Головна
ГоловнаНавчальний процесСоціальна педагогіка (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Василькова Ю.В.. Методика й досвід роботи соціального педагога: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. - М., Видавничий центр «Академія». - 160 с., 2001 - перейти до змісту підручника

ПРОФІЛАКТИКА ВІДХИЛЕННЯ В ПОВЕДІНЦІ ПІДЛІТКІВ

Відхилення в поведінці (девіантна поведінка) - вчинки, що не відповідають нормам і правилам суспільства , які включають правові, політичні, естетичні, релігійні I норми, звичаї і традиції.

Щоб попередити відхилення в поведінці підлітків, необхідно насамперед познайомити їх з цими нормами.

Далі залучення підлітків в діяльність допоможе їм у придбанні навичок суспільної поведінки в різних виховних установах. Найбільшу виховну цінність має праця продуктивний, коли вже самі продукти праці надають матеріальне стимулювання. Одна з форм участі підлітків у праці - самообслуговування, організовуючи яке важливо показати хлопцям його значимість для оточуючих. Робота, наприклад, у шкільній їдальні і вдома по господарству (прання, прибирання кімнат) привчає хлопців піклуватися про близьких, виховує в них акуратність і завзятість. Важливо, щоб праця для підлітка не був в тягар, щоб він був різноманітним і цікавим. При цьому потрібно розуміти, що навіть самий монотонна праця може бути таким, якщо підліток бачить у ньому сенс і користь.

У дітей з девіантною поведінкою порушена здатність нормального людського спілкування. Вони втратили довіру до дорослих, грубі і зарозумілі з однолітками. Тому виховання здатності спілкування - одне з важливих напрямків їх соціалізації. Слід враховувати, що відчуженість підлітків часто

1 Див: Овчарова Р.В. Психологічний портрет соціально-культурної та педагогічної занедбаності дитини. - Архангельськ, 1994. - С. 3-4.

4 Василькова

97

96

виникає внаслідок їх закомплексованості, низької самооцінки, важливо виховувати у них почуття власної-гідності, а для цього виявляти до них підвищену турботу,, повірити в них, у виховній роботі з ними спиратися на позитивні якості їх особистості.

У праці і спілкуванні, у різноманітній творчій діяльності виховуються моральні початку особистості, формуються її цілі та ідеали, інтереси і потреби, корисні для суспільства. Сприяє попередженню відхилень у поведінці так званий метод реконструкції характеру, суть якого в перевихованні, зміні свідомості підлітка з опорою на моральні якості особистості. При цьому важливо враховувати, що діти, підлітки з девіаціями в поведінці часто мають різні психічні відхилення, у них спостерігається затримка інтелектуального розвитку. Зазначений метод передбачає складання індивідуальних програм як пізнавальної, так і суспільно корисної діяльності.

У чому виражається педагогічна підтримка важкого підлітка? Соціальний педагог допомагає важкого підлітку пізнати самого себе, розібратися у стосунках з оточуючими, придбати необхідні знання, громадянські та професійні якості, досягти нормальних відносин з батьками, вчителями, однолітками, сформувати творчі захоплення. Роботу з підлітком необхідно спланувати так, щоб він увірував в реальність поставленої мети.

Ці завдання можна вирішити тільки при знанні особистості, задатків і здібностей підлітка, для чого проводяться опитування, анкетування інтересів, діагноз здібностей і самооцінки підлітка. З метою соціалізації підлітка, 'його професійної орієнтації соціальний педагог організовує різноманітні справи, наприклад конкурс на краще кулінарний виріб, виготовлення муляжів для шкільних кабінетів, карт, схем; участь у ремонті школи; допомогу пенсіонерам по господарству і т.п.

Робота з важкими дітьми або підлітками обов'язково передбачає педагогічний процес перевиховання - попередження або подолання різних відхилень у поведінці дитини чи підлітка.

Процес перевиховання представляє труднощі як для вихованця, так і для вихователя. Вихованець повинен зацікавитися перспективою нового шляху, вихователь - повірити в людину, проаналізувати його минуле, сьогодення, побачити перспективу, поставити виховну мету і домагатися її здійснення. Соціальний педагог допомагає дитині в корені змінити свою поведінку і діяльність, свідомість і прагнення, почуття і волю. Він включає підлітка в суспільно корисну працю, залучає його до спорту. Він стимулює підлітка на самовиховання і самоосвіта.

Процес перевиховання можна поділити на 4 етапи. Перший етап - вивчення підлітка і навколишнього його середовища. Другий етап - забезпечення психологічної готовності підлітка до перевиховання. Він включає бесіди з підлітком, входження в довіру до нього, пробудження його інтересу до тієї чи іншої діяльності. «Г

Третій етап - це процес накопичення підлітком морально позитивних якостей, вчинків. Важливо постійно тримати цей процес під контролем і при невеликих переміщеннях заохочувати дитину, направляючи його далі на зміну своєї поведінки. Мета соціального педагога в роботі з важкими дітьми (підлітками) полягає в тому, щоб допомогти їм подолати виниклу кризу і самостійно змінити своє життя. На цьому етапі важливо, щоб вихованець сам навчився оцінювати свої вчинки, їх позитивні і негативні сторони, причини і самостійно знаходити шлях подальшої поведінки. У цьому йому допомагає орієнтація на ідеал, знайти який допомагає йому педагог.

Четвертий етап перевиховання - самовиховання, коли вихованець повинен самостійно вийти з кризи.

На всіх перерахованих етапах вихователь виступає в ролі консультанта.

Слід також враховувати, що в процес перевиховання крім вихователя включається колектив вихованців, в який потрапляє підліток. Тут вихователь виступає в ролі координатора, направляючи колектив на перевиховання товариша.

У реабілітаційному центрі соціальний педагог працює з групою, тому вивчає не тільки кожного вихованця окремо, але і групу в цілому. Він повинен знати всі нюанси відносин вихованців у групі, ступінь впливу групи на кожного підлітка, які справи найбільше цікавлять групу, як вона будує свої відносини з середовищем.

Слід пам'ятати, що групи важких підлітків часто характеризують ворожість, агресивність, замкнутість по відношенню до зовнішнього світу. Педагог оздоровлює обстановку створенням клубу, спортивної секції, технічних гуртків, включенням в групу вихованих підлітків.

У перевихованні важких підлітків можна звернутися до досвіду А. С. Макаренка, його «методу вибуху», коли, опинившись у критичній ситуації, підліток розуміє всю її безвихідь, відчуває відразу до свого життя. У нього виникає потреба бути краще, він розуміє, що зможе досягти успіху, якщо змінить свої звички і вчинки.

Працюючи з важкими підлітками, соціальний педагог на кожного вихованця становить психологічну карту.

Враховуючи, що важкі підлітки найчастіше надмірно збудливі, соціальному педагогу потрібно вибрати такий вид діяч-

98

99

ності, який сприятиме вихованню у них стриманості, терплячості і терпимості. Однак слід пам'ятати, що важкий підліток може бути жорстоким, тюетому йому не можна доручати керівництво маленькими дітьми.

Працюючи в реабілітаційному центрі з підлітками, соціальний педагог повинен пам'ятати про низку умов, які допоможуть йому досягти успіху.

Важлива умова, без якого не може відбутися процес перевиховання, - встановлення контакту з підлітком.

Докладна технологія досягнення взаєморозуміння між педагогом і вихованцем розроблена психологом Л.Б.Філоновим. У цьому процесі він виділяє кілька етапів: знаходження точок дотику в поглядах, виявлення захоплень підлітка і особливостей поведінки, визначення негативних якостей його особистості та реакції на посторонн1ее вплив, вироблення загальних норм поведінки та взаімодействія1.

Вчені розробили програму економічних і правових знань, необхідних підлітку. Опановуючи цими знаннями, підліток легше адаптується в навколишньому середовищі, і надалі, при вступі в самостійне життя, його соціалізація проходить більш спокійно і безболісно, ніж за відсутності таких знань. У деяких школах для учнів IX класів проводяться заняття факультативу «Основи соціальної захищеності», на яких даються економічні та правові знання з урахуванням інтересів хлопців, а також формуються вміння щодо захисту ними своїх інтересів і соціальних гарантій. На заняттях факультативного курсу обговорюються питання трудових відносин, працевлаштування, оподаткування, вивчається закон Російської Федерації «Про зайнятість населення». Більшість занять носять практичний характер. Так, при вивченні тем, пов'язаних з ринком праці, учні розбирають ситуацію «Конфлікт на біржі праці». Проводиться ділова гра «Пошук роботи» 2.

Одна з форм попередження правопорушень підлітків - це їх залучення в правоохоронну діяльність, де соціальний педагог працює в тісному контакті з комісією у справах неповнолітніх.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРОФІЛАКТИКА відхилення в поведінці ПІДЛІТКІВ "
 1. 14.5. Профілактика поведінки неповнолітніх
  поведінки
 2. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  профілактиці правопорушень і злочинів? 10. Які конкретно педагогічні заходи можуть зіграти помітну роль у загальній, спеціальній профілактиці злочинів і профілактиці рецидиву? 11. Якби ви були директором телеканалу, то як би, підходячи з позицій педагогіки, вдосконалили програми і спосіб подачі матеріалу, щоб підвищити профілактичний вплив
 3. Проблеми вдосконалення профілактики поведінки неповнолітніх,
  профілактики поведінки неповнолітніх,. Указ Президента РФ від 6 вересня 1993 р. «Про попередження відхиляється і охорону прав неповнолітніх» започаткував в Росії нової соціальної практики і легалізував створення інфраструктури, орієнтованої на соціальну профілактику, допомогу, підтримку при профілактиці поведінки неповнолітніх. Пізніше
 4. 14.4. Профілактика рецидивних злочинів
  14.4. Профілактика рецидивних
 5. 9.8. Педагогічна профілактика професійної деформації співробітників
  профілактика професійної деформації
 6. Педагогіка в загальній профилак тику злочинів
  профілактики: загальних, спеціальних та індивідуальних. Загальні заходи профілактики не призначені виключно для запобігання правопорушень, а орієнтовані на попередження виникнення та усунення криміногенних факторів та умов, об'єктивно сприяють злочинності, наприклад поліпшення умов праці, відпочинку, побуту, підвищення освітнього і культурного рівня населення, вдосконалення
 7. Профілактика та подолання професійної деформації
  профілактика, тобто формування у співробітників правильного ставлення до явища професійної деформації, навчання їх прийомам самодіагностики і самопрофілактікі деформації (емоційно-психологічна саморегуляція тощо) і загальних заходів з діагностики проявів професійної деформації серед співробітників. Коли серйозно ускладнюється оперативна обстановка, перед колективом поставлені нові
 8. Превенция відхиляється і правопорушень неповнолітніх правоохоронними органами
  профілактиці правопорушень неповнолітніх (ПППН) ставляться на облік: звільнені з місць позбавлення свободи; засуджені до позбавлення волі умовно; вчинили злочини, але звільнені від кримінальної відповідальності у зв'язку із застосуванням заходів громадського чи адміністративного впливу або внаслідок акта амністії; вчинили суспільно-небезпечні дії до досягнення віку, з
 9. Міжвідомча взаємодія в превенції поведінки неповнолітніх
  профілактики відхиляється і правопорушень неповнолітніх; - законодавче та нормативно-правове забезпечення превентивної, охоронно-захисної та корекційно-реабілітаційної практики, взаємозв'язок і узгодження федеральних і регіональних законодавчих актів, відомчих нормативів; - міжвідомча інтеграція і диференціація діяльності соціальних
 10. Л.Н.Крівцова Центр соціально-психологічної допомоги «Довіра» (у скороченні)
  профілактику алкоголізму серед дітей і підлітків за програмою «Психологічні аспекти лікування алкоголізму», допомагає близьким позбутися алкоголізму. У плані цієї програми заняття зі школярами проводяться за темою: «Твій вибір підліток». Заняття спрямовані на підвищення самооцінки підлітка, розвиток його критичного мислення, на вміння реагувати на стреси і виходити з них без
 11. 1.1. Об'єкт, предмет і завдання курсу корекційної педагогіки
  відхилень у розвитку та поведінці дитини. Це відбувається тоді, коли дефект неяскраво виражений, а аномалії в розвитку мають негрубі форми, коли наявний недолік знаходиться у прикордонній зоні між нормою і патологією. Це може бути тоді, коли дитина має труднощі в освоєнні навчальної програми в загальноосвітній масовій школі, але різко випереджає дітей у розвитку та навчанні у
 12. Індивідуальний підхід у профілактиці та подоланні професійної деформації
    профілактики та подолання професійної деформації. Ця робота ведеться звичайними педагогічними методами (переконання, стимулювання, примус і ін) і в прийнятих формах (індивідуальна бесіда, індивідуальне доручення та ін.) Специфіка - у стратегії індивідуального підходу. У першу чергу, вона полягає в тому, що профілактика і подолання професійної деформації особистості можуть
 13. Професійна деформація особистості та діяльності співробітника
    профілактики та подолання. Є два інших типу деформації особистості співробітника, прояви яких можуть бути схожі з професійної, хоча причини їх різні. Це - початкова соціальна деформація, що виявляється у сфері професійної діяльності, але сформувалася до вступу на службу під впливом факторів і причин, що не мають безпосереднього відношення до діяльності
 14. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    профілактики? Бібліографічний список Калману Г.Б. Попередження насильницьких злочинів співробітників органів внутрішніх справ. - М., 2001. Колос І.В. Профілактика самогубств серед співробітників органів внутрішніх справ. - М., 2001. Марченков В.Н., Герасимов В.М., Альохін І.А. Педагогіка. - М., 2002. Методика проведення виховної роботи з особовим складом органів внутрішніх
 15. 3.5. Критерії явища «норма - аномалія»
    відхилення в межах «норми» або є патологічним? Навряд чи можна знайти вичерпні і однозначні критерії. Тим не менш, такі критерії є. Відомий «критерій психопатій Ганнушкіна - Кербикова», що дозволяє визначити патологію характеру (Ю.Б. Гіппенрейтер). Перша ознака - відносна стабільність характеру в часі, тобто він мало змінюється протягом життя. Якщо виникло в
 16. Цілі і завдання професійно-педагогічної підготовки юристів
    профілактики правопорушень і правовоспітанія підлітків та молоді; - педагогічно грамотно вирішувати завдання з потерпілими, свідками, підслідними та особами, що звертаються в правоохоронні органи; - сприяти досягненню світового рівня роботи із засудженими; - якісно підвищити ефективність професійної підготовки в правоохоронних органах; -
 17. Реабілітаційний центр «Веселка» для дітей та підлітків з обмеженими можливостями (В скороченні)
    відхилення. Перед соціальними працівниками Центру було поставлено завдання надати дітям та підліткам медичну, соціальну, правову допомогу, допомогти їм перебудувати своє ставлення до життя, сім'ї, навчання, до праці. Після виявлення всіх дітей та підлітків з обмеженими можливостями були залучені служби охорони здоров'я та освіти, вивчалися причини і терміни настання
 18. 2.1. Основні положення корекційної діяльності
    відхилень, як в нормі, так і в патології, збільшенням контингенту дітей у загальноосвітній школі, що вимагають особливої педагогічної уваги та спеціального педагогічного впливу, зростає необхідність більш цілеспрямованого підходу до розробки суті корекційно-педагогічної діяльності та визначення її етіології. У психолого-педагогічній літературі зараз
 19. Педагогічні засоби, методи і прийоми профілактики
    профілактики, а також з виховує, розвиваючої та навчальної спрямованістю. До основних методів і прийомів педагогічної профілактики відносяться: - методи і прийоми навчання, якими, як відомо, є розповідь, пояснення, переконання, приклад, вправа та ін; - методи і прийоми виховання. Це пояснення, переконання, примус, включення в діяльність, зміна
© 2014-2022  ibib.ltd.ua