Головна
ГоловнаЕкономікаБанківська діяльність (контрольні) → 
Наступна »
Мельникова Г.З.. Організація роботи касира банка, 2009 - перейти до змісту підручника

Вимоги роботи на комп'ютері


Перед роботою на ПК необхідно ознайомитись з інструкцією по охороні праці та техніки безпеки, а також пройти повний інструктаж. До самої роботи на ПК допускаються працівники які обізнані з роботою на ПК з правилами електро - та пожежної безпеки.
ПК розміщуються відповідно до нормативних вимог і правил. Усі блоки повинні бути встановленні на столах, поверхні яких не повинні бути з легкозаймистого покриття. Користувачі ПК які порушують вимоги інструкції з ТБ, несуть відповідальність згідно чинного законодавства. Приступаючи до роботи на ПК треба пам'ятати що це складна апаратура, яка потребує обережного ставлення і самодисципліни при роботі з ним.
Напруга живлення (220В) є небезпечною для життя людини через це в конструкції блоків комп'ютера, між блочним з'єднувальних кабелів передбачена надійна ізоляція. При роботі з ПК необхідно знати та чітко виконувати правила ТБ - це допоможе не тільки збереженню апаратури, а й уникненню нещасних випадків і збереженню здоров'я і життя працюючих на них. Особливо уважним треба бути при роботі з дисплеєм, електропроменева трубка кого високу напругу і є джерелом електромагнітного випромінювання, неправильне поводження з дисплеєм та іншою електор. апаратурою може призвести до тяжких уражень електрострумом, спричинити займання апаратури, через це суворо забороняється:
торкатися до екрану і тильного боку монітора, проводів живлення і пристроїв заземлення, з'єднувальних кабелів;
порушувати порядок ввімкнення і вимикання апаратури блоків, намагатись самостійно усувати виявлену несправність в роботі ПК;
не можна класти на апаратуру сторонні речі та предмети;
забороняється працювати на ПК у вологому одязі і з вологими руками.
Під час роботи на ПК необхідно:
суворо дотримуватись положень і інструкцій з експлуатації електроапаратури;
уважно слідкувати за справністю основних блоків і пристроїв;
працювати на клавіатурі чистими, сухими руками, не натискати на ті, чи інші клавіші без потреби, або навмання;
під час перерви в роботі вимикати ПК, лише в разі коли обробка поточної інформації закінчилася.
При тривалому періоді роботи за ПК 4 год. і більше з метою профілактики перевтомлення, зниження нервового психологічного зорового і м'язового навантаження необхідно час від часу міняти характер роботи, необхідно робити фіз. Вправи, через кожну годину роботи за екраном, необхідно робити перерву на 10 хвилин.
При роботі на ПК категорично забороняється:
приступати до роботи без ознайомлення з технікою безпеки;
захаращувати робоче місце та навколо нього сторонніми предметами (непотрібна документація, особисті речі та інше);
палити на робочому місці, користуватися нагрівальними приладами, зберігати пожежонебезпечні речі;
їсти безпосередньо за клавіатурою ПК під час роботи, класти на блок ПК сторонні речі;
знімати або відкривати захисні кожухи пристроїв, ремонтувати ПК;
виконувати роботу при наявності поганого самопочуття, яке перешкоджає виконанню роботи.
Поява запаху диму, іскріння та нагрівання будь-якого з пристроїв ПК, в тому числі і розеток комп'ютерної мережі, електроживлення наявність нехарактерних звуків - це ознака аварійної ситуації. Для її виявлення необхідно терміново виключити блоки ПК від електромережі. Про аварійну ситуацію користувач ПК інформує свого безпосереднього керівника. В разі виникнення пожежі в зоні робочого місця, необхідно терміново діяти в суворій відповідальності з вимогами інструкції по забезпеченні пожежної безпеки.
Закінчивши роботу на ПК користувач зобов'язаний:
відключити блок живлення ПК від електромережі;
привести в належний порядок робоче місце;
оглянути приміщення на стан пожежної небезпеки;
закрити приміщення і здати під охорону.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Вимоги роботи на комп'ютері"
 1. Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку
  вимог законодавства України. Продаж активів з відстроченням платежу в бухгалтерському обліку відображається відповідно до вимог Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 15.09.2004 N 435 та зареєстрованої в Міністерстві
 2. Кваліфікаційна характеристика
  вимоги. Повна загальна середня освiта та iндивiдуальне навчання. Без вимог до стажу
 3. Тема 30. Адміністративно-правове забезпечення управління охороною здоров'я населення
  вимог посадових осіб дер жавної санітарно-епідеміологічної служби; - проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи, надан ня висновків та дозволів на провадження певних видів діяль ності та ін. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства по охорону здоров'я регламентується КпАП України (див. ст. ст. 42, 42/1, 42/2, 42/3, 43, 44, 44/1, 45,46,
 4. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  вимог. Назви структурних частин курсової роботи ("зміст", "вступ", "розділ", "закінчення", "список літератури") друкуються великими літерами симетрично до тексту. Кожну структурну частину роботи слід починати з нової сторінки. Нумерацію сторінок, глав, підрозділів, пунктів проставляють арабськими цифрами без знаку № . Слід мати на увазі, що першою сторінкою курсової роботи є титульний лист,
 5. § 2. Поняття криміналістичної інформації
  вимогу практичних підрозділів. На робочих місцях у низових підрозділах створюються автоматизовані робочі місця (АРМ), наприклад, АРМ-слідчий, АРМ-експерт, АРМ-начальник слідчого підрозділу, АРМ-прокурор тощо. Робота по створенню автоматизованих робочих місць ще тільки розпочинається. Створені АРМ-експерт показують їх перспективність при проведенні автотехнічних, фоноскопічних, почеркознавчих
 6. Словник-довідник
  вимог управненої сторони в розмірі повної грошової суми, зазначеної в письмовому підтвердженні, якщо третя особа (зобов'язана сторона) не виконає вказане в ньому певне зобов'язання, або настануть інші умови, передбачені у відповідному підтвердженні. Банківська діяльність - залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних
 7. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  вимоги: 1. Актуальність Усі здійснювані банком операції слід щодня відображувати в балансі і в оборотно-сальдовій відомості. 2. Надійність Помилкових записів уникають завдяки автоматичному контролю та узгодженню в системі автоматизації банку (САБ). 3. Ефективність Між банківськими операціями, які дають дохід, і витратами на їх проведення, має виконуватися певне співвідношення, що забезпечуватиме
 8. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу
  вимог щодо засобів їх добування; регулювання вилучення тварин із природного середовища для зоологічних колекцій; надання допомоги тваринам у разі захворювання, загрози їх загибелі під час стихійного лиха і внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій; організації наукових досліджень, спрямованих на обгрунтування заходів щодо охорони тваринного світу; виховання громадян у дусі гуманного ставлення
 9. 5. Організація роботи кас перерахунку.
  вимогу в Національному банку України Одержано з коррахунка на поповнення каси Видано в підзвіт працівникам банку 3550 Аванси працівникам банку на витрати з відрядження (А), 3551 Аванси працівникам банку на господарські витрати (А) 3550 Аванси працівникам банку на витрати з відрядження (А), 3551 Аванси працівникам банку на господарські витрати (А) Повернено невикористані підзвітні суми Виплачена
 10. 6. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками
  вимогами-доручення наведена на рис. 4. Рис. 4 Документообіг при розрахунках чеками Банк-емітент без видачі чекової книжки може видати на ім'я чекодавця (фізичної особи) один або декілька розрахункових чеків на суму, що не перевищує залишок коштів на рахунку чекодавця, або на суму, що внесена готівкою. Строк дії чекової книжки-один рік; розрахункового чека, який видається для разового розрахунку
© 2014-2022  ibib.ltd.ua