Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяАнтропологія → 
« Попередня Наступна »
Бугера В. Е.. Сутність людини / В. Є. Бугера. - М., Наука. - 300 с., 2005 - перейти до змісту підручника

4. Сімейні стосунки при капіталізмі і неоазіатском ладі.

Дуже цікаво розвиваються при капіталізмі і неоазіатском способі виробництва сімейні стосунки. З одного боку, великі патріархальні (і матріархальні) "осередку суспільства" подрібнюються, поступово зводячись до нуклеарною ("ядерної", то є такий, в якій кількість осіб, ведуть спільне домашнє господарство, тяжіє до мінімально достатньому для того, щоб могла виникнути елементарне ставлення "батьки-діти") [cм. 595, c. 5] родині; при цьому більш-менш поступово чоловік і жінка стають все більш рівноправні (хоча процес цей протікає далеко не прямолінійно *), а влада старших в сім'ї над її дорослими молодшими членами сходить нанівець. Самі по собі ці процеси ведуть до підвищення питомої ваги відносин індивідуального управління та приватної власності в системі сімейних відносин ; однак, з іншого боку, виховання дітей до такої міри виходить за межі "осередковою" сім'ї і переходить у руки "приватних" і державних (головним чином саме державних) виховних та навчальних закладів - при тому, що влада дорослих членів сім'ї над дітьми все ще залишається дуже авторитарною й досить широкою, - що в кінцевому підсумку розвиток сімейних відносин при капіталізмі і неоазіатском ладі характеризується їх неухильної авторитаризацію. При монополістичному капіталізмі і неоазіатском ладі відносини авторитарної власності та управління переважають у системі сімейних відносин, так само як і у всій взагалі системі виробничих відносин.

Вихід виховання (особливо навчання) дітей за межі "осередку суспільства" був обумовлений - почасти в кінцевому рахунку, почасти безпосередньо - неухильно прискорюваним прогресом промисловості.

Це добре відомо і не потребує докладних коментарях; тим самим не потребує докладних доказах і те, що авторитарна надбудова над нуклеарною "осередком суспільства" - ясла, дитячі садки, школи, дитбудинки - зіграла гігантську прогресивну роль у розвитку людства. Однак сьогодні її прогресивний характер йде в минуле, а негативні наслідки виступили на перший план. Наслідки ці досить великі. Насамперед, відносини між вихованцями та чужими їм вихователями не можуть не спотворювати душі вихованців. Звичайно, форми цього нівечення у дитбудинківського дитини і в учня елітного ліцею дуже різні, але ступінь, в якій спотворюється душа, у останнього часто не менше, ніж у першого [cм. 414]. По-друге, урбанізація капіталістичного і неоазіатского суспільства призвела, як ми вже відзначали вище, до ослаблення уз взаємопідтримки між подрібнюються сім'ями (насамперед між сусідами); діти з різних сімей стали більш чужими один одному, ніж раніше, - а якщо зібрати разом чужих один одному дітей і поставити їх під команду чужого їм вихователя, то умови, в яких розвиватиметься психіка цих дітей, будуть нітрохи не більш сприятливими, ніж умови, що складаються у дворі, коли чужі один одному діти самі скучковиваются в авторитарно керовані групи * (в яких через відносини авторитарного управління виразно проглядають жовтня відносини домінування) [cм. 527]. Однак ізоляція дітей від вулиці і дитячого саду всередині "осередковою" сім'ї шкідлива ще більше - так формуються відірвані від реального світу, погано пристосовані до життя, слабохарактерні люди. Крім того, серед "осередків суспільства" чимало таких, у порівнянні з якими вулиця і школа - царство доброти і гармонії.
Нарешті, в самому прагненні батьків тримати свого підростаючого нащадка ближче до себе зазвичай проявляється не тільки страх за нього, але і яскраво виражене ставлення до нього як до своєї власності (приватної - по відношенню до інших сім'ям і, в якійсь мірі, до держави, авторитарної - по відношенню до нього самого), забарвлене сильними емоціями, - а при такому ставленні батьків до дитини психіка останнього обов'язково буде в якійсь мірі покалічена (як у тому випадку, коли батьки над ним знущаються, так і в тому випадку, коли вони його балують) *. Коротше кажучи, сучасне суспільство - дуже сприятливе середовище для розширеного відтворення закомплексованих егоцентриків, садомазохістів, невротиків і психопатів **.

Сучасну систему сімейних відносин не можна виправити, знайшовши в "осередку суспільства" ліки від недуг державних і "приватних" виховних та навчальних закладів; її також не виправиш, спираючись на дитсадки, школи та дитбудинки з метою компенсування шкоди, заподіяної психіці дітей "осередком суспільства". Недоліки сучасних сімейних відносин можуть зникнути лише разом із самими цими відносинами, разом з "осередковою" сім'єю і авторитарної надбудовою над нею - яслами, дитсадком, школою, дитбудинком; тільки в процесі переходу до колективістської суспільству (уже на початку якого кожен трудовий колектив став би єдиної великої сім'єю, спільно виховує всіх своїх дітей) можна було б почати виховання нових поколінь людьми з гармонійної психікою, подібними простодушним і врівноваженим первісним людям.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. Сімейні стосунки при капіталізмі і неоазіатском ладі."
 1. Глава 3. Капіталізм і неоазіатскій спосіб виробництва.
  неоазіатскій спосіб
 2. 2.9.5. Концепція капіталізму субразвітія (А. Агиляр)
  приймає ідею особливого периферійно-капіталістичного способу
 3. Капіталізм
  відносин приватної власності капіталіста на робочу силу робітника, на засоби виробництва та особистої власності трудящого на предмети споживання. Основне протиріччя капіталізму - протиріччя між суспільним характером виробництва і приватним привласненням капіталістом робочої сили робітника (наймане рабство). При капіталізмі соціальна захищеність трудящого-робітника вище, ніж
 4. Шнейдер Л.Б.. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»), 2006

 5. Сім'я як бізнес.
  сімейний бізнес . При розширенні бізнесу багато фірм втрачають свій статус сімейних підприємств, але, відкриваючи власну справу, необхідно спиратися на близьких і перевірених людей. Сімейні підприємства становлять значну, якщо не більшу економічно активну частину малих підприємств в цілому, а успішних малих підприємств - особливо. Західні дослідники виявили, що 68% малих
 6. 1.7.3. Корінне відмінність смислів слова «народ» в застосуванні до первісного і класового товариствам
  відношенню до класового суспільства так робити не можна . У застосуванні до нього слово «народ» означає не соціоісторіческій організм або групу подібних соціоісторіческіх організмів, а ту чи іншу угруповання населення суспільства. Не може бути й мови про суспільний лад англійців, німців, чехів, італійців і т.п. Можна говорити лише про суспільний лад Великобританії, Німеччини (тепер, коли
 7. Запитання і завдання для самоконтролю
  сімейного виховання: ознаки і функції сім'ї. 2. У чому полягає мета і які завдання сімейного виховання? 3. Чи задумалися Ви над складністю педагогічної професії "батько"? Що необхідно знати, чому навчитися, щоб нею оволодіти? 4. Які правові основи сімейного виховання? 5. Як здійснюється взаємозв'язок школи, сім'ї, суспільства щодо виховання дітей в період відмови від
 8. 3.13.4. ДЖЕРЕЛО розвитку продуктивних сил при капіталізмі
  відносин. По суті, це показали економісти ще до Маркса. Останній лише глибоко розробив і обгрунтував цей погляд . Таким чином, у застосуванні до капіталістичного суспільства джерело розвитку продуктивних сил укладений в існуючих економічних, виробничих відносинах. Саме економічні відносини при капіталізмі стимулюють прогрес продуктивних
 9. Основні етапи розвитку ортокапіталізма
  ставленням з державою. Перша фаза, що почалася з 1791 р. може бути коротко охарактеризована так: капіталізм проти держави. У цей період не існує правових обмежень діяльності капіталістів. В результаті посилюється економічне гноблення робітничого класу. Прекрасна характеристика капіталізму цього періоду дана в «Комуністичному маніфесті »К. Маркса. З 1891
 10. Основний економічний закон капіталізму
  додаткової вартості або максимуму додаткового продукту з мінімумом авансованого капіталу; оскільки цей результат не досягається надмірним працею робітників, виникає тенденція капіталу, що складається в прагненні призвести даний продукт з можливо меншою витратою, - в прагненні до заощадження робочої сили і витрат. Самі робочі представляються при такому розумінні тим, чим вони дійсно
 11. § 2. Сімейні правовідносини: суб'єкти, підстави виникнення і припинення
  сімейного права-це засновані на шлюбі, спорідненості, усиновлення, опіку та піклування, прийнятті дітей на виховання майнові та особисті немайнові відносини, що складаються між членами родини або з їх участю. Сімейні правовідносини виникають з таких юридичних фактів, як події, і особливо такий їх різновиди, як стану. Оскільки події породжують правові
 12. Загальна криза капіталізму
  ставленням до природи, невідшкодуванням завданої їй сучасними технологіями шкоди; демографічна криза, що виявляється в бурхливому зростанні населення земної кулі, викликаний напівголодним існуванням більшої частини населення планети; ресурсний криза, пов'язана з вичерпанням на планеті ресурсів, необхідних сучасним виробництвам; соціальна криза, пов'язаний із зростаючим нерівністю
 13. § 5. Сімейний календар
  сімейного життя по місяцях і сезонах Демографічні події сімейного життя - шлюби, народження, смерті - взаємопов'язані. Розкид демографічних подій за календарем не був випадковим , хаотичним, він підпорядковувався досить суворим закономірностям. Ці події об'єднувалися в річні цикли (круги) - матримоніальний, дітородний і летальний,-що знаходилися в цепочной взаємозв'язку. Структура циклів
© 2014-2021  ibib.ltd.ua