Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

СЛОВО ПЕДАГОГА РЕФОРМАТОРОМ ОСВІТИ, АБО ЧОМУ ПРОВАЛЮЮТЬСЯ ВСІ РЕФОРМИ ОСВІТИ?

А ви, друзі, як не сідайте, а в музиканти не годитесь.

І.А. Крилов

1. Реформи, реформи, реформи ...

2. Чому не йдуть освітні реформи?

3. Про реальні проблеми, що вимагають освітніх реформ.

4. Яку освіту необхідно сучасній людині і світу?

Синопсис

Остання чверть ХХ століття як ніколи рясніє інформацією про стан то тут, то там реформах освіти. У Росії це «черненківська» реформа 1982 року, Закон «Про освіту» 1992 року, а тепер впроваджується Єдиний державний іспит і обговорюється «нова» концепція освіти для Росії. У США - це потрясла всіх документ 1983 «A Nation At Risk» і не менш тривожний, але з бравурним, ілюзорно-клінтів-ським хвастощами урядовий циркуляр «AMERI-СА-2000», в якому обіцяно, що до 2000 року американську освіту буде «попереду планети всієї». Помилочка вийшла: не вийшло. Навіть маленький Ізраїль і той затіяв «велику» руйнівну реформу свого і так крихкого освіти. Не кажучи вже про майже півторамільярдному Китаї, де освіта реформується особливо радикально з часів «культурної революції» до сьогоднішнього крутого повороту до західних зразків. І в кожній з реформ шуму багато, але «віз і нині там». Нічого істотного у світ освіти жодна з названих реформ не внесла.

І в цьому полягає основна спільність між усіма цими, здавалося б, настільки різними освітніми системами і проведеними реформами.

І проте справжня реформа освіти вкрай необхідна сучасному світу, поки він не вибухнув і не знищив сам себе. Запобігти такий вибух і забезпечити подальший миролюбне і розумне розвиток цивілізації на Землі може тільки високоосвічений народ (весь народ!) Нашої планети.

491

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 48 * 2

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

Як зробити високоосвіченою весь народ сучасного малоосвіченого світу? Про це пропонована лекція.

Lecture № 16. A Word of a Teacher to the Reformers of Education, or why all reforms of education are failing?

And you, my friends, may sit down as you want, but in musicians you do not suit.

LA. Krrylov

1. Reforms, reforms, reforms ...

2. Why there is no educational reform that is going through?

3. About real objects of reforms.

4. What kind of education the modern world is in need? Synopsis

The last quarter of the twentieth century, as never before, abounds with information about occurring here and there reforms of education. In Russia it is the «Chernenkov's» reform of 1982, then the Law on education of 1992, and now takes root the Uniform Graduation Examination (UGE), and the «new» concept of education for Russia is discussed. In the USA it is the document, which has shaken the world of 1983 «A Nation At Risk» followed a decade later with not less disturbing, but with Clinton's bravura and boasting, governmental circular «AMERICA-2000», where it is proclaimed, that by the year 2000 the American education will be «ahead of the whole planet». Unfortunately, a mistake has occurred and the promise has not turned out.

Even the small State of Israel has undertaken a «great» but destructive reform of its fragile educational system. Let alone the almost one and a half-billion men China where education is permanently reformed especially since the memorable times of the Mao Tse-Tung's «cultural revolution», abruptly turning today to the western models.

In course of each of the reforms there is a lot of noise, but «things are right where they started». Nothing essential for education any of the named reforms have brought to the world. In it lay the basic generality between all of these, apparently, so different educational systems and reforms spent to them consists.

And, nevertheless, a real reform of education is extremely necessary for the modern world while it has still not blown up and has not destroyed itself. To prevent such explosion and to provide the further peaceful and reasonable development of the civilization on the Earth

492

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 4? ь3

Лекція № 16. Слово педагога реформаторам освіти

can only highly educated people (all people!) Of our planet. How to make the pure educated people of the modern world highly educated? What reform to achieve this goal is necessary? About it is this lecture.

1. Реформи, реформи, реформи ...

Американське уряд захопився бізнес-ідеєю підвищення якості освіти через підвищення вимог до нього: у всіх штатах створюються тести підвищеного рівня і всі учні, які закінчують школу, зобов'язані подолати цей тест. Чи не подолав тест атестат зрілості не видається (угроза!). Знову ж повторюється колишній «ефект»: до залишеної без змін педагогічній системі механістично пред'являються підвищені вимоги, які вона, природно, не здатна виконати, оскільки навіть колишні, ліберальні вимоги для неї виявилися непосильними. І вже в багатьох штатах під тиском залишилися без диплома учнів роблять різні «аджастменти», послабла вимоги і вводячи пільги, переходячи таким шляхом до принципових можливостям тієї системи, в якій учнів вчать, і все залишається на колишньому рівні, окрім добре припухлою зарплати (пряник !) адміністраторів (не вчитель!) від освіти.

Те, що відбувається в даний час в американській освіті, заслуговує на особливу увагу, оскільки роботи, що виконуються в контексті Єдиного державного іспиту, аргументуються з орієнтуванням на американський досвід. А тут, в Америці, вже очевидно, що цей досвід, де основний упор зроблений на застосуванні примітивних тестових сурогатів як важеля підвищення якості освіти, провалився з не меншим тріском, ніж колишні Рейгана (1983)-Клінтовскіе (2000) волюнтаризм.

Фінальні тести в середній школі США і предвузовской тести, відомі по їх Аббревеатура як SAT, будуть повторювати і посилювати явні педагогічні помилки, породжені ілюзорним здоровим глуздом американських педагогічних адміністраторів. Тести, що застосовуються в США, не відображають ніякої видимої теорії вимірювання знань учнів і являють собою строкатий конгломерат завдань різного рівня й різного ступеня складності, який не допускає коректної інтерпретації результатів тестування. Така «діагностика» вуалює безсумнівний факт освітнього кризи, не показуючи ні його дійсної міри, ні його природи, ні тим більше шляхів вихо-

493

-е-

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 45 * 4

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

так з нього. У США, де кризові явища вже давно стали особливо очевидними, завдяки добре налагодженій і відкритою статистикою, можна часто прочитати в пресі такий характерний на рівні здорового глузду питання якогось батька, як, наприклад, опублікований у квітневому 2004 номері газети « Aiistin / Christian Science Monitor »:« Батьки можуть зрозуміти, - пише газета, - провали в роботі деяких шкіл. Але їм не зрозуміти, як понад 50% шкіл не справляються зі своєю роботою ». На жаль, не тільки батьки, а й вчителі, і адмінісрато-ри розводять руками, коли вони опиняються перед фактом, що від 50% до 75% школярів провалюються на фінальному тесті з рідної мови, математики або «науці». Проте цей факт зрозуміти можна, якщо поглянути на освіту та методи його реформування з точки зору теорії педагогічних систем.

В останньому випадку для реформування освіти урядом США (а слідом за ним і іншими країнами) був прийнятий досить простий і, здавалося б, очевидний, бізнес-подібний прийом: «пред'явити вимоги і дати гроші - інше трудящі зроблять самі ». Ось тут-то і криється та сама «маленька» помилочка, що допускають всі без винятку реформатори освіти - вони забули про те, що освіта - це велика система з мільйонами розосереджених виконавців-вчителів, і їм ніколи й нема чого напружуватися на пошук і створення нової педагогічної системи. Вони також забули (або не знають) про те, що левова частка успіху будь-якого вчення залежить, по-перше, від мотивації учня і, по-друге, від структури його пізнавальної діяльності, заданої системою навчання. Мотивація, попросту, це бажання учня вчитися. Тут, можна сказати, як у коханні: «насильно люб ти не будеш». Справа в тому, що кожна педагогічна система здатна «зарядити» учня мотивацією навчання тільки цілком певного рівня і не більше, незважаючи ні на які хитрощі вчителя. «Традиційна» педагогічна система в цьому відношенні славиться тим, що успішно створює негативну мотивацію навчання учня вже з перших днів його знайомства зі школою, а далі починаються всі відомі дисциплінарні прийоми, щоб змусити учня «насильно полюбити» школу і навчання в ній.

Для мотивації навчання учня все важливо: і як формуються навчальні групи (класи); і який зміст навчання, пропонованого учням, і його обсяг; та посильні вимоги до якості знань учнів; і що учні роблять в класі; і які,

494

-е-

ВеБраІкоІ.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 45 * 5

Лекція № 16. Слово педагога реформаторам освіти

нарешті, професійні та людські якості вчителів. Все це повинно точно збігатися з природними задатками учня, все має йти «по шерсті» і ні в якому разі не проти неї.

Структура пізнавальної діяльності - це область педагогічної психології, де давно вже сформувалися досить продуктивні теорії успішного навчання, вперто ігноровані шкільною практикою і настільки ж вперто підміняти саморобними сурогатами так званого «здорового глузду».

В останніх американських реформах з усієї сукупності перерахованих вище факторів, що визначають якість навчання, вирваний чомусь один з найменше дієвих - вимоги до якості знань учнів - і піднятий на небувалу досі висоту. І що ж? Прозвучала чи на цю ж висоту слідом за вимогою сама якість освіти? Ні, хоча хороші гроші на це в шкільну систему були вкладені і повністю витрачені. А оскільки була також проголошена відповідальність вчителів за якість навчання, то це спровокувало небувалу для США реакцію вчителів (навіть у такій цитаделі американізму, як Нью-Йорк): вчителі почали фальсифікувати результати тесту! У Техасі справу фальсифікації було поставлено на широку ногу і возглавлялось керівником департаменту освіти штату, отримав згодом за свої «заслуги» посаду міністра освіти США і тихо відправленого у відставку, після викриття його витівок. Чи дивно, що десь у Мордовії місцевим журналістом виявлена добре налагоджена і керована «зверху» система підробки результатів Єдиного державного іспиту? Природно, якщо немає адекватної системи навчання, то для досягнення недосяжних результатів використовується система фальсифікації цих результатів. Все це відбувається за досить очевидною педагогічної причини: рівень іспиту не підтримали змінами в педагогічній системі, здатними забезпечити необхідний рівень знань учнів. Такі зміни і були б справжньою реформою освіти.

Зараз американську освіту знаходиться в ще більшому глухому куті і на більш низькому рівні, ніж до введення обов'язкових випускних тестів. І поки уряд Буша перебуває при владі, викинути всі ці тести в сміттєву корзину не дозволяє все та ж влада, хоча, як ми вже згадували, їх негласне гальмування йде повсюдно. Водночас справжня реформа освіти (пошук і впровадження більш ефективної педагогиче-

495

-е-

Bespalko1.qxd 28.02 .2008 16:15 Page 4г8 * 6

В.П. Беспалько. природосообразном ПЕДАГОГІКА

ської системи) для США надовго закрита гранично міцними шорами її традиційно емпіричної і волюнтаристською педагогічної позиції, як адміністраторів, так і університетських професорів, і шкільних вчителів. Але «півень вже клюнув»: більше половини великих компаній США не можуть знайти всередині країни достатньо освічених і умілих працівників, а прийняті антитерористичні закони перекрили повітря перш рятівного ввезення умів (бгати-вгатили).

Те ж саме відбувається і з Єдиним державним іспитом. Крім того, що, як і в США, виникає негативний ефект висмикування і перетворення ізольованого елемента з педагогічної системи, становище ускладнюється емпіризмом процедури іспиту та некоректністю застосовуваних тестів, штучної «секретівностью», непотрібної централізацією і високою вартістю всіх комп'ютерних процедур. Цей висновок легко підкріпити наступним простим психолого-педагогічним міркуванням.

Якщо десь в Центрі тестування розроблені тести по всьому навчальному предмету, а вміння вирішувати ці тести є показником знання предмета, то для чого створювати для учнів своєрідну екзаменаційну засідку? Для чого ховати ці тести від учнів в подвійні целофанові вакуумні пакети, зберігати їх, як документи суворої секретності, і пред'являти їх учням лише на іспиті в строго конфіденційній обстановці? Педагогічно і психологічно більш розумно опублікувати весь комплект тестів ще до початку навчального року і видати його кожному учню для самопідготовки і самоконтролю. Кінцевий (і проміжний теж) контроль і оцінку знань учнів нехай, як зазвичай, виробляє вчитель, але не умоглядно, а по тим же тестів (вони адже по всьому предмету!). Яке полегшення роботи вчителя (про це теж не заважає подбати) і яке спрощення всієї процедури ЄДІ! Або наше завдання полягає в тому, щоб неодмінно налякати і поставити в глухий кут учнів несподіваним, хитромудро заплутаним тестом і тим показати їм, що ми знаємо предмет краще, ніж вони? Не слід також забувати про необхідність зняття екзаменаційного стресу з учнів і ... звільнення мордовського міністра освіти від його незвичайних турбот з підтримання освітнього престижу своєї республіки.

 А як поставитися, здавалося б, до дуже демократичній ідеї прямого вступу за результатами ЄДІ до ВНЗ? Щонайменше, ідея ця абсолютно відірвана від життя і її треба тихо похоронн- 

 496 

 Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 48 * 7 

 Лекція № 16. Слово педагога реформаторам освіти 

 нитка, як американці тихо поховали свою широкомовну програму «AMERICA-2000».

 Ідею поховати саме тому, що вона містить педагогічні помилки і чревата передбачуваними поганими наслідками. 

 Перша і основна помилка полягає в тому, що позбавлення вузу права на самостійний відбір своїх абітуріентовне не дає шкільній системі хоч якийсь суспільно контрольованої мети роботи. Самостійно школа сформулювати свою кінцеву мету не може, і прийом до ВНЗ за результатами ЄДІ поставить систему освіти в країні з ніг на голову. Школа дасть тільки те, на що здатна, не напружуючись, а вузу доведеться знижувати свої вимоги до повного приземлення на рівень школи, замість того, щоб хоч якось «тягти» школу і школярів на свій рівень. 

 Друга помилка полягає в тому, що незнищенна російська корупція буде опущена з вузівського на шкільний рівень. Ми категорично засуджуємо цю кримінальну практику, однак не закриваємо очі на її порочне вплив на рівень освіти в країні. У чому відмінність? Коли у вузі здійснюється корумпований відбір, вуз бере не завжди слабо підготовленого абітурієнта, а частіше рівного, але в обхід конкурсу. При корумпованою ж атестації в школі злочинцями наноситься подвійний шкоди суспільству: вузу - недостойного абітурієнта і абітурієнту - психологічна травма. 

 Поганим наслідком цих помилок буде подальше зниження рівня освіти в країні, де і так він не високий. 

 Зовсім іншим, оригінальним шляхом, як і в боротьбі з тероризмом, пішла славна країна Ізраїль. Реформувати, так реформувати (читай: трощити) свою крихітну систему освіти вирішили не педагоги, а грошові мішки Ізраїлю. Нещодавно опубліковано проект цієї реформи, так званий Dovrat Report, легковажно схвалений урядом. Хто такий Доврат? Це багатий, може бути, дуже багатий бізнесмен, який абсолютно справедливо був роздратований тяжким станом ізраїльського освіти і замість того, щоб просто дати йому грошей на будівництво нових, добротних шкіл, вирішив, що він знає, як його реформувати. 

 Жартують, що в трьох областях людської життєдіяльності всі вважають себе фахівцями: лікувати, навчати і керувати державою. Для інших - треба вчитися. 

 Ось удачливий бізнесмен Доврат і вирішив, що він знає, як вчити. Його проект простий, як американський бізнес-план: звільнити 

 497 

 -Е- 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 45 * 8 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 третина вчителів-нероб, а їх зарплату розділити між вчителями-трудоголіками, одночасно збільшивши їх тижневе навантаження з 21 навчального години до 40 навчальних годин («Нічого! Всі трудяться в Ізраїлі по вісім годин на день, нехай і вчителі попрацюють!"). Ущільнити також класи, набивши їх до відмови, і подовжити навчальний день з 6 до 8 годин. На все це витратити десяток мільярдів шекелів (не шкода - шекель монета не дорога!). 

 І що ж у результаті вийде? А нічого доброго не вийде, тому що сам Доврат і його комітет з реформи, мабуть, не знають, що навчальне навантаження вчителя для його нормальної життєдіяльності та роботи повинна бути не більше 21 години на тиждень, так як на кожну годину свого класного виступу вчитель витрачає мінімум годину домашньої підготовки. Плюс ще зошити, твори, контрольні ... Ось і виходить у вчителя при 21 годині в класі мінімально 42-годинний робочий тиждень, та ще власна сім'я, коли і виспатися-то толком не вдається. Який же трудоголік зможе витримати 16-годинний робочий день (80-годинний тиждень!) З вісьмома годинами «шкідливого» виробництва, яким є за особливої вседозволеності класна кімната ізраїльської школи? Не кажучи вже про все відомому факті прогресивного зниження утворення в переповнених класах. 

 «Реформа» викликала різкі протести учительства, до яких уряд поки глухо, але це також типово ізраїльський: «поки півень не клюне ...». 

 Останнім часом все більше чути захоплені відгуки про китайський освіту і навіть заклики слідувати його рецептами. Але не шкідливо згадати, що таке «китайське освіта»? Це не що інше, як радянська освіта часів «розвиненого соціалізму» в нашій країні. Це та ж «традиційна» педагогічна система, охарактеризована нами вище, яка в китайських умовах працює на межі своїх можливостей. Що це означає? Справа в тому, що будь-яка педагогічна система, в залежності від того, як вона використовується, може давати на виході ефективність від 0% до 100% своїх можливостей. У традиційній системі вельми велика роль вчителя і значення прийнятої дисципліни вчення. У тоталітарних режимах, таких, як колишній Радянський Союз і нинішній Китай, шкільне життя також будується за тоталітарним законам. Це означає, що широко використовуються різні методи примусу школярів до навчання (обов'язкові домашні завдання, виклик для відповіді до дошки, відчитування 

 498 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 45 * 9 

 Лекція № 16. Слово педагога реформаторам освіти 

 школяра перед класом, позбавлення школяра якихось пільг, залучення батьків до покарання школяра та ін.) При цьому не звертається жодної уваги на вроджену спрямованість інтересів школяра і тим більше на його бажання і переваги: навчальний план - закон, який всі, без винятку, зобов'язані виконувати. Особлива жорсткість китайського шкільного тоталітаризму змушує традиційну педагогічну систему працювати більш ефективно, ніж в ліберальних умовах демократичних держав. Наприклад, в США учень не викликається для відповіді до дошки, не зобов'язаний виконувати домашнє завдання, не розпікав перед класом і взагалі може не готуватися до уроків (не подумайте, що я все це рішуче схвалюю). 

 Проте можна з високою часткою ймовірності передбачити, що якість навчання школярів в китайській школі, хоча й трохи вище, ніж у школі, скажімо, США, проте знаходиться в межах тих же принципових можливостей традиційної системи навчання - перший рівень. 

 Якість навчання, досяжне в рамках даної системи навчання, залежить від професіоналізму вчителя, але має свій об'єктивний межа. Зрушити якість навчання на більш високий рівень можна, тільки змінивши систему навчання і, відповідно, підготувавши вчителя до роботи в нових умовах. Просто закликати або підганяти вчителя марно: його можливості обмежені властивостями системи. 

 Напрошується вельми наочна аналогія: щоб літати швидше і вище марно підганяти або заохочувати пілота: потрібен літак, здатний літати швидше і вище. Та й льотчику треба пройти спеціальний курс навчання польотам на новому літаку. Авіатори давно пізнали цю істину і рушили від поршневих двигунів до реактивних, і від них - до ракетних, завойовуючи послідовно атмосферу, стратосферу і космос. 

 Традиційну педагогічну систему можна порівняти з ранніми літаками часів братів Райт, придатними для приземлених польотів у ближній атмосфері. Наукова педагогіка ще тільки починає свій розвиток, і її реактивні і ракетні педагогічні системи ще попереду. 

 2. Чому не йдуть освітні реформи? 

 Перша і основна причина провалу всіх освітніх реформ полягає в тому, що в результаті конвергенції їх центральним, системоутворюючим ланкою є одна і та ж ПЕ- 

 499 

 Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 50HD 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 Дагогіческой СИСТЕМА (система, в якій відбувається саме вчення), звана «традиційної» педагогічною системою. Вона поступово і стихійно сформувалася на основі життєвих уявлень поколінь вчителів і майже незмінною прийшла до нас з глибини століть, абияк обслуговуючи потреби сучасного освіти. 

 Згадаймо геніального А.С. Пушкіна: «Ми всі вчилися потроху: чого-небудь і як-небудь». Це сама блискуча характеристика традиційної педагогічної системи. Вчитися в ній «чому-небудь і як-небудь» дозволяють втілені в її структурі порочні принципи її структурування та функціонування. Це: 

 - Відсутність чіткої і діагностично спільної мети навчання; 

 - Навчання в гетерогенних (мішаних) по індивідуальним здібностям учнів групах; 

 - Навчальний план, через відсутність єдиної чіткої мети освіти, складається з мало пов'язаного між собою конгломерату навчальних предметів; 

 - Малоефективне, переважно «ручне», управління (самим учителем) навчальним процесом; 

 - Переважно вербальні (вчитель віщає - учні слухають) методи навчання; 

 - І, нарешті, суворо фіксовані терміни навчання (урок - семестр - рік). 

 Провали всіх спроб реформування освіти в перерахованих і в інших, тут не перерахованих країнах, починаються і закінчуються різними перебудовами її АДМІНІСТРАТИВНОЇ системи, залишаючи незмінним її центральна ланка - педагогічну систему. Саме ця система природою своєю запрограмована на те якість освіти, яким все незадоволені і «хоч ріж її, хоч їж її», але більшого від неї не домогтися ніякими погрозами і ніякими пряниками. А що вживаються реформи - це або загроза, або пряник, або те й інше разом узяті, але не спроба якої б то не було педагогічно або психологічно виправданою перебудови елементів існуючої педагогічної системи на принципах відмінних від перерахованих вище. 

 Про те, що ВСІ РЕФОРМИ утворення провалів і ніякого поліпшення освіти ніде не вийшло, прямо і відверто зізналося американський уряд, підбиваючи підсумки двадцятирічного ювілею програми «A Nation At 

 500 

 Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 50KL 

 Лекція № 16. Слово педагога реформаторам освіти 

 Risk ». Про програму «AMERICA-2000» воліють «забути» і підсумків не підводять. 

 Не підводять підсумків своїх реформ і російські реформатори, оскільки, ясна річ, «підводити» нічого: пошуміли, погалделі, і будя. 

 3. Про реальні проблеми, що вимагають освітніх 

 реформ 

 По-перше, і це головне, треба радикально перебудувати суспільний менталітет щодо цілей і сутності освіти. Для цього треба гранично прямо, без античних софизмов відповісти на питання: «Що людині і суспільству потрібно від освіти?». Від гранично розмитого, космічного уявлення про завдання загальної середньої освіти, як освіти взагалі і утопичного всебічного розвитку особистості та її інтелекту, що породжує самовпевнених дилетантів, треба приземлитися до реальностей життя і усвідомлення процесу входження в неї підростаючих поколінь. 

 Як дуже точно зазначив автор Американської Декларації незалежності Т. Джефферсон, невід'ємним і природним якістю людини є прагнення до щастя. Різні, проте, уявлення людей про щастя і різними шляхами люди йдуть до його досягнення. І те й інше істотно залежить від освіти, отриманої людиною в контрольованій державою системі навчання і виховання підростаючих поколінь. На жаль, в практично усіх країнах світу управління шкільною освітою знаходиться в руках невиліковних романтиків, свідомість яких загіпнотизувати нездійсненними і утопічними цілями і методами просування підростаючих поколінь до ідеалів їх життєдіяльності. Це їх зусиллями все ще утримуються середньовічні освітянських цілі освіти: засвоєння конгломерату з різних основ наук, переобтяженого і переусложненность, що не має ніякого видимого особистісного сенсу для учня. Це їх зусиллями вуалюється абсолютне фіаско сучасного загальної середньої освіти, яке абсолютно очевидно за результатами ЄДІ (більше 90% неуспішності) у всіх без винятку навчальних предметах. Зрозуміло, що подібне утворення за своїм змістом і якістю не може бути надійною базою для випускника загальноосвітньої школи в його поході за своїм особистим щастям в житті. Якщо ще врахувати при цьому той 

 501 

 Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Раді 50К2 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 найважливіший факт, що школа не сформувала у свого випускника жодного уявлення про сутність його особистого щастя і шляхи, якими він може йти для його досягнення. 

 У якому ж напрямку повинен бути переорієнтований громадський менталітет щодо цілей загальної середньої освіти? В напрямку від безрозсудного ідеалізму і утопізму «всебічно і гармонійно розвиненої особистості» до тверезого прагматизму допомоги людині знайти свій шлях у житті. Необхідно, нарешті, зрозуміти, що все життя людини - це похід за професійною майстерністю, і чим раніше починається цей похід, як показують численні життєві приклади, тим більш ймовірний вихід людини на вершину майстерності - творчий рівень діяльності. І знову ж досягнення людиною творчого рівня діяльності в будь-якій області людської життєдіяльності супроводжується відчуттям щастя в житті. Традиційна освіта без жодних на те підстав і тільки в силу традиційно консервативного освітнього мислення народу і учительства занадто надовго (12 років!) Відкладає початок справжнього становлення особистості, яке відбувається лише за активної оволодінні професією та участі у кваліфікованому продуктивній праці. Досвід історії і психофізіологічна наука показують, що критичним віком людини для початку його професійного становлення та посильної трудової діяльності є 12-13, а не 18-20 років. Невипадково досягнення 13-річного віку святкується у всіх релігіях як біблійне повноліття, а змужнілий до цього віку дитина замислюється про своє майбутнє. 

 У зв'язку зі сказаним, слід саме в цьому віці завершувати загальноосвітню підготовку, орієнтовану на освітянських мети освіти (читати, писати, рахувати, розуміти навколишній світ), які можуть реалізуватися в кілька розширеної початковій школі (5-6 років навчання) у вигляді інтеграційних курсів природознавства, суспільствознавства та людинознавства. Саме до цього віку необхідно можливо більш точно визначити спрямованість інтелектуальних і фізичних задатків дитини (див. рис. 7), і вже з 6-го-7-го року навчання треба переходити до цілеспрямованого і конкретного, професійно-орієнтованого навченню учня цілком певному виду діяльності, відповідно його вродженим задаткам і спрямованості інтересів. 

 502 

 Bespal.ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 5 ^ * 3 

 Лекція № 16. Слово педагога реформаторам освіти 

 Саме така парадигма освіти повинна замінити у свідомості навчальних, учнів і широкої громадськості нинішню безперспективну освітню концепцію.

 Слідом за реформуванням вихідної посилки (парадигми) освіти настане черга об'єктивного відбору змісту навчання та побудови навчальних планів і програм початкової (освітянської) школи і наступних професійно-орієнтованих етапів освіти. Замість сучасного «ворожіння на кавовій гущі» про обсяг «обов'язкового (федерального) компонента» навчальної програми та пов'язаних з ним регіональних волюнтаризм і «апендиксів», відкриється цілком ясна методологія побудови змісту освіти, як у школі, так і у вузі, і навіть аспірантурі . У цьому випадку на кожному етапі просування учня до кінцевої мети його утворення (творчому оволодінню майстерністю) можна буде чітко сформулювати мету освіти як досягнення певного рівня професійної майстерності на шляху до його вершині: 

 - Спочатку А1В1 - робочий (або будь-яке інше «ім'я») в середній школі; 

 - Потім а2В2_3 - технік, у старшій школі; 

 - Потім а3в3 - інженер, у ВНЗ; 

 - І, нарешті, а4В3_4 - вчений, в аспірантурі. 

 Ця диференційована за роками навчання мета утворює той стрижень змісту освіти, навколо якого будуть розташовуватися релевантні і чітко дозовані змісту необхідних основ наук. Бажано можливо ближче приурочувати повідомлення опорної інформації до часу її використання. Це може вплинути на структуру вивчення предмета в навчальному закладі і зажадати перейти від її вивчення окремим монолітним блоком протягом відомого безперервного часу (семестр, рік) до розподілу окремих сукупностей УЕ предмета уздовж усього періоду навчання в навчальному закладі. У цьому випадку стрижневу змістовну роль відіграє предмет або сукупність предметів, найбільш точно відображають сутність соціального замовлення освіти, щодо яких у часі та просторі розташовуються опорні навчальні предмети. Тільки професійно орієнтоване освіта дозволяє чітко сформулювати соціальне замовлення освіти, і тільки його предмети можуть створити необхідний стрижень нині безхребетність загальній освіті. 

 503 

 -Е- 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 5-0 * 4 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 При такому напрямку освіти можуть бути відносно чітко і усвідомлено відібрані як число УЕ в кожному предметі, так і якість їх вивчення, відповідно необхідному володінню діяльністю на даному етапі навчання. 

 Слід тут також нагадати, що досі в освіті не досягнуто видимого прогресу в науковій уніфікації методів вимірювання та інтерпретації його параметрів, що аніскільки не бентежить енергійних його реформаторів. Навіть у процедурі ЄДІ не досягнуто «єдність вимог до якості знань і підходів до оцінки якості освітнього процесу». Дійсно, в майже дюжині предметів, за якими проводиться ЄДІ, по-різному конструюються тести одного і того ж рівня, по-різному нараховуються бали за виконані тести і по-різному виставляються оцінки. Так, «двійка» з географії може бути виставлена, якщо число балів менше 38, а з хімії - при менш 29 балах учень одержить «двійку». Хімія, виходить, «дешевше» для освіти, ніж географія майже на 25%. На 32% відрізняються критерії «четвірки» для іноземної мови та суспільствознавства на користь іноземної мови. Настільки ж розрізняються вимоги для отримання «п'ятірки», причому з російської мови її отримати взагалі неможливо, так як по набору тестів максимальні 63 бали, а для отримання «п'ятірки» треба набрати не менше 70 балів. Де «прикупити» відсутні 7 балів? Крім того, що це за «п'ятірка», яка припускає 30% помилок в російській (родном!) мові у випускника середньої школи? І що це за «зрілість» випускника школи, у якого з російської мови «трійка»? Він отримає її, якщо лише в 32% випадків в змозі правильно користуватися російської грамотою! Враховуючи 25-відсоткову ймовірність випадкового вгадування в тестах першого рівня, навіть шимпанзе може виявитися грамотієм! «Четвірку» учень одержить, якщо буде помилятися і спотикатися в 51% випадків! Такий розмах в конструкції тестів і критерії оцінки не дозволить провести достатнього точного аналізу якості існуючого освітнього процесу та стимулювати його вдосконалення 

 Викликає також здивування тестування і оцінка учнів за трьома рівнями. Видається, що підсумкове тестування, яким є ЄДІ, і оцінка знань повинні проводитися тільки по тому рівню, який є метою навчання. Для чого, наприклад, тестувати по першому рівню, якщо мета навчання - другий рівень? Те ж саме можна сказати щодо тестування з 

 504 

 Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 5 ^ ^ 5 

 Лекція № 16. Слово педагога реформаторам освіти 

 третьому рівню, якщо мета навчання перший або другий рівень. Надлишкова інформація тут вже ні до чого, оскільки нічого вже виправити не можна. Крім того, цілеспрямований іспит скоротив би в три рази витрати часу, грошей і нервів учня. 

 4. Яку освіту необхідно сучасній людині і світу? 

 Всі розуміють важливість освіти для людини, країни та світу в цілому. Вся проблема, однак, полягає в тому, що до цих пір немає чіткого розуміння того, яку освіту потрібно людині, країні і світу в цілому. Що це? Добре знання математики та англійської мови, як вважають американці, або високі бали в ЄДІ, як вважають росіяни, або знання назубок комуністичних доктрин, як вважають китайці? У будь-якому випадку без об'єктивного усвідомлення дійсної ролі освіти в сучасному світі і відповідної формулювання його цілей всі реформи це не більше як перестановки стільців навколо одного і того ж столу учасниками криловського квартету. 

 Щоб зрозуміти роль освіти для людини і світу в цілому, розглянемо структуру досягнень учнів у засвоєнні пропонованих ним наук і два наслідки з цього: а) для учня і б) сучасного світу. 

 Якщо проаналізувати з позицій теорії педагогічних вимірювань (див. Лекцію № 3) дані про якість засвоєння школярами навчальних предметів, отримані в послідовних зрізах (2004-2007 рр..) В ході ЄДІ (див. табл. А), то картина вийде досить гнітюча. 

 Таблиця А 

 Якість засвоєння учнями навчальних предметів за даними ЄДІ Тестові бали 5-бал. оцінка Хімія Географія Біологія % Учнів, які отримали дану оцінку 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 0-36 2 14,8 14,8 16,2 15,6 15,9 - - 8,0 37-50 3 40,0 36,3 44,9 42,1 40,7 - - 46,6 51-65 4 32,8 30,6 29,6 32,4 32,2 - - 33,5 66-100 5 15,7 18,3 9,4 9,7 11,2 - - 11,9 -О- 

 505 

 -О- 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 50 * 6 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 Чому я вважаю гнітючою успішність учнів загальноосвітньої школи, адже методисти рапортують про 80-90-відсотковою успішності? Ці рапорти є або навмисної фальсифікацією, або свідоцтвом приголомшливого педагогічного невігластва осіб, яким довірено найважливіша справа визначення стану освіти в країні. 

 Якщо це навмисна фальсифікація, то в чому вона полягає? Вона полягає в довільному, волюнтаристичному нормуванні п'ятибальною шкали, здійснюваному Навчально-методичною радою з даного предмета. Судячи з того, що з року в рік змінюються бальні інтервали відповідних оцінок, можна укласти, що ці інтервали обрані довільно, щоб мати можливість привласнювати всі бали п'ятибальною шкали - від «двійки» до «п'ятірки» і отримувати, таким чином, високі показники « позитивною »успішності. При відсутності яких би то не було критеріїв вибору бальних інтервалів для присвоєння п'ятибальною оцінки можна маніпулювати останньої з волі екзаменатора або адміністратора, створюючи будь-які ілюзії якості знань учнів. Наприклад, пересунемо верхню межу інтервалу двійки з 36 на 26. Відповідно зменшиться число «двійок» і зросте число «трійок», а за ними і число «четвірок» і «п'ятірок», і «позитивна» успішність заграє ще більш високими відсотками. Водночас творцям матеріалів для ЄДІ, якщо це кваліфіковані педагоги та методисти, а не випадкові люди, повинно бути відомо (див. Лекцію № 3), що при менш, ніж 70-відсотковою успішності засвоєння предмета на даному рівні засвоєння, що вчиться в надалі виконуватиме відповідну діяльність із систематичними помилками і самостійно не зуміє їх виявляти і виправляти. Це означає, грубо кажучи, що учень, який отримав «трійку» за показаним в таблиці А критеріям, буде вчиняти від 50% до 70% можливих помилок у своїй подальшій діяльності в даному предметі. При «четвірці» учень приречений на вчинення від 35% до 50% помилок у діяльності, а відмінник буде здійснювати до 34% помилок при кожній зустрічі з хімічною проблемою. Тільки одиниці учнів, які набрали від 90 до 100 балів, зможуть у майбутньому удосконалювати свою діяльність і навіть виконувати її безпомилково, а це, приміром, тільки 0,06% випускників 2005 р. і 0,14% в 2006 р. Отже, що повідомляються екзаменаторами 80% і 90% поклади- 

 506 

 -Е- 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 5 ^ Ь7 

 Лекція № 16. Слово педагога реформаторам освіти 

 тільні успішності є абсолютною ілюзією. Насправді, наприклад, з хімії, найвища досягнута успішність у 2006 році дорівнює всього 1,4% (один і чотири десятих відсотка!). Те ж «досягнуто» і з інших предметів. 

 Зі сказаного і показаного слід природне запитання: чи потрібна така освіта сучасній людині і світу? А адже це те саме принципово досяжне освіту, яке пропонується людини і світу традиційної педагогічною системою. І все б ще нічого, якби все закінчувалося деякої приреченістю людства на освічене неуцтво. Його можна було б потерпіти, поки нездоланний еволюційний процес, як і в минулі століття, повільно, але невідворотно не виправив б стан справ з освітою землян. Але в сучасну епоху, коли людство опанувало тим, що може знищити його власне існування на Землі і може бути разом із Землею, погану освіту людства набуває глобальне значення і породжує згадані загрози. Що конкретно я маю на увазі? Я маю на увазі той факт, що традиційна освіта є не тільки дуже слабким, але і стає дуже шкідливим для збереження стабільності людського існування на Землі. У чому це проявляється? 

 Це проявляється в тому невідворотне факті, що в силу абсолютно випадкових обставин традиційну освіту все ж виробляє деяке число (до 1,0-1,5%) випускників школи з добре сформованими здібностями до деяких видів діяльності. З цих випускників, при знову ж сприятливому (випадковому) збігу обставин (збігу задатків і спрямованості вищої освіти), можуть вийти висококласні фахівці (експерти і творці). Наявність таких фахівців в достатній числі в будь-якій країні не тільки додає їй престижу, а й сприяє прискореному зростанню її могутності. Зрозуміло, що в країнах з багатомільйонним або мільярдним населенням, та ще й з добре поставленим навіть традиційною освітою поступово накопичиться та «критична маса» експертів і творців, які зроблять цю країну більш могутньою і процвітаючою, ніж інші країни з меншими екстенсивними можливостями (народонаселення) відтворення творців. Якщо з'явиться кілька таких країн на землі, то неминуче виникне їх протистояння, суперництво і навіть небезпека війни між ними за панування на морі, суші, у повітрі і навіть у космо- 

 507 

 -Е- 

 Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 5 ^ * 8 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 се. Цей прогноз подій підтверджується всією історією людства. До деяких пір центром такої напруги, породженого накопиченої «критичною масою» творців, була Європа. Саме тут виникали військові спалаху спочатку локального характеру, а потім останні дві (1914 і 1941) вже зуміли розростися у світові пожежі, локалізувати і погасити які вдалося лише завдяки тому, що в Америці (США) також накопичилася до цього часу необхідна маса творців. Поразки Росії в обох світових війнах були обумовлені практично повною відсутністю в ній необхідної творчого потенціалу народу: в царській Росії через примітивної освітньої бази в цілому, а в Радянській Росії через прямолінійного знищення піднялася після революції творчої порослі. 

 У XXI столітті істотно змінюється баланс сил на світовому рингу: на нього вступають такі важковаговики, як Китай, Індія та Близький Схід, вже виростили і зберігають свій творчий потенціал. Тим самим катастрофічно підривається творчий потенціал США, завжди підживлює дефіцит творців дешевими кадрами зі Сходу. Тепер Схід сам знаходить їм гідне застосування і матеріальну винагороду. Нещодавно преса повідомила про небачену раніше масової реміграції індусів-комп'ютерників із США до Індії, чим завдано відчутної шкоди комп'ютерної індустрії США. Точно так само йде справа з китайськими і близькосхідними фахівцями. Якщо США не зуміють оперативно перебудувати свою систему освіти на принципах персоналізованого освіти (див. Лекцію № 11), єдино інтенсивного процесу підготовки творців, то в найближчому майбутньому яскрава зірка американського світового гегемонізму може не тільки зблякнути, а й безповоротно закотитися під тиском висхідних зі Сходу набагато більших зірок. 

 Для Росії подальший культивування традиційної освіти з усіма волюнтаристськими «інноваційними» додаваннями до нього і роз'їдає його корупцією означає повну кадрову катастрофу для далеко ще не зміцніла країни. 

 Зі сказаного можна зробити наступний очевидний висновок: для стабілізації життя на Землі і подальшої її раціоналізації, уникнення кривавих конфліктів і витончених форм геноциду необхідно перебудувати світову освітню систему на принципах персоналізованого освіти і дати вирощеним нею творцям управляти світом. 

 Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 5 ^ ^ 9 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "СЛОВО ПЕДАГОГА реформатором ОСВІТИ, або Чому провалюються всі реформи освіти?"
 1. Джерела та література
    реформаторів. 1890-1900 роки) / / Батьківщина. - 1992. - № 2. Вони ж. Чорнильні зміни. (Влада і суспільство: етапи розбіжності) / / Батьківщина. - 1991. - № 11-12. Великі реформи в Росії. 1856-1874. - Вид-во МУ, 1992. Вітте С.Ю. Спогади. 1849-1911 рр.. - Тт. I-III. - Таллінн - М., 1994. Влада і реформи. Від самодержавства до радянської Росії. - СПб, 1996. Захарова Л.Г. Росія на переломі (Самодержавство і
 2. Додаткова література: 1.
    педагогічне навчання. - М., 1985. 5. Іванова С.П. Підготовка молодого фахівця-педагога до читання психологічної літератури. Навчальний посібник. - Вологда, 1989. 6. Іванова С.П. Сучасна освіта і психологічна культура педагога. - Псков, 1999. 7. Кан-Калик В. А. Вчителю про педагогічному спілкуванні. - М., 1987. 8. Колективна навчально-пізнавальна діяльність школярів / Под
 3. Аграрне рух в Римській республіці в другій половині 2 в. до н.е., римська армія і реформи братів Гракхів.
    реформатора в радикального політика, готового на революційні кроки. Порівняйте методи боротьби застосовувалися прихильниками і противниками Гракхов. Доповіді:. Армія римської республіки у 2 ст. до н. е.. . Реформи Гая
 4. Історичні долі античної культури в V-VII ст.
    освіти. «Останні римляни». Северин Боецій. Флавій Кассиодор. Ісидор Севільський. Історії варварських народів. Йордан. Григорій Турський. Архітектура та образотворче мистецтво: західні традиції і Візантійський вплив. Григорій I Великий і реформа церковного піснеспіви. Західна церква - хранитель римської культури. Юстиан I і його реформи. Соціальні руху: століття. Повстання Ніка.
 5. 6. Інноваційна педагогічна діяльність
    педагогічного руху, якому в період кінця 80-х - початку 90-х років вдалося вирішити два основні завдання: сформулювати в досить загальному вигляді ідеал нової освіти і школи (необхідність повороту школи до дитини і суспільству, вимога демократизації та деідео-логизации освіти, відкритість і плюралізм школи, гуманізація і гуманітаризація освіти тощо) і домогтися прийняття Закону
 6. Додаткова література: 1.
    педагогічного процесу / / Перспективи, 1990, № 4. 3. Анікеєва Н.П., Віннікова Г.В., Смирнов С.А. Режисура педагогічної взаємодії. - Новосибірськ: НДПІ, 1991. 4. Асмолов А.Г. Світ освіти / / Асмолов А.Г. Культурно-історична психологія та конструювання світів. - М., 1996. 5. Бім-Бад Б.М. Педагогічна антропологія. - М.: УРАО, 1998. 6. Братченко С.Л. Введення в гуманітарну
 7. Передмова
    педагогічної науки і практики. У книзі збережено структуру, логіка і зміст лекцій такими, як вони викладалися в живих аудиторіях, де відпрацьовувалися їх доступність і общепонятном. Якщо щось і змінювалося в цих лекціях, то тільки не їх основна ідея, або, як люблять зараз виражатися особливо «наукові вчені», їх парадигма. Саме своєю парадигмою і відрізняється природосообразном,
 8. Висновок
    педагогічної системи і таким чином вплинути на вибір і конструкцію інших елементів системи. Параметри N в, а, \ | / і критерії Kа, Kx дають досить точну характеристику якості засвоєння інформації з будь-якого виду діяльності. Вони не можуть бути інтегровані в єдиний показник, оскільки їх властивості також незалежні, як зелене, солоне і пещене. Вони повинні використовуватися окремо як
 9. 4. ОСВІТНЯ СИСТЕМА
    педагогічних факторів. Розкрито особливості системи освіти в США, Японії, ряді інших країн. Інформація про структуру освітньої системи в Росії не наводиться. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Розкрито принципи освітньої політики РФ, зафіксовані в «Законі про освіту». Дана характеристика загальноосвітніх та
 10. 47. Конституційне право на освіту людини і громадянина в РФ
    освіта, закріплене в ст. 26 Загальної декларації прав людини 1948 р., у ст. 28 Конвенції про права дитини 1990 р., будучи основним природним правом людини, має на меті задоволення потреби особи в інформації, у формуванні особистості. Освіта - специфічна діяльність, пов'язана з отриманням людиною певної суми знань для підготовки його до життя, праці,
 11. М. Л. Аграновіч, А. В. Полєтаєв, А. В. Фатєєва. . Російське освіта в контексті міжнародних показників. - М.: Аспект Пресс,. - 76 с.,, 2004
    освіти з національними освітніми системами 30 країн - членів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і 18 країн, що розвиваються. У доповіді, на тлі загальних соціально-економічних і демографічних характеристик, розглянуті питання охоплення освітою, організації освітнього процесу, фінансування
 12. Технології освіти
    педагогічного процесу, особливих форм і методів, технологій передачі і засвоєння освітнього матеріалу. Ідея безперервної освіти (lifelong education - англ.) - Освіта через усе життя людини, протягом всього життя - здавна привертала до себе увагу видатних умів. Я.А. Коменський у своїй праці «Загальне виховання» виклав теорію універсальної освіти і виховання всіх
 13. А.В. Полєтаєв, к.е.н. М.Л.Аграновіч, Л.Н.Жарова .. РОСІЙСЬКЕ ОСВІТА В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ПОКАЗНИКІВ - порівняльний доповідь, 2002
    освіти, проводиться порівняння Російської системи освіти з національними освітніми системами майже 50 країн світу. Крім загальних соціально-економічних і демографічних характеристик, в доповіді розглянуті питання охоплення освітою, організації освітнього процесу, фінансування освіти. Доповідь включає докладні аналітичні
 14. Вищий рівень професіоналізму - педагогічна культура
    педагогічна діяльність є основним видом діяльності. Це вчителі, викладачі, вихователі, педагоги-інженери, соціальні педагоги за прямим найменуванню своєї посади або звані інакше, але вирішальні виключно або переважно педагогічні завдання: фахівці (експерти) за педагогічним консультаціям, працівники дитячих кімнат і притулків, інтернатів, навчальних відділів,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua