Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / езотерика
ГоловнаФілософіяІсторія філософії → 
« Попередня Наступна »
Алексєєва В. І.. К. Е. Ціолковський: філософія космізму - М.: Самоосвіта. - 320 с., 2007 - перейти до змісту підручника

§ 1 Принципи організації суспільства

Все ж ми служимо в одних установах, збираємося на площі, в зборів, театри , школи і сяк живемо, чи не вчеплюся один одному у волосся. Але як все ж чужі лш один одному при цьому. Ще істинної суспільного життя немає. Ні організації, немає вміння скласти одне ціле. Цьому треба і можна вчитися. Чи буде успіх?

К. Е. Ціолковський. Властивості людини.

Судячи з досвіду величезних міст і хмарочосів ~ там немає суспільного життя.

К, Е. Ціолковський. Суспільний лад.

Я не розумію, чому не почнуть з дослідів артільної життя? Вони, правда, були, але їх же треба виробляти безперервно. Мені здається, відсутність цих дослідів, байдужість до них залежить від відсутності в людстві відповідних ідей. Скільки перевороти, без попередніх дослідів, можуть принести жертв і навіть загибелі! Експериментатор, влаштовуючи комуну, підбирає бажаючих. Їх уява може бути і дуже сильно. Палкі і бажання їх, але ж цього недостатньо. Потрібна здатність до артільної життя. Навпаки, у справжніх громадських працівників може і не бути палкого уяви, може і не бути сильних бажань, але у них є необхідні особливі властивості для такого життя. Нехай же вирішує це питання все людство.

Заодно задовольняється і його жага керувати собою.

К. Е. Ціолковський. Ідеальний лад життя.

У вченні К. Е. Ціолковського про суспільство монізм як провідний космістскій принцип пронизує всі рівні організації соціальної системи, є не тільки основою взаємовідносин людини і суспільства, природи і суспільства, а й цементує всі сфери соціального буття .

Космістскіе принципи постулюють системність суспільства, його універсальну структурованість. Множинні локальні цивілізації неминуче зливаються в соціальну об-

щность, пов'язану єдиними моральними законами, обміном інформацією, однорідністю матеріально-технічного, економічного, політичного розвитку. Принцип невизначеного різноманіття та ціннісно-ієрархічний виступають в якості додаткових в організаційній структурі суспільства. Антропоморфні та неантропоморфності цивілізації можуть виступати елементами космічного цілого.

На глибоке переконання вченого, процес еволюції суспільства універсальний. Існує загальна закономірність становлення досконалого суспільства вищого порядку, в яке з необхідністю вливаються все прогресуючі локальні соціуми.

Ті ж локальні раси, які не можуть стати на шлях еволюції, регресують або спочатку перебувають у невігластві і насильстві, судяться вищим розумом Всесвіту, переплавляються у досконаліші свідомі форми з кращого соціальною організацією. В цілому суспільство як космічний феномен знаходиться в процесі постійного розвитку, переходячи від стану неуцтва до знання, від хаосу в організації суспільного життя до наукової раціональності, від ізольованості до космічного єдності. Увага вченого було направлено на раціонально-проективний етап майбутнього як період розгортання метаеволюціонних суспільних процесів. На цьому, вищому етапі становлення провідним фактором має виступити людина соціальний, обретший знання про світ, суспільство і собі самому.

Космічна філософія постулює онтологичность людського суспільства. По суті воно є атрибутом космосу. Воно з необхідністю утворюється, вдосконалюється і вічно процвітає. Фізичний космос з його невичерпними енергетичними ресурсами виникає свого часу в ролі фундаменту, на якому грунтується соціум.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1 Принципи організації товариства "
 1. 5. Предмет адміністративного права
  не охоплює всі гро-ні відносини, що виникають у сфері державного управління. Ці відносини регулюються іншими галузями права. Адміністративне пра-во взаємодіє з наступними галузями права: 1) конституційним. Воно бере початок у нормах конституційного права, що регулюють принципи організації та діяльності виконавчої влади, права і свободи громадян. 2)
 2. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Проблема держави, форми політичної влади, характер взаємини його з суспільством в цілому та окремими його складовими сьогодні знову в центрі наукових суперечок. Стосовно до Стародавньої Русі це проблема походження держави та її назви, а також статусу російських князів. У сучасній вітчизняній історіографії звернуто увагу на принципову відмінність і незалежність питань
 3. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
  Однією з центральних проблем вітчизняної історіографії залишається історія селянства і в цілому аграрна історія Росії, в розгляді яких намітився ряд нетрадиційних підходів. У 70-ті роки Дж. Скотт, вивчаючи організацію та функціонування селянської економіки, природу селянства як соціального явища, ввів поняття «моральна економіка». В. П. Данилов, високо оцінюючи внесок
 4. 4.Питання вивчення народних рухів
  Увага до вивчення боротьби народних мас проти феодального гніту - одна з традицій радянської історіографічної науки. І воно виправдане історично. Народно-демократичні традиції, що йдуть корінням в далеке минуле, вплив релігійних інститутів, а пізніше зародження станового представництва в особі земських соборів в чому обмежили і «облагородили» всевладдя правителів, зіграли
 5. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм ? (Ідеї, організації, діячі)
  Реальна картина суспільно-політичному житті Росії 60-90-х років XIX в. була до невпізнання перекручена і в історичній науці, і в шкільних підручниках, і в громадській думці. Це відбувалося від того, що революційний рух, революційна боротьба показувалися, по-перше, єдино вірним напрямком суспільно-політичного життя, а, по-друге, превалюючим над іншими напрямками,
 6. 1.Економіка і соціальна структура
  Розвиток капіталізму в Росії та інших країнах породило проблему його типології. Сучасна методологія розгорнула цю проблему в концепцію трьох ешелонів. Відповідно до цієї концепції можна говорити про три моделі (ешелонах) розвитку світового капіталізму: - ешелон розвиненого, класичного капіталізму - Англія, Франція, США, Канада, Австралія; - ешелон становлення буржуазних відносин в переплетенні з
 7. 3 . Початок II російської революції. Лютий 1917
  Перебудова нашої історичної науки в світлі нових можливостей для історичних досліджень дала чимало підстав для критичної оцінки праць радянських істориків з названої проблеми. Визначився цілий ряд «білих плям», догматичних уявлень і застарілих схем, низький теоретичний рівень багатьох робіт, прагнення згладити гострі кути в історії другої російської революції. Було б
 8. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  Жовтневі події 1917 року стали подіями світового значення, але історики ще довго будуть сперечатися і розходитися в їх оцінках. Жовтень 1917 опинився в центрі гострої ідейної та політичної боротьби, що розгорнулася зараз в нашій країні. Більшість дослідників представляє жовтня 1917 революцію * не тільки як найважливіша подія XX століття, відбивало вікові устремління людства до свободи,
 9. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  До середини 80-х років у радянській історіографії історія громадянської війни незмінно розглядалася з позицій звитяжних переможців - «червоних» над «білими» та іноземними інтервентами . А в сталінський час вона була наповнена чималим числом міфів і легенд і одночасно умовчаннями про дійсні події, полководців і воєначальників. У військово-історичних дослідженнях, як правило, не
 10. Драма «розселянення»
  Дослідження історії колективізації - цього драматичного повороту в житті села - протягом довгого часу грунтувалося на установках , закріплених у партійно-державних документах 30-х рр.., потім в «Короткому курсі історії ВКП (б)», а на початку 50-х рр.., доповнених роботою І.В. Сталіна «Економічні проблеми соціалізму в СРСР». Тому тематика робіт спочатку зводилася в основному до
 11. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  Слова «арбітраж», «арбітражний» можуть зустрічатися в назвах органів, які дозволяють різні спори, але не входять в систему арбітражних судів, які реалізують судову владу, наприклад арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті РФ. На біржах створюються органи з вирішення спорів, що випливають
 12. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  У процесуальному законодавстві та практиці його застосування велике значення має питання про підвідомчість спорів тим чи іншим державним чи громадським органам. У науці цивільного процесуального права підвідомчість визначається як належність потребують державно-владному вирішенні спорів про право та інших справ до ведення різних державних, громадських, змішаних
 13. 1. Понітіе та класифікації принципів арбітражного процесуального права
  У кожній галузі права виділяються основні початку, що визначають зміст норм даної галузі права, її місце, роль і призначення в системі права, що характеризують зміст правозастосування та правореалізаціонной процесу в цілому. Такі основні початку галузі права, об'єктивувалися і відбиті у змісті її норм, отримали назву принципів права. Принципи будь-якої галузі права мають
© 2014-2022  ibib.ltd.ua