Головна
ГоловнаЕкономікаБанківська діяльність (контрольні) → 
« Попередня Наступна »
Мельникова Г.З.. Організація роботи касира банка, 2009 - перейти до змісту підручника

Правила поведінки операцiйно-касових працiвникiв установ "Ощадбанк "при обслуговуваннi клiєнтiв.


1. Загальні положення
1.1 Обслуговування клiєнтiв повинно проводитись вiдповiдно до загально-прийнятних норм етикету прийнятих у суспiльствi.
1.2 Клієнт не може заважати. Посмiшка на обличчi клiєнта - це
прибуток банку, а роздратованiсть клiєнта - це мiнус банку.
2. Привітання клієнта
2.1 Коли клiєнт пiдходить до стiйки, працiвник:
пiднiмає голову на зустрiч клiєнту;
привітно посмiхається;
вітає клієнта (за можливiстю першим).
2.2 Працiвнику банку слiд продемонструвати доброзичливий
настрiй та готовнiсть до спiлкування з клiєнтом.
3. Спiлкування з клiєнтпом у процесi обслуговування
3.1 Використовуючи дiсєлова у наказовiй формi
(«пройдiть»i т.д.) слiд супроводжувати їх словами «будь ласка», «чи не будете ви так люб'язнi»).
3.2 Показуючи клiєнту будь-що в документах, що лежiть на стiйцi, працiвнику Банку бажано встати.
3.3 Працiвник Банку пiдтримує кантакт очей з клiєнтом. Якщо в процесi роботи з документами клiєнт задає йому запитання, то працiвник може вiдповiдати, не вiдриваючись вiд документiв (екрана комп'ютерна) однак при цьому слiд декiлька разiв подивитися в очi клiєнту.
3.4 Працiвник Банку уважно становиться до настрою та стану клiєнта та враховує х у процесi обслуговування.
3.5 Працiвник Банку називає клiєнта по iменi та по-батьковi, якщо вони йому вiдомi.
4. Завершення обслуговування
4.1 Слiд говорити ласка", подаючи документи клiєнту пiсля завершения роботи з ним.
4.2 Працiвник Банку повинен обслужити клiєнта так, щоб клiєнт сказав «дякую». Навiть якщо працiвник змушений вiдмовити клiєнту в будь-якому його проханнi, необхiдно компенсувати вiдмову консультацiю довiдкою тощо, так, щоб клiєнту було за що подякувати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Правила поведінки операцiйно-касових працiвникiв установ "Ощадбанк "при обслуговуваннi клiєнтiв."
 1. Органiзацiя робочого місця касира
  Керівник установи банку зобов'язаний здійснювати органiзацiйнi заходи щодо забезпечення робочих місць касирів обладнанням для перерахування готівки, приладами для контролю захисних елементів банкнот, вiдповiдними нормативно-правовими актами. Робоче місце з приймання готівки має бути обладнане так, щоб клієнт міг спостерігати за перерахуванням готівки. Операцій з касового обслуговування клiєнтiв
 2. Правила поведінки у разi виникнення конфліктної ситуації. З метою зниження напруження у разi виникнення конфлiктної ситуацiї працiвнику Банку доцільно:
  iгнорувати агресiю клiєнта та залишатися спокiйним; витримувати паузу; ще раз уточнити у клiєнта суть проблеми; перевисти розмову на речi, з яких згоднi обидвi сторони ("Ви, i ми хочемо... Давайте поговоримо про це"); вибачитись; не займатися критикою та вказанням на помилку клiєнта; бути терплячим до людей. Люди такi, якими вони с, а не такi, як ми хочемо їх бачити. Вiдносини банку з
 3. Правила по охороні праці касирів.
  Касові приміщення в установах ВАТ «Ощадбанк» повинні бути ізольовані та обладнанні таким чином щоб виключена будь-яка можливість спостереження та вивчення сторонніми особами розміщення грошових сховищ і роботи касового апарату, а у вікнах касових приміщень, розташованих на перших поверхах обладнані металевими гратами. Двері касових приміщень на протязі робочого дня повинні бути замкненні на
 4. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання. Поняття, структура і види адміністративних норм. Дія адміністративних норм в часі, в просторі, за колом осіб. Поняття джерел адміністративного права, їх види та система. Співвідношення адміністративного права та адміністративного законодавства. Поняття, ознаки і види адміністративно-правових відносин. Підстави виникнення
 5. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  Глава 1. Оновлення суспільного призначення адміністративного права на засадах Конституції України Адміністративне право як самостійна галузь права у ретроспективному аспекті має давню історію, оскільки бере початок з XVIII століття. В усі часи воно так чи інакше пов'язувалось з публічною владою держави, з взаємодією її органів з громадянами та іншими учасниками суспільних відносин.
 6. § 2. Тактика перевірочних дій при встановленні ознак розкрадання
  Справа про розкрадання може бути порушена тільки у тих випадках, коли є достатньо даних, що вказують на ознаки злочину. У разі необхідності перевірити заяву або повідомлення про розкрадання до порушення справи у строк не більше десяти днів проводяться передбачені статтями 94, 97 КПК дії шляхом відібрання пояснень від окремих громадян або службових осіб, або витребування необхідних документів.
 7. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу
  Охорона тваринного світу включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і використання об'єктів тваринного світу. Охорона тваринного світу передбачає комплексний підхід до вивчення стану, розроблення і здійснення заходів щодо охорони та поліпшення екологічних систем, в яких перебуває і складовою
 8. 4. Порядок здійснення операцій вечірніми касами.
  Вечірні каси приймають гроші від підприємств, установ, організацій і населення після закінчення операційного дня. Функції операційного працівника за прибутковими операціями вечірньої каси виконує бухгалтер-контролер. Спочатку особа, що здає готівку, заповнює прибутковий документ на внесення готівки і передає його бухгалтеру-контролеру, який після відповідної перевірки, у свою чергу, передає
 9. Розпорядження вкладами на випадок смерті вкладника.
  Вкладник резидент може зробити відповідне розпорядження банку щодо коштів що йому належать, на випадок своєї смерті (заповідальне розпорядження), оформивши його на картці особового рахунку в графі «Заповідальне розпорядження по вкладу» або на окремому аркуші (загальне заповідальне розпорядження по кількох своїх вкладах), що зберігаються в даній установі банку. Права на вклад входять до складу
 10. Критерії незалежності Центрального банка
  Участь держави в капiталi ЦБ. Наприклад, капiтал ФРС США належить федеральним резервним банкам, а Нiмецького Федерального банку - державi. Але оскiльки НФБ називають самим незалежним, те даний показник не единий показник незалежностi, а лише один iз критерів. Призначення керiвництва ЦБ (або урядом - Росiя, ФРН, США, Японiя; або Радою Керуючих ЦБ - Iталiя). Право держава на втручання в ДКП
© 2014-2022  ibib.ltd.ua