Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЕкстремальна психологія → 
Наступна »
Тарабрина Н. В.. Практикум з психології посттравматичного стресу. - СПб: Пітер - 272 с: ил. - (Серія «Практикум з психології»)., 2001 - перейти до змісту підручника

Передмова


Останнє десятиліття в минулому столітті в Інституті психології Російської академії наук впритул зайнялися вивченням психологічних і психофізіологічних проблем посттравматичного стресу. Спочатку це була група наукових співробітників, потім - лабораторія, назва якої мінялося у міру того як розширювалося коло досліджуваних питань, і в сьогоденні - це лабораторія психології посттравматичного стресу та психотерапії. За цей час відбулося багато змін як в країні, так і у вітчизняній психології. Включення проблематики посттравматичного стресу в русло академічних досліджень безумовно можна віднести до числа позитивних. У найзагальнішому сенсі йдеться про вивчення психологічних наслідків переживання людьми ситуацій, з якими людство стикається впродовж всієї історії свого існування. Високе мистецтво грецьких трагедій - блискучий приклад геніального відображення катастроф, драм і колізій людського буття. І в подальшій історії мистецтва, в його кращих зразках, ми знаходимо втілення драматичних сторін людського існування і, що для психологів є головним, тих змін, позитивних і негативних, які відбуваються з людиною ПІСЛЯ. Не можна сказати, що вітчизняна психологія не займалася проблемами впливу на психіку екстремальних ситуацій. Величезна кількість спостережень, емпіричних і експериментально-психологічних, виконано в загальній, а особливо в авіаційній і космічній психології, що було багато в чому викликано соціальним замовленням: необхідністю якісного психолого-професійного відбору та підготовки людей до діяльності в особливих умовах. Оскільки справжня

книга призначена в основному молодим фахівцям, то видається не зайвим нагадати, що почати дослідження негативних наслідків перебування людини в катастрофічних для його життя ситуаціях стало можливо тільки в останнє десятиліття, в епоху «гласності». І треба сказати, що в даний час ми можемо спостерігати, як в засобах масової інформації йде явна «сверхакцентуація» на відображенні «сверхекстремальние» ситуацій у нашому житті. Це можна відзначити і в науковій психологічній життя: кількість наукових колективів, окремих дослідників, студентів психологічних факультетів, які займаються або цікавляться проблемами посттравматичного стресу, стрімко зростає. Такий стан речей і послужило головним мотивом для написання даного практикуму. Приступивши до вивчення питань посттравматичного стресу і проаналізувавши стан цієї проблеми в зарубіжній і вітчизняній психології, довелося визнати, що ми, на відміну від наших зарубіжних, в основному американських, колег практично не володіємо психологічним інструментарієм для діагностики по-сттравматіческіх станів. Було очевидно, що для початку роботи в цьому напрямку необхідно підготувати російськомовні версії психологічних методик, використовуваних для вимірювання посттравма-тичні станів. Така робота стала можливою після встановлення ділового контакту з психофізіологічної лабораторією Harvard Medical School (США), очолюваної професором Р. Пітменом, відомим дослідником в області посттравматичного стресу. Була досягнута домовленість про роботу в рамках спільного крос-куль-турального проекту, одним із завдань якого було зіставлення особливостей посттравматичного стресового розладу у ветеранів воєн в Афганістані і у В'єтнамі, згодом підкріплена грантами Національного інститут а психічного здоров'я (США), фондом Сороса і фондом РФФД. Першим етапом цієї роботи був переклад та апробація комплексу методик, які використовувалися для визначення ПТСР у ветеранів В'єтнаму. Ситуація багато в чому нагадувала той етап у розвитку нашої психології, коли в неї стали «проникати» зарубіжні методики і тести, багато з яких успішно адаптовані і так само успішно використовуються в психологічній практиці.
У міру того як просувалося наше дослідження і його результати публікувалися в наукових виданнях, зростав інтерес до згаданих або коротко описаним методикам, які використовувалися в
роботі. Слід також зауважити, що до 1994 р. діагноз ПТСР у Міжнародній класифікації хвороб дев'ятого перегляду (МКБ-9) був відсутній, на відміну від Американського класифікатора психічних хвороб. Після введення МКБ-10, в якому ПТСР виділено в якості самостійного розлади, інтерес до методів діагностики ПТСР посилився. Незважаючи на те що ПТСР формально є психічним захворюванням, його вивчення, психотерапія та психологічна діагностика - все це більшою мірою відноситься до компетенції клінічного психолога.
Книга складається з двох частин: теоретичної та практичної. У теоретичній - представлений огляд робіт з проблем травматичного стресу. Зробити його всеосяжним не представляється можливим, так як кількість публікацій в комп'ютерній базі даних вже перевищила 10 тисяч джерел. І дану частину роботи правильніше було б назвати «введення в проблему». Друга частина - комплекс методик, який був використаний в роботі лабораторії. Тут теж треба відзначити, що кількість методик, спеціально розроблених або використовуваних в психодіагностики ПТСР, вже більше 200, але дана батарея відноситься до числа найбільш часто вживаних. У додатку наведені бланки методик.
Не можна сказати, що пропоновані методики повністю пройшли процедури стандартизації. Представлені результати їх використання на досить великій і різноманітному контингенті, і одна з цілей їх публікації полягає в тому, щоб скоординувати зусилля зацікавилися фахівців і в майбутньому довести цю роботу до необхідного психометричного стандарту.
Книга - результат багаторічної роботи колективу співробітників, яка була б неможлива без активної підтримки дирекції Інституту психології та американських партнерів, Р. Пітмена, С. Орра і Н. Ласко, - користуючись нагодою, висловлюємо їм свою щиру вдячність. Велика робота з перекладу та апробації методик, а також аналізу літератури була пророблена Лазебний Є. О. У зборі матеріалу брали участь Лазебная Є. О., Зеленова М. Є., Коте-нев І. О., Леві М. В., юдеїв Т. Ю., Петрова Г. А., а також аспіранти та студенти - Андрейчикова О., Дороднева Н. Б., Епутаев Я. Ю., Єрмаков Т. В., Захарова Д. М., Іконникова М. В ., Кисельова О. В., Соловйова П. В., Цибіна Д. В., яким ми також висловлюємо глибоку подяку.
Н. В. Тарабрина

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "Передмова"
 1. Довідковий апарат до путівника
  передмову, список скорочень, покажчики. Слід знати, що титульний лист не тільки завершує оформлення довідника, а й містить основні відомості справоч-но-ориентирующего характеру. Це - інформація загального характеру про підвідомчість даного архіву, назві архіву та назві довідника, про місце і час видання. Для підвищення інформативності змісту доцільно
 2. Г. Г. Татарова. Методологія аналізу даних в соціології (введення), 1999

 3. Людвіг Фейєрбах. Історія філософії. Том 1., 1974

 4. Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000
  передмові до першого тому, і слід систематиці курсу цивільного права, яка закріплена в програмі даного курсу, розробленої і використовуваної в навчальному процесі названим колективом
 5. Передмова
  Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
 6. Передмова англійської видавця
  Взявшись за критичне вивчення філософії Шопенгауера, пан Патрік Гардінер надав значну послугу як широкому колу читачів, так і професійним філософам. Безсумнівно, є філософи, чиї імена більш широко відомі, ніж ім'я Шопенгауера, але і нехтувати вивченням його робіт не виправдане. У деякій мірі обгрунтовану недовіру до його метафізиці призвело до помилкового припущенням, що
 7. Передмова
  Про самоорганізації пишуть багато і не один десяток років. Проте, роботи, об'єднуючою творчість найбільш значних мислителів, яка заклала основи цієї, що стала найбільш сучасною, філософії до цих пір немає. У автора цих рядків виникла ідея - заповнити цей недолік у вигляді справжньої книги. Наскільки вдало вийшла остання - судити читачам. Почнемо зі слова
 8. Передмова
  Пропонована увазі читачів книга ця становить виправлене і доповнене видання «Соціологічних етюдів», що з'явилися в журналі «Знання» в 1872 - [18] 73 гг.1 * Тоді вони становили чотири окремі essays, з яких один і нині мною виділений і віднесений в Пріложеніе2 * (як менш пов'язаний з іншими за змістом), а інші три (Знаніе. 1872. № 12; 1873 № № 1 , 3 і 5) 3 'об'єднані в одне
 9. Передмова до четвертого видання
  ської Федерації »1, а також прийняттям Федеральних законів« Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації »2 і« Про органи суддівського співтовариства в Російській Федерації »3. Наприкінці 2001 р. прийнятий новий Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації, а в середині 2002 р. - Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації, які вплинули на побудову і діяльність
 10. Передмова.
  Це видання являє собою грунтовно перероблений і серйозно доповнений, а також заново відредагований варіант підручника «Філософія: Підручник для студентів технічних вузів / І.Я. Копилов, В.В. Крюков, Г.А. Антипов і ін; Під ред. І.Я. Копилова, В.В. Крюкова. - М.: ИНФРА-М; Новосибірськ: Изд-во НГТУ, 2002. - 256 с. - (Серія «Вища освіта»), який зайняв призове місце на
 11. ПЕРЕДМОВА АВТОРА К РОСІЙСЬКОМУ ВИДАННЯ
  передмовою видаваний їм російський переклад моєї книжки «Психологія соціалізму». Мета, яку я собі поставив, коли писав цю книгу, ясно намічена в передмові, предпосилает цієї праці. Судячи з численних виданням цієї книги і по переказах її на багато мов, смію сподіватися, мета ця досягнута. Я намагався вивчати питання, пов'язані до соціалізму, як якщо б я вивчав будь
 12. Передмова
  Ця книга являє собою виклад курсу лекцій, який міг би читатися в студентській аудиторії для попереднього ознайомлення майбутніх фахівців-лінгвістів, які цікавляться теоретичними положеннями науки, з блискучою філософськи обгрунтованою і в даний час прийнятої широким колом учених теорією псіхосістематікі мови найбільшого лінгвіста XX століття Г.Гійома. Висунута ним
 13. ВІД ВИДАВНИЦТВА
  передмові до єдиною поки в Росії авторської книзі Р. А. Зерновий «Світло і тіні» вражає список професій, або, скажімо так, занять автора: спочатку студентка ЛДУ, потім перекладачка в Іспанії під час громадянської війни і раптом після всього цього - лісоруб, землекоп, вчителька. До речі, в оповіданнях зазначеної вище книжки смутно вгадувалися табірні реалії. Та так воно і було: пройшовши сталінські
 14. Від видавництва
  Передмова Глава 1. Поняття про приватне право Глава 2. Цивільне право як правова галузь Глава 3. Цивільне право як наука і навчальний курс Глава 4. Джерела цивільного права Глава 5. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин Глава 6. Громадяни (фізичні особи) як учасники цивільних правовідносин Глава 7. Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин Глава 8.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua