Головна
ГоловнаЕкономікаЗайнятість населення → 
« Попередня Наступна »
О. В. Заєць. Зайнятість населення та її регулювання, 2003 - перейти до змісту підручника

Проблеми зайнятості жінок.


У Російській Федерації - понад 78 млн жінок, що становить 53% населення. В економіці зайнято близько 31 млн жінок, або 47% загальної чисельності зайнятих.
Чисельність жінок працездатного віку (16-54 роки) відносно стабільна - близько 40 млн осіб. Найбільш високий рівень зайнятості мають жінки у віці 30-49 років - 86% чисельності жінок цього віку.
Працюючі жінки мають вищий рівень освіти в порівнянні з працюючими чоловіками. Серед зайнятих з вищою освітою жінки складають 52,3%, з середньою спеціальною - 7,5%. Не мають повної середньої освіти серед зайнятих жінок 14%, тоді як серед зайнятих чоловіків цей показник становить 20%.
Серед всіх жінок, що працюють за наймом, 46% - робітники і 54% - службовці, в т. ч. 27% - керівники. З моменту виникнення в Росії безробіття характерною її рисою є переважання жінок серед безробітних, офіційно зареєстрованих в органах служби зайнятості. Слід зазначити, що темпи зниження чисельності зареєстрованих безробітних жінок, що проживають в місті, склали 19%, на селі - 18%. Найбільш висока частка безробітних жінок села, у загальній чисельності безробітних, які проживають у сільській місцевості, наголошується у ряді республік Російської Федерації (Бурятія - 78%, Татарстан, Адигея - 76%, Башкортостан - 74%, Карачаєво-Черкесія - 70%, Калмикія - 67%, Тива - 65%), а також у ряді країв і областей (Липецька область -74%, Ставропольський, Алтайський краї
73%, Приморський край, Новосибірська, Омська області - 71%, Кемеровська область
70%), тобто в основному в тих регіонах, де й раніше існували проблеми зайнятості жінок.
У зв'язку з цим для безробітних жінок сільської місцевості особливо гостро стоять питання забезпечення їх матеріальною підтримкою в період пошуку роботи.
Відзначаються істотні відмінності у складі безробітних жінок, що проживають у міській та сільській місцевості, за рівнем освіти. У сільській місцевості серед офіційно зареєстрованих безробітних значно вище частка осіб, які мають середню загальну освіту і не мають повної середньої освіти. Ці показники становлять відповідно 38,0% і 21,2% при 32,2% і 9,6% по міській місцевості. У той же час серед безробітних жінок в сільській місцевості значно нижча частка осіб, які мають вищу і середню професійну освіту, ніж серед городянок. Серед безробітних жінок з числа міських мешканок професійне вищу освіту мають 13,2%, середню професійну 28,9%, в той час як серед жінок, що проживають у сільській місцевості, тільки відповідно 4,1% і 21,6%.
Безробітні жінки, що проживають у сільській місцевості, мають молоду вікову структуру. Частка жінок у віці 16 - 29 років становить тут 36,0%, тоді як у міській місцевості - 33,1%. Серед розглянутої категорії сільських безробітних і нижча частка жінок передпенсійного віку, складова 4,3%, проти 5,8% - у міській місцевості. У той же час серед безробітних жінок, що проживають у сільській місцевості, трохи нижче частка осіб у віці 30-53 року - 59,7% при 61,1% по міській місцевості.
Відмінною рисою жіночого безробіття на селі є її більш тривалий період. Рішення проблем зайнятості жінок ускладнюється зростанням пропозиції робочої сили з числа жінок передпенсійного п'ятиріччя, яким складніше адаптуватися на ринку праці. Крім того, економічне зростання поки не зачіпає галузі з переважною зайнятістю жінок. Продовжується витіснення жінок з таких традиційних сфер їх зайнятості, як торгово-посередницька, фінансова, банківська у зв'язку з припливом у ці організації чоловіків.
Працевлаштування жінок стримується сезонним характером пропонованих вакансій та їх недостатньою кількістю; обмеженою кількістю вакансій, що вимагають висококваліфікованих фахівців, у тому числі таких, як вчителі, лікарі, головні бухгалтери, ветеринари, зоотехніки; несвоєчасною виплатою зарплати на багатьох з пропонованих вакансій; віддаленістю місця проживання від пропонованих
місць роботи; відсутністю в багатьох сільських населених пунктах дитячих дошкільних установ, що не дозволяє працевлаштуватися жінкам, які мають малолітніх дітей.
У найбільш складному становищі на ринку праці виявляються слабо захищені категорії жінок - мають малолітніх дітей, дітей-інвалідів, самотні батьки, випускниці освітніх установ, дружини військовослужбовців, які проживають у військових містечках.
Великі труднощі створює приховане безробіття, несвоєчасна виплата зарплати і посібників.
У цих умовах практично всі території Російської Федерації розробили програми зайнятості населення своїх регіонів, в яких передбачається проведення заходів з подолання негативних наслідків жіночого безробіття.
Поліпшенню адаптації жінок до ринкових умов сприяє проведення центрами зайнятості "круглих столів", конференцій, інформаційних та інформаційно-консультативних зустрічей, під час яких здійснюється діагностика нахилів та здібностей до підприємницької діяльності, консультування з питань розробки та оформлення бізнес-планів, експертиза реальних можливостей претендентів для відкриття власної справи; семінари, готуються матеріали в розділ "Ділова жінка" обласних і районних газет.
Заходи, реалізовані державною службою зайнятості щодо сприяння жіночої зайнятості, включають профілактику безробіття та матеріальну підтримку безробітних жінок.
Профілактика безробіття включає наступні напрямки роботи:
коригування професійно-кваліфікаційної структури підготовлюваних в професійних навчальних закладах фахівців відповідно до потреб ринку;
розвиток системи трудової реабілітації жінок після виходу їх з відпустки по догляду за малолітніми дітьми;
професійне навчання за направленням служб зайнятості.
Одним з найбільш ефективних шляхів розвитку жіночої зайнятості є сприяння розвитку жіночої ініціативи і орієнтація жінок на самозайнятість. При цьому основними видами самозайнятості залишаються торгово-закупівельна діяльність, швейно-вязальное виробництво, народні промисли, побутові послуги.
Матеріальна підтримка безробітних жінок здійснюється у вигляді виплат допомоги з безробіття, надання матеріальної допомоги.
Відповідно до законодавства про зайнятість населення членам сім'ї безробітного, які перебувають на його утриманні, а також громадянам, які втратили право на допомогу у зв'язку із закінченням встановленого законодавством терміну його виплати, органами служби зайнятості надається матеріальна допомога.
Запитання і завдання для самоконтролю.
Розкрийте проблеми працевлаштування інвалідів.
Наведіть характеристику молодіжної та підліткової зайнятості.
Як вирішується проблема молодіжної зайнятості в Кемеровській області? У Вашому місті (селі)?
Опишіть становище жіночої зайнятості в Росії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Проблеми зайнятості жінок. "
 1. Олександр I
  проблем, що стали перед Росією. Це, звичайно, не означає, що цар був поганою людиною. Роль його виявилася важкою і «шапка виявилася не по Савці». На самому початку життєвого шляху його натура була деформована обставинами, що склалися в царській родині. Він був першим і улюбленим онуком Катерини II. Чи не чаявшая в Сашеньке душі, бабка хотіла зробити онука імператором, минаючи його батька Павла -
 2. Питання про взяття Берліна
  проблеми «північних територій». Справа в тому, що, здійснюючи визвольну операцію на Курильських островах, наші війська зайняли всі острови, включаючи і 4 острови південної гряди, які ніколи Рос-ці належали. Саме ці острови є зараз яблуком розбрату між великими сусідами. І тоги війни. І сточнік перемоги Це одна з найскладніших проблем. Тут доречно розглядати джерела
 3. § 3. Методологічне значення встановлення критеріїв кримінальної караності для правотворчої діяльності
  проблему кожного конкретного складу необхідно досліджувати з точки зору діалектичної логіки (в русі, протиріччі, зв'язку і зумовленості другімі'явленіямі). Найважливіше значення набуває в цьому випадку дослідження проблеми про необхідність встановлення кримінальної караності діянь, при конкретному рішенні якої слід з'ясувати приблизно такі питання: 1) чим обумовлюється
 4. Дострокове припинення повноважень народного депутата.
  Проблем вибуття депутата займає його відгук. Незважаючи на свою політико-правову дискусійність, він продовжує зберігатися в українській системі представництва. Завдання права полягає не в потуранні рухомим настроям виборців, а в протиставленні їм максимально можливої стабільності державних структур. Відгук депутата не вписується в цю задачу.1 Якщо зберігати відгук як елемент
 5. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  проблематичним, бо в найманій праці даних груп зняті риси класової полярності. Ця проблематичність різко зростає, коли досліджується феномен классоподобних утворень, тобто спільностей, природа яких визначена не тільки і навіть не стільки їх зв'язком із суспільним виробництвом, а й іншими факторами (влада та громадські функції). Подібна освіта є клас в одному відношенні і
 6. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  проблема. Фактори, що визначають особливості російської державності. І наступний, другий теоретичний висновок, таке положення теорії російської державності, яке треба зробити, зводиться до того, що особливості розвитку державності Росії залежать не стільки від соціально-економічних, класових факторів, скільки в основному від вирішення ряду найважливіших «вічних» питань,
 7. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
  проблеми пізнання сущого. Чи дає нам емпіричний підхід до явища, процесу, речі, в даному випадку праву, достатнє знання досліджуваного об'єкта? Або цей підхід необхідно повинен бути доповнений логічним знанням, формулирующим поняття, категорії, що пояснює причини тих чи інших явищ? З часів Платона відповідь зводиться до визнання пріоритету логічного, понятійного знання. Дійсно,
 8. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
  проблем за допомогою права. Тут успішно застосовується такий метод, як «критика законодавства», - метод, який виділяли ще в дореволюційній літературі. Словом, це питання - про зворотний вплив правоотно-шення на норму права - постійно виникає в юридичній практиці. І більш докладно його слід розглянути в розділі «Правотворчество». Нарешті, є й такі суспільні відносини,
 9. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
  проблеми у праві - це природне явище, це об'єктивно виникає розрив між правовою системою і життям, який і доводиться «латати» за допомогою спеціально розроблених прийомів - аналогії права і аналогії закону. Тепер про дію права. Розглянути цю проблему дуже важливо, тому що поняття дію права, закону, конкретного акту вельми часто вживається в науковій літературі, в
 10. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  проблема мотивів поведінки: чи беруть участь у формуванні цих мотивів правові вимоги або їх природа знає інші, можливо, більш глибокі пласти, причини. Звичайно, це область знання не тільки теорії права. Тут вона грунтовно перетинається з іншими науками, і насамперед з психологією. Теорія права в цій області багато в чому використовує сучасні напрацювання саме психології, особливо
© 2014-2022  ibib.ltd.ua