Головна
ГоловнаНавчальний процесСоціальна педагогіка (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Василькова Ю.В.. Методика й досвід роботи соціального педагога: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. - М., Видавничий центр «Академія». - 160 с., 2001 - перейти до змісту підручника

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ І МАЙСТЕРНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНО ЦІННІ. ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

В курсі лекцій «Соціальна педагогіка» ми розглядали тему «Соціальний педагог, його професіоналізм». У даному посібнику зупинимося докладніше на методах і сучасному досвіді роботи соціального педагога.

У 1990 р. було прийнято рішення Колегії Комітету Держосвіти про введення спеціальності «соціальний педагог». Назрілі проблеми суспільства вимагали фахівця по роботі з дітьми, сім'єю та молоддю з різних напрямів соціального захисту.

У Російській академії освіти, в Інституті педагогічних інновацій було сформульовано поняття «педагогічна захист», яке було визначено як «система педагогічних дій, що забезпечують фізичну, психічну і морально-психологічну безпеку вихованця в освітньому процесі, відстоювання його інтересів і прав, створення матеріальних і моральних умов для вільного розвитку її духовних і фізичних сил »(А В. Іванов).

Успіх у роботі соціального педагога залежить в першу чергу від його особистісних якостей. Тому, перш ніж характеризувати методи роботи соціального педагога, розглянемо необхідні складові особистості соціального педагога.

У сучасних умовах соціальний педагог затребуваний у різних соціальних структурах: у школі та сім'ї, в притулку та дитячому будинку, в різних реабілітаційних центрах, у виправних установах для правопорушників. У кожній з цих установ свої особливості роботи соціального педагога, але скрізь до його особи пред'являються єдині вимоги.

Вивчення творчості і життя відомих педагогів дає уявлення про якості, якими повинен володіти вчитель. Це:

потреба вчити, виховувати, ростити, передавати досвід;

самобутність, непересічність, обдарованість;

світлий розум;

гуманність;

товариськість;

цілісність;

чистота натури;

душевна молодо1сть;

дар красноречія1.

1990. 6

Див: Гончарова Т.І., Гончаров І.Ф. Коли вчитель - володар дум. - М,

Педагогу повинні бути притаманні гуманність і доброзичливість, тактовність, витримка і самовладання, справедливість, спостережливість, ініціатива і відповідальність, організованість і сміливість.

Розум і освіченість, ерудиція, знання середовища, громадянськість і гуманізм, професійна чесність і неприйняття дискримінації особистості, почуття власної гідності є умовами успіху в роботі соціального педагога. Педагог широкого розуму здатний зрозуміти кризовий стан дитини (підлітка), співпереживати йому, допомогти йому побачити свої переваги і недоліки. Педагог як особистість несе в собі моральні цінності. Йому не прощається фальш, безпринципність і непорядність.

Соціальний педагог - співробітник певної соціальної служби, навчального закладу, звідси його відповідальність як державного службовця і обов'язкове знання своїх обов'язків.

Всі перераховані вище якості складають етичний кодекс соціального педагога. Дотримання цього кодексу - обов'язкова умова педагогічної майстерності т! професіоналізму соціального педагога.

Соціальний педагог - це новий тип педагога. У нього нове ставлення до дитини, нові відносини і дитини до педагога. Педагог визнає дитину як самостійну особистість, здатну мати власну думку, аналізує процес його формування як соціальний процес, процес розвитку її задатків і здібностей.

Соціальний педагог вирішує всі проблеми вихованця, не здійснюючи дії, які на шкоду підопічному.

Головна вимога до соціального педагога - це любов до дітей, до педагогічної роботи, знання і ерудиція, педагогічна інтуїція і інтелект, загальна культура і моральність, професійне володіння методами виховання дітей, а також уміння спілкуватися, артистичність , весела вдача і гарний смак.

Крім того, в сучасних суспільних умовах соціальний педагог повинен орієнтуватися в політичній, економічній і соціальній обстановці, знати вимоги, що пред'являються суспільством як до соціального педагога, так і до особистості воспита емого.

Перераховуючи якості особистості соціального педагога, всі дослідники називають обов'язково педагогічний такт. Нетактовність педагога порушує його зв'язок з дитиною, заважає у вирішенні виховних завдань. К. Д. Ушинський педагогічний такт називав психологічним тактом. «Одні педагоги вважають, - писав він, - це природна здатність вчителя впливати на учня, інші, що це складова частина загальної культури вчителя, треті, що це відмінне знання свого предмета і методики його викладу».

7

Соціальний педагог - соратник дитини, і його педагогічне мистецтво полягає в тому, щоб не робити "все за. Дитини, а залучити його в діяльність. Соціальний педагог допомагає вихованцю зрозуміти навколишній світ. - »

« Учитель повинен бути артистом », - говорив А.М.Горькому А.П.Чехов. В. Г. Короленка в «Історії мого сучасника» захоплюється учителем словесності Авдєєвим, кожен урок якого був життєвим і поетичним одкровенням. Це була година «відпочинку, насолоди, несподіваних і яскравих вражень». «Учитель, - писав він, - потрясаючи учнів переживаннями і нестандартними думками викликав нове ставлення до пізнання, нові переживання і нові світлі очікування». Це був талант.

Вплив педагога на вихованця починається з його зовнішності. А. С. Макаренко зазначав зовнішню культуру педагога як органічний елемент педагогічної здібності. Учитель не може бути хорошим вихователем, якщо не володіє мімікою, не може надати своєму обличчю необхідне вираження або стримувати свій настрій, якщо у нього не поставлений голос. Макаренко говорив, що в майбутньому в педагогічних вузах студентів навчатимуть постановці голосу, володінню своїм тілом.

Від чого ще залежить успіх у роботі соціального педагога?

Від особливостей регіону, держави, політичної та соціальної обстановки в країні, де підопічний стикається з найрізноманітнішими умовами життя, які впливають на його розвиток і формування підчас негативно, опиняючись факторами ризику у долі дитини. Успіх соціального педагога залежить також від культурного оточення, культурного і духовного обстановки, в якій живе дитина.

Центрів, центрів соціальної допомоги, центрів молоді, в організації дозвілля дітей та молоді, у створенні клубів і різних секцій, сімейних клубів.

Соціальний педагог виступає посередником у відносинах сім'ї і школи, вивчає ставлення до дитини в сім'ї, в школі, в класі, у дворі, знаходить. Шляху і організовує роботу з ліквідації конфлікту з батьками, вчителями та однолітками . Він виступає посередником, «третьою особою» між вихованцями, вихованцями і дорослими, радить, допомагає, співчуває своїм підопічним, будує з ними відносини взаєморозуміння.

Соціальний педагог повинен бути в курсі державної соціальної політики в галузі захисту сім'ї і дитинства, повинен знати основи законодавства, без чого неможливий успіх в його роботі.

Соціальний педагог повинен постійно вдосконалювати свою майстерність, займатися самоосвітою, поповнювати знання. Він повинен бути включений у систему безперервної освіти, пройти довузівську, вузівську і послевузовскую підготовку. У цьому полягає його освітня діяльність. &

Практична діяльність соціального педагога починається з дослідної роботи, аналізу, вивчення дитини (підлітка), сім'ї, психологічних і вікових особливостей всіх, з ким йому необхідно працювати. Він вивчає задатки та здібності дитини, її інтереси, умови життя, моральний клімат його найближчого оточення, його позитивні і негативні якості, обстановку в сім'ї, в школі, у дворі, його фізичне і психічне здоров'я.

Якісне виконання педагогом своїх професійних обов'язків залежить від його педагогічного досвіду.

11РОФЕССІОНАЛЬНЬ1Е ОБОВ'ЯЗКИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

У професійній діяльності соціального педагога слід виділити головні напрямки. Це його практична, освітня та дослідна діяльність.

Практична діяльність зводиться до вирішення проблем дитини (підлітка), а також до координації діяльності різних відомчих служб в наданні йому допомоги.

З банку даних мікрорайону він виділяє осіб, сім'ї, дітей, які потребують соціально-педагогічної, соціально-психологічної та медичної допомоги. Він встановлює причини кризи, в якій опинився дитина, координує участь різних державних установ у допомозі дитині, клопочеться про посібнику родині, організовує допомогу юриста, влаштовує підлітка на роботу, організовує громадський захист неповнолітньому правопорушнику, виступає захисником в суді, допомагає в організації та відкритті різних реабілітаційних

ПЕДАГОГІЧНІ ЗДІБНОСТІ

Важливим у професійній діяльності соціального педагога є його педагогічні здібності. Часом ці здібності виявляються вже в дитячому віці, коли дитина здатна співчувати іншій, може бути прикладом, вміє спілкуватися в колективі, є авторитетом і лідером серед дітей.

Однією з важливих здібностей педагога є здатність до педагогічного спілкування (В.А. Кан-Калик). Це здатність адекватно оцінювати ситуацію, вступати в контакт з незнайомими людьми, допомагати співрозмовнику проявити себе, зі спілкування отримувати користь для себе, попереджати конфлікти.

Здатність педагога до самовиховання, вивчення передового досвіду, постійне поповнення знань дає можливість соціальному педагогу творчо розвиватися. Дуже важлива також здатність педагога управляти своїм станом і поведінкою, тим більше що перед ним часто встають складні, важкорозв'язні проблеми, які доводиться вирішувати дуже швидко і під при

8

9

стальньгм увагою оточуючих, дітей. Процес управління поведінкою включає управління увагою, саморегуляцію пам'яті (запам'ятовування, відтворення інформації та її збереження), управління мисленням (тренування мьшгленія, дисципліна мислення, обговорювання вголос). »

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПРОФЕСІОНАЛІЗМ І МАЙСТЕРНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНО ЦІННІ. ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА"
 1. Василькова Ю.В.. Методика й досвід роботи соціального педагога: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. - М., Видавничий центр «Академія». - 160 с., 2001

 2. 6.3. Професіоналізм педагога-професіонала
  педагога-професіонала
 3. Вищий рівень професіоналізму - педагогічна культура
  професіоналізм на рівні високої професійної культури. Будь-яка діяльність, а складна особливо, може здійснюватися з високою успішністю лише за умови, якщо професіоналізм людини не обмежується тільки знаннями, навичками і вміннями, професійним ремісництвом, а включає багато більшу - особливості його особистості. Особистість формує особистість, педагог повторює
 4. Керівник
  професіоналізму, освіченості, вихованості і розвиненості. Керівник зобов'язаний уміти пов'язувати рішення чисто професійних завдань з вихованням і навчанням співробітників, формуванням і розвитком у них професіоналізму, ділових якостей, виробленням відповідних норм поведінки. Величезне значення у вихованні співробітників мають особистий приклад і авторитет керівника. Користується авторитетом
 5. Види трудової адаптації
  майстерності, вправності, необхідних для якісного виконання трудових
 6. Контрольні питання і завдання 1.
  Професіоналізму фахівця? 2. На основі знань, отриманих при вивченні соціології соціальної сфери, дайте визначення поняттю «соціальність». 3. Виявіть особливості професійної діяльності фахівця соціальної роботи. 4. Поясніть зміст такої ролі фахівця як «мобілізатором клієнта». 5. У чому полягає взаємозв'язок особистих і професійних якостей фахівця
 7. ВІД АВТОРІВ
  майстерності як результат його постійної праці, любові до дітей і прояви людинолюбства - у спілкуванні з дітьми з «сімей ризику », важкими і хворими, в притулках і клубах за інтересами, в школі і мікрорайоні, в різних реабілітаційних центрах. Враховуючи, що головним у роботі соціального педагога є розвивається людина, формування особистості дитини чи підлітка, в книзі
 8. Педагогічна сутність професійної підготовки
  професіоналізм - це не тільки навченість людини. Професіоналом може вважатися лише той, хто не тільки знає, а й може, хоче, здатний досягти високих службових результатів. Треба бути не тільки професійно навченим, а й професійно вихованим (сумлінним, відповідальним, відданим професійному обов'язку, цілеспрямованим, працьовитим, наполегливим, чесним, людяним і
 9. Додаткова література: 1.
    соціальних умов / / Психологія людини в умовах соціальної нестабільності / Под ред. Б.А. Сосновського. - М., 1994. 3. Єлканов С.Б. Основи професійного самовиховання майбутнього вчителя. - М., 1989. 4. Ємельянов Ю.Н. Активне соціально-педагогічне навчання. - М., 1985. 5. Іванова С.П. Підготовка молодого фахівця-педагога до читання психологічної літератури. Навчальний посібник. -
 10. Загальна характеристика
    професіоналізму педагога і досягненні
© 2014-2021  ibib.ltd.ua