Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

83. Поняття і порядок приватизації майна державних підприємств.Про приватизацію державного майна
Стаття 1. Поняття та мета приватизації
Приватизація державного майна (далі - приватизація) - це
відчуження майна, що перебуває у державній власності, і
майна, що належить Автономній Республіці Крим, на користь фізичних та
юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до цього
Законом, з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва
та залучення коштів на структурну перебудову економіки України.
2. Приватизація здійснюється на основі наступних принципів:
законності;
державного регулювання та контролю;
надання громадянам України пріоритетного права на придбання
державного майна;
надання пільг для придбання державного майна членам
трудових колективів приватизованих підприємств;
забезпечення соціальної захищеності та рівності прав участі громадян України
у процесі приватизації;
продажу об'єктів приватизації з урахуванням їх індивідуальних особливостей
виключно за грошові кошти;
пріоритетного права трудових колективів на придбання майна своїх
підприємств;
створення сприятливих умов для залучення інвестицій;
Стаття 5. Об'єкти приватизації
1. До об'єктів державної власності, що підлягають приватизації,
відносяться:
майно підприємств, цехів, виробництв, ділянок, інших підрозділів,
є єдиними (цілісними) майновими комплексами, якщо при їх
виділенні в самостійні підприємства не порушується технологічна
єдність виробництва з основною спеціалізацією підприємства, зі структури
якого вони виділяються;
об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти;
акції (частки, паї), що належать державі у майні господарських
товариств та інших об'єднань.
Стаття 8. Покупці
1. Покупцями об'єктів приватизації можуть бути:
громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства;
юридичні особи, зареєстровані на території України, крім
передбачених частиною третьою цієї статті;
юридичні особи інших держав.
3. Не можуть бути покупцями:
юридичні особи, у майні яких частка державної власності
перевищує 25 відсотків;
органи державної влади;
працівники державних органів приватизації (крім випадків використання
ними приватизаційних паперів);
юридичні особи, майно яких перебуває в комунальній власності,
органи місцевого самоврядування.
Стаття 11. Порядок приватизації Порядок приватизації державного
майна передбачає: опублікування списку об'єктів, що підлягають
приватизації, у виданнях державних органів приватизації, місцевій
друку ; прийняття рішення про приватизацію об'єкта на підставі поданої
заяви або виходячи із завдань Державної програми приватизації та
створення комісії з приватизації;
опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об'єкта;
проведення аудиторської перевірки фінансової звітності приватизованого
підприємства (за винятком об'єктів малої приватизації); затвердження плану
приватизації або плану розміщення акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації та корпоратизації, та їх реалізацію.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 83. Поняття і порядок приватизації майна державних підприємств. "
 1. 84. Поняття і порядок приватизації майна невеликих державних підприємств.
  «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» Стаття 2. Об'єкти малої приватизації 1. Об'єктами малої приватизації є: цілісні майнові комплекси невеликих державних підприємств, віднесених Державною програмою приватизації до групи А; окреме індивідуально визначене майно; об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані
 2. 85. Порядок отримання громадянами у власність квартир з Державного житлового фонду.
  Про приватизацію державного житлового фонду Стаття 1. Поняття приватизації державного житлового фонду Приватизація державного житлового фонду (далі - приватизація) - це відчуження квартир (будинків), кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів, та належних до них господарських споруд і приміщень (підвалів, сараїв і т . п.) державного
 3. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 4. 16. державні службовці як суб'єкти адміністративно-правових відносин: правова основа, права та обов'язки, вимоги та обмеження, захист статусу.
  Державна служба органічно пов'язана з державою, її роллю та місцем у житті суспільства. В діяльності державних службовців реалізуються завдання та функції держави, оскільки кожна посада - це коло службових обов'язків, що становлять частину компетенції відповідного державного органу. Компетенція лежить в основі структури органу і одночасно має на меті створення
 5. Законодавство про нотаріат
  Джерела нотаріального процесуального права - це нормативні акти, які регулюють організацію нотаріальних органів і процесуальний порядок вчинення ними нотаріальних дій. Джерелом нотаріального процесуального права в першу чергу слід назвати Конституцію України, яка закріпила низку важливих загальних положень принципового значення для діяльності нотаріальних органів.
 6. Поняття та ознаки організованої економічної злочинності.
  Генезис російської злочинності останнього десятиліття виявив дві взаємозумовлені тенденції - «економізації» організованої злочинності та підвищення рівня організованості самої економічної злочинності. Їх дія призвело до виникнення принципово нового асоціального явища - організованої економічної злочинності, що представляє собою якийсь симбіоз розвинених форм організованої та
 7. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Контроль над організованою економічною злочинністю, на мій погляд, можна визначити як регламентовану нормами права діяльність державних, муніципальних органів, а також недержавних організацій, спрямовану на попередження, виявлення і припинення порушення правових норм, що забезпечують нормальне функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш
 8. 34. Поняття і види цінних паперів за Законом України «Про цінні папери та про фондову біржу».
  У Законі "Про цінні папери і фондову біржу" ст.1. Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між що випустив їх обличчям та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів , іншим особам. Цінні
 9. Адміністративні стягнення
  1. Поняття і види адміністративного стягнення. 2. Загальна характеристика адміністративного стягнення. 1. Адміністративне стягнення - це міра відповідальності за ад-міністратівного правопорушення, що застосовується до обличчя, яке здійснило дане правопорушення, у встановленому законом порядку. Мета адміністративного стягнення (ст. 23) 1. виховання особи, яка вчинила адміністративне право-шення, в
 10. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Проблема держави, форми політичної влади, характер взаємини його з суспільством в цілому та окремими його складовими сьогодні знову в центрі наукових суперечок. Стосовно до Стародавньої Русі це проблема походження держави та її назви, а також статусу російських князів. У сучасній вітчизняній історіографії звернуто увагу на принципову відмінність і незалежність питань
© 2014-2022  ibib.ltd.ua