Головна
ГоловнаНавчальний процесТеорія і методика фізичної культури → 
« Попередня Наступна »
І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004 - перейти до змісту підручника

5.1. Поняття про засоби. Фізичні вправи - основний специфічний засіб формування фізичної культури особистості

ЗАСОБАМИ у фізичній культурі називають сукупність предметів, форм і видів діяльності, що використовуються людьми з метою фізичної досконалості.

В даний час виділяють наступні групи засобів фізичної культури:

про фізичні вправи;

про природні сили природи;

про гігієнічні фактори;

37

про спеціально виготовлений інвентар, технічні засоби та тренажерні пристрої;

про ідеомоторні , психогенні і аутогенні кошти.

Кожна з перерахованої групи засобів відрізняється специфікою і різноманіттям впливу, але основним засобом у фізичній культурі прийнято вважати фізичні вправи (Мал. 2).

Фізичні вправи, які історично виділилися з трудової, бойової та побутової діяльності (ходьба, біг, стрибки, плавання тощо), прийнято називати природними. Спеціально ж створені в процесі розвитку теорії та практики фізичної культури вправи називають аналітичними (на снарядах, із предметами та ін.)

Представлення про зміст поняття «фізична вправа» тісно пов'язане з такими поняттями як «рух» і «рухове дію».

Рис. 2. Засоби фізичної культури

38

РУХ - це результат рухової діяльності людини, що забезпечує переміщення тіла або його частин стосовно зовнішніх предметів або один до одного.

Для фізичної культури мають значення довільні рухи, які характеризується наступними ознаками:

про рух завжди є функцією свідомості;

про рух набувається в процесі життєвого досвіду.

Надалі ми будемо говорити тільки про довільних рухах, які підпорядковані волі людини (на відміну від вроджених).

Готельне рух є елементом дії. За допомогою пов'язаних між собою рухів здійснюється дію (прикладом дії може бути стрибок, а прикладом руху - переміщення руки при стрибку).

Рухових дій - група рухів, об'єднаних в систему для вирішення якої-небудь рухової завдання.

Фізичні вправи - це рухові дії, які спрямовані на реалізацію завдань фізичної культури, сформовані й організовані у відповідність із закономірностями її розвитку (Ж.К. Холодов);

Фізичні вправи - рухові дії, створені і застосовувані для фізичного вдосконалення людини (Б.А.Ашмарін, 1990).

Фізичні вправи - рухова активність людини, організована у відповідності з закономірностями фізичного виховання (Л.П.Матвеев, 1976).

Необхідно засвоїти, що не кожне дію ми можемо назвати фізичними вправами. Фізичними вправами ми називаємо тільки ті дії, які спрямовані на вирішення завдань фізичної культури і підпорядковані її закономірностям.

Оскільки фізичні вправи виникли на основі трудових дій, вони мають багато спільного з працею. Ця спільність виражається в схожості їх біомеханічних, фізіологічних і біохімічних механізмів. Однак це не може служити основою для ототожнення

39

фізичних вправ і праці. Відмінності між ними полягають в наступному:

По-перше, фізичними вправами вирішуються педагогічні завдання (фізична вправа спрямована на «самого себе», на приватне фізична досконалість), а трудовими діями вирішуються виробничі завдання (поліпшення продуктивності праці).

По-друге, фізичні вправи виконуються у відповідності з закономірностям фізичної культури, а трудові - виробництва.

По-третє, тільки система фізичних вправ дозволяє гармонійно розвивати органи і системи, фізичні якості людини. Трудові ж дії мають спеціалізований до виробництва характер і не роблять всебічного впливу.

З усього переліку представлених вище засобів фізичної культури, самим специфічним і найбільш широко використовуваним засобом, є фізична вправа. Обумовлено це наступними причинами:

1. Фізичні вправи найбільш повно задовольняють потребу людини в руховій активності.

2. Фізичні вправи впливають не тільки на морфофунк-циональное стан, а й на особистість, яка займається.

3. Фізичні вправи як системи рухів виражають думки і емоції людини, її ставлення до навколишньої дійсності.

4. Фізичні вправи - це один із способів передачі суспільно-історичного досвіду в галузі фізичної культури, його наукових і практичних досягнень.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.1. Поняття про засоби. Фізичні вправи - основний специфічний засіб формування фізичної культури особистості "
 1. 12.3. Засоби розвитку витривалості
  фізичної культури застосовують найрізноманітніші фізичні вправи циклічного і ациклічні характеру (наприклад, біг, плавання, їзда на велосипеді та ін.) Основні вимоги, пропоновані до них наступні: вправи повинні виконуватися в зонах помірної і великої потужності 143 робіт; їх тривалість від декількох хвилин до 60-90 хв; робота здійснюється при глобальному
 2. 5.7. Природні сили природи і гігієнічні фактори
  засобом зміцнення здоров'я і підвищення працездатності. У фізичній культурі розроблено підходи до використання природних сил природи і вони можуть застосовуватися: про як супутні фактори, що підсилюють позитивний вплив фізичних вправ, коли вони виконуються в лісі, біля водойми, в гірській місцевості. Вплив цих умов накладається на ефект фізичних вправ, доповнює
 3. 13.3. Засоби розвитку гнучкості
  засобів розвитку гнучкості використовують вправи, які можна виконувати з максимальною амплітудою. Такі вправи називаю вправами на розтягування. Серед вправ на розтягування виділяють: => активні (махи, ривковие, нахили, обертальні рухи, а також з предметами); => пасивні (з партнером, з обтяженням, амортизатором, на снарядах); => статичні (збереження положення
 4. Тема 7. ПРИНЦИПИ заняття фізичними вправами
  засобів і методів фізичної культури керуватися насамперед їх оздоровчої цінністю; б) відповідність фізичних навантажень можливостям займаються; в) здійснення систематичного лікарсько-педагогічного контролю . 74 2. Принцип всебічного гармонійного розвитку особистості. Даний принцип передбачає: а) зв'язок фізичного виховання з іншими видами виховання (розумовим,
 5. ВСТУП
  поняття: фізична культура як компонент загальнолюдської культури, її роль, види, соціальна сутність і функції; фізична вправа як основне специфічний засіб фізичної культури, що використовується для розвитку фізичних здібностей, органів і систем, для формування та вдосконалення рухових навичок; закономірності формування умінь і навичок як основа навчання
 6. 5.3. Зміст і форма фізичних вправ
  фізичних і психічних якостях. Ефект фізичних вправ визначається насамперед його змістом. ФОРМА ФІЗИЧНИХ ВПРАВ - являє собою їх зовнішню і внутрішню організацію, узгодженість, упорядкування. До внутрішньої формі відноситься взаємозв'язок і узгодженість тих процесів, які забезпечують основні функції при виконанні даної вправи. Наприклад, взаємозв'язок
 7. 10.3. Засоби розвитку силових здібностей
  вправами з підвищеним опором - силовими вправами. Залежно від природи опору вони поділяються на 3 групи: 1. Вправи з зовнішнім опором. 2. Вправи з подоланням власного тіла 3. Ізометричні вправи. До вправ із зовнішнім опором відносяться: => вправи з вагами (штангою, гантелями, гирями), у тому 122 числі і на
 8. 11.3. Засоби розвитку швидкісних здібностей
  вправи, що їх з граничною або околопредельной швидкістю (тобто швидкісні вправи). Їх можна розділити на три основні групи (В. І. Лях, 1997). 1. Вправи, направлено впливають на окремі компоненти швидкісних здібностей: а) швидкість реакції, б) швидкість виконання окремих рухів; в) поліпшення частоти рухів; г) поліпшення стартової швидкості; д) швидкісну
 9. 5.4. Класифікація фізичних вправ
  кошти загальної підготовки спортсмена. 2. По впливу на розвиток окремих фізичних якостей. За цією ознакою виділяють вправи для розвитку швидкісних, силових, координаційних здібностей, витривалості та гнучкості. 44 3. 77о анатомічному ознакою. У даній класифікації вправи поділяються за ознакою впливу на окремі м'язові групи: вправи для м'язів рук,
 10. 5.2. Фактори, що визначають ефективність впливу фізичних вправ
  фізичні якості. При цьому при 40 виконанні фізичних вправ в організмі займається відбуваються фізіологічні, психічні, біохімічні та інші процеси, які викликають відповідні зміни як в руховій, так і в вегетативної сфері. Але необхідно пам'ятати, що виконання фізичних вправ може сприяти як позитивним перебудов в роботі організму,
 11. 12.6. Методика розвитку спеціальної витривалості
  понять «витривалість», «загальна витривалість», «спеціальна витривалість». 2. Які різновиди витривалості існують? 3. Перерахуйте механізми, що забезпечують прояв витривалості? 4. Які засоби найбільш ефективні для розвитку загальної витривалості, силової витривалості, швидкісної витривалості? 5. Наведіть приклади типових тестів і контрольних вправ, які використовуються
 12. § 2. Вибір методів виховання
  коштів досягти наміченої мети. При виборі методів виховання повинні бути враховані: - цілі і завдання виховання; - зміст виховання; - вікові особливості вихованців; - рівень сформованості колективу; - індивідуальні та особистісні особливості вихованців; - умови виховання; - кошти
 13. 6.1. Вихідні поняття «метод», «методичний прийом», «Методика»
  засобів фізичної культури у процесі формування фізичної досконалості людини. МЕТОД - розроблена з урахуванням педагогічних закономірностей система дій педагога, цілеспрямоване застосування якої дозволяє організувати теоретичну і практичну діяльність учня, що забезпечує освоєння ним рухових дій, спрямованих на розвиток фізичних якостей і формування
© 2014-2022  ibib.ltd.ua