Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004 - перейти до змісту підручника

ДОДАТОК 36 ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

№ п / п Оцінюваний параметр Умови, відповідні оцінці в балах 3 лютого 1 січня . Ерозійна стійкість неукріпленого укосу в залежності від коефіцієнта запасу місцевої стійкості> 1 січня <1 2. Стан рослинності за межами території, займаної спорудами, залежно від пошкодженої зеленої маси,% 0-10 11-30 31-50 і більше 3. Стан родючого шару грунту залежно від змісту сторонніх домішок,% 0-10 11-20 21-30 і більше 4. Забруднення атмосфери відпрацьованими газами, мг/м3: концентрація в повітрі робочої зони СО <20 20> 20 середньодобова концентрація в повітрі населених місць: СО <1 січня> 1 сажа <0,05 0,05> 0,05 СО 3 3 3 сажа 0,15 0,15 0,15 забруднення атмосфери пилом, мг/м3: в повітрі робочої зони 2 2 лютого в повітрі населених місць 0,5 0,5 0,5 максимально разова концентрація в повітрі населених місць: 5. Шумовий вплив, дБА: робоча зона <85 85> 85 населені місця <60 60> 60 сільськогосподарські території, зони та відпочинку і туризму <50 50> 50 санітарно-курортні зони <40 40> 40 території заповідників і заказників <35 35> 35 6.
Забруднення атмосфери виділеннями в'яжучих Мінеральні в'яжучі: цемент. Вапно, золи, шлаки Органічні в'яжучі: бітуми, бітумні емульсії Органічні в'яжучі: дьогті, смоли, печи 7. Забруднення атмосфери виділеннями залежно від виду плівкоутворюючих матеріалів Рулонні матеріали, пісок Бітумні емульсії класів ЕБА-1, Ебк-2 емульсії ПМ-86, ЛМП-100А, ПІ-100АМ, лакетіноль 8. Забруднення природного середовища протиожеледними засобами залежно від їх виду і концентрації Фракційні матеріали, тверді хлористий кальцій і хлористий магній, хлористого кальцій форсатіро-ванний, суміші фракційних і хімічних матеріалів Твердий хлористий натрій, розчини хлористого натрію 25%-ної концентрації, хлористого кальцію 38% -ой концентрації, природні розсоли, пла-Розчин хлористого натрію з контракцією> 25% хлористого кальцію 32%-ой контракції і вище, інші збагачені розсоли

СТОВ води Закінчення дод.

36

1 2 3 4 5 вересня. Забруднення природного середовища забезпечують засобами залежно від їх концентрації Вода, технічний мо-носульфонат 30%-ної концентрації, сульфітно луг 10%-ної концентрації, бітумні емульсії технічний Лігніт-сульфонат 40%-ної концентрації, кальцій хлористий твердий і рідкий, карналіт природ - ний, розчин хлористого натрію 40% - ної концентрації, сіль сильвінітових відвалів, рідкі бітуми Технічний Лігніт-сульфонат 50%-ної концентрації, карна-лит обогашенний, рідкі дьогті, сирі нефгі, мазут. Відпрацьовані масла 10. Естетичні сприйняття ландшафту: ступінь измененности ландшафту поліпшення естетичних та інших властивостей ландшафту Неруйнівна зміна ландшафту Необоротне зміна ландшафту

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ДОДАТОК 36 Оцінки параметрів технологічних процесів"
 1. ГЛОСАРІЙ
  докладання праці керівника, оснащене відповідним обладнанням та іншими речами, необхідними для ефективного виконання покладених на нього обов'язків. Робоче місце керівника обладнується в окремому кабінеті і, як правило, складається з трьох функціональних зон: робочої зони, зони нарад і зони відпочинку «Розгрібання завалів» - виконання накопичилися незакінчених справ
 2. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  застосування науки до конкретних ситуацій і умов, також є внеском у розвиток теорії управління соціальними системами. Центральною ланкою даного підходу є ситуація - конкретний набір обставин, які суттєво впливають на діяльність організації в даний конкретний час. Визнане в цьому випадку провідне положення ситуації підкреслює значимість ролі «ситуаційного мислення»
 3. 1.3.1. Види безробіття та міграція
  програми, а також здатністю і готовністю особистості до змін в істотних характеристиках праці. Мобільність робочої сили підрозділяється на соціально-професійну і територіальну. Соціально-професійна мобільність - це процес зміни змісту трудової діяльності, викликаної різними причинами. Вона безпосередньо пов'язана з плинністю робочої сили. Територіальна
 4. ПЕРШИЙ ЕТАП ПЕРЕТВОРЕНЬ. 1985-1986
  докладання своїх сил в суворої взаимоувязке особистих, колективних та загальнодержавних інтересів. Домогтися цього передбачалося через реалізацію комплексу різнопланових заходів, серед яких особливе місце відводилося реформі ціноутворення. Все це в підсумку повинно було привести в тому числі і до легалізації приватної власності. Приватний сектор повинен був розвиватися на додаток до сектору
 5. 3.5.3. Конкретні заходи щодо підвищення якості навчання
  програми МОС визначаються трьома ділянками: кафедра, ІЦ, деканат [деканат ^ кафедра ^ МЦФ]. Це вказує на підвищення ролі кафедр в освоєнні та впровадженні НІТ у навчальний процес. Стан теперішнього часу характеризується високою насиченістю підрозділів вузу ПК, які функціонують протягом усього робочого дня, але помітного поліпшення якості навчання не відбулося. Стався дисбаланс
 6. 8. МЕТОД ІНТЕГРОВАНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ВИРОБНИЦТВА НА ПРИРОДНЕ І навколишнього середовища людини
  додатках 35,36 наведено коефіцієнти значущості Zj при виконанні дорожніх робіт. Ступінь відповідності окремих параметрів впливу на природне і навколишнє середовище людини природоохоронним вимогам при створенні та функціонуванні підприємств оцінюється за трехбальной шкалою. Перелік параметрів, використовуваних для оцінки ступеня відповідності окремих технологічних процесів
 7. 1.2 Бізнес-план, як метод здійснення фінансово-економічної діяльності підприємства
  програми. Основною метою виробничого плану є надання інформації з забезпеченості з виробничою боку випуску продукції і розробка заходів з підтримки і розвитку виробництва. У цей розділ необхідно включити такі відомості, як місце розташування підприємства, види необхідних виробничих потужностей, необхідні виробничі приміщення, потреба в основних
 8. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  програми загального знання про закономірності й випадковості в державно-правовому розвитку людства становит-ся Росія. Але не в своєму догматичному і утопічному політико-правовому обличий тільки XX століття, обличий, сконструйованому на базі формаційного підходу, догм і утопій марксистсько-ленінської доктрини, а в більш тривалому діапазоні - з моменту зародження державності у слов'янського
 9. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  додатках. Інакше кажучи, визначення і зміст природного права, його співвідношення з законами, проблема пріоритетів і правових спорах природного або позитивного права і т.п. - Це дійсно сфера перетину наукових інтересів філософії і теорії права. Ряд тем, які будуть розглянуті нижче, присвячені якраз правам і свободам людини і громадянина, їх реалізації в законодавстві та
 10. Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
  оцінці права як виразника тільки класових інтересів і т.п. При цьому слід також враховувати і відхід в кінці XX століття суспільствознавства від вульгаризації, абстрактних підходів до класових структурам, тим визначень класів, які широко використовувалися на попередньому етапі. Визначення права як нормативного регулятора випливає з дійсно існуючої в житті групи соціальних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua