Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяПершоджерела з філософії → 
« Попередня Наступна »
Аристотель. Твори в 4-х томах. Том 1. Вид-во Думка, Москва; 550 стр., 1976 - перейти до змісту підручника

Розділ перший

Для шуканої нами науки ми повинні насамперед розібрати, що перш за все викликає утруднення-25 ня; це, по-перше, Разп думки, висловлені деякими про початки, і, по-друге, те, що залишилося досі без внімапія. А належним чином розібрати труднощі корисно для тих, хто хоче тут досягти успіху, бо подальший успіх можливий після усунення попередніх труднощів і вузол не можна розв'язати, пе знаючи його. Утруднення ж у мисленні і виявляє такий вузол у предметі дослідження; 30 оскільки мислення паходу в скруті, опо відчуває такий же стан, як тс, хто в щось заковап, - в тому і в іншому випадку певозможно рушити вперед. Тому необхідно перш розглянути всі труднощі як по щойно зазначеної причини, так і тому, що ті, хто досліджує, не звертаючи внімапія насамперед на труднощі, подобпи тим, хто не знає, куди йти, і їм, крім того, залишається 35 навіть пеізвестпим, пашлі чи опи те, що шукали, чи ні: це тому, що для такої людини мета пе ясна, тоді як для того, хто розібрався в складнощах, вона зрозуміла. Далі, краще судить, безсумнівно, той, хто вислухав - немов тих, хто веде тяжбу, - все що оскаржують один одного рассуждепія.

99

4 *

Так от, перше утруднення щодо тих начал, які ми розібрали спочатку, полягає в 5 тому, [ 1] досліджує чи причини одна або багато науки і [2] чи повинна шукана нами наука второпати тільки перші початку сутності, або їй слід займатися і тими началами, з яких все виходять в доказі, як, наприклад, з'ясувати, чи можливо в один і Водночас стверджувати і заперечувати одне й те W ж чи ні, тощо.

І [3] якщо мається на увазі наука про сутність, то чи розглядає всі сутності одна наука або кілька, і якщо кілька, то однорідні чи вони, або ж одні слід називати мудрістю, а інші - по-іншому. І ось що ще необхідно досліджувати-[4] чи існують одні тільки чув-ного сприймаються сутності чи також інші крім Піх, і [якщо також інші], то чи є такі сутності тільки одного виду або їх декілька пологів, як вважають ті, наприклад , хто визнає ейдоси, а також математичні предмети як проміжні між ейдосів і чуттєво сприймаються речами. Ці ось питання надолужити, як ми стверджуємо, розглянути, а також питання про те, [5] чи стосується дослідження одпіх лише сутностей або 20 також привхідних властивостей, які самі по собі їм притаманні. Крім того, щодо тотожного і різного, східного і песходпого, (однаковості) і протилежності, а також попереднього і наступного і ісего тому подібного, що намагаються розглядати діалектики, виходячи лише з 25 правдоподобного1, слід запитати: який павука належить розглянути все це? І Дале, також щодо привхідних властивостей, які самі по собі ним прісущі2, пе тільки - що таке кожне з Піх, але і протилежно чи одному [лише] одне. Точно так само, [6] чи є зазначені вище пача і елементи пологи або ж опи складові частини, на які поділяється всяка річ? І [7] якщо вони пологи, то ті чи, зо що як последпіе позначаються про едінічпом (atomos), або первие3, наприклад, живе чи істота або людина початок і кому з них буття властиво більшою мірою в порівнянні з окремою істотою? Але головним чином потрібно розглянути і обговорити питання: [8] чи є крім матерії причина сама по собі чи ні, і чи існує така прічіпа окремо чи ні, а також одна вона чи є більше число таких причин? Також: чи існує чи ні 35 щось крім складеного цілого (а про складеному цілому я кажу, коли щось позначається про матерію) або ж для одних речей існує, для інших ні, і [в по-896а останньому випадку] що це за речі? Далі, [9] обмежені чи почала по числу або по виду - і ті, що виражені у визначеннях, і ті, що відносяться до суб-страту4, - а також [10] чи мають минуще і неминуще одні й ті ж почала або різні , і чи всі початку непреходящі або ж почала минущих речей минущі? Далі, [І] найважчий і здивоване запитання: чи є єдине і суще, як це стверджували піфагорійці і Платон, що не нечто5 інше, а сущпость речей, або ж це не так, а в основі лежить щось інше, наприклад, як стверджує Емпедокл , дружба5, а інші вказують: хто-огонь6, хто - воду7 або воздух8? І крім того, [12] чи є початку щось спільне або вони подібні одиничним речам, і [13] чи існують вони в нагоді або в дійсності? І далі, чи існують вони інакше, ніж у відношенні двіжепія? Адже і це питання представляє велику скруту.
Крім того, [14] чи є числа, лінії, фігури і точки якісь сутності чи пет, а якщо сутності, то чи існують вони окремо від чуттєво сприймаються речей 1 або ж перебувають в них? - З усіх цих питань не тільки важко досягти істини, але п нелегко належним чином з'ясувати пов'язані з ними труднощі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розділ перший "
 1. Введення
  Глава I. Загальні положення про акціонерне товариство Глава II. Створення та ліквідація товариства Глава III. Акції. Права акціонерів Глава IV. Статутний капітал і активи товариства Глава V. Дивіденди товариства Глава VI. Реєстр акціонерів товариства Глава VII. Загальні збори акціонерів Глава VIII. Рада директорів (наглядова рада) та виконавчий орган товариства Глава IХ. Великі угоди Глава Х.
 2. Передмова
  Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
 3. Глава перша
  1 ср «Друга аналітика» I 2, 71Ь 33-72а 5; «Фізика» I 1, 184а 16 - b 14. - 94. 2 Тимофій (початок IV в. До н. Е..) - Музикант пз Мілета, один з перших авторів дифірамбів. - 94. 3 Фрінід - афінський поет часів Пелопоннеської війни. - 94. Глава друга 1 Згідно Емнедоклу. - 95. 2 Перша матерія. - 96. 3 Т. е. про виникнення одного з іншого стосовно до першої
 4. Глава перша
  1 Аналог принципу, слідуючи якому виявляються категорії. Див «Перша аналітпна» I, 37; «Метафізика», 1017 а 22 - 27. - 315. Глава третя 1 Див 72 b 18-25; 84 а 29 - Ь 2. - 318. Глава четверта 1 А саме в гол. 3. - 319. 2 І значить, А, Б і В - равнооб'емние терміни. - 319. 9 Затвердження Ксенократа. Див Плутарх. Moralia, 1012 D. СР «Про душу», 404 Ь 29-30; 408
 5. Глава перша
  1 Див прим. 1 до гол. 2 кн. VII. - 223. 2 На підставі доводу «єдине в чому» (див. прим. 5 до гол. 9, кн. I). - 223. 3 Т. е. щодо сутності. - 224. 4 Мова йде про якісну зміну і переміщенні. - 5 «Фізика» V 1, 225 а
 6. Від видавництва
  Передмова Глава 1. Поняття про приватне право Глава 2. Цивільне право як правова галузь Глава 3. Цивільне право як наука і навчальний курс Глава 4. Джерела цивільного права Глава 5. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин Глава 6. Громадяни (фізичні особи) як учасники цивільних правовідносин Глава 7. Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин Глава 8.
 7. Перша половина 90-х років
  глава МЗС - «західник» О.Козирев) характеризувалася прозахідним курсом в стратегічних питаннях, все більшою втратою статусу супердержави і поетапними, постійними поступками в ході будівництва однополюсного світу, спробами вибудувати в систему свої взаємини з колишніми радянськими
 8. Глава перша
  перший міра. - 253. У тому сенсі, що для кожної області існує своя особлива міра. - 254. Мова, очевидно, йде про чверті і третини тону, які розрізняв учень Аристотеля Арістокссп. - 254. Між вимірюваним і заходом. - 255. А саме вимірюється число. - 255. Т. е. швидше речі служать критерієм («мірою») достовірності людських знань і сприймань, а не навпаки,
 9. ГЛАВА IX. ВИКОНАВЧА ВЛАДА: ГЛАВА ДЕРЖАВИ І УРЯД § 1. ГЛАВА ДЕРЖАВИ
  ГЛАВА IX. ВИКОНАВЧА ВЛАДА: ГЛАВА ДЕРЖАВИ І УРЯД § 1. ГЛАВА
 10. Глава перша
  глава майже дословпо збігається з 3-й гол. кн. II «Фізики» (194 b 23 - 195 b 21). - 140. 2 Хороше самопочуття - мета, а заняття працею - початок руху. -146. 3 У більш широкому значенні, ніж матеріальний субстрат. -147. Глава третя 1 Наприклад, піфагорійці, платоппкп п Спевсіпп. -149. Глава четверта 1 Слід мати на увазі, що у давньогрецькому з цим терміном пов'язувалося
 11. ПЕРША АІІАЛІТІКА
  ПЕРША
 12. КНИГА ПЕРША
  КНИГА
 13. ЧАСТИНА ПЕРША
  ЧАСТИНА
 14. ПЕРША АНАЛІТИКА
  ПЕРША
© 2014-2021  ibib.ltd.ua