джерел інформації для вдосконалення організаційної структури,
 12. 2.6.3. Етапи професійного відбору персоналу
  відбір кадрів на підприємстві є одним з найбільш важливих етапів підбору персоналу і включає наступні етапи: створення кадрової комісії; формування вимог до робочих місць; оголошення про конкурс у засобах масової інформації; медичне обстеження здоров'я і працездатності кандидатів; оцінка кандидатів на психологічну стійкість; аналіз захоплень і шкідливих звичок
 13. 2.6.4. Джерела найму
  відбір на посаду. Наприклад, при однаковій кваліфікації працівників перевага буде віддаватися тим, хто має більший стаж роботи на даному підприємстві; опублікуйте всі вимоги, що пред'являються до працівника; розповсюдьте достатню кількість бланків заяв; проінформуйте всіх заявників про подальші дії у разі прийняття їх на пропоновану посаду. Таблиця 2.4. - Порівняння
 14. Глава 2.7. Методи підбору персоналу (співбесіда, інтерв'ю, тестування та ін.)
  відбору, використовувані при найманні і просуванні по службі Метод відбору Частка загальної кількості обстежених (п-437),% Процедури для Процедури кандидатів на вище - кандидатів ззовні ня Перевірка рекомендацій або 97 67 послужного списку Відбір без бесіди 81 70 Тест на якість роботи і на 75 40 викі Медичний огляд 52 11 Схематична бесіда 47 32 Вивчення кандидатур агентст 26 березня вом
 15. Відбір співробітників через агентства з підбору персоналу.
  Кандидатів. При зверненні в агентства успіх підбору залежить від того, наскільки чітко сформульовані вимоги до кандидатів, наскільки правильно їх розуміє консультант агентства, що працює з компанією-замовником, від його оперативності в роботі. Тут потрібно підкреслити, що від якості виконання замовлення агентством залежить термін підбору необхідного фахівця. Послуги агентств, як правило, платні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua