Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Рітерман Т.П.. Соціологія: Повний курс, 2009 - перейти до змісту підручника

Соціальний прогрес

Соціальний прогрес - спрямований процес, в ході якого стає досконалішим устрій суспільства і реалізуються певні цінності етичного порядку: щастя, свобода, процвітання, знання.

Ідея прогресу логічно вписується в модель спрямованої трансформації і в деякі версії теорії розвитку. Класичний структурно-функціональний підхід заснований на ідеї рівноваги соціальних систем, циклічні ж теорії мають на увазі, що у своєму розвитку суспільство періодично повертається до відправної точки. Концепція прогресу набуває якийсь сенс тільки в поєднанні з ідеєю трансформації (тобто зміни самого суспільства, а не тільки зміни всередині нього).

Сучасне тлумачення соціального прогресу грунтується на наступних уявленнях:

1. уявлення про необоротний часу, поточному лінійно і забезпечує безперервність минулого, сьогодення і майбутнього;

2. уявлення про направленому русі, в якому жодна стадія не повторюється;

3. уявлення про кумулятивний процесі, що протікає або по зростаючій, крок за кроком, або революційним шляхом;

4. уявлення про відмінність між типовими, необхідними стадіями процесу;

5. уявлення про ендогенних причин, котрі викликають саморух (саморозвиток) процесу;

6. уявлення про неминучість, необхідності і природному характері процесу, який не може бути зупинений або знехтуваний;

7.

Уявлення про поліпшення, удосконалення, про те, що кожна наступна стадія краще попередньої.

Прогрес завжди співвідноситься з цінностями, тобто це не чисто описова, детальна, об'єктивувати концепція, а скоріше ціннісна категорія. Один і той же процес може кваліфікуватися по-різному залежно від передбачуваних ціннісних переваг, які абсолютно різні в різних індивідів, груп, класів, націй. Якщо абсолютного прогресу не існує, то завжди необхідна шкала цінностей, прийнятих в якості вимірювача, або критерію, прогресу.

Існують області, в яких вибір критерію прогресу в значній мірі залежить від контексту. У XIX в. і в більшій частині XX в. індустріалізація, урбанізація, модернізація вважалися синонімами прогресу, і тільки нещодавно виявилося, що вони можуть мати занадто далекосяжні наслідки (перенаселення, перевиробництво) і вельми неприємні побічні ефекти (забруднення навколишнього середовища). Відбуваються зараз в посткомуністичних країнах Східної та Центральної Європи процеси демократизації, розвитку підприємництва та вільного ринку супроводжуються зростанням безробіття і злиднів, ослабленням соціальної дисципліни, підвищенням рівня злочинності та правопорушень, локальними конфліктами, некерованістю і широким поширенням мас-культури.

Прояви кризи ідеї прогресу:

1.

Ідея прогресу змінилася поширенням містицизму, бунтом проти розуму і науки, загальним песимізмом, уявленням про дегенерації, руйнуванні і занепад культури.

2. Ідея про необхідність постійного економічного і технологічного зростання змінилася ідеєю меж зростання.

3. Віра в розум і науку змінилася переконанням у домінуючої ролі емоцій, інтуїції, підсвідомого і несвідомого, затвердження ірраціоналізму.

4. Затвердження про важливість, найвищої цінності життя на землі змінилося почуттям безглуздості, аномії та відчуження.

5. Ідеї утопізму пережили крах. Остаточний удар по утопічному мисленню завдало падіння комуністичної системи.

6. Лейтмотивом кінця ХХ - початку XXI в. стало повсюдне поширення ідеї кризи. При цьому люди схильні розглядати соціальну кризу як хронічний, загальний і не передбачають його майбутнього ослаблення.

Деякі мислителі надають великого значення технічному розвитку, вважаючи панування над природою кінцевою мірою прогресу. Серед приватних критеріїв прогресу ми знаходимо такі: порятунок, знання, спільність індивідів, свобода (негативна і позитивна), емансипація, панування над природою, справедливість, рівність, достаток, здатність вибору і рівні життєві можливості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Соціальний прогрес "
 1. Контрольні питання для СРС 1.
  Соціальний феномен? 2. Який предмет філософії науки? 3. Які причини виникнення філософії науки? 4. Як розуміє сутність науки непозітівістскій філософія? 5. На чому грунтуються иррационалистические концепції науки? 6. Чому питання про сутність науки, наукового знання до кінця XX століття все більше займає уми філософів? 7. Який зв'язок філософії науки з філософією техніки? 8. Що
 2. 131 Чи є прогрес в історії і які його критерії?
  Соціальний прогрес Слідом за просвітителями О. Конт оформляє своє уявлення про соціальний прогрес в теорію гріх стадій. Розвиток людського розуму проходить три стадії теологічну (всі явища людиною розглядаються з точки зору дії надприродних сил) метафізичну (всі явища розглядають ся з точки фенія абстрактних, абстрактних почав] і позитивну, яка є
 3. Формування концепції суспільного прогресу п!-шоху ранніх буржуазних революцій
  соціального оптимізму. Великі філософи XVII в. виступали і як прихильники прогресу, і як його теоретики, намагаючись розробити його обгрунтування. Хоча вони і не нехтували проблемами розвитку в минулому історії , все ж їх цікавили, насамперед, проблеми прогресу в сенсі розвитку суспільства від сьогодення до майбутнього, до торжества «розумних» порядків. 257 9 Замовлення-V 29G2 Феодальне
 4. І. П. Меркулов. Науковий прогрес: когнітивний і соціокультурний аспекти. - М. - 197с., 1993

 5. А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998

 6. V. Громадські відправлення
  соціального організму стає тісніше. Коли Корененіжки буває розділена на кілька частин, кожна частина продовжує жити по-старому. Що не має глави бродячий група первісних людей теж ділиться без всяких незручностей. Але у високоорганізованих агрегатів справа йде зовсім інакше. Ми можемо розрізати ссавець на дві частини, не викликаючи цим негайної смерті його. Але якби Міддльесекс
 7. Соціально-природний прогрес і екологічне товариство
  соціальних відносин, як було раніше при заміні однієї суспільно-економічної формації на іншу, а на зміну взаємин людини з природою, вимагає принципово нових уявлень про те, що вважати критерієм прогресу. ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНО-ПРИРОДНОГО ПРОГРЕСУ Вище йшлося про те, що традиційне розуміння науково -технічного прогресу як сукупності досягнень науки і
 8. Рекомендована література 1.
  соціальну філософію. Уч. посібник для гуманітарних вузів.-М.: Аспект прес, 1996. 2 . Основи філософії: Уч. посібник для вузів.-М.: Владос, 1997. 3. Соціальна філософія: Уч. посібник для вузів.-М.: Культура і спорт, Юніті, 1995. 4. Філософія: Уч. для вузів. -Р / Д.: Фенікс, 1995 (і ін роки). 5. Філософія: Уч.-М.: Російське слово, 1996. 6. Філософія: Уч. - 2-е вид., испр. І доп. -
 9. Література
  Авторитаризм і демократія в країнах, що розвиваються. М.: Наука, 1996. Адміністративне право зарубіжних країн. Навчальний посібник. М.: СПАРК, 1996. Американські президенти . Ростов-на-Дону: Фенікс, М.: Зевс, 1997. Ардан Ф. Франція: державна система. М.: ЮЛ, 1994. Бєльський К. Поділ влади та відповідальність у державному управлінні (політологічні аспекти). Навчальний посібник .
 10. Соціальний прогрес
  соціальних систем, циклічні ж теорії мають на увазі, що у своєму розвитку суспільство періодично повертається до відправної точки. Концепція прогресу набуває якийсь сенс тільки в поєднанні з ідеєю трансформації (тобто зміни самого суспільства, а не тільки зміни всередині нього). Американський психолог Річард Нисбет визначає прогрес як ідею, згідно з якою людство повільно,
 11. Зростання спільності відповідності
  прогрес в спеціалізації відповідностей, щоб викликати це відділення властивостей і щоб встановити відмінність між постійними і непостійними властивостями; тільки після того як досягнута та розвинена спеціалізація відповідності, яка характеризує вищих створінь, може початися прогрес спільності відповідності. Тому тільки у людини цей вид пристосування стає очевидним. § 158. Це
 12. 2.5. Духовна сфера життя суспільства. Мораль, справедливість і право як регулятори суспільної життєдіяльності
  соціально-історичного розвитку. Місце людини в історичному процесі. Народ і його роль в історичному розвитку. Роль особистості в історії. Теорія харизматичного лідера. Структура всесвітньої історії: періодизація історичного процесу. Сучасні підходи до проблеми періодизації історії. Сутність і співвідношення понять: історичний період, історична епоха, формація, цивілізація.
 13. Загальний огляд і висновок
  соціальному прогресі. З самого виникнення суспільства повинна була з'явитися поряд з індивідуальної боротьби за існування боротьба за існування між товариствами та разом з природним добором підбір історичний. Фактор історичного, чи соціального, підбору: боротьба за існування між товариствами, переказ і подражательность, відмінності між культурами товариств. Складаючись з
 14. Література
  Альварес Табіо Ф . Коментар до соціалістичної Конституції Республіки Куба. М.: Прогресс, 1986. Американські президенти. Ростов-на-Дону: Фенікс; М.: Зевс, 1997. Американські федералісти: Гамільтон, Медісон, Джей. Бенсон: Чалідзе паблікейшенс, 1990. Баренбойм П. 3000 років доктрини поділу влади. Суд Сьютера. Навчальний посібник. М.: Білі альви, 1996. Барнашов AM Теорія поділу
 15. § 2. Міжнародні громадські рухи в другій половині ХХ в.
  соціального прогресу, проти всіх проявів реакції і неофашизму. Громадські рухи сучасності вносять великий внесок у захист навколишнього середовища, відстоювання громадянських прав і свобод, борються за участь трудящих в управлінні підприємствами і державою. Широку підтримку надають громадські рухи справедливих вимог жінок, молоді, національних меншин. Провідна роль у
 16. 116. Що ізучавт філософія техніки?
  соціальної філософії, антропології, філософії історії рассматрива чи проблеми, пов'язані з технікою і науково-технічним прогресом (О Шпенглер. А Тойнбі, А. Бергсон, Л. Мамфорд, К Ясперс, М. Хайдеї rep, I Маркузе, Ю. Хабермас, Е. Блох). Разом з тим в Німеччині в кон XIX р. зароджується філософія техніки як щодо са мостоятельное галузі досліджень (Е. Капп. Ф Дессауер До Тухель).
 17. III. Первісні відносини ПОЛІВ
  соціальної еволюції. § 283. Тим Проте порівняння крайніх ступенів, безперечно, показує, що прогрес у напрямку до вищих громадським типам з'єднаний з прогресом по напрямку до вищих домашнім
 18. XI. Відповідності в їх цілому
  прогрес відповідності, суть тільки різні точки зору на один і той же вид. Великі групи явищ, які заради зручності розглядалися в окремих розділах, по суті, утворюють одну загальну безперервну і нероздільну еволюцію. Походить одночасно, різні вищеописані види прогресу робили один одного можливими. Кожен рід прогресу розчищав дорогу про-Гресс інших родів, а ці в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua