Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, і ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Пенітенціарної науки і практики з середини 80-х років по теперішній час

Після 1985 виправно-трудова система СРСР вступила в нову фазу свого розвитку, що характеризується посиленням гуманістичних тенденцій. Різні наукові групи у ВНДІ МВС, Інституті підвищення кваліфікації працівників ВТУ, Академії та інших підрозділах МВС СРСР розробляли концепції функціонування виправно-трудової системи в нових умовах з урахуванням віянь часу. Гуманізація діяльності ВТУ проявилася, насамперед, по відношенню до неповнолітніх і жінкам, що дозволило наблизити їх життя і діяльність до умов нормального людського співжиття (харчування, одяг, листування, побачення з рідними та близькими тощо) і тим самим зробити більш успішним процес їх ресоціалізації.

Активізація науково-дослідної та дослідно-експериментальної роботи з педагогіки значно підвищили потенціал співробітників виправно-трудової системи. На період 80-90-х років припадає пік захисту кандидатських (Т.С. Петрова, Р.Г. Галікеев, Н.Л. Філіппов, Ю.В. Чакубаш, В.І. Силенков, С.Н. Ємельянов та ін .) і докторських (М.П. Стурова, Н.А. Тюгаева, А.В. Піщелко) дисертацій.

Прийняття нового Кримінально-виконавчого кодексу Російської Федерації (1997) дозволило педагогічно грамотно визначити мету діяльності системи - виправлення засуджених і попередження вчинення нових злочинів як засудженими, так і іншими особами (ст. 1); принципи кримінально -виконавчого законодавства - законність, гуманізм, демократизм, рівність засуджених перед законом, диференціація та індивідуалізація виконання покарання, раціональне застосування примусових заходів, засобів виправлення засуджених та стимулювання їх правослухняної поведінки, з'єднання покарання з виправним впливом; зміст процесу виправлення засуджених як формування у них шанобливого ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського співжиття і стимулювання правослухняної поведінки (ч. 1, ст. 9); засоби виправлення засуджених, до яких віднесено встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим), виховна робота, суспільно корисну працю, отримання загальної освіти, професійна підготовка та громадське вплив (ч. 2, ст. 9). У Законі чітко прописані права (ст. 12) та обов'язки (ст. 11) засуджених, у тому числі право засуджених на особисту безпеку (ст. 13), а також забезпечення свободи совісті і свободи віросповідання (ст. 14).

Однак пройдений з 1985 р. по теперішній час шлях не був однозначно поступальним Він не позбавлений значних прорахунків і протиріч, що цілком зрозуміло для епохи соціальних змін. Ототожнення сучасної системи а пресі, на радіо, телебаченні з ГУЛАГом приводить часом до невиправданого «шарахання» в науці і практиці від одно ^ крайності, коли гуманізацію ототожнюють з вседозволеністю і всепрощенням, до іншої - коли лунають вимоги «закручувати гайки» у зв'язку із зростанням злочинності та криміналізації суспільства. Крім того, критика і заперечення колишніх державних структур і політичного ладу підчас повністю переносяться і на пенітенціарну систему, а пошуки шляхів її вдосконалення бачаться в запозиченні тільки зарубіжного досвіду. Дозволу даного протиріччя покликаний сприяти історичний, об'єктивний аналіз становлення та розвитку як виправної системи в цілому, так і виправної (пенітенціарної) педагогіки зокрема, з урахуванням як власного (позитивного і негативного), так і міжнародного опита330.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Пенітенціарної науки і практики з середини 80-х років по теперішній час "
 1. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  При ознайомленні зі шкільними і вузівськими підручниками з вітчизняної історії стає очевидно, що археологічні дослідження давньоруських міст не знайшли в них, за малим винятком, гідного відображення. Археологічні факти вкраплені в історичний розповідь про міста, але в цих текстах слабо відображена ситуація, дозволяє що навчається зрозуміти, як за останні півстоліття розширилися і
 2. 1.Економіка і соціальна структура
  Розвиток капіталізму в Росії та інших країнах породило проблему його типології. Сучасна методологія розгорнула цю проблему в концепцію трьох ешелонів. Відповідно до цієї концепції можна говорити про три моделі (ешелонах) розвитку світового капіталізму: - ешелон розвиненого, класичного капіталізму - Англія, Франція, США, Канада, Австралія; - ешелон становлення буржуазних відносин в переплетенні з
 3. 5 . Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  До середини 80-х років у радянській історіографії історія громадянської війни незмінно розглядалася з позицій звитяжних переможців - «червоних» над «білими» та іноземними інтервентами . А в сталінський час вона була наповнена чималим числом міфів і легенд і одночасно умовчаннями про дійсні події, полководців і воєначальників. У військово-історичних дослідженнях, як правило, не
 4. Поняття вікової неосудності.
  Історія розвитку кримінального права свідчить про те, що з 17-18 в.в. в правових системах різних країн стала встановлюватися нижня вікова межа кримінальної відповідальності. При цьому бралося до уваги: а) ступінь соціальної зрілості неповнолітніх окремих вікових груп, що проживають і виховуються в певних соціально-економічних умовах; б) ідеологічні,
 5. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  Первісне суспільство. Влада в первісному суспільстві, організація та форми її здійснення. Перехід від присвоює до виробляє економіці («неолітична революція») як фактор соціального розшарування суспільства, появи класів, власності, держави. Закономірності виникнення держави. Міста-держави. Держава як соціальний інститут, що забезпечує виробляє економіку.
 6. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  Виникнення Російської держави. Різні типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні
 7. Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
  Регулювання суспільних відносин: поняття, способи. Система соціальних регуляторів: нормативні та ненормативні регулятори. Соціальні та технічні норми. Загальне та особливе в соціальних нормах. Право як соціальний регулятор. Нові знання про походження права як суспільної регулятивній системі, що з'явилася одночасно з державою в результаті переходу людства від присвоює до
 8. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
  Коеволюція права і людини. Поняття особистості. Свобода особи і право. Права і свободи людини і громадянина, їх система. Правовий статус і реальні положення особистості. Особистість і законність. Внутрішньодержавна і міжнародно-правовий захист прав і свобод людини і громадянина. Держава і особистість. Важлива тема теорії права виникає з роздумів про ідеали, про глобальної мети права, його
 9. § 1. Громадсько-політичне життя
  Після перемоги соціалістичної революції Радянська країна приступила до будівництва нового суспільного ладу. Небачений розмах і організованість придбало рух мас. Майже щороку проходили з'їзди Рад, партії, профспілок та ін Це стало підтвердженням того, що соціалізм народжується не тільки як результат революційного пориву народних мас, а й може розвиватися як
 10. § 2. Громадсько-політичне життя в середині 1950 - середині 1960-х р.
  Смерть Сталіна відкрила дорогу реформам, необхідність яких відчувалася суспільством. Економічна та політична ситуація всередині країни і обстановка «холодної війни» на міжнародній арені формувала низку важливих проблем, що потребують вирішення новим керівництвом країни. Одна з таких проблем пов'язана з розвитком репресивної політики кінця 40-початку 50-х р., що перетворила органи МВС-МДБ в особливу систему
 11. 1.1.2. Класична, кейнсіанська і неокейнсианская концепції зайнятості
  Понятійний апарат будь-якої соціальної теорії формується і розвивається в процесі усвідомлення існуючих реалій життєдіяльності суспільства. Зміни, що відбуваються в соціумі, неминуче призводять до змін в наукових теоріях. Особливо інтенсивно цей процес йде в умовах соціальних перетворень. Реформування російського суспільства, спрямоване в першу чергу на розвиток ринкових принципів і
 12. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  При ознайомленні зі шкільними і вузівськими підручниками з вітчизняної історії стає очевидно, що археологічні дослідження давньоруських міст не знайшли в них, за малим винятком, гідного відображення. Археологічні факти вкраплені в історичний розповідь про міста, але в цих текстах слабо відображена ситуація, дозволяє що навчається зрозуміти, як за останні півстоліття розширилися і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua