Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Відп. ред. проф. Б.А. Страшун. Конституційне (державне право) зарубіжних стран.В 4 т. Тома 1-2. Частина загальна: Підручник. - 3-е изд., Оновл. і дораб. - М.: Видавництво БЕК. - 784 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Контрольні питання і завдання

1.

Для чого потрібен парламент? Чи не можна обійтися без нього? 2.

Які відмінності станово-представницьких установ від сучасних парламентів? 3.

Яке місце парламентів у системі поділу влади? 4.

До якого виду належать парламенти Німеччини та Італії з точки зору класифікації парламентів за обсягом їх компетенції? 5.

Що таке закон у формальному і матеріальному сенсі? Що є предмет закону? 6.

Чи здійснюється законодавча функція в відсутність парламенту чи крім нього? 7.

Які функції крім законодавчої бувають у парламенту? 8.

За допомогою яких повноважень реалізуються функції парламенту? 9.

У чому проявляється представницький характер парламенту? Чи необхідно парламенту цю якість? Що воно дає? 10.

Що таке законодавство як діяльність? Які ще є значення цього терміна? 11.

Яке значення мають бюджетні та податкові повноваження парламенту? 12.

Що таке ратифікація та денонсація міжнародних договорів? Для чого необхідна участь в цьому парламенту? 13.

Які існують форми парламентського контролю? 14.

Якими повноваженнями володіє парламент в питаннях війни і миру, національної безпеки і як він їх може здійснювати? 15.

Що таке делеговане законодавство, а якими ж функції парламенту? Зіставте статті конституцій Франції, Італії та Німеччини, що надають парламентам право делегувати свої повноваження. Які висновки можна зробити з порівняння? 16.

Який предмет парламентського права і яке його місце в системі конституційного права? 17.

Які існують двопалатні системи парламенту і навіщо вони потрібні? 18.

Яка взаємозв'язок між порядком формування верхньої палати та її повноваженнями? 19.

Яке значення інституту розпуску парламенту (палати)? 20.

Які існують системи організації керівництва палатами парламенту і парламентом в цілому? Чому в двопалатних парламентах зазвичай немає голови парламенту? 21.

Чим відрізняються постійні комісії (секції, депутації) парламентів або їх палат в демократичних країнах від постійно діючих вищих колегіальних органів державної влади в соціалістичних країнах? 22.

У чому відмінність вільного та імперативного мандата в теорії і на практиці? Як ви ставитеся до лобізму? Як впливає громадська думка на діяльність парламентаріїв? 23.

Чим відрізняється индемнитет від імунітету? Чи потрібна в демократичних країнах депутатська недоторканність і якщо так, то в якому обсязі? 24.

Які взаємини між парламентаріями та політичними партіями, в яких вони складаються? Як ви ставитеся до практики фракційного примусу? Як йде з цим справа в територіальних об'єднаннях парламентаріїв? 25.

Чому в цій главі в більшості випадків говориться не про депутатів, а про парламентаріїв? 26.

Яка залежність складу парламентаріїв від виборчих систем? 27.

Як розрізняється правовий статус парламентської опозиції при різних формах правління? 28.

Яка різниця між сесією і засіданням? 29.

У чому відмінність процедури на пленарних засіданнях палат і в комітетах (комісіях)? Для чого утворюються комітети всієї палати? Чому необхідні такі відмінності в процедурі? 30.

Порівняйте конституційне регулювання процедури засідань парламентів (палат) в якійсь із зарубіжних демократичних країн за вашим вибором і в Росії. 31.

Чим консенсус відрізняється від одноголосності? 32.

Чим відрізняється законодавчий процес від процесу законотворення? Які значення терміна «законодавчий процес»? Які стадії має законодавчий процес? 33.

Яке значення декількох читань при обговоренні законопроекту? 34.

Чим обумовлені особливості законодавчого процесу у фінансовій області? 35.

Що таке органічний закон (і подібні з ним інші види законів)? Які особливості законодавчого процесу стосовно до таких законів? Чим вони викликані? 36.

Чим обумовлені особливості прийняття законів про ратифікацію міжнародних договорів? 37.

Порівняйте дві-три конституції на вибір і визначте, з якого моменту у відповідних країнах законопроект стає законом. А як в Росії? 38.

У чому відмінність процедур виборів і призначень? Чим воно обумовлене? 39.

Які органи та посадові особи підзвітні парламентам (палатам) і в чому це виражається? Яке співвідношення понять підзвітності, підпорядкованості, відповідальності? 40.

У чому полягає взаємозалежність парламентського контролю за діяльністю уряду і парламентської відповідальності останнього? 41.

Чим відрізняється питання парламентарія уряду або його члену від запиту? 42.

Що таке інтерпеляція? При яких формах правління вона можлива і чому? 43.

Якими можуть бути результати парламентських розслідувань? 44.

У яких формах виражається політична відповідальність уряду перед парламентом? При яких формах правління вона має місце? Чи має вона юридичний характер і якщо так, то в чому це виражається? 45.

Чим відрізняється вотум недовіри від відмови в довірі? 46.

Що таке резолюція осуду (осуду)? 47.

Чим відрізняється імпічмент (чи інша подібна процедура) від політичної парламентської відповідальності? 48.

Які існують гарантії від підміни парламенту його допоміжним апаратом? 49.

Чим відрізняються консультанти від помічників парламентарів? 50.

Для чого потрібні органи, установи та посадові особи при парламентах? Чим відрізняються органи від установ? Наведіть приклади тих і інших. Які інститути цієї групи передбачені російською Конституцією? 51.

Зіставте основні положення регламентів французького Національних зборів (в сб.: Французька Республіка. Конституція і законодавчі акти. М.: Прогресс, 1989) і італійської Палати депутатів (в сб.: Італія. Конституція і законодавчі акти. М.: Прогресс, 1988). 52.

Складіть по США, Великобританії, Італії та Франції схеми із зазначенням структури парламенту і його взаємин з главою держави, урядом і судами. 53.

Яка різниця між депутатом і делегатом?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контрольні питання і завдання "
 1. I. Організаційно-методичний розділ
  контрольних питань і завдань для самостійних робіт з окремих тем курсу і в цілому для підсумкового контролю; переліку нормативних актів та наукової літератури, рекомендованої для вивчення курсу «Правові основи боротьби з організованою злочинністю» . Спецкурс вивчається у формі лекцій та практичних занять. У процесі навчання студенти самостійно за рекомендацією викладача аналізують
 2. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке система права? Що характеризують за допомогою цієї категорії? 2. Що таке галузь права? Які критерії її виділення в системі права? Назвіть галузі права в російській системі права? У чому полягає об'єктивний характер виділення галузей права? 3. Що таке правовий інститут? Які види правових інститутів розрізняють у системі права росії? Що таке підгалузь
 3. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке конституція з юридичної та соціально-політичної точок зору? 2. Чому конституція є юридичною базою поточного законодавства і актом вищої юридичної сили? 3. Що означають положення ірландської конституції про права, що передують позитивному праву? 4. Чи є відмінності за сутності, змісту, форми та порядку зміни між конституціями США і
 4. Контрольні питання і завдання
  1. Чим різняться права і свободи, права людини і права громадянина? 2. У чому відмінність позитивного і негативного формулювання прав і свобод, в чому сенс цієї відмінності? 3. Як класифікуються права, свободи і обов'язки? 4. Які конституційні гарантії рівноправності? 5. Для чого потрібні конституційні обмеження прав і свобод? Чи не можна ці обмеження записати тільки в поточному
 5. Контрольні питання і завдання
  питань про державні фінанси в Конституціях КНР і Японії, а також у чинної російської Конституції. 7. Як сучасні конституції регулюють відносини між працею і капіталом? 8. Якими конституційно-правовими інститутами регулюються національні відносини? 9. Які сучасні тенденції в конституційно-правовому регулюванні сімейних відносин? 10. Як відображаються в
 6. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке держава? Які значення цього поняття вам відомі? У яких сенсах воно вживається в джерелах конституційного права зарубіжних країн? 2. У чому сенс конституційних характеристик держави як демократичної, соціальної, правової, світської? 3. У чому сенс конституційного встановлення принципів внутрішньої і зовнішньої політики держави? 4. У чому відмінність між
 7. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке форма правління? Чи можна, визначивши форму правління, отримати цілісне уявлення про організацію публічної влади в країні? 2. Чим різняться монархія і республіка? У чому відмінність виборної монархії від республіки з довічним президентом? 3. Які державні режими ви знаєте? Як вони співвідносяться з формами правління? 4. У чому відмінність між парламентарними і
 8. Контрольні питання і завдання
  1. У чому подібність і відмінність таких конституційно-правових інститутів, як вибори, відгук і референдум? 2. Для чого потрібні вибори? Чому вони використовуються для формування не всіх державних органів? 3. У чому, по-вашому, цінність основних принципів виборчого права? Чи однакова вона у всіх країнах? 4. Як ви ставитеся до виборчих цензам? Обгрунтуйте свою позицію. 5. Які
 9. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке виконавча влада? Як це поняття співвідноситься з поняттями «адміністративна влада», «виконавчо-розпорядча діяльність», а також «державне управління»? 2. Як співвідносяться при різних формах правління глава держави і глава виконавчої влади? 3. Які функції і повноваження специфічні для глави держави? 4. У чому подібність і відмінність статусів
 10. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке судова влада і в чому її призначення? 2. Які взаємини судової влади з іншими гілками влади? 3. Чим пояснити полисистемность судової влади в багатьох країнах? 4. Що таке магістратура? Чи відповідний інститут у Росії? 5. Чим відрізняється по структурі судової влади Росія від США та зарубіжної Європи? 6. Що являють собою вищі ради
© 2014-2022  ibib.ltd.ua