Головна
ГоловнаПолітологіяПолітика → 
« Попередня Наступна »
Крауч К.. Постдемократія [Текст] / пер. з англ. Н. В. Едельмана; Держ. ун-т - Вища школа економіки. - М.: Изд. будинок Держ. ун-ту - Вищої школи економіки. - 192 с., 2010 - перейти до змісту підручника

ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО РЕФОРМІЗМУ

З урахуванням вищевикладеного ми легко можемо оцінити положення так званих реформаторських угруповань в багатьох лівоцентристських партіях, таких як «Третій шлях», нові лейбористи, Neue Mitte або riformisti. Колишня соціальна база їх партій стала асоціюватися із занепадом, відходом в оборону і поразкою, переставши служити надійним відправним пунктом для встановлення контактів з зверненими в майбутнє явищами - або відбуваються в рамках електорату, або пов'язаними з животрепетними проблемами. Організації, покликані доводити До політиків сподівання народу - самі партії та пов'язані з ними профспілки, - все сильніше віддаляються від точок росту в середовищі електорату і робочої сили і подають дезорієнтують сигнали щодо політичних пріоритетів нових людських мас постіндустріального суспільства.

Особливе місце в цьому відношенні займають британ ські нові лейбористи. Як зазначалося вище, бри 1 нським пролетаріат, колись складав фунда мент одного з найбільш потужних робочих рухів у світі, на початку 1980-х пережив ряд особливо болючих поразок. Лейбористська партія і профспілки відчайдушно шарахнулись вліво саме в той момент, коли розвалилася колишня соціальна база лівої політики. Ці події поставили на чолі партії нових людей, найрішучішим чином налаштованих відмежуватися від її недавнього минулого. Проте в результаті такої стратегії партія позбулася скільки-чітко виражених соціальних інтересів - за вкрай багатозначним винятком істотно більшої уваги до насущних жіночих питань, ніж того, що було властиво консерваторам і лейбористам колишніх епох, чого, власне, і слід було очікувати в контексті попереднього обговорення . Але у всіх інших відносинах зміну лейбористів новими лейбористами можна розуміти як результат кошмарних 1980-х, коли демократична модель втратила свою життєздатність, як заміну партії, придатної для демократичної політики, на партію, придатну для постдемократіі.

Це дозволило Лейбористської партії поступово відмовитися від своєї колишньої соціальної бази і стати партією для всіх, у чому лейбористам супроводжував винятковий успіх. За винятком шведської Соціал-демократичної партії, британська Лейбористська партія за останні роки домоглася найбільш вражаючих електоральних результатів з усіх європейських партій лівоцентристського спрямування. (Слід, однак, відзначити, що значною мірою такий успіх був обумовлений особливостями британської виборчої системи, яка ускладнює організовану критику партійного керівництва і водночас наділяє непропорційним впливом у парламенті ту партію, за яку виборці віддали найбільше голосів.)

Але партія, яка не має конкретної соціальної бази, все одно що існує в порожнечі, а саме цього не терпить політична природа. Цю порожнечу кинулися заповнювати зміцнілі корпоративні інтереси, втілені в новій агресивною і гнучкої моделі компанії, мета якої - максимізація акціонерної вартості. Цим пояснюється парадокс уряду нових лейбористів. Воно виступало в якості нової, свіжої, яка модернізує сили, націленої на зміни; але її порядок денний в галузі соціальної та економічної політики чим далі, тим все виразніше ставала продовженням передували вісімнадцяти років неоліберального правління консерваторів.

Те, що британські нові лейбористи виходять за рамки зближення і співпраці з діловими інтересами, характерного для всіх соціал-демократичних партій, і перетворюються на партію ділових кіл, доводиться цілим рядом моментів, серед яких не останнє місце займають проявилися в Протягом 1998 року незвичайні відносини між багатьма міністрами, їх радниками, професійними лобістами, за гроші забезпечують доступ компаній до міністрів, і самими цими компаніями. У тій мірі, в якій деякі з цих дій робляться з метою пошуку джерел партійного фінансування серед бізнесменів замість колишнього фінансування з боку профспілок, вони найбезпосереднішим чином випливають із встала перед лейбористами дилеми пошуку іншої соціальної бази натомість робітничого класу. У результаті ми отримуємо різноманітні наслідки, що дозволяють пов'язати дану дискусію з наведеної в попередньому розділі дискусією про політичний посиленні корпоративної еліти і з яка чекає нас в наступному розділі дискусією про зміни у внутрішній структурі політичних партій.

Нові лейбористи залишаються винятковим прикладом серед європейських лівоцентристських реформаторів-і в тому відношенні, що вони зайшли далі за всіх інших, і в тому, що домоглися значних електоральних успіхів, викликаючи заздрість у багатьох братніх партій. Однак дана тенденція спостерігається майже повсюдно; власне, в сенсі досить сумнівного пошуку джерел фінан сірованія серед ділових кіл нові лейбористи можливо, заплямували себе не так сильно, як їх кол леги з Бельгії, Франції чи Німеччини. У політи зації плані, якщо Neue Mitte в Соціал-демократа чеський партії Німеччини або riformisti в італійській Партії демократичних лівих сил ще не зробили такого рішучого кроку назустріч бізнесу, як ти нові лейбористи, то лише тому, що вони по-преж нього готові йти на серйозний компроміс з проф спілками та іншими складовими індустріального суспільства, а не тому, що знайшли формулу для Вира вання важливих інтересів нового експлу тіруемого населення постіндустріального суспільства

Одночасно з тим потенційна радикальна і демократична порядок денний не знаходить собі при менения. У більш чистих ринково-орієнтованих суспільствах, до яких ми рухаємося, різко усилива ється нерівність в доходах, а також відносне і навіть абсолютне зубожіння. Зростаюча гинув кістка ринків праці робить життя дуже нестабільний ної - принаймні для нижньої третини трудяща гося населення. У той час як скорочення зайнято сті в промисловому виробництві та у вуглевидобутку знизило частку брудною і небезпечної роботи, зайнятість у новому секторі послуг має свої негативні сто рони. Зокрема, робота в швидко секто ре особистих послуг нерідко спричиняє підпорядкування трудящого наймачам і клієнтам, відроджую щее багато принизливі риси колишнього світу до Машная прислуги.

Сучасні трудові проблеми підстерігають не тільки нижню третину трудящих. Навіть получа тели високих окладів стикаються з тим, що робота забирає все більшу частину їхнього життя, приносячи з собою непотрібні стреси. Процеси економії, в останні роки приводили в багатьох організаціях державного та приватного сектора до зниження витрат на робочу силу, привели до надмірної трудової навантаженні на багатьох рівнях. Для багатьох найманих працівників зросла тривалість робочого дня. Оскільки тепер в рамках формальної економіки зайняті і чоловіки, і жінки, це призводить до скорочення часу на дозвілля та сімейне життя. І це відбувається в епоху, коли батькам доводиться приділяти все більше зусиль на те, щоб допомогти своєму потомству подолати все більш усложняющийся період дитинства. Загроза всіляких девіацій і тиск з боку тих сфер капіталізму, які відкрили для себе виняткову сприйнятливість дітей як споживачів, доповнюються відчайдушною потребою добиватися успіхів в освіті з метою гідно проявити себе в змаганні за робочі місця, яке приносить дедалі щедріші нагороди переможцям і все більш суворе покарання переможеним. Недоліки державних службовців ні в якому разі не є головним джерелом приймаючої політизовані форми незадоволеності їх роботою, що б нам не намагався вселити поточний політичний консенсус.

Політики часом стверджують, що державі стає все важче приймати заходи захисту від примх ринку внаслідок явного небажання сучасного населення платити податки. Однак заперечувати їм, що об'єктивна необхідність в цих заходах вже не існує і не може бути перетворена на політичне питання партією, всерйоз бажає привернути до нього увагу, - справа досить безнадійна. Пріоритетне місце в будь об'єктивної політичної порядку денному займають проблеми, з якими Мь1 стикаємося на роботі. Така повістка могла б ° °'едініть нові і старі сегменти робочої сили.

Партії, реально прагне представляти інтереси цього об'єднаного шару, не доведеться витрачати багато часу на пошуки відповіді.

Протягом декількох років здавалося, що нідерландська Партія праці знайшла таку формулу, вдало поєднуючи гнучкість робочої сили з заново сформульованими правами трудящих, що стало одним з фактором, що сприяли «чудесному» скороченню безробіття в Голландії в останні роки (Visser and Hemerijck, 1997).

Тому поразка цієї партії та її коаліційних партнерів на перших виборах 2002 року, позначених сенсаційним, хоча і недовгим тріумфом «Списку Піма Фортейна», стало дуже тривожним подією. Воно може бути пояснено тим, що Партія праці так і не зуміла розробити нову стратегію створення в Голландії робочих місць в якості партійної політики, що проводиться в інтересах нових, недавно сформувалися груп трудящих, хоча на практиці саме це вона і робила. Та політика, яку вона проголосила - і, мабуть, зі стратегічних міркувань мала проголосити, - представляла собою класовий компроміс, консенсус, що охоплює весь політичний спектр. У цій якості Партія праці не могла зіграти серйозної ролі в сміливому озвучуванні інтересів нових трудящих, а замість цього, можливо, лише сприяла створенню у голландських виборців відчуття, що породжує прагнення до нової «ясності», обіцяної Фортейном і його прихильниками, що правлячі країною політики загрузли в компромісах. У відсутність нових озвучених класових інтересів ця «ясність» проявляється майже в єдиною доступною з альтернативних форм, а саме у формі національної і расової ідентичності, протиставляє іммігрантам з числа етнічних меншин.

Аналогічним чином можна пояснити ряд інших помітних уражень правлячих соціал-демократичних партій в 1990-х, при тому що ці партії мали хороший послужний список у відстоюванні інтересів трудящих як виробничої, так і невиробничої сфери. Австрійські і датські соціал-демократи, подібно голландським, проводили нову прогресивну політику в коаліціях з тими чи іншими зі своїх головних суперників. Французькі соціалісти уживалися з правоцентристською президентом. Коаліція «Оливкова гілка» в Італії не змогла погасити непорозумінь між вхідними в неї лівими і центристськими партіями, чиї чвари перешкоджали виробленню якої політичної порядку денного. У кожному з цих випадків була розроблена хороша програма нової політики в сфері зайнятості, але вона так жодного разу і не зуміла внести свій внесок у процес пошуку нової ідентичності, тому що сформувалася в рамках урядового консенсусу, а не в ході політичної боротьби.

Більш значний успіх шведських соціал-демократів на національних виборах 2002 року підтверджує це припущення, оскільки, перебуваючи при владі, вони домоглися деякого прогресу у виконанні аналогічної порядку денного, не маючи потреби в створенні коаліції з партіями , що представляють зовсім інші інтереси. Приклад іншого роду дає нам майже чудесне виживання коаліції червоних і зелених у Німеччині. Їх уряд не надто обтяжувало себе виконанням порядку денного у сфері зайнятості за голландським або французьким зразком, проте в Німеччині зберігається більш висока (хоча і снижающаяся) частка зайнятих у промисловості в порівнянні з більшістю інших розвинених країн. Відповідно, потреба в реформах тут менш велика. Однак така ситуація довго не триватиме, і німецька соціал-демократія незабаром теж зіткнеться з проблемою вибору постіндустріальної політики.

Разом з тим вкрай істотним видається те, що в кожному з тих випадків, коли левоцент рістскіе сили траплялися в коаліційну пастку або брали на себе зобов'язання співіснування, викликані спробою створити і мобілізувати на свою підтримку нові партійно- орієнтовані соціальні ідентичності, переможцями, хоча деколи дуже ненадовго, в контексті лівоцентристського поразки виявлялися партії, що представляють націоналістичну, антиіммігрантську або расистську політику, тобто спираються на ясні і безкомпромісні ідентичності. Тимчасовий характер їхніх успіхів говорить про те, що расизм сам по собі не настільки важливий, як прагнення мас до політики, хоча б по видимості відгукується на людські потреби і не обмежується інтересами сформованих політичних і соціальних еліт.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО реформізму "
 1. Проблемні питання 1.
  Проблем розвитку та модернізації в середині XX в.? 7. Що таке Сучасність / Модерн? Які якості притаманні сучасному суспільству? 8. З якими проблемами стикаються перехідні суспільства? Як реагує на них політична наука?
 2. § 9. Великобританія в 30-ті роки
  проблемою стало безробіття, яка досягла в 1932 р. 25%. Утворилися цілі райони депресій, де економічна життя повністю завмерла. У 1929 р. у Великобританії на виборах знову перемогли лейбористи. Вони сформували уряд, який, як і перший лейбористський, очолив Р.Макдональд. Були зроблені спроби пом'якшити наслідки кризи: розширювалася система страхування по
 3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 1.
    проблема практики соціальної роботи. 4. Сім'я з дитиною-інвалідом як об'єкт соціальної роботи. 5. Соціальний захист інтересів жінки-матері як проблема практики соціальної роботи. 6. Соціальний захист дітей-сиріт як проблема практики соціальної роботи. 7. Соціально-активний індивід як об'єкт і суб'єкт соціальної роботи. 8. Рівень і спосіб життя літніх людей в сучасному
 4. А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998

 5. Є.П. Іванов. Історія Батьківщини. Проблеми. Погляди. Люди. / / За редакцією професора Є.П. Іванова. - Львів: ПГПИ, 2004. - 448 с., 2004
    проблем історії нашої країни, точки зору дореволюційних, радянських і сучасних істориків, а іноді і вчених-емігрантів на ці проблеми. У ряді випадків поміщений не тільки новий історіографічний, а й фактичний матеріал з питань, які зовсім не розглядалися, розглядалися недостатньо повно або спотворювалися в колишніх, а іноді і сучасних, шкільних та вузівських підручниках з
 6. СУЧАСНА ЗАХІДНА ФІЛОСОФІЯ
    проблеми, мати роботи комплексного характеру. У цьому також проявляється одна з особливостей сучасної філософії, коли приналежність мислителя до тієї або іншої школи є умовною. Сучасна західна філософія все більш «йде» у дослідження приватних або прикладних проблем і менше проявляє інтересу до загальних і загальним проблемам буття, його видами та формами. У ній помітно наростання
 7. Під редакцією професора Є.П. Іванова. Історія Батьківщини. Проблеми. Погляди. Люди Під редакцією професора Є.П. Іванова. - Львів: ПГПИ, 2004. - 448 с., 2004
    проблем історії нашої країни, точки зору дореволюційних, радянських і сучасних істориків, а іноді і вчених-емігрантів на ці проблеми. У ряді випадків поміщений не тільки новий історіографічний, а й фактичний матеріал з питань, які зовсім не розглядалися, розглядалися недостатньо повно або спотворювалися в колишніх, а іноді і сучасних, шкільних та вузівських підручниках з
 8. Теми рефератів
    проблеми, підходи. 2. Проблема походження життя. 3. Соціальна екологія як наука. 4. Філософське значення спадщини Вернадського. 5. Концепція сталого розвитку. Рекомендована література 1. Вступ до філософії. -М.: ІПЛ, 1989. - Ч.2. 2. Канке В. А. Філософія. - М.: «ЛОГОС», 1997. 3. Вернадський В.І. Біосфера. -М.: 1967. 4. Моїсеєв Н.Н. Людина. Середа. Суспільство. -М., 1983.
 9. Контрольні питання
    проблеми, перспективи / За ред. Ю.Н. Старілова Воронеж, 1999. Тихомиров Ю.А. Курс порівняльного правознавства. М., 1996. © Барціц І.М., 2003 © Матвєєва Т.Д.,
 10. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
    сучасному глобальному співтоваристві 1. Ноопсіхологіческая характеристика сучасної епохи суспільного розвитку. 2. Соціально-психологічна сутність позитивного полісуб'єктний взаємодії. Тема 2. Психологічні умови включення особистості в процес гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії. 1. Гуманістично-орієнтований діалог як основна
 11. Список основних праць (тільки книг) Г.А. Югая і про нього
    проблеми теоретичної біології. М., 1976. Людина і медицина (у співавторстві). Софія, 1982. Антропосоціогенезу: філософські та соціально-психологічні аспекти. М., 1983. Загальна теорія життя. (Діалектика формування). М., 1985. Середній шлях Росії. (Конвергентное суспільство і євразійство). М., 1998. Спільність народів Євразії - арьев і суперетносів - як національна ідея: Росія і Корея. М.,
 12. Джерела та література
    проблеми «Історія Лютневої революції» / / Вісник Московського університету. - Серія 8. - 1991. - № 1. Гіппіус З.Н. Петербурзький щоденник. - М., 1991. Денікін А. І. Нариси російської смути: крах влади і армії. - М., 1991. Гайда Ф.А. Лютий 1917 р.: революція, влада, буржуазія / / Питання історії. - 1996. - № 5. Дан Ф.І. Демократизація стане історично неминучою / / Комуніст. - 1990. - № 7.
 13. К. Е. Сорокін. Геополітика сучасності і геостратегія РОСІЇ. - М.: "Російська політична енциклопедія" (РОССПЕН). - 168 с., 1996

 14. Тема 8.Політіческіе та правові вчення в XX в
    сучасних теоріях права. Нормативізм. «Чиста теорія права» Г. Кельзена. Сучасні теорії природного права. Неотомізм. Неокантіанство. Політичні та правові теорії радикалізму. «Нові ліві». Програмні вимоги руху «зелених» та їх обгрунтування. Анархізм і
 15. проблеми і перспективи сучасної цивілізації
    проблем соціальної філософії та сучасності - цивілізаційної концепції суспільного розвитку. Цивілізаційний підхід до історії Росії дозволяє визначити її історичне місце в світовому співтоваристві, глибше зрозуміти особливості її соціальної організації і культури. Цивілізаційна методологія, в порівнянні з формаційної, робить можливим дати більш цілісне уявлення про історичний шлях
 16. Контрольні питання для СРС 1.
    проблем. 3. Наука, суспільство і людина. Проблема гуманізації їх взаємини. Теми рефератів 1. Феномен наукової раціональності. 2. Типи наукової раціональності. 3. Етапи і внутрішні закономірності розвитку науки. 4. Розвиток науки і проблема соціального прогресу. 5. Наука і технологія. 6. Проблеми сучасної
 17. Програмні тези
    сучасне »як ядро теорії модернізації. Закриті традиційні суспільства. Різновиди перехідних суспільств. Основи сучасного суспільства. Політичний розвиток як зростання складності, спеціалізації та диференціації політичних інститутів. Недоліки класичної теорії модернізації. - Типи політичної зміни: реформа, революція, переворот, реставрація, перегляд конституції. Систематизація
© 2014-2022  ibib.ltd.ua