Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяТелеологія → 
« Попередня Наступна »
Георг Вільгельм Фрідріх. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ В ДВОХ ТОМАХ. ТОМ 1, 1975 - перейти до змісту підручника

3. Ставлення філософії релігії до позитивної релігії

225

8 Гегель, т. 1

Відомо, що церковна віра, зокрема віра протестантської церкви, встановлена у вигляді вчення, вираженого в поняттях 15. Зміст його був всіма визнано істиною; як визначення того, що є бог і що є людина у своєму ставленні до бога, воно стало називатися Credo; в суб'єктивному сенсі під цим мається на увазі те, у що вірують, а в об'єктивному-то, що в Як змісту слід знати членам християнської громади і як дано людям одкровення боже. В якості загальнозначущого, встановленого вчення це зміст записано частково в апостольському символі віри, частково в пізніших символічних кнігах16. При цьому в протестантській церкві утвердилося визначення, за яким Біблія визнана сутнісною основою християнського вчення 17.

А) У пізнанні вчення церкви та визначенні його змісту значну роль став грати розум як міркування (Rasonnement). Спочатку, правда, при цьому зміст вчення і Біблія як його позитивна основа зберігали своє колишнє значення, і мислення допускалося лише як екзегези18, повинно було обмежитися поясненням змісту Біблії. Проте насправді розум привносив в це пояснення свої заздалегідь розроблені погляди, думки і потім пояснював відповідно до них зміст Священного писання. Біблія не містить систематичного викладу, вона відображає християнське вчення в тому вигляді, яким воно було в період його виникнення; лише дух може спіткати зміст Біблії і пояснити його. Закликавши на допомогу розум, екзегеза сприяла виникненню так званої раціональної теологіі19, яку стали протиставляти вченням церкви, протиставляла себе йому і сама раціональна теологія і те, чому вона себе протиставляла. Екзегеза відправляється від тексту Священного писання і тлумачить його, стверджуючи, що в її наміри входить лише виявити раціональне значення тексту і слідувати йому.

Однак незалежно від того, приймалася чи Біблія за основу лише на словах або цілком серйозно, інтерпретація за самою своєю природою завжди веде до того, що в тлумачення тексту вводиться думку; думка містить у собі визначення, принципи , передумови, які впливають на інтерпретацію. Якщо інтерпретація зводиться до простого поясненню слів, а прагне пояснити їх сенс, вона неминуче вносить власні думки в досліджуваний нею текст. Пояснення слів полягає в простій заміні одного слова іншим, рівним йому за значенням, проте в ході пояснень з цим словом зв'язуються подальші розумові визначення, бо розвиток - це перехід від одних думок до інших; інтер-претатор начебто зберігає сенс слова, проте насправді він вже розвиває інші мислі20. Коментарі до Біблії не стільки знайомлять нас із вмістом Священного писання, скільки відображають представлення своєї епохі21. Завдання коментатора полягає в тому, щоб вказати зміст даного слова, а проте виявлення сенсу означає, що цей сенс повинен бути сприйнятий свідомістю, поданням, а інакше певне уявлення відбивається на розумінні цього сенсу. Адже навіть викладу розроблених філософських систем, наприклад системи Платона або Аристотеля, часом відрізняються один від одного в залежності від уявлень інтерпретаторів. Це пояснює, чому, грунтуючись на Священному писанні, екзегети доводили правильність абсолютно протилежних думок, і це так зване Святе письмо стало чимось на зразок воскового носа, який мояшо приклеїти до будь-якого ліцу22. На Священне писання посилалася і церква, посилалися і всі єресі.

8 *

227 Ь) Виник таким чином раціональне богослов'я не зупинилося на цій стадії, коли воно в якості екзегези цілком виходило з Біблії; в якості вільного пізнання воно зробило предметом свого дослідження релігію і її зміст як таке. Ставши в таке більш загальне ставлення до релігії, вільний пізнання повинно було у відповідності зі своїми методами прийти лише до одного результату - до підпорядкування собі всього визначеного в релігії. Бо вчення про бога займається визначеннями, властивостями, діяннями бога. Цим певним змістом і опанувало пізнання, показавши, що воно належить йому. З одного боку, воно осягає нескінченне властивим йому кінцевим чином як певне, абстрактно-нескінченне, з іншого - виявляє, що всі особливі властивості не відповідають природі нескінченного. Тим самим пізнання на свій манер знищує релігійний зміст і абсолютно збіднює абсолютний предмет. Кінцеве і певне, втягнуте цим пізнанням в свою сферу, вказує, правда, цього пізнання на існування потойбічного, але воно за своєю кінцевою природі осягає його як абстрактну, вищу сутність, повністю позбавлену якої б то не було визначеності.

Просвещеніе23 (саме його ми мали на увазі, описуючи кінцеве пізнання в його завершенні) вважає, що ставить бога казна-як високо, називаючи його нескінченним і вважаючи, що всі предикати не відповідають його природі і є неправомірним антропоморфізмом. Насправді ж це пізнання, осягаючи бога як вищу сутність, збіднює і спустошує його.

С) Може скластися враження, що філософія релігії поділяє основні положення раціонального богослов'я епохи Просвещенія24 і, отже, знаходиться в такому ж суперечності з вмістом релігії, як згадане богослов'я. Однак це не більше ніж видимість, яка відразу ж зникає.

А) Бо цей раціональний підхід до релігії, який є не що інше, як абстрактна розумова метафізика, осягає бога як абстракцію, тобто порожню ідеальність, якій протистоїть кінцеве, що знаходиться поза її. З цієї точки зору мораль як особлива наука є знання того, які дії і яка поведінка відносяться до сфери дійсного суб'єкта. Тим самим вся область відносини людини до бога виявилася відокремленою. Навпаки, мислячий розум, не вдаватися до абстракції, але відправляється від віри людини в гідність свого духу і що направляється мужністю істини і свободи, осягає істину як конкретність, як повноту змісту, як ідеальність, в якій визначеність, кінцівку, міститься як моменту. Тому для подібного розуму бог - Не порожнечі, а дух; і визначення, за яким бог є дух, для нього не тільки слова чи поверхове визначення, але природа духу розвивається для цього розуму таким чином, что.он пізнає в ньому бога як тріедіного25. Тим самим бог осягається так, як він робить себе предметом для себе, як предмет в цьому саморазліченіі залишається тотожним богу і бог любить себе в ньому. Без подібного визначення триєдності бог не був би духом, а дух був би не більш ніж порожнім словом. Якщо ж бог осягається як дух, то це поняття включає в себе і суб'єктивну сторону, або розвиває себе в напрямку до суб'єктивності, і філософія релігії як мисляча розгляд релігії охоплює всі її певний зміст.

Р) Що стосується тієї форми мислячого розгляду, яке відправляється від слова Священного писання і претендує на його раціональне тлумачення, то і його близькість філософії релігії - лише видимість. Бо згадане розгляд повністю кладе в основу хри-стіанского вчення свої міркування і, зберігаючи в своєму тлумаченні букву біблійних текстів, по суті підпорядковує передбачувану біблійну істину своєму думку, яке і залишається головним визначенням. Таким чином, ці міркування зберігають свої передумови і рухаються всередині розумової сфери рефлексії, не піддаючи її критиці. Навпаки, філософія релігії, будучи розумним пізнанням, протистоїть цьому довільній побудові дискурсивного мислення, бо розумне пізнання є розум загального, що прагне до єдності.

Тому філософія настільки далека від второваною дороги, по якій слід як раціональна теологія, так і екзегетика з її рассуждательству, і саме ці обидва напрямки найбільшою мірою оскаржують і ставлять під сумнів її висновки. Вони протестують проти філософських побудов, але лише для того, щоб затвердити свої довільні міркування. Вони називають філософію приватним побудовою, між тим як вона є не що інше, як розумна, воістину загальне мислення. Вони розглядають філософію як щось примарне, про який невідомо, що воно таке, і в присутності якого взагалі якось не по собі, однак тим самим вони показують, що вважають за краще триматися своїх випадкових, довільних рефлексій, які філософія відкидає. Адже вдалося теологам з їх міркуваннями в області екзегези і постійними засланнями на Біблію у всіх тих випадках, коли вони виступали проти філософії, заперечуючи можливість пізнання, настільки дискредитувати Біблію26, що, якби їх точка зору відповідала дійсності і Біблія, при правильному її тлумаченні , справді заперечувала б можливість пізнання божественної природи, дух змушений був би в пошуках змістовної істини звернутися до іншого джерела.

У) Тому філософія релігії не може зайняти стосовно позитивної релігії і вченню церкви в тій мірі, в якій воно ще зберегло свій зміст, ту позицію, яка властива розумової метафізиці і екзегезі. З подальшого стане очевидним, що філософія релігії значно ближче позитивному вченням церкви, ніж це здається на перший погляд, більше того, відновлення значення церковного вчення, зведеного розумом до мінімуму, в такій мірі є її справою, що саме через цього справжнього її змісту чисто розумова раціональна теологія звинувачує філософію релігії в затьмаренні духу.

Страх і ненависть розуму по відношенню до філософії виникають з побоювання, що філософія зведе його рефлектірованія до основи, тобто до афірмативний, в якому розум загине, і що філософія проте знайде зміст, прийде до пізнання божественної природи, незважаючи на те що це зміст вже начебто б було знищено. З точки зору цього негативного спрямування, що прагне перебувати в ночі, іменованої їм Просвітництвом, і усматривающего ворожість в кожному промені пізнання, будь-який зміст розглядається як затьмарення духу. Що ж до уявного протиріччя між філософією релігії та позитивної релігією, то тут досить вказати, що немає двоякого розуму і двоякого дула, божественного розуму і людського розуму, божественного духу і людського духу, абсолютно різних за своєю природою. Людський розум, усвідомлення людиною своєї сутності, є розум як такий, божественне начало в людині. І дух, оскільки він дух божий, не їсти Якийсь дух, який перебуває за межами зірок і за межами світу, але бог присутній у всьому, він всюдисущий, і, будучи духом, він є в будь-якому духовном27. Бог є живий бог, діяльний і чинний. Релігія є породження божественного духу, а не людське відкриття - результат божественного впливу на людину та діяльності бога в людині. Висловлювання, що бог править світом в якості розуму, позбавлене розумності, якщо воно не поширюється також і на релігію і якщо заперечується вплив божественного духу на її визначення і формування. Подібному духу не протистоїть розум, що досяг у мисленні своєї завершеності, тому розум не може різко відрізнятися від творіння цього духу, створеного в релігії. Чим глибше людина у своєму розумному мисленні перейметься істотою справи, чим рішучіше він відмовиться від своєї особливості, поставиться до себе як до загального свідомості, і розум його перестане шукати те, що йому властиве, у сфері особливого, тим менш розум такої людини буде відчувати згадане протиріччя, бо він, розум, сам є суть (die Sache), дух, божественний дух. Як не зневажливо ставляться церква і тео-логи до цієї підтримки і як ні образлива здається їм спроба надати розумність їх вченням - і хоча вони з зарозумілою іронією відкидають зусилля філософії, аж ніяк не ворожі релігії, але спрямовані на те, щоб виявити укладену в ній істину , і хоча вони насміхаються над «вчиненої» істиною, - це зневага їм не допоможе; з того моменту, як пробудилась потреба в пізнанні і між пізнанням і релігією стався розлад, все це не більше ніж марнославство. Пізнання вступає у свої права, оскаржувати які неможливо, і тріумф пізнання знаменує собою примирення протиріч.

Незважаючи на те що філософія в якості філософії релігії настільки відрізняється від розважливих напрямків, по суті ворожих до релігії, і зовсім не є таким страшним привидом, яким її зазвичай зображують, і в наші дні глибока протилежність між філософією і релігією покладена як шібодет часу. Всі існуючі в даний час принципи релігійної свідомості, як би вони не відрізнялися один від одного, об'єднуються у своїй ворожості до філософії і в спробах всіляко перешкоджати занять нею. Це змушує нас зупинитися на ставленні філософії до принципів епохи. Ми покладаємо на розгляд цього питання тим великі надії, що настав момент, коли, незважаючи на всі ворожі нападки, на ворожість філософії стількох, власне кажучи, майже всіх, сторін сучасної свідомості, філософія може займатися релігією, досягаючи плідних результатів. Противниками філософії є в першу чергу ті форми роздвоєної свідомості, які ми розглянули вище. Вони стоять або на точці зору розумової метафізики, для якої бог є порожнеча і яка загубила його зміст, або на точці зору почуття, замкнулася після втрати абсолютного вмісту в порожнечі свого внутрішнього життя, але об'єднаного з вказаною метафізикою упевненістю, що визначення непреложіми до вічного змісту , бо воно є не що інше, як абстракція. В інших випадках (надалі ми це побачимо) твердження супротивників філософії не містять нічого, крім того, що сама філософія вважає своїм принципом і його основою. Протиріччя, що полягає в тому, що противниками філософії є подолані нею противники релігії і що в своїх рефлексіях вони грунтуються на принципі філософського пізнання, пояснюється тим, що вони являють собою той історичний елемент, з якого вийшло закінчене філософське мислення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3. Ставлення філософії релігії до позитивної релігії"
 1. А.Н. Красніков, Л.М. Гавриліна, Е.С. Елбякан . Проблеми філософії релігії та релігієзнавства: Навчальний посібник /. - Калінінград: Изд-во КДУ. - 153 с., 2003
    філософських навчаннях, місце релігії в системі культурного універсуму та інші. Дано список літератури для вивчення дисципліни «Філософія релігії». Призначено для студентів спеціальності
 2. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ ГЕГЕЛЯ
    філософії релігії, своєчасність опублікування яких диктується щонайменше трьома обставинами. Насамперед запитами сучасної ідейної боротьби. Релігія, хоча і зазнає серйозну кризу, все ж продовжує відігравати провідну роль у духовному житті буржуазного суспільства. Та й в соціалістичних країнах, де вона давно втратила панівне становище, сотні тисяч людей щиро
 3. Релігія як культурна універсалія та її взаємодія з іншими універсалами культури
    відносин культури і релігії, необхідно розглянути характер взаємодії між різними складовими культурного універсуму. Спектр взаємодії релігії з іншими культурними універсалами досить широкий. Можна аналізувати взаємини релігії та економіки, з одного боку, і побачити вплив релігійних ідей на розвиток еконо-113 Глава 3. Релігія в системі культурного
 4. Висновок
    відносини між релігією і такими феноменами культури, як міф, філософія, наука, мистецтво, ми прийшли до висновку про те, що у кожного з них є свій культурний досвід, свою мову, свій грунт, на якому вони виростають. Відносини між ними не можуть будуватися ні за принципами ієрархії, ні в категоріях підсистем суспільства. Скоріше це від-Глава 3. Релігія в системі культурного універсуму носіння
 5. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
    відносини в Росії: Довідник. М., 1996. 25. Релігійні вірування: Звід етнографічних понять і термінів. М., 1993. 26. Релігійні традиції світу: У 2 т. М., 1996. 27. Релігія і суспільство: Хрестоматія по соціології релігії. М., 1996. 28. Релігія і права людини. М., 1996. 29. Російський космізм: Антологія філософської думки. М., 1993. 30. Сенс життя: Антологія. М., 1994.
 6. 3. Спекулятивне поняття релігії
    ставлення свідомості, яке є тільки як заперечення заперечення, як зняття себе визначеннями протипожежні-хибність, які в рефлексії розглядалися як постійні. Отже, грунт релігії є це розумне, точніше, спекулятивне. Однак релігія не є лише щось настільки абстрактне, не їсти афірмативний ставлення до загального так, як воно тільки що було визначено. Якби вона була
 7. СУЧАСНА ЗАХІДНА ФІЛОСОФІЯ
    філософія на початку XXI століття представляє надзвичайно складне і різноманітне прояв сучасної духовної культури. Сучасна західна філософія багатолика, надзвичайно мінлива, і тому її складно класифікувати. Вона представлена як досить самостійними школами і навчаннями, так і інтег-ратівная утвореннями, що не мають чітких меж і відмінностей від інших філософій. Один і той же
 8. Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства
    ставлення філософії та інших форм духовного життя суспільства. Фізика і метафізика. Філософія і наука. Функції філософії в науці. Ознаки науковості у філософському знанні. Філософія і мистецтво. Ознаки філософствування у творчості. Філософія і релігія. Думка і віра. Філософія та ідеологія. Соціально-політична проблематика «помилкового
 9. ПОНЯТТЯ РЕЛІГІЇ
    філософії, полягає в тому, щоб у ній не було нічого недоведеного. Доводити - в поверхневому сенсі цього слова - означає, що всяке зміст, положення, поняття повинне витікати з попереднього. Однак, починаючи, ми ще нічого не довели, бо немає ще нічого, що випливає з попереднього, опосередкованого, покладеного іншим. На початку ми знаходимося у сфері безпосереднього.
 10. Рекомендована література 1.
    філософії в короткому викладі. Пер. з чеського Богута І.І. - М., 1991. 2. Історія сучасної зарубіжної філософії. -СПб, 1997. 3. Дж. Реалі, Д.Антісері. Західна філософія від витоків до наших днів. -СПб, 1994. 4. Курбатов В.І. історія філософії. -Р / Д, 1997. 5. Переведенцев С.В. Практикум з історії західноєвропейської філософії (античність, середньовіччя, епоха Відродження). -М., 1999.
 11. Передумови наукового вивчення релігій. Становлення релігієзнавства як галузі знання
    відношенні, яке описується термінами «релігійність» - «нерелігійних», а про підвищений інтерес до релігії і серйозності спроб її осмислення. Всі більш-менш визнані «володарі дум людських» - пророки і святі, письменники і художники, філософи і вчені, правники і глави держав - приділяли величезну увагу релігійних питань, усвідомлюючи чи інтуїтивно відчуваючи, яку роль
 12. історичні типи ірраціоналізму в просторі культури
    філософського підходу дозволило визначити такі історичні типи ірраціоналізму в просторі культури: Релігійний ірраціоналізм, як дораціональний, стихійно-хаотичний, не оформлений логосом, погляд на світ (натуральні, язичницькі релігії); Давньогрецький ірраціоналізм (орфизм, пифагореизм, неоплатонізм і пізній стоїцизм); Середньовічний , християнський ірраціоналізм (патристика);
 13. 35. Свобода совісті
    ставлення людини до релігії. Свобода віросповідань означає безперешкодну можливість кожного належати до якоїсь релігії, церкви, конфесії і вільну діяльність утворених віруючими релігійних об'єднань. Політико-правовий зміст свободи совісті та свободи віросповідань, гарантованих ст. 28 Конституції, полягає в праві кожного сповідати індивідуально або
 14. ВІД НАУКИ ДО РЕЛІГІЇ ?
    філософа і економіста Сен-Симона (1817-1824). Живучи дуже бідно за рахунок занять з математики (він репетиторство в Політехнічній школі з 1832 по 1844 р.), Огюст Конт створює грунтовну працю, присвячений філософії науки. Лекції будуть опубліковані в період 1830-1842 рр.. під назвою «Курс позитивної філософії». Протягом 1826-1829 рр.. курс був перерваний, оскільки філософ у цей період страждав
 15. Контрольні питання по § .2: 1.
    філософів кінця ХХ-початку ХХ століть? 2. Яке основне протиріччя в цій проблематиці займало у них центральне місце? 3. Як ставляться поняття «мета» і «сенс» життя в російської філософії? 4. Чим відрізняються «етика закону» від «етики благодаті» у Н.А. Бердяєва? 5. У чому особливість підходу до морального змісту життя Л.Н. Толстого 6. Яке місце займає релігія в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua