Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
В. Ю. Шепітько. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. - 728 с, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 2. Тактика перевірочних дій при встановленні ознак розкрадання


Справа про розкрадання може бути порушена тільки у тих випадках, коли є достатньо даних, що вказують на ознаки злочину. У разі необхідності перевірити заяву або повідомлення про розкрадання до порушення справи у строк не більше десяти днів проводяться передбачені статтями 94, 97 КПК дії шляхом відібрання пояснень від окремих громадян або службових осіб, або витребування необхідних документів. Такі дії мають перевірочний характер і спрямовані на виявлення ознак розкрадання і вирішення питання про достатність підстав для обґрунтованого порушення кримінальної справи або для відмови в її порушенні.
Відібрання пояснень і витребування документів може бути пов'язане з необхідністю проведення інвентаризації фінансової і господарської діяльності, отримання консультацій фахівців (бухгалтерів, товарознавців, технологів), вивчення нормативних матеріалів, що регулюють фінансову і господарську діяльність підприємства, організації, ознайомлення з особливостями їхньої діяльності.
При аналізі ознак, що вказують на розкрадання, вчинене певними особами, необхідно всебічно враховувати обставини, які вплинули на їх поведінку в сфері фінансово-господарської діяльності в обстановці виробничого ризику, необхідність виконання термінових робіт, усунення перешкод, які призвели до відступу від нормативів, що регламентують рух матеріальних цінностей, грошових коштів, оформлення документів та ін. Саме характер таких дій, їх наслідки суб'єктивно можуть сприйматися як очевидні ознаки порушень, пов'язаних з розкраданням. У зв'язку з цим важливо підкреслити, що вже на початку розгляду матеріалів, що вказують на ознаки розкрадань, як правило, відомі посадові, матеріально відповідальні особи, які розпоряджаються майном. У такій ситуації відсутність достатньо повного та об'єктивного врахування пояснень цих осіб з приводу виявлених порушень, з'ясування обставин, що призвели до них, і висування можливих для даної ситуації слідчих версій про характер події, мотиви дій осіб, яким ввірене майно, може призвести до необґрунтованого порушення справи про розкрадання.
Причинами прорахунків у подібних слідчих ситуаціях (як і в розслідуванні в цілому) стають помилки у збиранні, аналізі та об'єктивній оцінці фактичних даних, у тому числі протидоказів, що вказують на відсутність у даної особи мотиву для вчинення злочину.
Ознаки розкрадання, як відбиття різноманітних властивостей злочинів, є численними і різноманітними та вимагають певної систематизації, що забезпечила б повноту охоплення всіх значущих для розслідування слідів.
У криміналістиці ознаки розкрадання систематизуються на основі різних чинників: за формою прояву, змістом, місцем прояву. Залежно від цього при виявленні ознак даного виду злочинів можна виділити такі джерела:
1) виробничі підрозділи підприємств, де виготовляється (вирощується, заготовляється, переробляється) продукція, звідки надходить сировина, місця збуту готових виробів, реалізації товарів;
2) транспортні підприємства, що здійснюють перевезення сировини, готової продукції, товарів;
3) бухгалтерія підприємств, установ, організацій; планові, статистичні, технологічні підрозділи, їх вищі органи, а також суміжні структури;
4) контрольно-ревізійні органи;
5) органи державних інспекцій;
6) органи стандартизації і сертифікації, пробірного нагляду тощо;
7) контролюючі органи (Національний банк, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна, Державна податкова адміністрація, Державна митна служба, Державний комітет у справах захисту прав споживачів та ін.);
8) правоохоронні органи;
9) аудиторські фірми.
Виявлення ознак розкрадання у стадії перевірки повідомлень про вчинені злочини в порядку, передбаченому ст. 97 КПК, подамо у вигляді табл. 2.
Таблиця 2. Види перевірочних дій залежно від встановлених ознак злочину Ознаки, що вказують на можливість розкрадання Перевірочні дії, що проводяться в порядку ст. 97 КПК: 1) відібрання пояснень; 2) витребування документів 1 2 Затримання з майном, не оформленим документально (на місці злочину) (п. 5 ст. 94 КПК) 1) Пояснення від осіб, при яких знаходилось майно (вивозилося, доставлялося тощо); 2) витребування і перевірка супровідних документів і матеріальних цінностей (вантажів) Виявлення у приміщеннях підприємства (виробничих, складських тощо) матеріальних цінностей, не відображених у документах 1) Пояснення від матеріально відповідальних осіб; 2) витребування документів про порядок роботи підприємства, зберігання матеріальних цінностей Виявлення фактів незаконної реалізації або придбання значної кількості сировини, напівфабрикатів, готової продукції 1) Пояснення від осіб, які беруть участь в операції «прийом-відпуск» майна; 2) витребування документів про порядок відпуску і збуту матеріальних цінностей Виявлення фактів свідомо неправильного визначення кількісних і якісних показників матеріальних цінностей, що приймаються, або тих, що відпускаються 1) Пояснення від осіб, які беруть участь в операції «прийом-відпуск»; 2) витребування документів про порядок прийому і відпуску матеріальних цінностей, визначення їх якісних даних за допомогою вимірювальних приладів Виявлення фактів прийому або відпуску матеріальних цінностей без оформлення документів 1) Пояснення від осіб, які здійснюють операцію «прийом- відпуск»: осіб, які оформляли цю операцію, і тих, які здійснювали контрольно-перепустковий режим Виявлення фактів перевезення матеріальних цінностей у кількості, що перевищує означену в супровідних документах 1) Пояснення від осіб, які супроводжують майно, що перевозиться; 2) витребування супровідних документів Виявлення фальсифікованих товарів 1) Пояснення від матеріально відповідальних і службових осіб; 2) витребування документів про якість товарів, рекламацій, скарг споживачів
Виявлення фактів порушення технологічного процесу з метою отримання неврахованої продукції 1) Пояснення від осіб, відповідальних за дотримання технологічного процесу та інших посадових і матеріально відповідальних осіб; 2) витребування технологічних, облікових і звітних документів
Надходження значного числа рекламацій, скарг, матеріалів органів Держкомітету у справах захисту прав споживачів, що може вказувати на недовкладання сировини, заміну її менш цінним компонентом та ін. 1) Пояснення від осіб, відповідальних за випуск якісної продукції, та осіб, пов'язаних з виробничим процесом; 2) витребування документів, що відображають виробничий процес, норми і технологію, копій рекламаційних актів та ін.
Виявлення фактів використання бланків, що не відповідають встановленій формі (товарно-транспортних накладних, квитанцій та ін.), етикеток, ярликів з порушенням вимог про фірмове найменування знаків на товари і послуги 1) Пояснення від осіб, відповідальних за зберігання і видачу фірмових бланків, працівників друкарень, що виготовляють бланки, працівників установ Держпатенту; 2) витребування документів про замовлені (отримані) бланки, їх використання, анулювання неправильно заповнених бланків, про реєстрацію знаку на товари і послуги та ін.
Виявлення фактів завищення даних про обсяг і вартість виконаних робіт 1) Пояснення від осіб, які встановлюють норми і обсяги робіт, їх вартість; осіб, які дали завдання на виконання робіт; осіб, які приймали та виконували роботи; 2) витребування технічних, облікових і звітних документів
Виявлення фактів надлишкового списання у видаток матеріальних цінностей під виглядом втрат на природні відходи, псування, інші втрати 1) Пояснення від осіб, відповідальних за списання матеріальних цінностей; осіб, які брали в цьому участь (члени комісії) і технічних виконавців, матеріально відповідальних осіб; 2) витребування нормативних актів на списання, документів, що підтверджують даний акт списання, рух списаних матеріальних цінностей, вказують на використання їх як виробничі відходи або знищення) Виявлення фактів незаконного придбання посадовою особою сировини з оплатою з особистих коштів для використання її з метою випуску неврахованої продукції
1) Пояснення від особи, яка нелегально придбала сировину, та від осіб, які реалізували останню; 2) витребування документів (наряди, фонди на відпуск сировини для даного підприємства та ін.) Виявлення фактів реалізації товарів у торгових підприємствах поза касою, без внесення до касової книги 1) Пояснення від працівників торгового підприємства (керівника, касирів, продавців); 2) витребування документів на доставку до крамниці певних товарів і порядок відпуску товарів, чеків і контрольних стрічок за певний час, нормативних актів, що регламентують роботу каси, технічного обслуговування касового апарата Здебільшого розкрадання вчиняється групою осіб, дії яких при відповідних підставах кваліфікуються за сукупністю з іншими злочинами. Ця обставина важлива з точки зору розширення можливостей розкриття розкрадань шляхом виявлення інших, пов'язаних з ними злочинів, ознаки яких здебільшого не завжди враховуються. Водночас такий всебічний підхід до дослідження обставин забезпечує розкриття не тільки розкрадань, а й інших злочинів, вчинення яких передує їм або спрямоване на приховання розкрадання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Тактика перевірочних дій при встановленні ознак розкрадання"
 1. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  Глава 1. Оновлення суспільного призначення адміністративного права на засадах Конституції України Адміністративне право як самостійна галузь права у ретроспективному аспекті має давню історію, оскільки бере початок з XVIII століття. В усі часи воно так чи інакше пов'язувалось з публічною владою держави, з взаємодією її органів з громадянами та іншими учасниками суспільних відносин.
 2. § 2. Об'єкти, типи і види ідентифікації
  На даний час загальновизнаним є те, що об'єктами ідентифікації в криміналістиці можуть бути речі, тварини, особи. Об'єктами ідентифікації вони стають, коли потрапляють в орбіту судового процесу, а встановлення тотожності набуває істотного значення для справи. Предмети (речі). Завдання встановлення тотожності предметів може виникнути при розслідуванні різних злочинів. Неможливо дати вичерпний
 3. § 1. Поняття та види слідчого експерименту
  Відтворення обстановки і обставин події, що передбачено ст. 194 КПК, охоплює по суті дві самостійні слідчі дії: 1) перевірку на місці показань обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого чи свідка з метою їх уточнення і доповнення у присутності понятих; 2) експериментальну перевірку правдивості показань цих осіб, інших обставин і припущень щодо можливості чути або бачити за певних умов
 4. § 5. Основи взаємодії та інформаційного забезпечення в методиці розслідування злочинів
  Питання взаємодії слідчого та оперативно-розшукових органів у розкритті злочинів розглядаються в різних розділах криміналістики: у загальнотеоретичному плані - як проблема, що має загальне значення для вирішення тактичних і методичних завдань розслідування в цілому, та окремо - у криміналістичній тактиці та криміналістичній методиці. Однак найбільш повне та предметне вираження дана проблема
 5. § 3. Типові слідчі ситуації при розслідуванні розкрадань
  Одним з характерних видів слідчих ситуацій у цій категорії справ є обстановка, що характеризується недостатньою поінформованістю про обставини розкрадання, що підлягають встановленню, великою кількістю перешкод у отриманні такої інформації. Найбільш істотними у цьому відношенні є труднощі, що виникають при отриманні відомостей про спосіб вчинення злочину, джерела розкрадання, зв'язки між
 6. § 4. Побудова слідчих версій і планування розслідування
  Побудова слідчих версій про характер подій та інші обставини і планування основних напрямів розслідування починається на стадії перевірки в міру виявлення ознак розкрадання. У справах даної категорії в основу версій можуть бути покладені різноманітні вихідні дані. В одних випадках відоме місце розкрадання (певного його епізоду), але не ясно, яким чином і куди збувалося викрадене; в інших -
 7. 5. Поняття кваліфікації злочинів
  У кримінальному праві кваліфікацією називається юридична оцінка злочину і встановлення (застосування) тієї кримінально-правової норми, яка найбільш повно описує ознаки цього злочину. Кваліфікувати злочин -означає встановити повну відповідність його ознак ознакам норми, яка передбачає відповідальність за вчинення саме цього злочину. Термін «кваліфікація» походить від латинського qualis - який,
 8. Вимоги роботи на комп'ютері
  Перед роботою на ПК необхідно ознайомитись з інструкцією по охороні праці та техніки безпеки, а також пройти повний інструктаж. До самої роботи на ПК допускаються працівники які обізнані з роботою на ПК з правилами електро - та пожежної безпеки. ПК розміщуються відповідно до нормативних вимог і правил. Усі блоки повинні бути встановленні на столах, поверхні яких не повинні бути з легкозаймистого
 9. Поняття екологічного права України
  Еколого-правова наука України та система екологічного права ще зовсім молоді. Еколого-правові погляди в українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву «лісної
 10. Поняття екологічного права України
  Еколого-правова наука України та система екологічного права ще зовсім молоді. Еколого-правові погляди в українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву "лісної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua