Головна
ГоловнаCоціологіяПершоджерела з соціології → 
« Попередня Наступна »
Спенсер Герберт. Синтетична філософія: Пер. з англ. - К.: Ніка-Центр. - 512 c. - (Серій "ПІЗНАННЯ"; Вип.2). , 1997 - перейти до змісту підручника

IV. Харчування

§ 210. Наскільки несправедливо забувати про харчування як про предмет етичного судження, можна ясно бачити, спостерігаючи помилковість панівних тепер поглядів щодо цього питання.

§ 211. Говорячи взагалі, моральність санкціонує повне задоволення потреби в їжі. По-перше, тому, що задоволення потреби саме по собі є елемент тих нормальних задоволень, які даються життям; а по-друге, тому, що воно побічно веде до повноти життя і до можливості виконувати всі обов'язки, що накладаються життям.

§ 212. Так як енергія, необхідна для роботи, залежить від гарного харчування, а це останнє - від хорошого травлення, то, очевидно, етика схвалює належну турботу про якість та розмаїтті їжі, бо і щоденний досвід і наука підтверджують думку, що смачна їжа викликає більш діяльну травлення.

§ 213. Щодо альтруїстичних вимог, що пред'являються харчуванню, ми можемо помітити, що при зайвому харчуванні зменшується кількість їжі, що залишається для інших, а при недостатньому харчуванні завдається шкода потомству. V.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " IV. Харчування "
 1. 2-й етап. Вирішення харчування, пов'язаних Із Виконання вироку
  (необов'язковий етап, бо НЕ всегда Такі питання перед судом вінікають). Провадження з Вирішення ціх вопросам здійснюється в такому порядку: ініціація РОЗГЛЯДУ питання відповіднімі суб'єктами (суд не єтакім) путем Внесення до суду Подання, клопотання, заяви (дів.віще); Розгляд цього питання судом; Прийняття судом решение и оформлення его постановив, яка складають у нарадчій
 2. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЇ СУДНОВОГО РОЗГЛЯДУ
  2.1. Завдання стадії Завдання стадії суднового РОЗГЛЯДУ поділяють на: основне - Вирішення питання про вінуватість підсудного ійого покарань; похідні - Вирішення питання про: цивільний иск; частку речових доказів; Запобіжний Захід; необхідність! Застосування до підсудного примусового Лікування; необхідність! Застосування до підсудного ЗАХОДІВ безпеки; Інші питання, візначені ст. 324
 3. Зміст
  Введення 5 Теоретичні основи бізнес планування на підприємствах 8 Роль планування фінансово-економічної діяльності підприємств 8 Бізнес-план, як метод здійснення фінансово-економічної діяльності підприємства 11 Державне регулювання діяльності підприємств громадського харчування 16 Особливості підприємств громадського харчування 16 Типи підприємств
 4. Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., Перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, .2005 - 592 с, .200
  У підручніку відповідно до програми курсу висвітлено основні правові Інститути Загальної Частини господарського права, а такоже питання правового регулювання в окрем Галузії господарювання (Особлива частина) на Основі Господарський кодекс України та нового Цивільного кодексу України, а такоже других нормативно-правових АКТІВ господарського законодавства України. Головну уваг зосереджено на
 5. Невідомий. Бізнес-планування на підприємствах громадського харчування. 2003, 2003
  Бізнес-планування на підприємствах громадського
 6. Питання для самоконтролю
  1. Поняття и місце екологічного права в Системі наук. 2. Структура екологічного права. 3. Джерела екологічного права. 4. Система екологічного законодавства України. 5. Екологічні права и обов'язки громадян. 6. Поняття соціально-екологічної політики. 7. Основні напрямки політики України в Галузі охорони довкілля. 8. Формування міжнародного екологічного права. 9. Основні принципи міжнародного
 7. 2 Державне регулювання діяльності підприємств громадського харчування
  2 Державне регулювання підприємств громадського
 8. Кабінет Міністрів України:
  вжіває ЗАХОДІВ до Здійснення зовнішньоекономічної політики України відповідно до Законів України; здійснює Координацію ДІЯЛЬНОСТІ міністерств, державних комітетів и відомств України з регулювання зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ; коордінує роботу Торговельна представництв України в іноземних державах; ухвалює Нормативні акти управління по вопросам зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ у випадка,
 9. Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. Вівче. дисц. - К.: КНЕУ, 2005. - 208 с., 2005
  У Посібнику розглядаються найбільш значущі питання господа-рювання. Видання містіть програму дісціпліні «Господарське право», методичні поради Щодо самостійного опанування студента-ми матеріалу кожної тими. Подаються Практичні Завдання, питання для контролю знань студентов, Вирішення якіх дасть змогу закріпіті теоретичні знання з програми курсу. Видання містіть ПЕРЕЛІК ос-новної та додаткової
 10. 2.1.6. Державний орган по вопросам банкрутства
  Державну політику Щодо Запобігання банкрутству, а такоже забезпечення умів реалізації процедур Відновлення платоспроможності боржника або Визнання его банкрутом Стосовно державних підпріємств та підпріємств, у статутному фонді якіх Частка ДЕРЖАВНОЇ власності перевіщує двадцять п ' ять відсотків, суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ других форм власності у випадка, передбачення Законом, здійснює
 11. Повноваження Верховного Суду України
  Верховний Суд України є Найвищого судів органами у Системі судів Загальної юрісдікції. До его складу, відповідно до Концепції, входять Вищий цивільний суд, Вищий господарський суд, Вищий Адміністративний суд, Вищий кримінальний суд, Вищий військовий суд. Пленум Верховного Суду судових впоратися не Розглядає, а позбав Дає роз'яснення по вопросам! Застосування судами чинного
 12. 45. Міжнародно-правовий статус населення
  Населення звічайній візначається як сукупність індівідів, что прожівають у Певний годину на территории конкретної держави й підлеглих его юрісдікції До складу населення будь-якої держави входять громадяни цієї держави, Іноземці й особини без Громадянство (апатридів). Іноді віділяють и проміжну групу - ОСІБ, что мают Подвійне громадянство (біпатріді). Однак найчастіше дані особини входять у Першу групу,
 13. 59. Адвокатура та підприємництво
  Особа, что здобула Свідоцтво про право на заняття Адвокатське діяльністю, має право практікуваті індивідуально, Відкрити свое адвокатське бюро або об'єднуватісь з іншімі адвокатами в колегії, ФІРМИ, контори та Інші адвокатські об 'єднання, Які діють відповідно до Закону про адвокатуру и своих Статутів. Закон про адвокатуру України відносіть порядок Утворення Адвокатське об'єднань, питання їх
 14. 37. Продовження та Поновлення процесуальних строків.
  В окрем випадка закон встановлює можлівість Поновлення чі продовження Цивільного процесуального рядок (ст. 73 ЦПК). Суд поновлює або Продовжує рядків, встановлений відповідно законом або судом, за клопотанням Сторони або Іншої особини у разі йо пропущений з поважних причин. При цьом поважність причин пропуску рядок візначається Виключно судом. Питання про Поновлення чі продовженій
 15. § 1. Поняття та елєменти контролю
  Державний контроль - це одна з форм впліву держави в особі ее органів а такоже органів місцевого самоврядування на економіку. Згідно Зі ст. 19 ГК держава здійснює контроль и нагляд за Господарсько діяльністю суб'єктів господарювання у таких сферах: Збереження та витрачання коштів и матеріальніх цінностей суб'єктами господарських відносін - за станом и достовірністю бухгалтерського учета та
© 2014-2022  ibib.ltd.ua