Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяТелеологія → 
« Попередня Наступна »
Георг Вільгельм Фрідріх. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ В ДВОХ ТОМАХ. ТОМ 1, 1975 - перейти до змісту підручника

2. Ставлення філософії релігії до філософської системи a)

У філософії вища називається абсолютним, ідеей13. Тут немає необхідності повертатися назад і докладно зупинятися на тому, що у філософії Вольфа це вища називається ens, річчю і, бо очевидно, що тут ми маємо справу з абстракцією, яка вельми мало відповідає нашому уявленню про бога. У новій філософії абсолютне не настільки абстрактно, але також аж ніяк не рівнозначно тому, що ми називаємо богом. Для того щоб ясно показати суть цієї відмінності, необхідно перш за все розглянути, що означає саме слово «означати». Коли запитують: «Що означає те чи інше?», - То мають на увазі два протилежних за своїм значенням питання, перш за все сенс, мета, загальну ідею-якого виразу, твори мистецтва і т. д. Ми запитуємо про внутрішню сутність, і те, про що ми хочемо створити собі уявлення, є думка. Отже, питаючи в такому сенсі: що є бог? що означає вислів «бог»? - Ми хочемо отримати думку; уявлення про нього у нас є. Отже, значення нашого питання полягає в тому, що ми запитуємо про поняття, і тим самим значення тут є поняття. Ми хочемо пізнати абсолютне, природу бога, схоплену думкою, мати логічне знання бога. Таким є одне значення слова «значення», і в цьому розумінні те, що ми іменуємо абсолютним, рівнозначно висловом «бог». b) Однак наше питання має й інший сенс, протилежний першому. Якщо ми виходимо не з уявлення, а з чистих визначень думки, то може статися, що дух не задовольниться цим, не відчує себе тут у себе і запитає про значення цих чистих розумових визначень. Так, наприклад, існує визначення єдності суб'єктивного та об'єктивного, єдності реального та ідеального; можна осягати кожне з цих понять окремо, знати, що таке єдність, об'єктивне, суб'єктивне і пр., і разом з тим не розуміти цього визначення в цілому. Якщо ми тепер поставимо наше питання, то слово «означати» матиме сенс, протилежний попередньому, а саме: тут ми хочемо мати уявлення про розумову визначеності, приклад того змісту, який раніше нам було дано лише в думці.
Якщо будь зміст думки представляється нам важким, то трудність пояснюється тим, що ми не маємо про нього уявлення; приклад пояснює нам його, дух знаходить себе в цьому змісті.

Якщо ми виходимо з уявлення про бога, то філософія релігії має розглянути значення цього подання, згідно з яким бог є ідея, абсолютне, сутність, осягнута в думки і понятті, і це ріднить філософію релігії з філософської логікою . Логічна ідея є бог, який він є в собі. Однак богу властиво не тільки бути в собі; його сутність виражається в такій же мірі в тому, що він є для себе, абсолютний дух, який є не тільки замкнута в думки сутність, а й сутність є, що дає собі предметність.

С) Таким чином, розглядаючи у філософії релігії ідею бога, ми маємо перед собою одночасно і спосіб його подання; він уявляє собі лише самого себе. Це абсолютне в аспекті свого наявного буття. Предмет філософії релігії становить абсолютну, проте не тільки у формі думки, а й у формі його маніфестації. Загальна ідея повинна, отже, бути осягнута як в чисто конкретному значенні суттєвості взагалі, так і в значенні її діяльності, спрямованої на те, щоб вийти зовні, явити і відкрити себе. Ми зазвичай говоримо: бог панує над світом природи і царством духу, він є абсолютна гармонія обох, він породжує цю гармонію і здійснює її; тут присутні як думка і поняття, так і маніфестація, наявне буття бога. Однак (оскільки ми займаємося філософією) цю сторону наявного буття також слід осягнути думкою.

Отже, філософія розглядає абсолютна, по-перше, як логічну ідею, ідею, як вона є в думці, коли саме її зміст складають розумові визначення, по-друге, філософія ставить своїм завданням показати абсолютне в його діяльності, в його втіленнях, і це є шлях абсолютного до того, щоб стати для себе, духом; таким чином, бог є результат філософії, про який ми дізнаємося, що він є не тільки результат, але і вічне самотворення, передування самому собі .

Однобічність результату знімається в самому результаті.

Природа, кінцевий дух, світ свідомості, інтелекту і волі суть втілення божественної ідеї, проте вони суть певні формоутворення, особливі способи явища ідеї, формоутворення, в яких ідея ще не досягла самої себе і не стала абсолютним духом.

У філософії релігії ми розглядаємо в собі сущу, логічну ідею не тільки як чисту думку і не тільки в її кінцевих визначеннях, де вона виступає в кінцевому способі свого прояву, але й так, як вона є в думки, в собі, і одночасно такою, якою вона являє, відкриває себе, але відкриває себе в нескінченному явищі як духу, рефлектирующего себе в самого себе, духу, який не є, не їсти. У цьому визначенні явища міститься і кінцеве явище - світ природи і світ кінцевого духу, проте дух є сила, пануюча над ними, яка творить нх з себе і себе з них.

Таке ставлення філософії релігії до інших частин філософії. В інших частинах філософії бог є результат, тут же кінець зроблений початком, предметом нашого спеціального 'вивчення в якості конкретної ідеї в її нескінченному явищі, і це визначення відноситься до змісту філософії релігії. Ми розглядаємо дане зміст допомогою мислячого розуму; але це вже відноситься до форми і веде нас до відношення філософії релігії до релігії в тому вигляді, в якому вона являє себе в якості позитивної релігії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Ставлення філософії релігії до філософської системи a) "
 1. А.Н. Красніков, Л.М. Гавриліна, Е.С. Елбякан. Проблеми філософії релігії та релігієзнавства: Навчальний посібник /. - Калінінград: Изд-во КДУ. - 153 с., 2003
  філософських навчаннях, місце релігії в системі культурного універсуму та інші. Дано список літератури для вивчення дисципліни «Філософія релігії». Призначено для студентів спеціальності
 2. Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства
  ставлення філософії та інших форм духовного життя суспільства. Фізика і метафізика. Філософія і наука. Функції філософії в науці. Ознаки науковості у філософському знанні. Філософія і мистецтво. Ознаки філософствування у творчості. Філософія і релігія. Думка і віра. Філософія та ідеологія. Соціально-політична проблематика «помилкового
 3. Рекомендована література 1.
  Філософії в короткому викладі. Пер. з чеського Богута І.І. - М., 1991. 2. Історія сучасної зарубіжної філософії. -СПб, 1997. 3. Дж. Реалі, Д.Антісері. Західна філософія від витоків до наших днів. -СПб, 1994. 4. Курбатов В.І. історія філософії. -Р / Д, 1997. 5. Переведенцев С.В. Практикум з історії західноєвропейської філософії (античність, середньовіччя, епоха Відродження). -М., 1999.
 4. ВСТУП. ІСТОРИЧНІ ВІХИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ
  філософії. Основні напрямки, школи філософії та етапи її історичного розвитку: фактологічний і хронологічний матеріали. Основні персоналії в філософії. Причина плюралізму філософських систем. Антична філософія. Філософія середніх віків та епохи Відродження. Філософія Нового часу. Німецька класична філософія. Діалектико-матеріалістична філософія. Європейська філософія 19 століття.
 5. СУЧАСНА ЗАХІДНА ФІЛОСОФІЯ
  філософія на початку XXI століття представляє надзвичайно складне і різноманітне прояв сучасної духовної культури. Сучасна західна філософія багатолика, надзвичайно мінлива, і тому її складно класифікувати. Вона представлена як досить самостійними школами і навчаннями, так і інтег-ратівная утвореннями, що не мають чітких меж і відмінностей від інших філософій. Один і той же
 6. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ ГЕГЕЛЯ
  філософії релігії, своєчасність опублікування яких диктується щонайменше трьома обставинами. Насамперед запитами сучасної ідейної боротьби. Релігія, хоча і зазнає серйозну кризу, все ж продовжує відігравати провідну роль у духовному житті буржуазного суспільства. Та й в соціалістичних країнах, де вона давно втратила панівне становище, сотні тисяч людей щиро
 7. ПОНЯТТЯ РЕЛІГІЇ
  філософії, полягає в тому, щоб у ній не було нічого недоведеного . Доводити - в поверхневому сенсі цього слова - означає, що всяке зміст, положення, поняття повинне витікати з попереднього. Однак, починаючи, ми ще нічого не довели, бо немає ще нічого, що випливає з попереднього, опосередкованого, покладеного іншим. На початку ми знаходимося у сфері безпосереднього.
 8. Контрольні питання по § 1 січня.
  Відносини між природознавством, філософією і теологією, і як це впливає на вирішення проблеми визначення сутності філософії (її предмета)? 2. Що таке філософський плюралізм? 3. Чим відрізняється предмет філософії від її основного питання? 4. Що означає поняття «метафізика»? 5. Чим різняться трактування філософської метафізики в роботах Аристотеля, Платона і Канта? 6. Які загальні
 9. Висновок
  відносини між релігією і такими феноменами культури, як міф, філософія, наука, мистецтво, ми прийшли до висновку про те, що у кожного з них є свій культурний досвід, свою мову, свій грунт, на якому вони виростають. Відносини між ними не можуть будуватися ні за принципами ієрархії, ні в категоріях підсистем суспільства. Скоріше це від-Глава 3. Релігія в системі культурного універсуму носіння
 10. Рекомендована література 1.
  Філософії. -1988. № 11. -С.2-30. 5. Гадамер Г. Філософія і література / / Філософські науки. -1990. - № 2. 6. Мамардашвілі М.К. Проблема свідомості і філософське покликання / / Питання філософії. -1968. - № 8. 7. Лосєв А.Ф. Дерзання духу. -М., 1988. 8. Рашковский Е.Б., Вл. Соловйов про долі та сенсі філософії / / Питання філософії. -1988.
 11. У марксизмі иррационалистическая філософія
  філософії, доводив вразливість, обмеженість і безпорадність розсудливого і розумного погляду на світ, підміняючи його інстинктом, що ховається в глибинах людського духу. Внутрішні ірраціональні сили, що дрімають в людині, прокидаючись, чинять на нього більш сильний вплив, ніж розум і розум, саме вони визначають його дії і вчинки. Ірраціоналізм розцінювався в марксизмі як
 12. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  відносини в Росії: Довідник. М., 1996. 25. Релігійні вірування: Звід етнографічних понять і термінів. М., 1993. 26. Релігійні традиції світу: У 2 т. М., 1996. 27. Релігія і суспільство: Хрестоматія по соціології релігії. М., 1996. 28. Релігія і права людини. М., 1996. 29. Російський космізм: Антологія філософської думки. М., 1993. 30. Сенс життя: Антологія. М., 1994.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua