Головна
ГоловнаНавчальний процесСоціальна педагогіка (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Василькова Ю.В.. Методика й досвід роботи соціального педагога: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. - М., Видавничий центр «Академія». - 160 с., 2001 - перейти до змісту підручника

педагогічної майстерності

Відповідно з вищесказаним педагогічну майстерність соціального педагога включає:

загальну і професійну культуру;

творчість і постійне вдосконалення своєї роботи;

наявність педагогічних здібностей, певних якостей особистості, відповідних знань і умінь;

володіння педагогічною технікою.

Але, крім того, педагогічна майстерність передбачає вміння користуватися методами виховання, які спрощено можна звести до п'яти, відомим з дуже давніх часів:

виховання словом;

виховання справою;

виховання зразком (або прикладом);

виховання ситуацією (це, мабуть, найголовніший, найбільш популярний сьогодні метод виховання) ; виховання ставленням.

Вища ступінь майстерності педагога - коли він за допомогою всіх перерахованих методів спонукає вихованців до самовиховання.

Ось що писав А. С. Макаренко про майстерність педагога: «Я домагався освоєння майстерності: спочатку навіть не вірив, та чи є таке майстерність, або потрібно говорити про так званий педагогічному таланті. Але хіба можемо ми покластися на випадковий розподіл талантів? Скільки у нас таких особливо талановитих вихователів? І чому має страждати дитина, яка потрапила до неталановиті вихователю? І чи можемо ми будувати виховання радянського дитинства та юнацтва у розрахунку на талант? Ні. Потрібно говорити тільки про майстерність, тобто про дійсний знанні виховного процесу, про виховному умінні »1.

Практика показала, що ніякі опитувальники і ніяке анкетування не замінять спілкування вчителя і учня, вихователя і вихованця.

Найчастіше в цьому процесі переважає інформаційне спілкування з боку вчителя. При такому тиску вчителя нівелюється спілкування, виникає нерозуміння.

Вчені сформулювали вимоги до процесу спілкування педагога й учня. Це:

МакаренкоА.С. Твори: У 8 т. - М., 1985. - Т. 5. - С. 233-234.

Довірливість; вміння слухати дитину; взаєморозуміння;

діловий контакт; 1

здатність перейти від впливу до взаімодействію1. Важливим у всьому цьому процесі є творчість вчителя в спілкуванні. Одне і те ж завдання дитині, одну і ту ж бесіду педагог може дати або провести в різній тональності, з різним настроєм.

Враховуючи важливість педагогічного общені2я, вчені розробили «Заповіді педагогу, що входить в клас» 2:

1. Думайте про свої стосунки з дітьми, вишиковуйте їх.

2. При організації педагогічного спілкування виходите не тільки з педагогічних цілей і завдань, не виключайте інтереси дитини.

3. Свою промову акцентуйте на конкретної дитини або групу хлопців.

4. Не обмежуйтеся тільки собственнойЛнформаціей, необхідно і організувати відносини, вивчати дитини, чинити на нього певний вплив.

5. Не будуйте стосунки «зверху вниз». Пам'ятайте, що навіть малюк прагне самостійності у взаєминах.

6. Постарайтеся зрозуміти психологічну атмосферу в дитячому колективі, що допоможе в спілкуванні з дитиною.

7. Вмійте слухати дітей.

8. Прагніть відчувати їх настрій у процесі спілкування з вами.

9. Не забувайте, що у дітей можуть бути конфлікти і що ви можете спровокувати їх своєї педагогічної неспроможністю.

10. Переконуючи дитини в його помилках, намагайтеся бути тактовним.

11. Щоб уникнути «тупикових» односкладових відповідей, питання починайте з «чому?», «Як?», «Для чого?».

12. Будьте ініціативні в спілкуванні.

13. Звертайте увагу в спілкуванні на особливості дівчаток. Вони більш емоційні, більш вразливі.

14. Уникайте штампів у манері поводитися з дітьми (точно за планом).

15. Долайте негативне ставлення до деяких хлопцям.

16. Тільки критика, без конструктивного початку, марна.

17. Частіше посміхайтеся дітям.

18. Намагайтеся, щоб частіше звучали схвалення, похвала, заохочення.

19. Діти повинні знати, як ви до них ставитеся. Ваша оцінка їхньої поведінки визначає ставлення до вас.

Див: Кап-Калик В.А. Техніка педагогічного спілкування / / Вчителю про педагогічну техніку / Под ред. Л.І.Рувінского. - М., 1987. - С. 17-19. 2 Там же. - С. 33-35.

10

11

I

20. Запам'ятовуйте ваше ставлення з кожною дитиною. Ваше зміна ставлення спричинить негативну поведінку дитини.

21. До кожної бесіді слід готуватися, розробляйте стратегію розмови.

22. Пам'ятайте, що діти ростуть і початкове »поведінку змінюється новим.

23. Можливі бар'єри, що виникають між учителем і класом, вихователем і групою. Тут слід враховувати соціально-психологічну обстановку в групі, відносини у класі, між хлопцями.

Соціальному педагогу слід звернути увагу на культуру і техніку мови. За С.И.Ожегова, культура мови це не тільки точне, а й дохідливе і найбільш доречне вираз думки. Поєднання наголосів і мелодики мови, пауз, ритму і темпу супроводжує розвиток думки. Техніка мови - це сукупність прийомів дихання, мовного голосу і дикції, доведених до автоматизму. У цьому потрібно вправлятися.

Представляють інтерес для соціального педагога елементи театральної педагогіки. Робота педагога близька до роботи режисера, творчості актора. Взаємодіючи з дитиною, педагог розробляє драматургію впливу на нього, досвід акторської впливу виявляється при цьому дуже корисний.

Соціальний педагог повинен володіти організаторськими уміннями. Вміти швидко прийняти рішення, швидко організувати реабілітаційну роботу.

Соціальний педагог часто стикається з горем, наприклад горем втрати батьків. Дослідження говорять, що діти, які втратили батьків в ранньому дитинстві, в психічному відношенні можуть виявитися згодом в «групі ризику». Стреси в ранньому віці призводять до серцевих захворювань, іноді до патологій. Горе дитині приносять розлучення: і сам процес розлучення, і подальше становище дитини в новій сім'ї. Все це зобов'язує соціального педагога бути добрим, чуйним і чуйним. Педагог притулку, яка раніше працювала в дитячому садку, на питання, чим відрізняється її робота від колишньої, відповіла: «Тут я для дитини все: і мати, і батько, і лікар, і вчитель, і подружка і наставник. А головне - дитина повинна повірити мені, інакше я нічого для нього не зможу зробити ».

Спробуємо виділити основне, загальне в роботі соціального педагога, що відрізняє його діяльність незалежно від соціально-педагогічного та навчально-виховного закладу, де він працює. Охарактеризуємо виховну діяльність соціального педагога поетапно.

1. На основі знань про дитину, її родині, стан здоров'я, взаємини в колективі і т.п. педагог приймає рішення про надання допомоги підопічному або про його перевихованні.

Знання про дитину педагог отримує за допомогою бесіди, анкетування, проаналізувавши його поведінку і коло спілкування.

2. Подальший етап роботи соціального педагога зводиться до того, щоб разом з дитиною (підлітком) осмислити його положення, ситуацію, в якій він опинився. Причому звертається увага на поведінку самої дитини, а не на те,. Хто винен в ситуації, що склалася. З'ясувавши ситуацію, педагог проявляє участь до дитини, намічає шляхи виходу з кризи.

3. Тут соціальному педагогу необхідно проявити педагогічний такт і майстерність у спілкуванні з дитиною, свідомо дозувати свої виховні дії, інакше можливе тиск, що заважає спілкуванню, а значить, і подальшому зближенню з ним. Важливо не тільки самому вплинути на дитину (підлітка), але й скоординувати вплив на нього сім'ї, школи і однолітків. Проаналізувавши невеликі успіхи дитини, необхідно поставити следующщ, більш складне завдання. Л Л

4. У рішенні поставленої виховної завдання важливо домагатися, щоб дитина (підліток) усвідомив, що тільки він сам, ставши на шлях самовиховання, самореалізації, зможе змінити своє життя і вийти зі сформованої ситуації. Тут проявляються організаторські вміння педагога.

5. Соціальний педагог стає опікуном дитини, посередником між ним і суспільством, державними та громадськими організаціями. Він допомагає дитині пристосуватися в нових життєвих умовах, вийти з кризи, вибрати новий життєвий шлях, реалізувати себе як особистість.

Завершуючи розмову про професіоналізм і майстерність педагога, ще раз звернемося до спадщини К.Д.Ушинського.

Збереглася його щоденниковий запис, яку він зробив ще в університеті (20 січня 1845) і яка стала кодексом його поведінки:

«1. Спокій вчинене, принаймні, зовнішнє.

2. Прямота у словах і вчинках.

3. Обдуманість дій.

4. Рішучість.

5. Не говорити про себе без потреби жодного слова.

6. Не проводити часу несвідомо; робити те, що хочеш, а не те, що трапиться.

7. Втрачуватись тільки на необхідне або приємне, а не по пристрасті втрачуватись.

8. Щовечора у своїх вчинках сумлінно давати звіт.

9. Чи не хвалитися ні тим, що було, ні тим, що є, ні тим, що буде.

10. Нікому не показувати цього журналу »1.

Ушинський К.Д. Собр. соч.: У 2 т. - М., 1952. - Т. 2. - С. 27.

13

Чудовий вітчизняний педагог В. Н. Сорока-Росинський в роботі про школу ім. Ф. М. Достоєвського дає досить оригінальну характеристику вчителю. Він грворіт,. Що в педагогіці і дидактиці багато пишуть про індивідуальний підхід до учня, але ніхто не говорить про індивідуальний підхід до вчителя. Часто вчителі розглядають як набір чеснот, «є вони у нього на все 100% - відмінний педагог, на 75% - хороший, на 50% - посередній, нижче 50% - поганий». Але ж кожен учитель - особистість, особистість зі своїми достоїнствами і недоліками, зі своїми слабкостями. Тому директор і завуч навчального закладу повинні знати, «у чому сила і слабкість кожного з них, щоб не покладати на них тягарі» 1.

Сорока-Росинський розділив вчителів на кілька категорій. Так, у вчителів-«теоретістов» переважає теорія, ідея на шкоду реальному світу речей і практиці. У них на першому місці відвернена думка, яку вони намагаються втілити в реальність. «Сильна сторона таких викладачів - добре знання методики свого предмета, постійна робота по своїй спеціальності, а також сумлінна підготовка до кожного уроку. Вони, зазвичай, дуже принципові і глибоко переконані в правильності сповідуваних ідей. Вони часто шукають нових шляхів, не задовольняючись уторованими методичними доріжками, і іноді продумують вдалі прийоми викладання; вони і досить ініціативні, але погане вміння орієнтуватися не в світі ідей, а в світі речей часто приводить їх до прожектерству або до відкриття вже відомих Америк. Якщо такі теоретісти мають ще й темпераментом, то вони вміють захопити своею переконаністю та учнів, особливо старших класів. Про такі довго зберігається добра пам'ять. Але будучи сильні в теорії, в знанні методичних прийомів, такі часто бувають слабкі в практиці, вони погано почувають учнів ».

Педагоги-реалісти в протилежність теоретістам добре розбираються в світі речей, вони тонко відчувають настрій хлопців, вміють разом з ними і радіти, і сумувати, і жити інтересами кожного з них. Їх слабкою стороною є теоретична підготовка, іноді їх близькі стосунки з хлопцями носять характер панібратства. Педагоги-утилітаристи подібні з реалістами в умінні добре орієнтуватися як в речах, так і людей, для них учні - об'єкт навчання і виховання для отримання високих показників успішності і дисциплінованості. Їх коник - всякі тренування в закріпленні і повторенні пройденого шляхом різноманітних вправ, його учні прекрасно знають всі визначення і правила, як автомати виробляють різні розбори: фонетичні, морфологічні, синтаксичні і т.д., грамот-

1 Сорока-Росинський В.М. Школа ім. Достоєвського / / Пед. соч. - М., 1991. - С. 215.

14

але пишуть диктанти, твори за підручником, але не можуть у викладі своїх думок. Вони знають добре своїх вихованців, у них хороша дисципліна на уроках, у них всі дані, щоб бути акторами, вони хороші психологи.

Існують педагоги-артисти, яких елліни називали натхненниками. Вони діють за натхненням, з натхненням, по інтуїції. У цьому їх сила. До сивого волосся вони зберігають дитячу безпосередність,'ні інтуїтивно розуміють сутність іншої людини, діти їх люблять. Вони з підйомом ведуть уроки, перетворюючи їх на уроки творчості. Але уроки такого вчителя залежать від його настрою, тому у них бувають посередні уроки. Таким вчителям слід більш критично ставитися до себе. Звичайно, це не всі характеристики різновидів учітелей1.

 На закінчення розмови про педагогічну майстерність наведемо фрагменти з роботи чудового українського психолога І. Є. Синиці (1910-1967) «Педагогічний такт і майстерність учи- 

 теля ». 

9

 І. Є. Синиця 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Педагогічна майстерність"
 1. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    педагогічної роботи та хто фактично є ним? 2. Які вимоги пред'являються до суб'єкта педагогічної роботи? 3. Обгрунтуйте, чому керівник виступає як суб'єкт педагогічної роботи. 4. Дайте характеристику педагогічного професіоналізму. 5. Що розуміється під педагогічною культурою? 6. Які види педагогічної підготовленості вам відомі?
 2. Теми для рефератів 1.
    педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 3. Методи та методика дослідження
    педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди, педагогічного аналізу,
 4. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    педагогічну характеристику особливостей їх професіоналізму. 5. Обгрунтуйте основні напрямки педагогічного забезпечення дій співробітників за рішенням покладених на них завдань. 6. Перерахуйте найважливіші вимоги до особистості працівника митного органу та обгрунтуйте їх. 7. Що заборонено законом співробітниками митних органів? 8. Дайте характеристику специфічних
 5. Нікуленко Т.Г.. Корекційна педагогіка: Учеб.пособие для вузів - М.: Фенікс. - 382 с., 2006

 6. Категоріально-понятійний апарат
    педагогічної реальності. Категоріально-понятійний апарат має методологічне та теоретичне значення, багато в чому визначає стан і розвиток юридичної педагогіки як наукової дисципліни, рівень її самопізнання і самоконструірованія. Розробка категоріально-понятійного апарату відбувалася в дослідженнях всіх педагогів, які займалися юридико-педагогічної проблематикою. А.Д.
 7. Яка тривалість відпустки у педагогічних і науково-педагогічних працівників?
    педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів
 8. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 9.  Глава 4 Розвиток професійно-особистісної готовності студентів - майбутніх вчителів до гуманістично - орієнтованої педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки у вузі
    педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки в
 10. Спеціаліст
    педагогічний вплив на своїх підопічних, підлеглих, колег і т.д. Педагогічні аспекти є в діяльності всіх категорій працівників і фахівців, бо вона зіштовхує їх з педагогічними реаліями життя суспільства і громадян (наприклад, з їх освіченістю, правової вихованістю і т.д.), інших працівників, спонукає їх так чи інакше враховувати цей факт і оголює власні
 11. Загальна характеристика
    педагогічної діяльності спілкування відіграє величезну роль. З ним та його засобами пов'язані і основні «робочі інструменти» педагога, володіти якими він зобов'язаний досконало. Це не проста розмова педагога з учнями, а особливий вид спілкування - педагогічне спілкування, специфіка якого визначається педагогічними цілями, змістом і застосуванням його коштів. Спілкування робиться педагогічним,
 12. Н. А. банька. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград. - 75 с., 2004
    педагогічної компетентності у майбутніх менеджерів; визначено поняття даної властивості особистості фахівця, його функції та структура. Детально описано хід педагогічного експерименту з формування професійно-педагогічної компетентності; побудована і апробована чотирирівнева модель процесу її
 13. Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008

 14. Теми для рефератів 1.
    Психологія глобальної освіти. 2. Міжособистісну взаємодію в соціально-освітньому середовищі. 3. Педагогічна діяльність в сучасному суспільстві та її психологічна структура. 4. Психологія особистості вчителя-гуманіста. 5. Педагогічне мислення: традиційне і гуманістично
 15. 8. Заключні зауваження
    педагогічний оборот, становище різко зміниться, і ми зуміємо побачити, в чому дійсно полягають проблеми освіти і який шлях їх послідовного і неухильного подолання. Вимірювання якості освіти підкажуть нам багато прогресивних підходів щодо вдосконалення і розвитку його структури, підвищення педагогічної майстерності викладачів за рахунок більш грунтовного використання
 16. 2.2. Група, колектив у педагогіці
    педагогічних закладів, а також вплив на людей внеучрежденческіх умов і факторів, вплив яких є досить сильним. Вивченням впливу навколишнього середовища займається спеціальна галузь педагогічної науки, що отримала назву соціальна педагогіка. У педагогічній літературі вона розглядається як особлива педагогічна реальність, що впливає на людей, область
 17. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    педагогічна система і з яких елементів вона складається? 2. Розкрийте системоутворюючу роль цілі в системі педагогічної роботи. 3. Поясніть, як освіта, виховання, навчання і розвиток впливають один на одного. 4. Які сутність і структура педагогічного процесу? 5. Назвіть одну з закономірностей педагогічного процесу і дайте пояснення її природі, впливу
© 2014-2022  ibib.ltd.ua