Головна
ГоловнаЕкологіяДитяча психологія → 
« Попередня Наступна »
Т.Д. Марцинковський. Дитяча практична психологія: Підручник - М.: Гардаріки,. - 255 с., 2004 - перейти до змісту підручника

4.3. Психологічне консультування і освіта

Психологічне просвітництво в умовах дитячого закладу носить профілактичний і освітній характер. У першому випадку мова йде про попередження відхилень у розвитку і поведінці дітей за допомогою інформування батьків і вихователів.

Предметом інформування є причини виникнення відхилень, ознаки, що свідчать про їх наявності, а також можливі наслідки для подальшого розвитку дитини. У другому випадку мається на увазі ознайомлення батьків і воспи

107

татель з різними областями психологічних знань, що сприяють самопізнанню, пізнання оточуючих людей і сфери людських взаємин. Для батьків тут має велике значення знайомство з основами деяких психологічних дисциплін: «Психологія сім'ї», «Дитяча психологія». Для вихователів - психологічна специфіка педагогічних впливів і вікові особливості розвитку дітей в контексті вікової, педагогічної та дитячої психології.

Умовою освітнього напрямку просвітницької роботи є термінологічна і змістовна адаптований-ність знань для осіб, які не мають спеціальної підготовки.

Просвітницька робота охоплюється в основному груповими формами впливів. Насамперед, це лекції, диспути з організацією дискусій, семінари, психологічні занурення і деякі види тренінгів. Дані форми просвітницьких впливів забезпечуються вербально-комунікативними засобами, тобто побудовані з урахуванням можливостей монологічного (лекції), діалогічного (дискусії) і групового (диспути) спілкування. Тематичний зміст просвітницької роботи визначається як за запитами батьків і вихователів, так і з ініціативи психолога. Обговорення деяких проблемних питань заздалегідь планується психологом. Для батьків це теми, пов'язані з адаптацією до дошкільної установи, готовністю до школи, психосексуальним пізнанням та статевої ідентифікацією, технічними інформаційними та ігровими засобами (телебачення, відео, комп'ютер, ігрові комп'ютерні приставки, пейджери, «томагочи»). Для вихователів - розвиваючі програми для дітей, симптоматика порушень і відхилень у розвитку дітей, загальні та спеціальні здібності (дитяча обдарованість). Дана тематика обумовлена аналізом найбільш часто зустрічаються запитів.

Поряд з вербально-комунікативними засобами в психологічному освіті широко використовуються і невербальні (наочні) засоби. В умовах дошкільного закладу вони представлені стендової інформацією, спеціально оформленими брошурами і роздруківками рекомендаційних текстів, розвиваючих ігор та вправ, міні-тестів і анкет. Крім того, у розпорядження батьків може бути надана бібліотека з підбіркою психологічної літератури з питань сім'ї та шлюбу. Для вихователів може бути підготовлена добірка психолого-педа-логічної літератури (див. с. 163-165).

108

При зверненні до індивідуальних форм роботи з батьками та вихователями можна перейти до розгляду наступного напрями професійної діяльності дитячого практичного психолога - консультірованію1.

Психологічне консультування в умовах дитячого дошкільного закладу позначається як система комунікативної взаємодії психолога з особами, що потребують психологічної допомоги рекомендаційного характеру.

Дане взаємодія здійснюється за запитом адміністрації, батьків і педагогів, а також самих дітей. Результатом взаємодії є задоволення «реального» запиту і вироблення рекомендацій корекційно-профілактичного та інформативного характеру. Основним методом психологічного консультування є бесіда, а формою проведення - індивідуальна консультація.

Необхідно відзначити специфіку психологічного консультування в умовах дитячого саду (дитяче освітній заклад). Вона полягає в опосередкованому характері консультування, тобто направленому на проблеми розвитку, навчання та виховання дитини незалежно від осіб, що запитують психологічну допомогу. Дитина-дошкільник в дуже рідкісних випадках виступає ініціатором запиту, в основному ініціативу проявляють особи, які його оточують. З цієї причини психолог змушений диференціювати зміст запитів з метою визначення можливості опосередковано вирішити труднощі дитини. У цьому зв'язку проаналізуємо основні види «реальних» запросив в психологічної допомоги батьків та інших членів сім'ї з метою можливості виходу на проблеми дитини.

Запит 1. Необхідність підтвердження обвинувальної по-

1 Тут консультування розглядається поза контекстом професійного

зиции

Можливі позиції обвинувачення:

Я

Дружина Батьки 'Батьки-Всі члени сім'ї

я (рідкісне звинувачення)

простору психолога-консультанта.

109

Реальним мотивом є отримання визнання власної позиції, дійсне відношення до ситуації - драматизація з відсутністю перспективи її виправлення.

Рекомендаційна стратегія полягає в полегшенні драматизму ситуації (з'ясуванні) істинного запиту. У разі необхідності (звинувачення дитини) вводиться програма діагностичного обстеження дитини з подальшим зняттям звинувачення.

Запит 2. Необхідність психоемоційної підтримки Реальним мотивом є розраду, співчуття. Ставлення до ситуації - песимістичне, присутність невпевненості в собі, своїх силах.

Рекомендаційна стратегія полягає в підтримці, спільному знаходженні засобів і можливостей вирішення проблеми.

Запит 3. Потреба в раді

Реальним мотивом є розділ відповідальності за прийняття рішення, обгрунтованість рішення. Ставлення до ситуації - невизначене.

Рекомендаційна стратегія полягає у визначенні та формулюванні професійно-особистісної позиції психолога без прийняття відповідальності за подальші дії запитуваної особи. При необхідності психологічного диференціювання позиції вводиться діагностичне обстеження дитини.

Запит 4. Необхідність психосоматичного лікування дитини Реальним мотивом є отримання ради та рекомендацій з лікування дитини. Ставлення до ситуації - реалістичне.

Рекомендаційна стратегія полягає в задоволенні реального мотиву, якщо проблема лежить в професійному просторі дитячого практичного психолога. При виході проблеми за рамки професійної компетентності - направити дитину до фахівця відповідного профілю.

Таким чином, аналіз запиту дозволяє психологу виявити реальну трудність дорослого по відношенню до дитини і побудувати обгрунтовану стратегію психологічних впливів. Слід зазначити, що не завжди обробка запиту ініціює діагности-ко-корекційні заходи. У деяких випадках психолог може обмежитися рекомендаціями.

110

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4.3. Психологічне консультування і освіта"
 1. 5.4. Наставництво та консультування
  консультування, тренінг і наставництво. У цьому підрозділі дається короткий опис кожної з них. Про наставництво написано багато, та огляд літератури показує, що в різних контекстах і культурах це явище розглядається по-
 2. Консультування
  консультування означає слухання окремого працівника і надання йому можливості знайти способи вирішення проблеми або зменшити занепокоєння в значущих для нього областях. В умовах організації, ймовірно, будь-який предмет занепокоєння для підлеглого буде також представляти деяке занепокоєння і для менеджера. Тому консультування по роботі зазвичай носить більш директивний характер,
 3. 2.5. Організаційно-методична документація
  психологічної діяльності з процесами виховання і навчання дітей фахівцеві даного профілю потрібен особливий блок документальних коштів, що визначають як кордони психологічних впливів, так і зони їх проникнення в педагогічний простір. В організаційно-методичну документацію входять: хронометраж робочого часу практичного психолога в дошкільному закладі; графік
 4. Індивідуально - в групі.
  Консультування за своєю природою найчастіше проводиться в бесіді «один на один». Проте з часом конкретні навички, які потрібні специфічним групам співробітників, можуть обговорюватися колективно. Коли новачок «включився» до складу групи, товариші по роботі починають йому активно допомагати
 5. РЕЗЮМЕ
  консультування в адаптації персоналу? Для чого необхідно консультування в становленні молодих керівників? Назвіть основні процедури (етапи) розвитку людських ресурсів. Які завдання має вирішити кожен керівник при вступі до
 6. Адаптація персоналу
  консультування, розвиток людських ресурсів. Адаптація завершується вступом співробітників на посаду на постійну
 7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  1 Аросєва Т. Є., Рогова Л. Г., Сафьянова Н. Ф. Посібник з наукового стилю мови. Основний курс. Ч. 2. М.: "Російська мова", 1987. 2 Дарінскій А. В., Бєлоусов Б. Н., Бєлкіна І. Н. та ін Географія Росії. М.: Просвещение, 1993. 3 Скрябіна А. О., Єрофєєва І. А. Географія материків і океанів. М.: Просвещение, 1991. 4 Енциклопедичний словник юного географа-краєзнавця. М.: Педагогіка, 1981.
 8. Свобода дій.
  Консультування, мабуть, здатні до більш високого ступеня свободи у своїй ролі консультанта, навіть у рамках нових взаємин, і ступінь свободи дій буде збільшуватися в міру розвитку цих взаємин. Нагадуємо, що при нашому тлумаченні навичок і умінь в менеджменті, необхідних для конкретних завдань управління, ми не можемо робити певних тверджень або абсолютних
 9. XIV. ФІЛОСОФІЯ КАНТА - КЛАСИЧНА СИСТЕМА суб'єкт-об'єктних. ВСЕБІЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ЛЮДИНУ ЯК ЇЇ КОНКРЕТНИЙ узагальнює результати
  просвіти тільки поступово »(XIV 8, с. 29 - 31,
 10. 16.5. Судовий процес у правовому вихованні та освіті громадян
  просвітництві
 11. 16.4. Питання правової просвіти громадян на стадії попереднього розслідування
  просвіти громадян на стадії попереднього
 12. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  психологічні праці: У 2 т. Т. 1. - М.: Педагогіка, 1980. Асмолов А. Г. Психологія особистості. - М.: Изд-во МГУ, 1990. Бодалев А. А. Особистість і спілкування: Избр. труди. - М.: Педагогіка, 1983. Годфруа Ж. Що таке психологія? - Т. 1-2. - М.: Світ, 1992. Изард Емоції людини . - М.: Изд-во МГУ, 1980. Леонтьєв А. Н. Вибрані психологічні твори: У 2 т. Т. 1. - М.: Педагогіка, 1973.
 13. Література
  психологічні твори. М., 1975. 2. БехтеревВ.М. Об'єктивне вивчення особистості. Пг., 1923. 3. Блонкій П.П. Вибрані педагогічні та психологічні твори. М., 1979. Т. 1 , 2. 4. Виготський Л.С. Собр. соч.: У 6 т. М., 1982-1983. 5. ЖданА.Н. Історія психології: від античності до наших днів. М., 1990. 6. Історія зарубіжної психології. Тексти. М., 1986. 7. Історія становлення
 14. Психологічні проблеми вилучення знань.
  психологічний є провідним, оскільки він визначає успішність і ефективність взаємодії (спілкування) менеджера з кадрів та кандидата на посаду. Втрати інформації в ході бесіди очевидні - до менеджера з персоналу, що проводить інтерв'ю, доходить лише менше третини інформації, якою володіє і про яку хоче розповісти кандидат на посаду. Втрати інформації пов'язані з об'єктивними
 15. 50-і рр.. ХХ в. Концепція людських відносин - «Психологічний людина».
  психологічна допомога, вирішення конфліктів, підвищення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua