Головна
ГоловнаCоціологіяСоціальна структура і стратифікація → 
« Попередня Наступна »
Шкаратан О. І.. Соціологія нерівності. Теорія і реальність / Нац. дослідні. ун-т "Вища школа економіки». - М.: Изд. будинок Вищої школи економіки. - 526, 2012 - перейти до змісту підручника

Приватизація і складаний соціальний порядок

У 1985-1991 рр.. приховані процеси попереднього періоду вийшли назовні Почалася відкрита номеклатурная приватизація. У цьому був соціальний зміст реформ Рижкова-Горбачова, вся вигода від яких дісталася «своїм» - господарському і партійно-комсомольському апарату. Завдяки централізації держвласності і роздачі її в «повне господарське відання» відповідних посадових осіб (1987-1990 рр..) Принцип володіння нею з виключно корпоративного перетворився на корпоративно-індивідуальний. Підоспіла приватизація (з 1992 р) наділила ту ж номенклатурну власність в різного роду змішані, напівдержавні форми і таким способом ще більш надійно закріпила її за номенклатурою, вкрила від домагань інших соціальних груп. У результаті і влада, і власність залишилися в руках колишніх господарів Росії, які тільки зміцнили свої позиції.

Це пояснює безкровність «антикомуністичної революції». Оскільки номенклатура з дочірнім загоном комсомольського бізнесу відкрито перетворилася на великих власників, нікому було організовувати громадянську війну за реставрацію старих порядків. Привілейоване меншість стала відкрито багатим, панівним і правлячим шаром, кровно зацікавленим у стабільності і мирному закріпленні номенклатурно-бюрократичного контролю над державою і суспільством.

Номенклатурная приватизація не була єдиним джерелом складання шарів власників. Був ще один канал наступності в системах соціального розшарування між «комуністичним» минулим і пострадянським сьогоденням. Не можна забувати про гігантських масштабах тіньової економіки в колишньому СРСР, в якій до кінця 1980-х рр.. було задіяно (за різними розрахунками) 20-30 млн чоловік: як повністю (ймовірно, до 3 млн), так і здебільшого - від випадку до випадку. Шари підприємців, що діяли в цьому секторі економіки, багатіли за рахунок спекуляцій, розкрадання сировини і готової продукції. Все швидко виростали починаючи з 1987 р. нові форми економічної активності (кооперативи, малі та спільні підприємства тощо) створювалися майже виключно для торгово-посередницької діяльності. У них-то і легалізувалися господарі і хазяйчики колишньої тіньової економіки [Кочетов, 1993, с. 66-73].

Ці два прошарки власників - легально-адміністративна і тіньова - вступили в протиборство за оволодіння власністю і каналами отримання доходів. Боротьба розгорталася за розпорядження засобами виробництва і за контроль над сферами розподілу і обігу. Займаючи вигідні вихідні позиції в сфері обігу і частково - у сфері розподілу, тіньова прошарок стала поступово нарощувати позиції у сфері розпорядження засобами виробництва. Легально-адміністративна прошарок була змушена робити поступки, коректуючи законодавчо-правову основу бізнесу, в той же час зберігаючи свої переваги в адміністративно-державній сфері. У підсумку боротьби обидві прошарку до середини 1990-х рр.. практично злилися. Але, слід додати, злилися на основі збереження влади й власності, насамперед у номенклатури.

Процес виходу номенклатурних чинів на комерційну стезю почався в 1987 р. зі спеціального рішення ЦК КПРС про комсомольському русі в ринкову економіку. Координаційний комітет цього руху очолив друга людина в партії, член політбюро і секретаріату Є.К. Лігачов. Почалося створення різноманітних комерційних центрів, контроль за якими і реальне керівництво здійснювали вищі чиновники. Ці організації практично не платили податки, вони мали право перекачування безготівкових грошей у готівку, купували валюту в Держбанку по сміхотворному офіційним курсом (0,56 руб. За 1 дол) і тут же перепродували за комерційним курсом (від 20 до 150 руб. За 1 дол.) Їм були доступні всі державні фонди, запаси сировини і готової продукції, які вони тут же продавали за кордон величезними партіями. Ним же було передано безліч будівель, санаторіїв, будинків відпочинку. Ці ж люди створювали благодійні фонди, непідконтрольні податкової інспекції і пізніше в своїй більшості таємничо зникли. І нарешті, всі ці «свої» люди були повністю захищені від правоохоронних органів. Прикладом успішного включення «зачинателів» цього руху в справжню, велику навіть за світовими масштабами комерцію може служити фінансова імперія «Менатеп», тривалий час користувалася особливою прихильністю вже нової влади.

У 1988-1992 рр.. на місці міністерств були створені концерни, на місці держбанків - комерційні банки, на місці Держпостачем і торгів - біржі, СП і великі торгові доми. Це був етап латентної (номенклатурної) приватизації. Йшов процес, за висловом О.В. Криштановської, «приватизації держави державою». У підсумку були присвоєні у приватну власність фінансові та управлінські структури, відбулася концентрація фінансового капіталу. Саме номенклатурним приватним структурам чиновництво давало привілей робити великі гроші. Формою довіри держави до комерційній структурі було присвоєння статусу уповноваженого. Держава уповноважує привілейовані банки здійснювати найвигідніші операції. Саме в них державні організації розміщували свої розрахункові рахунки. Лідерами «уповноважена ™» були банки «Менатеп», Інкомбанк, за ними слідували ОНЕКСІМ банк, Мосбизнесбанк, Мостбанк та ін Комерційні банки розділилися на уповноважені, тобто стійкі, швидко зростаючі, обслуговуючі державний бюджет і бюджетні організації, і всі інші. Із загальної чисельності приблизно 2000 комерційних банків, що виникли в 1990-і рр.., До уповноважених на 1994 ставилися 78. Це були, як правило, банки, створені за сприяння партійних органів (Інкомбанк, «Менатеп») або під егідою урядових структур (Міжнародна фінансова компанія, Онексім банк) ще наприкінці 1980-х рр. [Криштановська, 20026].

Приватизація радянської розподільної системи закінчилася створенням «комсомольських» бірж (МТБ, МЦФБ та ін.), безлічі торгових будинків, СП з міжнародних торговельних операцій. Тоді ж, тобто до легальної, публічно оголошеної приватизації, відбувся перехід у приватні руки ряду рентабельних виробництв. Так виникли концерн «Бутек», МНТК «Мікрохірургія ока», об'єднання відомого підприємця М. Юр'єва «Интерпром» і т.д. Були приватизовані і деякі міністерства. Найбільш загальновідомий приклад - концерн «Газпром». Але можна згадати й про концерн «Тяженергомаш» - приватизованому Міністерстві важкого, енергетичного і транспортного машинобудування, про створену на базі міністерства корпорації (з 1993 р. - АТ) «Трансбуд». Багато міністерства виділяли у своєму «господарстві» найбільш ласі шматки і приватизували їх. У підсумку виникли концерн «Норільський нікель», найбільша компанія «Алмази Росії». Якийсь час вони формально існували в оболонці державних компаній, корпорацій, але досить швидко були перетворені в частково або переважно приватизовані [Криштановська, 2002а].

Таким чином, в 1988-1991 рр.. відбулася роздача власності в номенклатурні руки, зберегли і владні повноваження. У підсумку склався беспрімесний номенклатурний псевдокапіталізм в надзвичайно вигідному варіанті - лжегосударственная формі діяльності приватного капіталу. Це була келійна паразитична приватизація без зміни юридичних форм власності.

Початок відкритої приватизації (з 1992 р.) означало ненасильницький зміна відносин власності без (у більшості випадків) зміни власника. По ідеї, можна було очікувати, що фіговий листок лжегосударственная стане спадати з номенклатурної власності, що директора, міністерські та інші чиновники продовжать користуватися доходами за своїм розсудом, але держава вже не буде платити за їх боргами і вони як власники стануть нормаль але виплачувати робітникам заробітну плату Іншими словами, мав би початися перехід від лжегосударственная форми власності до справді приватної, до чисто ринковому пере-розподілу власності. У колах, близьких до Є.Т. Гайдару, були цілком готові, спираючись на міжнародний досвід, зокрема на ретельно осмислений британський, поетапно і економічно ефективно провести підготовчу роботу та здійснити нормальну, а не «миттєву», «вибухову» приватизацію.

Про це, зокрема, нагадує перепублі-кована в 2011 р. стаття А.В. Улюкаєва, керівника групи радників уряду Є.Т. Гайдара, «Приватизація: як це робиться» (Коммуніст. 1991. № 3; повторно опублікована в журналі «Вільна думка». 2011. № 2).

У житті процес пішов переважно по іншому вектору. Метою номенклатури та об'єдналися з нею нових великих власників було законсервувати відносини «нічийної власності», щоб, не несучи за неї відповідальності, користуватися доходами з неї як з приватною. Ця незавершеність, невизначеність відносин власності позначилася, як це буде показано нижче, вирішальним чином і на соціальній структурі суспільства.

Нова влада керувалася прагненням отримати підтримку від старого директорського корпусу і навіть спробувати створити нову соціальну групу, зацікавлену в продовженні реформ. У результаті механізм чекової приватизації враховував інтереси директорів, ще раніше встигли стати реальними власниками більшості підприємств. Урядом було запропоновано три методу перетворення власності. Серед них найбільш популярним став метод, що припускає надання всім членам трудового колективу права придбання акцій до 51% статутного капіталу. Директора при цьому зберігали свої повноваження на весь період приватизації. У результаті навіть на тих підприємствах, які формально контролювалися трудовими колективами, досить швидко відбувався перерозподіл акцій на користь директорів.

Інше джерело формування великих капіталів, а відповідно і великої буржуазії - пільгові кредити, приховані експортні субсидії та дотування імпорту. Ці способи збагачення «нових росіян» виникли в 1988 р. і прийняли небувалі масштаби починаючи з 1992 р. На думку Андерса Ослунда, економічного радника уряду при Є.Т. Гайдара, «у виграші виявилися банкіри, що мали великі зв'язки у верхах» і зосередили субсидовані кредити промисловим і аграрним підприємствам. А на різниці в цінах на внутрішньому і світовому ринках (нафта, метал, сировина) завдяки експортним квотам і ліцензіям сколотили величезні статки, як висловився той же чудово поінформоване Ослунд, «люди з великими зв'язками - посадові особи компаній-виробників, торговці сировиною, корумповані чиновники ». Також впливали на складання феєрично виникали станів і субсидії на імпортні поставки в 1992 р. продовольства. Імпортери платили всього лише 1% діяв обмінного курсу при купівлі валюти в уряду. Продукти продавалися в Росії за звичайними ринковими цінами, а субсидія пішла в кишеню імпортерам. І Ослунд вважає, що саме такими шляхами «в минулі кілька років у Росії з'явилися по-справжньому багаті люди. У їх числі банкіри, представники нафтогазової промисловості, торговці і ряд вищих чиновників. Деякі з цих людей зуміли зробити більше одного мільярда доларів ». Основна частина їх вийшла з лав колишньої радянської номенклатури [Ослунд, 1996].

Однак і в межах зумовленого варіанти розвитку були можливості збільшити частку неноменклатурний приватизації. Так, академік М. Шмельов вважає, що в цьому відношенні найтяжчою помилкою була конфіскація всіх заощаджень населення і підприємств у перші місяці 1992 р. в результаті відпустки цін на свободу без будь-якої компенсації за вкладами у банках та ощадкасах. На момент реформ у населення і підприємств на рахунках було близько 1 трлн руб. Всі основні фонди країни оцінювалися тоді в сумі 2 трлн руб. Багато фахівців розцінювали готовність власників цих грошей вкласти свої кошти в акції або в прямій викуп державних підприємств в 300-400 млрд руб. Іншими словами, якби не конфіскація, «15-20% всієї державної власності могло б бути в 1992-1993 рр.. викуплено, тобто приватизовано нормальним шляхом, не задурно, а за гроші ... Але коли нормальні накопичення були одним ударом ліквідовані, залишився тільки один шлях приватизації великої і середньої державної власності - роздача її задарма директорату і чиновницьким кланам »[Шмельов, 1996, с. 65-66].

Реальним пріоритетом нового пострадянського режиму була політика по концентрації ресурсів нації в руках не-значного меншини. Вирішальну роль тут зіграла швидкісна приватизація, яка практично подарувала правлячої номенклатурі, в першу чергу ближньому президентського колу, іноземному капіталу (найчастіше скуповують компанії, щоб припинити конкурентну виробництво), «тіньовикам» і криміналітету величезну державну власність. Ця приватизація пройшла два основних етапи - ваучерний і заставних аукціонів. І якщо проведення першого етапу можна пояснити недосвідченістю уряду, швидкоплинними подіями 1992-1993 рр.., То заставні аукціони - це в чистому вигляді усвідомлені акції з формування позаконкурентних політікообразующего великого бізнесу, що носить компрадорскую спрямованість. Сюди ж слід віднести піраміду ДКО «для своїх» з 100%-й прибутковістю на рік; характерно, що тривалий час іноземці не були допущені на цей ринок. Додамо і відсутність контролю за вивозом капіталу, передачу електронних і найвпливовіших паперових ЗМІ в руки придворних олігархів, і картина соціальних пріоритетів єльцинського правління стає до прозорості очевидною. Передбачалося, без будь-яких обгрунтувань, що ці нувориші якимось чином одномоментно перетворяться на ефективних великих власників та зразкових менеджерів.

 Тільки на першому етапі масової приватизації під керівництвом А. Чубайса було продано 500 найбільших підприємств вартістю не менше 200 млрд дол за 7,2 млрд дол [Полеванов, 1995, с. 50]. І це був лише початок. У ході шести найдорожчих заставних аукціонів (1995-1997 рр..) «Продаж акцій нафтових компаній ... була чистим обдурюванням - їх вартість на ринку була в 18-26 разів вище вже через півтора року після аукціонів ». «Заставні аукціони були лише черговим етапом у стратегії єльцинського режиму - інтереси країни були принесені в жертву інтересам ближнього кола олігархів ... Таким чином, олігархи і уряд Єльцина стали подільниками в грабежі ». Так, ринкова вартість ЮКОСу на 1 серпня 1997 склала 6,2 млрд дол, а продані були пакети акцій виходячи з вартості компанії в 353 млн дол За Лукойлу відповідно - 15,8 млрд і 700 млн дол [Хлєбніков, 2001 , с. 207-210]. «Норільський нікель», який був куплений компанією «Інтеррос» за суму, трохи меншу 300 млн дол, був тоді ж застрахований в західних страхових компаніях на суму 30 млрд дол, тобто в 100 разів більшу (Нова газета. 2001. 29-31 жовтня.). 

 Росія виявилася чемпіоном світу по швидкості проведення приватизації, А.Б. Чубайс спільно з іншими організаторами цього процесу і що стояв за ними президент Б.Н. Єльцин цим пишалися і видавали за великий успіх. Але вони зазвичай скромно замовчували про символічних сумах, отриманих за продані підприємства. Протягом 1992-1999 рр.. було приватизовано більше 133,2 тис. різних підприємств і об'єктів, за які Росія отримала 9 млрд 250 млн дол, або в середньому по 69,5 тис. дол за кожне з них. Серед приватизованих підприємств перебували комбінати - гіганти чорної і кольорової металургії, найбільші підприємства машинобудування, нафтової та нафтопереробної промисловості, морські та річкові пароплавства, частину власності «Газпрому» і РАО «ЄЕС» та багато іншого. Вартість одного приватизованого підприємства промисловості, будівництва, транспорту та зв'язку, сфери обслуговування перебувала деколи на рівні не найпрестижнішої моделі, а часом навіть уживаного іноземного автомобіля. 

 Те, що величезна державна власність Росії за короткий проміжок часу не просто змінила власника, а була бездарно розбазарена і розграбована, підтверджується результатами приватизації, що проходила в ці ж роки в інших країнах світу - бідних і багатих. Росія, приватизувала в Протягом 1990-1998 рр.. більше всехдругіхстран власності, за доходами від її реалізації зайняла серед них всього лише 20-е місце. Переважна більшість розвинених країн і країн, в яких державна власність в економіці історично ніколи не займала переважного положення, отримало від її реалізації величезні доходи.

 Так, Бразилія в 1990-1998 рр.. від приватизації отримала 66700000000 дол, Великобританія - 66 млрд, Італія - 63,5 млрд., Франція - 48,5 млрд, Японія - 46,7 млрд., Австралія - 48 млрд дол Про повний провал і бездарності проведеної в Росії приватизації свідчать не тільки отримані незначні суми в цілому, але і особливо на душу населення. Від приватизації на душу населення в Росії було отримано всього 54,6 дол, у той час як в Австралії - 2560,3 дол; Португалії - 2108,6; Угорщині - 1252,8; а в Італії та Великобританії - більше ніж по 1100 дол [Устинов, 2001]. 

 Прихильники форсованої приватизації в Росії вдалися до аргументу про безвихідь ситуації, що склалася і про загрозу радянської реставрації. Підкреслювалося, що в цих умовах всі засоби хороші, аби в найкоротші терміни добитися довільного розділу спільної власності та відмовитися від максимально можливої кількості функцій держави в економіці. Насправді ж тільки в такій квапливої сум'ятті вузькій групі осіб можна було безкарно привласнити національні багатства величезної країни. Розмірковуючи про феномен прискореної російської приватизації, видатний польський економіст екс-віце-прем'єр уряду Г. Колодко підкреслював, що «... основна мета тих, хто отримує основну вигоду від прискореної приватизації, полягає не в поліпшенні корпоративного управління, зміцненні фінансового балансу або підвищенні рівня життя населення, а в придбанні цінних активів за заниженими цінами. Створюється дивна ситуація: переконані прихильники вільного ринку агітують за прискорену розпродаж державного майна, в тому числі і приносить прибуток, за цінами, набагато нижчими за ринкові клірингових цін »[Колодко, 2000, с. 199]. 

 У 1993 р., коли в Росії почалася чекова приватизація, на думку академіка В.М. Полтеровича, в країні не було ні підприємців, здатних придбати підприємства, ні менеджерів, які вміють керувати ними в умовах вільного ринку, ні ринкової інфраструктури. До цього додалися кримінальна обстановка, продажність чиновників, відсутність ефективного контролю за процесами приватизації. Багато підприємств виявилися недооціненими в десятки і сотні разів, так що їх майбутні власники могли розраховувати на величезні прибутки. 

 «Чи була можлива менш витратна стратегія? - Ставить запитання висококомпетентний автор. Я схиляюся до позитивної відповіді на це питання. Приватизації мала передувати комерціалізація. Починати слід було з дрібних підприємств після стабілізації цін. Приватизацію середніх за розміром підприємств треба було відкласти на 5-6 років, як це зробила Польща, а гіганти сировинного комплексу повинні були залишатися в державній власності ще років двадцять. Вклавши кошти і зусилля, витрачені на приватизацію, на вдосконалення управління державними підприємствами, можна було уникнути і спаду в 40% ВВП, і проблем нелегітимності приватної власності, які терзають нас досі ». До цього висновку він додає: «... і експерти, і, тим більше, політики мають брати до уваги уподобання громадян, а не тільки свої власні. Дуже правдоподібно, що переважна більшість росіян вважало за краще б зменшити громадські втрати від приватизації ціною деякого збільшення "ризику повернення (колишньої радянської системи. - О.Ш.)". На мій погляд, цей ризик на початку 1992 р. був незначним »[Полтерович, 2005, с. 10-11]. 

 До судженням щойно цитованого автора ми б додали наступне. Щоб адекватно реагувати на політику правлячих груп, росіянам і потрібно було стати громадянами, тобто соціально структурованим громадянським співтовариством, а не населенням, що дозволяє маніпулювати собою. Але цього громадянського суспільства як не було, так і понині немає в Росії. 

 Ідейну базу під таку приватизацію, що привела до колапсу економіки, підвели неоліберали, американські фахівці, які були залучені для роботи в уряді Гайдара і Черномирдіна. Зокрема, вони зіграли ключову роль в діяльності уряду з приватизації. Так, наказом голови Держкоммайна РФ А.Г. Чубайса від 31 липня 1992 р. було створено складається з американських економістів відділ технічної допомоги та експертизи на чолі з Джонатаном Хеєм. Цей відділ займався накопиченням і обробкою даних про господарському комплексі Росії та консультував російських реформаторів [Сакс, 1994]. 

 Глава Рахункової палати РФ С. Степашин, виступаючи в лютому 2006 р. на засіданні президії Російської академії наук, детально розглянув питання про характер і наслідки минулої в країні приватизації. Він зазначив, що масштаби російської економіки різко занижені через недооцінку вартості активів у процесі приватизації. За оцінкою експертів, в сумі таке заниження може становити від 40 до 400 трлн дол Крім того, величезний обсяг нелегітимних активів, який утворюється незареєстрованої (неоформленої) власністю. Три чверті підприємств були продані взагалі за відсутності будь-якого зовнішнього фінансового контролю. А згодом приватизатори намагалися не допустити представників Рахункової палати РФ до аналізу умов приватизаційних угод, до оцінки стартової ціни. У доповіді наведено приклади просто жахливою розпродажі великих підприємств за ціну в 10-30 тис. дол (Авіаційний комплекс ім. С.В. Іллюшина, Московський вертолітний завод ім. M.JI. Миля), хоча на момент приватизації на цих заводах були в наявності виготовлені літаки і вертольоти на десятки мільйонів доларів. 

 З урахуванням цих узагальнених даних Рахункова палата РФ визнала виправданими заходи з повернення до бюджету надприбутки, яку нові власники отримали внаслідок вкрай низької оцінки активів або штучно створених преференцій, шляхом оподаткування спеціальним чітко фіксованим податком [Степашин, 2006]. 

 Ввести такий компенсаційний податок в Росії було запропоновано партією «ЯБЛУКО» ще в 2003 р., тобто до східних пропозицій Рахункової палати РФ. Очевидно, що подібний податок - не тільки і не стільки фіскальний захід, а насамперед інструмент вирішення двох проблем: а) скорочення аномальних масштабів соціальної нерівності; б) відродження духу національної солідарності, зняття соціально-психологічного напруги, моральна і матеріальна компенсація за варварську приватизацію, нарешті легітимація капіталів [Явлінський , 2003]. 

 Зіставлення морально-психологічної ситуації в Росії і в країнах, «неспішно» і соціально орієнтовано проводили приватизацію, явно і безумовно не на користь нашої країни. Висновок зрозумілий. Так само, як ясний і відповідь на питання: в чиїх соціальних інтересах була влаштована вся ця гонка по поділу національних багатств. 

 Всі більше зосередження влади і власності в одних руках перешкоджало формуванню цивілізованої ринкової економіки і вело до корупції, економічної стагнації та зубожіння населення. Треба зауважити, що радикальні ліберали, що контролювали в 1990-і рр.. і реальне управління, і ЗМІ, так само, як і прагматики - представники великих фінансово-промислових груп, не приховували в багатьох випадках ні тієї системи цінностей, яку вони реально захищали, ні своїх власних інтересів, ні явного байдужості до інтересів простих людей. Менше двох десятків найбільших компаній і банків контролювали до кінця 1990-х рр.. приблизно 70% економіки Росії (Известия, 1998, 17 березня). За даними голови об'єднання підприємців «Ділова Росія» Б. Титова, успіхи в розвитку національної економіки в 2000-і рр.. - Це насамперед успіхи великих державних і приватних компаній, в яких немає конкурентів на внутрішньому ринку, як, втім, немає і самої конкуренції. У 2000 р. 80% ВВП у нас виробляли 1200 компаній, а в 2007 р. - всього 500 [Титов, 2007, с. 13]. Як справедливо зауважив відомий економіст і екс-міністр уряду Гайдара С.Ю. Глазьєв, «... якщо в нормально організованою економіці шлях до багатства лежить через сумлінну працю, сумлінне підприємництво, через інвестиції, нові технології, то у нас шлях до багатства лежить через привласнення чужого» (цит. за: [Лук'янова, 2007, с . 14]). 10.4.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Приватизація і складаний соціальний порядок"
 1. 83. Поняття і порядок приватизації майна державних підприємств.
    приватизації державного майна Стаття 1. Поняття та мета приватизації Приватизація державного майна (далі - приватизація) - це відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, що належить Автономній Республіці Крим, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до цього Закону, з метою підвищення
 2. в) приватизація
    приватизація в 1992 - середини 1994 р.; грошова - у другій половині 1994 - 1996 р. (багато підприємств куплені за свідомо заниженими цінами: 500 найбільших підприємств РФ вартістю мінімум 200 млрд. доларів фактично продані за 7,2 млрд., а «ЗІЛ »- за 4 млн. доларів при вартості основних фондів у 1 млрд.); індивідуальні проекти приватизації - з 1997 р. До кінця 2000 р. приватизовані 74%
 3. 6. Виключні права і приватизація державного та муніципального майна
    приватизацію майна. Однак на відміну від раніше діючого Закону "Про приватизацію державних і муніципальних підприємств", який прямо передбачав можливість придбання громадянами та акціонерними товариствами (товариствами) у держави в приватну власність (поряд з підприємствами та цехами) ліцензій, патентів та інших нематеріальних активів ліквідованих підприємств,
 4. 1. Значення приватизації публічного майна
    приватизації в Цивільному кодексі і в інших спільних актах цивільного законодавства. Проведена в Росії приватизація державного та муніципального майна стала одним з головних напрямків економічних перетворень, спрямованих на відмову від панівної ролі держави в економіці. Вона переслідувала наступні основні цілі: * політичну - поява шару власників ("середнього
 5. 84. Поняття і порядок приватизації майна невеликих державних підприємств.
    приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) »Стаття 2. Об'єкти малої приватизації 1. Об'єктами малої приватизації є: цілісні майнові комплекси невеликих державних підприємств, віднесених Державною програмою приватизації до групи А; окреме індивідуально визначене майно; об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані
 6.  § 2. Приватизація державного та муніципального майна
    § 2. Приватизація державного та муніципального
 7. 1. Поняття і предмет договору продажу нерухомості
    приватизації застосовуються норми законодавства про приватизацію; при цьому положення ЦК, що регулюють порядок набуття та припинення права власності, застосовуються, якщо законами про приватизацію не передбачено інше (ст. 217 ЦК) 3. Як і в будь-якому договорі купівлі-продажу, предметом даного договору може бути лише та нерухомість, яка має ознаками оборотоздатності (ст. 129 ЦК). Так,
 8. 6. Приватизаційні цінні папери
    приватизації всього населення, а не тільки працівників приватизованих підприємств всім громадянам в якості пред'явничих цінних паперів були видані приватизаційні чеки ("ваучери"), на які протягом терміну їх дії можна було придбати акції приватизованих підприємств1. При цьому було встановлено, що значну частину (від 35 до 90%) таких акцій можна було придбати лише за "ваучери",
 9. 5. Інші способи приватизації
    приватизації державних і муніципальних підприємств збереглася оренда їх майна з правом подальшого викупу, рассматривавшаяся ще наприкінці 80-х рр.. як основний шлях приватизації ("роздержавлення"). Вона допускається лише в тому випадку, коли орендний договір з умовою про викуп був укладений до 17 липня 1991 р. (час набрання чинності раніше діючого Закону про приватизацію
 10. 4. Продаж об'єктів, що приватизуються за конкурсом і на аукціонах
    приватизації дрібних і середніх підприємств (зі середньоспискової чисельністю працюючих до 200 осіб і з певною балансовою вартістю основних фондів) став продаж їх майна за конкурсом і на аукціонах2. 1 Вона виявилася найменш вдалою формою приватизації, бо нав'язана сільськогосподарським виробникам в ході її реалізації юридична конструкція акціонерного товариства в найменшій
 11. 1.5.1. Приватизація та формування ринкової структури виробництва
    приватизації, заохочення підприємництва та лібералізації економічних зв'язків. Ринкове господарство передбачає взаємопов'язану систему ринків: товарів, праці, послуг, капіталу [10, 15, 26]. Приватизація є корінним питанням переходу до ринку, яка дозволяє відновити рівноправність і недоторканність усіх форм власності: державної, колективної і приватної.
 12. 85. Порядок отримання громадянами у власність квартир з Державного житлового фонду.
    приватизації державного житлового фонду Стаття 1. Поняття приватизації державного житлового фонду Приватизація державного житлового фонду (далі - приватизація) - це відчуження квартир (будинків), кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів, та належних до них господарських споруд і приміщень (підвалів, сараїв і т . п.) державного
 13. Інші випадки освіти спільної сумісної власності.
    приватизацію житлового фонду. Згідно ст. 2 Закону громадяни, які займають житлові приміщення в будинках державного і муніципального житлового фонду, включаючи відомчий фонд, за договором найму чи оренди, має право за згодою всіх спільно проживають повнолітніх членів сім'ї, а також неповнолітніх у віці від 14 до 18 років придбати ці приміщення у власність . Житлові приміщення
 14. Вступні зауваження
    приватизації, а відповідно про негайне складанні конкурентного ринку з динамічно розвиваються малим і середнім підприємництвом і демократичної держави не довелося збутися. Цей програш був запрограмований усією історією нашого тоталітаризму, авторитаризму, «азіатчини», що існували в Росії багато поколінь. На противагу очікуванням багатьох російських інтелектуалів і влада,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua