Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Кузіна И.Г.. Теорія соціальної роботи, 2006 - перейти до змісту підручника

Контрольні питання і завдання 1.

Яка роль професіоналізації у формуванні професіоналізму фахівця? 2.

На основі знань, отриманих при вивченні соціології соціальної сфери, дайте визначення поняттю «соціальність». 3.

Виявіть особливості професійної діяльності фахівця соціальної роботи. 4.

Поясніть зміст такої ролі фахівця як «мобілізатором клієнта». 5.

У чому полягає взаємозв'язок особистих і професійних якостей фахівця з соціальної роботи? 6.

Яка роль спілкування у професійній діяльності соціальних працівників? 7.

Назвіть компоненти продуктивного спілкування в соціальній роботі. 8.

Чому в соціальній роботі насамперед слід використовувати інтерактивні та трансакційні моделі комунікації? 9.

На основі знань, отриманих при вивченні психології та соціології, сформулюйте поняття вербальної і невербальної комунікації.

10.

Наведіть приклад здійснення фахівцем соціальної роботи посередницької функції. 11.

Зобразіть взаємозв'язок між ефективністю соціальної роботи та ефективністю діяльності кадрів соціальної роботи у вигляді схеми. 12.

На основі знань, отриманих в ході виробничої практики, виявите внутрішні і зовнішні мотиви діяльності конкретного фахівця соціальної роботи. 13.

Як можна здійснити аналіз ефективності діяльності фахівця соціальної роботи на потребностно-мотиваційному рівні? 14. Поясніть взаємозалежність між мотивацією діяльності фахівця соціальної роботи та його професійною компетентністю. 15.

Наведіть приклади прояву спеціальних компетентностей фахівця соціальної роботи. 16.

Вкажіть на специфіку професійної компетентності в соціальній роботі.

17.

У чому полягає роль освіти в сучасному глобальному суспільстві? 18.

Що являє собою система соціальної освіти? 19.

Доведіть, що соціальна робота як навчальна дисципліна є галуззю соціальної освіти. 20.

Зобразіть процес навчання соціальній роботі у вищій школі у вигляді схеми. 21.

Поясніть суть і значення кожного з підходів, пов'язаних з удосконаленням освітньої системи в галузі соціальної роботи. 22.

У чому Ви бачите можливості посилення практичної компоненти навчання соціальній роботі? 23.

Поясніть, в чому проявляються партнерські відносини суб'єктів освітнього процесу соціальної роботи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контрольні питання і завдання 1. "
 1. I. Організаційно-методичний розділ
  контрольних питань і завдань для самостійних робіт з окремих тем курсу і в цілому для підсумкового контролю; переліку нормативних актів та наукової літератури, рекомендованої для вивчення курсу «Правові основи боротьби з організованою злочинністю» . Спецкурс вивчається у формі лекцій та практичних занять. У процесі навчання студенти самостійно за рекомендацією викладача аналізують
 2. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке система права? Що характеризують за допомогою цієї категорії? 2. Що таке галузь права? Які критерії її виділення в системі права? Назвіть галузі права в російській системі права? У чому полягає об'єктивний характер виділення галузей права? 3. Що таке правовий інститут? Які види правових інститутів розрізняють у системі права росії? Що таке підгалузь
 3. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке конституція з юридичної та соціально-політичної точок зору? 2. Чому конституція є юридичною базою поточного законодавства і актом вищої юридичної сили? 3. Що означають положення ірландської конституції про права, що передують позитивному праву? 4. Чи є відмінності за сутності, змісту, форми та порядку зміни між конституціями США і
 4. Контрольні питання і завдання
  1. Чим різняться права і свободи, права людини і права громадянина? 2. У чому відмінність позитивного і негативного формулювання прав і свобод, в чому сенс цієї відмінності? 3. Як класифікуються права, свободи і обов'язки? 4. Які конституційні гарантії рівноправності? 5. Для чого потрібні конституційні обмеження прав і свобод? Чи не можна ці обмеження записати тільки в поточному
 5. Контрольні питання і завдання
  питань про державні фінанси в Конституціях КНР і Японії, а також у чинної російської Конституції. 7. Як сучасні конституції регулюють відносини між працею і капіталом? 8. Якими конституційно-правовими інститутами регулюються національні відносини? 9. Які сучасні тенденції в конституційно-правовому регулюванні сімейних відносин? 10. Як відображаються в
 6. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке держава? Які значення цього поняття вам відомі? У яких сенсах воно вживається в джерелах конституційного права зарубіжних країн? 2. У чому сенс конституційних характеристик держави як демократичної, соціальної, правової, світської? 3. У чому сенс конституційного встановлення принципів внутрішньої і зовнішньої політики держави? 4. У чому відмінність між
 7. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке форма правління? Чи можна, визначивши форму правління, отримати цілісне уявлення про організацію публічної влади в країні? 2. Чим різняться монархія і республіка? У чому відмінність виборної монархії від республіки з довічним президентом? 3. Які державні режими ви знаєте? Як вони співвідносяться з формами правління? 4. У чому відмінність між парламентарними і
 8. Контрольні питання і завдання
  1. У чому подібність і відмінність таких конституційно-правових інститутів, як вибори, відгук і референдум? 2. Для чого потрібні вибори? Чому вони використовуються для формування не всіх державних органів? 3. У чому, по-вашому, цінність основних принципів виборчого права? Чи однакова вона у всіх країнах? 4. Як ви ставитеся до виборчих цензам? Обгрунтуйте свою позицію. 5. Які
 9. Контрольні питання і завдання
  питаннях війни і миру, національної безпеки і як він їх може здійснювати? 15. Що таке делеговане законодавство, а якими ж функції парламенту? Зіставте статті конституцій Франції, Італії та Німеччини, що надають парламентам право делегувати свої повноваження. Які висновки можна зробити з порівняння? 16. Який предмет парламентського права і яке його місце в системі
 10. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке виконавча влада? Як це поняття співвідноситься з поняттями «адміністративна влада», «виконавчо-розпорядча діяльність», а також «державне управління»? 2. Як співвідносяться при різних формах правління глава держави і глава виконавчої влади? 3. Які функції і повноваження специфічні для глави держави? 4. У чому подібність і відмінність статусів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua