Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Педагогічні засоби, методи і прийоми профілактики

У педагогічному процесі, спрямованому на попередження злочинів, використовуються традиційні засоби, методи і прийоми виховного впливу на правопорушників . Як коштів виступають різні види діяльності, в процесі яких особистість як формується, так і змінюється: праця, вчення, спілкування, спорт, гра та ін Однак жодне з перерахованих коштів саме по собі не здатне дати бажаних педагогічних і профілактичних результатів, якщо не застосовуватиметься в комплексі, у відповідності з цілями, завданнями та принципами педагогічної профілактики, а також з виховує, розвиваючої та навчальної спрямованістю.

До основних методів і прийомів педагогічної профілактики відносяться:

- методи і прийоми навчання, якими, як відомо, є розповідь, пояснення, переконання, приклад, вправа та ін .;

- методи і прийоми виховання. Це пояснення, переконання, примус, включення в діяльність, зміна середовища і умов, розробка перспективних ліній, заохочення, покарання, критика, самоврядування, опора на позитивне в особистості, вправа в правильному вчинку та ін;

- методи і прийоми розвитку. До них відносяться: пробудження і зміцнення почуття власної гідності, авансування довіри і віри в успіх, активізація і розширення культурних інтересів, розвиток мислення, зміцнення волі, напруга зусиль, активізація творчих і трудових здібностей і ін

Освіта розширює кругозір людини, формує у нього науково-достовірну картину світу, сприяє виникненню духовних інтересів і потреб, потреб у розширенні кругозору та творчій праці, попереджає виникнення спотворених уявлень про сутність життя, суспільство, людину, рушійних його поведінкою силах, дає кваліфіковану професію, підвищує рівень культури тощо, що ставить заслони на шляху криміналізації свідомості.

Як видно, методи профілактичної педагогічної роботи - це ті ж загальні методи виховання, навчання, розвитку.

Немає і такого методу загальної педагогіки, який не можна було б використовувати в роботі з попередження злочинів. Відмінності полягають не в назвах і не в загальних ознаках методів, а в процесі їх застосування, обумовленому правовою регламентацією профілактичної роботи та особливостями особистості профілактуємих, їх психології, ступенем занедбаності вихованості, розвиненості, навченості й освіченості, у використанні різних прийомів. Так, метод переконання пов'язаний з використанням прийомів пояснення, викладу, роз'яснення, повчання, настанови, прикладу; метод організації діяльності - з прийомами доручення, вправи, привчання, показу (демонстрації), вимоги; метод стимулювання - заохочення, похвали, організації перспектив, схвалення ; метод примусу - зауваження, навіювання, осуду, обмеження прав (передбачених нормативними актами). Основна специфіка - в педагогічних технологіях виховання здорових моральних та правових переконань (за наявності у профілактуємих перекручених), формування потреб до чесної праці і бажання жити не за рахунок насильницького відбирання матеріальних та грошових коштів, чесно зароблених іншими, розвитку духовних інтересів у життя в поєднанні з матеріальними та ін Переходу від застосування розрізнених методів і прийомів до впорядкованих, науково і практично перевіреним алгоритмам педагогічних технологій належить майбутнє, з ним можуть бути пов'язані великі успіхи в профілактиці злочинів. Поки розробка таких технологій знаходиться лише в планах.

Класифікація методів і прийомів є в певній мірі умовною, оскільки окремі прийоми входять в різні методи. Крім того, деякі прийоми (наприклад, довіра, доручення) часто виступають як самостійні методи.

Методи педагогічної профілактики реалізуються через систему форм діяльності, спрямовану на попередження правопорушень. Ці форми апробовані, методично і організаційно забезпечені, науково обгрунтовані.

До них відносяться: лекції, бесіди, доручення, засідання, наставництво (шефство), тематичні вечори, диспути, дискусії, «круглі столи», вікторини, конкурси, телефони «довіри», юридичні «клініки »та ін Попередженню злочинів сприяє створення необхідних умов для соціалізації неповнолітніх та молоді, а також ослаблення і нейтралізація джерел поширення кримінальної субкультури.

Одне з положень превентивної педагогіки полягає в тому, що використання методів, форм, прийомів і засобів педагогічної профілактики повинно грунтуватися на дотриманні ряду педагогічних вимог. До них відносяться: повага особистості громадянина, віра в можливість його вдосконалення і позитивного зміни, педагогічний оптимізм, гуманне ставлення до людей, зацікавленість у їхній долі, індивідуальний підхід до роботи з підопічними; педагогічне співробітництво у профілактичній роботі, деонтологічних у відносинах.

В цілому при підході до створення та забезпечення функціонування системи педагогічної профілактики правопорушень необхідно виходити з того, що вона покликана успішно протистояти системі Антипедагогіка кримінального середовища, бути сильніше, ефективніше її. Вона повинна бути усеохватної, діючої безперервно і результативно і сама не містити педагогічних прорахунків, недоробок і недоліків. Така система повинна бути не тільки у всій країні, але і в кожній школі, інституті, підприємстві, установі, сім'ї, населеному пункті, регіоні. Ефективність її визначається в числі інших причин юридико-педагогічної підготовленістю керівників усіх рівнів управління, всіх фахівців і посадових осіб, що займаються профілактикою, батьків, спеціальної підготовленістю їх усіх до побудови ефективного педагогічного процесу антикримінальної профілактики, почуттям їх громадянської відповідальності, любов'ю до людей і дітям.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Педагогічні засоби, методи і прийоми профілактики "
 1. Основні елементи педагогічної системи
  педагогічних результатів і різнобічно розвивають особистість школяра, студента, слухача, працівника, громадянина, готують до життя в суспільстві. Системна педагогічна діяльність сприяє здійсненню соціальної спадкоємності поколінь, реалізації можливостей людей в оволодінні суспільним досвідом. Але конкретні завдання, які виходять із цілей, педагог, керівник визначає сам,
 2. Види зв'язків правоохоронної діяльності з педагогікою
  педагогічної дійсністю не однакові, а тому і вимоги до професійно- педагогічної підготовленості їх різні. За цією ознакою виділяються три групи видів правоохоронної діяльності, які об'єктивно вимагають від співробітників різної професійно-педагогічної підготовленості. Перша група являє собою різновид справжньої педагогічної діяльності,
 3. Цілі і завдання професійно-педагогічної підготовки юристів
  педагогічного процесу в системі юридичних освітніх установ передбачає підвищення якості та ефек-тивності підготовки кваліфікованих фахівців початкової, середньої та вищої професійної освіти. У загальній сукупності професійної освіти студентів, курсантів і слухачів певне місце займає їх професійно-педагогічна підготовка, основи
 4. Організація та забезпечення безперервної виробничої практики
  педагогічно вдосконалюючись. Її основними завданнями є: - створення умов для широкого професійно-особистісного розвитку особистості студентів як сучасних юристів. Принциповими в цих умовах виступали гуманітарні ідеї права, уявлення про право як соціальне благо, а не каре, про головної функції правоохоронних органів - функції соціального обслуговування, про роботу
 5. Педагогічна технологія формування колективу
  педагогічного здоров'я персоналу - перетворення його в справжній колектив. У педагогіці достатньо відпрацьована і багаторазово перевірена система такої роботи, основи якої були закладені А.С. Макаренко. Йому належить чудова по виразності і вірності думка: справжня педагогіка - це та, яка повторює педагогіку всього нашого суспільства. Гуманне, демократичне, громадянське,
 6. 9.6. Морально-професійне виховання співробітників Основи морального виховання
  педагогічна структура такої підготовленості включає: Морально-психологічна підготовка - моральні знання, погляди і переконання, що утворюють моральна свідомість співробітника, що дозволяє йому правильно розбиратися в моральних аспектах правоохоронної діяльності взагалі і конкретних випадках реалізації своїх прав і обов'язків; - морально-психологічні установки і
 7. Організаційно-педагогічна робота
  педагогічних чинників, їх вплив на організаційний порядок забезпечуються вирішенням найважливіших педагогічних завдань при реалізації педагогічної функції управління: створення, організації та забезпечення належного функціонування педагогічних систем виховання і навчання співробітників, які передбачають сприяння у підвищенні їхньої освіченості. Ця робота повинна будуватися безперервно на основі
 8. 16.1. Педагогіка і судочинство З історії педагогіки судового
  педагогічний зміст судової діяльності слідчим, прокурором, адвокатом, суддею, наскільки їм самим властиві вихованість, розвиненість, освіченість, навчений-ність, багато в чому залежить законність і обгрунтованість виробництва слідчих та інших процесуальних дій, встановлення сприятливого морального клімату під час розслідування у кримінальній справі, профілактика
 9. ВСТУП
  засоби і методи боротьби зі злочинністю розрізняються за джерелом походження, змісту, цілям та суб'єктам застосування. За джерела походження криміналістичні засоби і методи боротьби зі злочинністю можуть бути, насамперед, результатом розвитку і вдосконалення слідчої, експертної, оперативно-розшукової та судової практики. Криміналістика вивчає і осмислює цю практику, а
 10. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з криміналістики
  засобів і методів. Поняття, предмет і система криміналістичної техніки. Загальні положення трасології. Класифікація слідів і їх криміналістичне значення. Сліди рук людини: папілярні лінії, флексорние лінії, складки зморшок і пори. Загальні і приватні ознаки папілярних візерунків. Способи виявлення, фіксації і вилучення слідів рук. Криміналістичне дослідження слідів ніг і взуття. Способи
 11. 84. Особливості рекламування деяких видів продукції
  засобів, виробів медичного призначення, методів профілактики, діагностики та лікування; 2) тютюнових виробів та алкогольних напоїв; 3) зброї; 4) послуг, пов'язаних із залученням коштів населення, цінних паперів; 5) інших видів підприємницької діяльності, які вимагають спеціального дозволу; 6) зниження цін на продукцію (розпродаж). Заборони щодо реклами лікарських засобів
 12. Г. Об'єкти патентування
  засоби, обладнання, споруди та т. Д. Під пристроєм розуміється система розташованих у просторі елементів, певним чином взаємодіють один з одним. Для характеристики пристроїв використовуються конструктивні засоби - наявність конструктивних елементів, наявність зв'язку між елементами, їх взаємне розташування, форма виконання елементів або пристрою в цілому,
 13. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  педагогічного процесу як єдності виховання, навчання та розвитку особистості. Управління ж якістю освіти може бути організовано як процес забезпечення якості управління потребами особистості, присвоєння їм соціокультурних норм і розвитку індивідуальних здібностей. Панасюк В. П. розглядає управління якістю в освітній організації як комплекс-ні, цілеспрямовані,
 14. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  педагогічні, теологічні та інші вузи). До неакадемічним вузам відносять вищі професійні навчальні заклади, що здійснюють підготовку фахівців прикладного характеру для роботи на виробництві. Переважна частина вузів Німеччини є державними і мають безкоштовне навчання. При цьому 30% студентів отримують матеріальну допомогу з федерального бюджету. Розмір допомоги залежить
 15. 1.3. Основні напрямки використання ІТ у навчальному процесі
  педагогічних програмних засобів (1111С) різного призначення; розробка методичних та дидактичних матеріалів; розробка web-сайтів навчального призначення; організація інтелектуального дозвілля учнів. У навчальному процесі початкової школи всі перераховані напрями використання ІТ в тій чи іншій мірі мають місце. Найбільш широко використовуються ІТ для розробки методичних (розробки
 16. § 3. Дидактичні можливості проблемної ситуації та умови її застосування
  педагогічної практики і гносеологічний підхід до класифікації проблемних ситуацій. Прихильники такого підходу вважають, що загальне уявлення про проблемні ситуації передбачає їх класифікацію як різних типів протиріч пізнавальної діяльності учнів (Д.В. Вилькеев, С.Ф. Жуйков, В.І. Загвязинский, Б.Г. Зільберман, Т.В. Кудрявцев, І.Я. Лернер, А.М. Матюшкін, та ін.)
 17. Проблемний виклад
    педагогічній літературі в середині 60-х років для позначення одного з різновидів пояснення матеріалу вчителем і належить М.І. Кругляку. Однак витоки теорії та практики проблемного викладу слід шукати ще в античній педагогіці: перші спроби обгрунтувати правила монологічного мовлення належать Арістотелем. У своїй "Риториці" (335 р. до н.е.) він розглядає, поряд з іншими
© 2014-2022  ibib.ltd.ua