Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Педагогіка в загальній профилак тику злочинів

Педагогіка присутня у всіх видах заходів щодо здійснення профілактики: загальних, спеціальних та індивідуальних. Загальні заходи профілактики не призначені виключно для запобігання правопорушень, а орієнтовані на попередження виникнення та усунення криміногенних факторів та умов, об'єктивно сприяють злочинності, наприклад поліпшення умов праці, відпочинку, побуту, підвищення освітнього і культурного рівня населення, удосконалення виховної культурно-масової роботи та ін .

Спеціальні заходи служать для профілактики кожного різновиду правопорушень - дисциплінарних, адміністративних, цивільних, кримінальних - і спрямовані безпосередньо на фактори, що впливають на скорочення числа кожного їх виду.

Індивідуальні заходи призначені для впливу на осіб, схильних до порушень.

Загальна профілактика - це діяльність державних органів, посадових осіб, громадських об'єднань, спрямована на виявлення причин і умов злочинності та здійснення заходів щодо усунення або нейтралізації їх з метою стримування негативних тенденцій злочинності та скорочення окремих видів і груп злочинів. Правовий аспект загальної профілактики реалізується в кримінально-правовій, кримінально-процесуальної, кримінально-виконавчої, криміналістичної профілактику. Соціальний же аспект забезпечується психологічної, медичної, педагогічної, психіатричної та іншими видами профілактичних заходів.

Загальна профілактика має досить чітко виражений педагогічний аспект. Загальна педагогічна профілактика, як усі заходи загальної профілактики, має на меті усунення або нейтралізацію тих педагогічних обставин і умов, які створюють можливість протиправної поведінки, і, навпаки, формування та зміцнення позицій, що сприяють мінімізації протиправної поведінки та активізації правомірного. Вона пов'язана з системою роботи з формування правової культури та правосвідомості населення; розробкою та здійсненням заходів щодо поліпшення правового виховання населення, правової просвіти та правової пропаганди; педагогічним моніторингом конкретних ситуацій, вивченням і аналізом сукупності педагогічних факторів, що характеризують на злочинність, педагогічним аналізом статистичних матеріалів, характеризують злочинність, з метою виявлення педагогічних факторів, що обумовили конкретні види і групи злочинів; вивченням і аналізом матеріалів засобів масової інформації про педагогічні фактори злочинності; узагальненням аналітичних матеріалів про діяльність педагогічних установ в частині, що стосується причин і умов злочинності; вивченням і оцінкою педагогічних можливостей та доцільності соціальних заходів профілактики; педагогічної експертизою планів профілактичного напрямку. Ці заходи пов'язані з використанням педагогічних знань, форм, методів і засобів.

Певну роль тут відіграє законодавство.

Мета законодавця, по суті, носить педагогічний характер, оскільки полягає в тому, щоб за допомогою закону надавати ціннісно-мотиваційний вплив на особистість, спільності людей і тим самим забезпечувати правомірний характер їх діяльності. Ця мета досягається сукупністю норм права та їх застосуванням. Таким чином, право служить метою і засобом для формування відносин, корисних суспільству. Право надає діям людей організованість, узгодженість, відповідальність і впорядковує їх, забезпечує їх взаімопреемственность. Право сприяє розвитку найбільш прогресивних відносин і відповідно до цього впливає на поведінку людей, погоджуючи при цьому загальні і приватні інтереси.

Норми моральності впливають на людину зсередини, а право є зовнішнім регулятором поведінки за допомогою норм, що містяться в законах. Через посередництво закону воно окреслює межі можливого чи належного поведінки, надаючи свободу вибору, який залежить від вихованості, освіченості, культури індивіда. Поведінка, що знаходиться у встановлених рамках, заохочується, підтримується, стимулюється.

Право тісно пов'язане з моральними цінностями, які існують у суспільстві, і сприяє їх зміцненню. Відповідно цьому воно формує правосвідомість населення, його правову культуру.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Педагогіка в загальній профилак тику злочинів "
 1. СПІСОКВІКОРІСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1.
  Педагогіка професійної діяльності. - М., 1999. 86. Смолярчук В.І. Гіганти і чарівники слова: судові оратори другої половини ХІХ - початку ХХ століття. - М., 1984. 87. Сопер П. Основи мистецтва мови: Пер. з англ. - 2-е вид. - М., 1992. 88. Соціальна психологія і суспільна практика / Під. ред. Є. В. Шо-Рохової, В. П. Левкович. - М., 1985. 89. Столяренко А.М. Психологічні прийоми в
 2. Види зв'язків правоохоронної діяльності з педагогікою
  педагогікою (див. § 6.1). У діяльності різних фахівців правоохоронних органів широта, багатство, змістовні особливості дотику з педагогічної дійсністю не однакові, а тому і вимоги до професійно-педагогічної підготовленості їх різні. За цією ознакою виділяються три групи видів правоохоронної діяльності, які об'єктивно вимагають від
 3. Історія та перспективи юридичної педагогіки
  педагогіка має досить тривалу передісторію та історію свого розвитку. До передісторії юридичної педагогіки можна віднести все те, що відбувалося в Росії з далеких часів формування російської державності в XVI ст. і до початку XX в. Цей історичний період характеризується появою перших педагогічних ідей та заходів у правоохоронній деятельності89. У цей час з'явилися і стали
 4. 7.4. Право та педагогіка Педагогічний підхід і функція права
  педагогіка »та її похідні. Швидкоплинно згадується про «виховання», «культурно-виховної функції», але без належного педагогічного розкриття їх і вимог до якостей права, що забезпечує їх реалізацію, і створюється враження, що належне досягається саме по собі. Вірна думка правознавців, що недооцінка «людського субстрату» ущербна для юридичної практики, цілком відноситься до
 5. Пріоритетність виховання в правоохоронних органах
  педагогіки виховання в значній мірі відносяться і до роботи із співробітниками правоохоронних органів. Служба в них є особливим видом державної служби, виконання на професійній основі завдань щодо захисту життя, здоров'я, прав і свобод громадян, власності. Контроль за правомірним поведінкою громадян, забезпечення громадського порядку та привчання до нього, дозвіл
 6. Змістовні принципи
  педагогіка - це та, яка повторює педагогіку всього нашого суспільства. У сучасних умовах кардинального соціального перелому в житті росіян ця педагогіка у своїй реальності недосконала (про це йшлося вище і буде розглянуто детально в розділах 13 і 14). Тому під педагогікою суспільства треба розуміти ту, яка повинна бути у відповідності з поданням про суспільне облаштуванні,
 7. Педагогічна технологія формування колективу
  педагогіці достатньо відпрацьована і багаторазово перевірена система такої роботи , основи якої були закладені А.С. Макаренко. Йому належить чудова по виразності і вірності думка: справжня педагогіка - це та, яка повторює педагогіку всього нашого суспільства. Гуманне, демократичне, громадянське, правове суспільство - це суспільство активних осіб, не байдужих до подій
 8. 10.1. Педагогічні завдання та особливості професійної підготовки
  педагогіки та педагогічної психології. Тим часом опора на них продуктивна і перспективна. Стихійний і емпіричний шлях вдосконалення професійної підготовки, що спирається тільки на досвід і здоровий глузд, явно недостатній. А ось шлях наукового проведення її (заснований на глибоких і достовірних знаннях, осмисленому, компетентному, обачливому поліпшенні підготовки інтенсивними і більше
 9. Напрями правовиховної роботи
  педагогіки, спецкурси з окремим її розділами (наприклад, «Кримінологічна та превентивна педагогіка», «Педагогіка профілактичної роботи з неповнолітніми та молоддю», «правовиховної роботи з населенням», «Педагогіка зв'язків з громадськістю та ЗМІ», «Педагогіка в діяльності органів забезпечення охорони порядку і безпеки», «Педагогіка в діяльності органів прокуратури»,
 10. Методичні особливості правовоспітанія молоді
  педагогіки про те, що людина виховується не "по частинах», виховання не допускає білих плям. Важливим аспектом є вимога систематичного, послідовного і безперервного виховного впливу на молодь. Молодь активна за своєю природою, і це об'єктивне її якість повинна повною мірою враховуватися і використовуватися в правовиховної роботи. Найголовніше - це
 11. 14.1. кримінологічна педагогіка Мета і завдання кримінологічної педагогіки
  педагогіка, як розділ юридичної педагогіки, що знаходиться на стику з кримінологією, займається вивченням саме педагогічних причин і умов, їх недоліків як передумов скоєння злочинів. Мета кримінологічної педагогіки - виявити педагогічні причини та умови скоєння злочинів, щоб забезпечити спеціально орієнтовану роботу з їх попередження та усунення. До завданням
 12. Основи педагогічної системи профілактики
  педагогіка - галузь юридичної педагогіки досліджує проблеми педагогічної профілактики правопорушень і злочині і розробляє ефективні педагогічні заходи щодо її здійснення. Вона бачить своє на рингу криміногенних факторів, знання типових та індивідуальних криміногенних причин і умов, часто сприяють криміналізації особистості людини та вчинення ним злочину.
 13. Педагогічні засоби , методи і прийоми профілактики
  педагогіки, який не можна було б використовувати в роботі з попередження злочинів. Відмінності полягають не в назвах і не в загальних ознаках методів, а в процесі їх застосування, обумовленому правовою регламентацією профілактичної роботи і особливостями особистості профілактуємих, їх психології, ступенем занедбаності вихованості, розвиненості, навченості й освіченості, у використанні
 14. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогіки? 2 . Які недоліки особистості, які мають педагогічну походження, можуть виступати причиною відхиляється? 3. Які недоліки в навколишньому середовищі людини, викликані упущеннями у вихованні людей, можуть стати причиною криміналізації особистості? 4. Які способи використовує кримінальний світ, щоб залучити молодь у злочинну діяльність і «прив'язати» її
 15. 16.1. Педагогіка і судочинство З історії педагогіки судового
  педагогіки: вихованням, навчанням, розвитком, переконанням, змаганням (змаганням), заохоченням, примусом , покаранням і т.д. Будучи опосередковані в судочинстві правом, ці категорії стають юридично значущими, а їх з'ясування в контексті правових норм має практичне значення. Від того, наскільки вірно розуміється педагогічний зміст судової діяльності слідчим,
 16. Співвідношення права і педагогіки в процесі перевиховання осуджених
  педагогіки полягає в її співвідношенні з кримінальним та кримінально-виконавчим правом. Педагогічна практика в органах, які виконують покарання, регламентована правовими рамками, які встановлюють різного роду обмеження, що не завжди сприяють, а часом і перешкоджають розкриттю потенцій педагогічних форм, засобів і методів впливу на засуджених. Ця регламентація викликана,
 17. Основні категорії виправної педагогіки (пенітенціарної) педагогіки
  педагогіці розуміється двосторонній педагогічний процес, що включає спільну цілеспрямовану діяльність суб'єкта (вихователя, співробітника) з організації своїх власних зусиль і системи зовнішніх впливів, а також діяльність об'єкта (засудженого) із засвоєння даних впливів. Результатом такої взаємодії виступає той чи інший рівень позитивної зміни особистості, т . тобто її
 18. Гносеологічні джерела виправної (пенітенціарної) педагогіки
  педагогіку живить практично вся сукупність наук про людину, її становленні та розвитку. Однак надзвичайна складність досліджуваного об'єкта, його яскраво виражена специфічність призводять до того, що виправна (пенітенціарна) педагогіка виробляє свою методологію, в якій дані ряду наук трансформуються таким чином, щоб зуміти виявити специфічні відносини людини з навколишнім
 19. Принципи, що визначають педагогічну діяльність співробітників виправних установ
  педагогіка вседозволеності. Виявляти, проектувати, формувати і закріплювати позитивне в людині педагогічно набагато вигідніше, ніж будувати процес перевиховання тільки на заборонних нормах. Реалізація цього принципу складна для вихователя навіть чисто психологічно, бо серйозні моральні дефекти особистості засудженого, негативні риси характеру, негативне ставлення до
 20. Види і стадії адміністративного права
    загальної компетенції Уряд заслуховує на своїх засіданнях звіти і доповіді керівників про стан справ у керованій ним галузі. Воно володіє повноваженнями щодо скасування актів цих органів у випадку якщо їх Конституції РФ та ін нормативним актам. б) відомчий здійснюють органи галузевої компетенції щодо підвідомчих їм об'єктів. Він полягає у перевірці цими
© 2014-2021  ibib.ltd.ua