Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяТеорія еволюції → 
« Попередня Наступна »
Шустова О.Б., Сидоров Г.Н. . Еволюціонізм і креаціонізм: наука чи філософія? Монографія / О. Б. Шустова, Г. Н. Сидоров; Ом. держ. аграр. ун-т. - Омськ: Изд-во ФГТУ ВПО ОмГАУ. - 200 с. : Ил., 2009 - перейти до змісту підручника

2.5. Сучасний креаціонізм про появу і розвиток життя на Землі

У широкому сенсі слова креаціонізм об'єднує всіх прихильників ідеї створення нашого світу Богом. З цієї точки зору до креаціоністам можна віднести і Чарльза Дарвіна, яка не отвер-гал Творця, а еволюцію вважав механізмом, за допомогою якого Творець творив біологічне різноманіття міра202. Тільки з подачі матеріалістично орієнтованих послідовників Дарвіна - Е. Геккеля, Т. Гекслі, К.А. Тімірязєва, Л.П. Татаринова та інших еволюція стала протиставлятися творінню як матеріалізм - ідеалізму, релігія - атеїзму.

В даний час виділяють два основних види креаціонізму: науковий і фундаментальний. Науковий креаціонізм визнає як таїнство створення світу, так і його розвиток за участю та програмуванні цього розвитку Творцем. Представники цього напрямку: Д.П. Морленд, Н. Гайслер, П. Боккіно.

Фундаментальний, або маргінальний, креаціонізм заперечує розвиток світу і визнає лише його творіння за шість «днів» у повній відповідності з Старим Заветом203. Цей напрямок утвердилося в 60-х рр.. ХХ в. з появою праць К. Хема, Д. Сарфати, К. Вілан-так, православного ієромонаха Серафима (Роуза), К. Буфеева, С. Головіна, А. Лаломова, Т. Алфьорова та ряду інших вчених-християн. Вони відстоюють ідею дослівного розуміння Біблії стосовно шести днів творіння, походження Всесвіту, створення біологічного світу і людини. У цьому напрямку креаціонізм протиставляється сучасному еволюціонізму як теорії мимовільного появи і розвитку різних видів матеріі204.

Філософ і теолог Дж. П. Морленд, характеризуючи поняття креаціонізму, аналізує уявлення про сцієнтизм. Сциентизм - це точка зору, яка стверджує, що наука є не що інше, як парадигма істини і раціональності. Розрізняють дві його форми: сильний і слабкий сциентизм. Перший дотримується переконання, що немає істин окрім наукових, а якщо і є, то немає підстави вважати їх істинами. Іншими словами, твердження може вважатися істинним і гідним довіри, якщо воно успішно сформульовано, експериментально перевірено та используемо відповідно до певної наукової методологією. Прихильники слабкої сцієнтизму дотримуються думки, що переконання, підтверджене теологічними та філософськими аргументами, стає ще переконливішою, якщо його підтримують аргументи наукові. Це твердження щодо несуперечливо, оскільки, коли незабаром думка вже добре аргу-ментіровать, а згодом аргументів на його користь стає ще більше, то його раціональність возрастает205. Таким чином, з світоглядних позицій до табору сильного сцієнтизму можна зарахувати матеріалістів-атеїстів, а до табору слабкого сцієнтизму - прихильників наукового креаціонізму. І хоча фундаментальний креаціонізм також зараховує себе до наукового, він дотримується точки зору, що теологічні переконання є раціональними і без підтримки науки. З цього приводу Василь Великий в «Бесідах на Шестоднев» писав: «. Подив перед великими предметами не зменшується, коли відкритий спосіб, яким сталося небудь надзвичайне. А якщо і не відкрито, то простота віри нехай буде міцніше доказів з розуму »206.

На нашу думку, науковий креаціонізм - це вчення, яке вважає трансцендентного світові Бога першопричиною і розпорядником всього сущого, але затверджує можливість пізнання його законів людиною (образом Божим) в рамках відведених йому можливостей.

З метою характеристики креаційних уявлень про появу і розвиток життя на Землі доречно провести аналіз першого розділу Книги Буття, де абсолютно чітко позначено уявлення про створення тварин Богом і творі їх надалі водою по роду їх. «І створив Бог риби великі, і всяку душу тварин плазунів, що її вода, за родом їх, і всяку пташину крилату за родом її» (Бут. 1, ст. 21). У П'ятикнижжя Мойсея перекладене в російській мові слово «створив» виражене словом «бару», що означає «зробити з нічого», на відміну від іншого слова «аса - творити, утворювати, робити з готівкового матеріалу». Слово «бару» всього три рази вживається при творінні світу: 1. На початку - перший творчий акт (Бут. 1, ст. 1); 2. При створенні «душі живої» - перший тварин (Бут. 1, ст. 21) і 3. При створенні людини (Бут. 1, ст. 27). У кожному з цих творчих актів був присутній якісно новий аспект: спочатку нематеріального і фізичний світи - «небо і земля», потім «душа жива» тварин, потім людський розум з його духом і вільною волею. Відносно рослин (Бут. 1, ст. 11, 12); виробляла їх по слову Божому земля і Мойсеєм було використано вже слово «аса», а не «бару» 207. Так само силами землі за Божим повелінням «аса» виробляла «земля живу душу за родом її, худобу й плазуюче і звірів земних по роду їх. І стало так »(Бут. 1, ст. 24, 25). Слова «бару» і «аса» вживалися і в інших стародавніх мовах, але такий аналіз не є метою нашої роботи.

Отже, стоячи на позиціях сучасної науки і звертаючись до спожитого близько чотирьох тисяч років тому в Біблії слову «бару», можна погодитися з Преформісти в тому, що життя була створена з певним набором генів, які перекомбінуються : «плодяться і розмножуються і наповнюють води в морях, нехай розмножується на землі» (Бут. 1, ст. 22). Грунтуючись на Біблії, креаціоністи вважають, що Бог створив різні роди організмів, які відтворювалися «за родом їх» (Бут. 1, ст. 11-12; 21, 24-25). При створенні кожен з цих родів отримав практично безмежну кількість генетичної інформації. Креаціоністи обгрунтовують зміни «в межах роду», що принципово відрізняється від змін організмів з придбанням нової інформації, необхідної для еволюції «від молекули до людини» 208. За підрахунками генети-

2017

ка Франциско Айала, тільки одна людина може виробити 10 статевих клітин, різних за генетичним складом.

Це ж стосується й інших живих істот. Нагадаємо, що у всьому Всесвіті со-

80

тримається «всього лише» близько 10 атомів. Зіставлення цих показників свідчить про те, що зміни в популяціях можуть відбуватися внаслідок рекомбінації вже існуючих генів без урахування мутацій. На думку К. Моррісона (одного з голів Нью-Йоркської академії наук), «гени всіх людей земної кулі можуть вміститися у неповний наперсток. Отже, кілька мільйонів атомів, включених в мікроскопічний ген, направляють життя на Землі. І це доводить, що про все живе виявлено турботу Творчого Розуму. Ось де починається еволюція! »209. Складається така картина. Спочатку Мойсей вживає при виникненні тварин слово «бару» - «зроблені з нічого», а потім ця «ба-ра» [субстанція], не виходячи за масою за межі наперстка, продовжує, перекомбініруясь, «плодитися і розмножуватися» 210.

На жаль, значне число сучасних учених і «світську освіту», частково визнавши останнє положення, заявляє, що акту творення не було, як не було і трансцендентного початку Всесвіту. Це, за визначенням Морленд, і є прояв сильного сцієнтизму і, якщо воно вірно, то виходить, що теологія і філософія зовсім не припускають пізнавальної діяльності та такого поняття, як теологічні знання, просто немає. Тим часом існують галузі знань, що знаходяться поза експериментальної науки, і теологія є однією з таких областей. По суті справи, оскільки теологія, філософія і наука є областями, що припускають і знання, і раціонально обгрунтовану віру, то цілісне, інтегроване світогляд зможе віддати належне всім трьом.

Еволюціоністи широко використовують поняття «еволюційного древа». Суть його полягає в тому, що всі сучасні види походять від спільного предка (або небагатьох предків), які в свою чергу еволюціонували з неживого хімічної речовини. На ньому схематично показані передбачувані родинні зв'язки між різними групами рослин і жівотних211. Прикладом такого «древа» може служити «древо філ і мутовок» Тейяра де Шардена: «Вгорі - молоді гурти, багаті легкими мутовками. Глибше - пласти з більш чітко вираженими, але менш густими розгалуженнями. У самому низу - занурення у світ хімічних нестійких форм »212. До честі цього вченого необхідно відзначити, що, на відміну, наприклад, від Геккеля, безапеляційно що виставляв своє «древо» в якості чіткої структури, в основі якої лежить «монери», у Тейяра воно складається майже всі з пунктирних ліній, а коріння, за його словами, неможливо визначити взагалі. Додамо від себе, що при розгляді таких «дерев» в будь-якої біологічної монографії або ж в університетському підручнику на них чесно намальовані пунктирні розриви, подразумевающие, за припущенням їх авторів, неповноту палеонтологічного літопису. На противагу еволюційному «древу» креаціоністи висувають поняття креаційне «сад» 213. Якщо ми в місцях, де закінчуються обриви «древа», проведемо горизонтальну риску і назвемо її Актом Творіння (спочатку «бару», а потім «ас-са», див. вище), то перед нами виникне «еволюційно-креаційне сад» - малюнок з сучасних біологічних монографій і навчальних пособій214. Виникне саме те розмаїття (мікроеволюція), яке вилучається з гігантського генетичного матеріалу спочатку створених пологів (Бут. 1. Ст. 11-12, 21-22, 24-25). Гіпотеза еволюційно-креаційного саду може цікавим чином доповнитись сотнесеніем з полемікою моністів і плюралістів. У «еволюційному древі» панує діалектичний матеріалізм як крайня форма монізму, оскільки, згідно даним напрямком в біології, все живе бере початок від однієї основи: монери Геккеля, коацервати Опаріна та ін У метафізиці еволюційно-креаційного саду узгоджуються ідеалістичний монізм - все живе походить від єдиного Вищого Начала, і плюралізм - кожен вид має окреме проісхожденіе215.

Нагадаємо ще раз, що мовою першоджерела «Буття» сотворіння з нічого позначається словом «бару», а «рід» по-давньоєврейську звучить як «мін». Звідси все розмаїття видів, яке існувало й існує зараз на Землі креаціоністи називають «ба-рамін». Цей термін вперше був введений в 1941 р. Френком Маршем, який припустив, що види, які можуть схрещуватися і виробляти плідне потомство, коли створено були одним видом (біблійним «родом») 216. Але творчий акт «бару» - «зробити з нічого», крім «неба і землі» (Бут. 1, ст. 1), вживається лише стосовно земних тварин (Бут. 1, гл. 21) і ще раз - щодо людини (Бут. 1, ст. 27.) 5.

При створенні інших живих істот вживається слово «аса» (бачити, утворювати, робити з готівкового матеріалу). У зв'язку з цим уточненням ми пропонуємо для наукового обговорення ще один додатковий термін, що характеризує різноманітність живих істот на Землі, що відхилилися за своїм зовнішнім будовою від спочатку створених форм «за родом їх». Термін цей «аса-мін». Від єврейських «аса» - створювати, утворювати, рекомбінують-вать гени і «мін» - рід. Вважаємо, що термін «ассамін», що зустрічається в першому розділі Біблії, може бути адекватний для вживання в сучасній еволюційному вченні як синонім макроеволюції, а термін «барамін» - як синонім макро-еволюціі217.

З точки зору креаціонізму, Сальтаціонізм і телеогенез пояснюються творчої та програмує роллю Вищого Розуму, тобто Бога. Оскільки ніяка випадкова рекомбінація генів не могла призвести така величезна кількість видів живих істот, кожне з яких так добре пристосоване до свого середовища проживання. У зв'язку з цим необхідно згадати ще про один перебігу, що знаходиться на стику еволюційного і креаційного світогляду, - теїстичному еволюціонізмі.

Його основоположником вважається Аза Грей, який посів більш визначену позицію, ніж Дарвін, в погляді на свідоцтво розумного задуму. Його теорія припускала процес «крок за кроком», тобто божественне втручання в нормальний хід випадкових змін, цілеспрямовано орієнтуючи їх на перетворення одного виду в другой218. Джон Дьюї, засновник Американського ліберального освітнього руху, назвав його «творчий задум у розстрочку». Однак з позицій цього вчення важко пояснити поєднання випадкових змін з божественним задумом, оскільки одне виключає інше.

Вище ми аналізували розбіжності сучасних вчених-еволюціоністів. У зв'язку з цим необхідно відзначити, що в таборі креационистов також немає повної згоди. Зокрема, вони расхо-

/ V

дятся в думці щодо біблійної екзегетики слова YOM

(йом) - день. Це питання добре відображений в спеціальній літературе219, і його аналіз не входить у наше завдання. Крім того, деякі православні богослови говорять про те, що «сучасна наука не може досягти взагалі будь-яких знань в цьому питанні» 220. Проте дані розбіжності призводять до нестикування уявлень про наукову картину світу. Якщо у представників наукового креаціонізму (прихильників слабкого сцієнтизму) немає принципових розбіжностей з даними офіційної науки чи такі досить незначні, то у фундаментальних креационистов наукові трактування йдуть врозріз із загальноприйнятими в даний час науковими положеннями. Спираючись насамперед на Книгу Буття Старого Заповіту, вони інакше розглядають проблему існування смерті і хижацтва серед тварин до гріхопадіння перших людей, а єдиним поясненням всіх даних палеонтології вважають факт Всесвітнього потопу. При цьому вони, як і прихильники слабкого сцієнтизму, вважають, що логіка їх міркувань підтверджена науковими даними. У даному випадку ми маємо справу з філософським напрямком структурної антропології (основоположник - К. Леві-Строс), згідно якої фізична реальність відмінна від наших сприйнять і гіпотез про неї, так як наші органи чуття сприймають реальність у спотвореному віде221.

 Оскільки прихильники «класичної» теорії еволюції продовжують твердо стояти на своїх позиціях і ніякої наукової логіки, що не вписується в їхні уявлення, не визнають, то багато філософські передумови з даного питання вимагають доопрацювання з урахуванням сучасної інформаційної ситуації. З нашої точки зору, іншими вони бути і не можуть. Один з провідних православних богословів XX в. о. Серафим Роуз пише про своє ставлення до теорії еволюції: «Якби це був дійсно науковий факт, що одна тварь може перетворюватися в іншу, я б без праці повірив у це, так як Бог може робити все, що завгодно, і ми зараз можемо спостерігати перетворення і розвиток в природі (ембріон ста- новится людиною, жолудь - дубом, гусениця - метеликом) настільки разючі, що легко можна повірити в "еволюцію" одного виду в інший. Але немає переконливих наукових доказів, щоб таке коли-небудь відбувалося, щоб це був універсальний закон Всесвіту і щоб всі нині живе сталося, в кінцевому рахунку, від якогось примітивного організму »222. Як би відповідаючи на це, еволюціоніст С.Дж. Гоулд заявляє:« Так, ми постійно б'ємося над тим, щоб зрозуміти, як еволюція відбувається, але це зовсім не ставить під сумнів те, що вона відбулася, тобто сам "факт еволюції" »223. 

 Таким чином, незалежно від своїх світоглядних поглядів вчений повинен, перш за все, аналізувати наявний фактичний матеріал (дані морфології, ембріології, палеонтології), а вже після шукати підтвердження або спростування в інших джерелах, як це прийнято, наприклад, при аналізі истори - ко-археологічних даних. У будь-якому випадку дані наукових досліджень не повинні бути ідеологічно заангажованими. 

 За словами С.Х. Карпенкова, «інтерес до ідеї природного відбору був обумовлений зовсім не тим, що Дарвін і Уоллес постулювали перетворення одних видів в інші, тобто сам факт еволюції. Він визначався в основному тим, що був запропонований механізм "конструювання" живих істот без участі Творця. Такий механізм цілком влаштовував противників твердження: якщо щось створено, то повинен бути і Творець ». Теорія еволюції ніколи б не отримала такого широкого розповсюдження, якщо б її прихильниками не ставилося завдання спростування з її допомогою божественного створення світу і життя. 

 Таким чином, є всі підстави говорити про ідеологічну ангажованості еволюційної теорії з боку філософського матеріалізму і атеїстичного світогляду, оскільки переконливих, у всякому разі, загальновідомих доказів того, що сьогодні називається еволюцією, немає. «Наука, завжди дорікають богослов'я в тому, що воно уповає на міфи і чудеса, тепер сама змушена творити власну міфологію, а саме: після безплідних спроб довести, що щось може статися в наші дні, вона намагається переконати нас, що це напевно сталося в далекій древно- сти »224. Аналогічно тому, як ще в XIX в. і раніше креаціонізм був також ідеологічно зумовлений, слід звернути увагу на механізми інтелектуальної та світоглядної інерції, яка уповільнює розвиток науково об'єктивних досліджень. В даний час креаціонізм має підстави сприйматися як цілком серйозна дослідницька програма. Рішення завдань, що стоять перед науковим креационизмом, здатне розширити розуміння розвитку світобудови в цілому з урахуванням узгодження духовного і матеріального, Творця і створеного. Полеміка між представниками еволюціонізму і креаціонізму становить серйозний предмет для сучасних філософських досліджень. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2.5. Сучасний креаціонізм про появу і розвиток життя на Землі "
 1. ВИСНОВОК
    сучасній Росії на тлі зміни економічного базису видозмінюється і курирує його політико-філософська надбудова. Якщо в області філософії та соціально-гуманітарних наук непримиренність колишнього протистояння матеріалізму та ідеалізму згладжується відносно швидко, то фундамент природничо-наукових досліджень, що спирається на філософський постулат про первинність матерії і вторинності свідомості,
 2. Контрольні питання
    сучасних визначень. Яке з них вам здається більш точним? Розділ II. Політична географія 2. Назвіть основні етапи розвитку світової політичної географії. За якими критеріями їх можна виділити? 3. Які три концепції служили основою зарубіжної політичної географін в 1950-і роки? Яким чином вони взаємопов'язані? 4. Який розвиток отримали в останні роки поняття
 3. 2.6. Креационно-сальтаціонно преформізм - версія для пояснення питання розвитку життя на Землі
    сучасних наук про життя, куди можна віднести не тільки біологію та екологію, а й штучний інтелект, біокібернетики. Крім того, в самому еволюційному вченні активно пропагується його матеріалістична гілку. Значно менше інтересу проявляється до ідей П. Тейяра де Шардена, а теософська доктрина еволюції взагалі виявляється «негідною» наукового обговорення. Еволюційна гіпотеза
 4. Проблемні питання 1.
    сучасні: принципи типології. 5. Як співвідносяться розвиток і модернізація? 6. З чим був пов'язаний зростання інтересу до проблем розвитку та модернізації в середині XX в.? 7. Що таке Сучасність / Модерн? Які якості притаманні сучасному суспільству? 8. З якими проблемами стикаються перехідні суспільства? Як реагує на них політична наука?
 5. § 4.1. Державність в стародавній Месопотамії
    сучасний південний Ірак) з VI тисячоліття до н. е.. - З цього часу там поселяються землеробські племена. У V - IV тис. до н. е.. їх витісняють племена Убайд-шумерів, які й стали засновниками культури з найдавнішою на землі
 6. ВСТУП
    сучасної
 7. Методичні вказівки.
    появи сапієнсів (все частіше слідом за європейськими вченими вітчизняні фахівці вказують як підходящої дати ок. 100 тисяч років тому, а не 40 тисячоліть, як було прийнято раніше), зміна форм сім'ї (запропоновані Л.Г.Морганом і Ф. Енгельсом форми сім'ї , характерні для групового шлюбу, як і сам цей шлюб, одностайно розглядаються як плід фантазії), виділення особливого
 8. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
    сучасному глобальному співтоваристві 1. Ноопсіхологіческая характеристика сучасної епохи суспільного розвитку. 2. Соціально-психологічна сутність позитивного полісуб'єктний взаємодії. Тема 2. Психологічні умови включення особистості в процес гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії. 1. Гуманістично-орієнтований діалог як основна
 9. Програмні тези
    сучасне »як ядро теорії модернізації. Закриті традиційні суспільства. Різновиди перехідних суспільств. Основи сучасного суспільства. Політичний розвиток як зростання складності, спеціалізації та диференціації політичних інститутів. Недоліки класичної теорії модернізації. - Типи політичної зміни: реформа, революція, переворот, реставрація, перегляд конституції. Систематизація
 10. Програмні тези
    сучасного розвитку політичної структури світу. Різні думки про глобалізацію: постійно йде історичний процес; гомогенізація і універсалізація світу; прояв відкритості національних кордонів. Вклад нових інформаційних, комунікаційних технологій та біотехнологій в процес глобалізації. Суперечності і складності глобалізації. - Ерозія Вестфальської моделі світу у зв'язку з процесами
 11. 2. Принцип загального зв'язку і принцип розвитку в діалектичному і метафізичному вимірах
    сучасної науки. Вона орієнтує на дослідження явищ без урахування їх матеріальної єдності, розвитку, без урахування системи відносин кожного явища з іншими. Базуючись на метафізичному методі мислення, сучасний креаціонізм намагається довести неможливість пояснення біогенезу, еволюції живого законами природи. Види синтезу, які обгрунтовуються дарвинистами, на думку прихильників
 12. Питання для семінарського заняття 1.
    сучасного етапу розвитку політичної структури світу і гіпотези щодо знову формується структури можна виділити? 5. Чи можуть і як саме держави протистояти негативним аспектам світового розвитку, пов'язаним з сучасними технологіями? 6. Опишіть сучасний стан міжнародних досліджень та перспективи їх розвитку. 7. Чи справді світ періоду холодної війни був
 13. 3.5. Сучасна версія креаційної гіпотези походження людини
    сучасного типу, можна припустити, що стародавні «пралюди» існували як до появи на Землі Homo sapiens, так і після його появи, тобто паралельно з ним. Деякі вчені (філософи і теологи) допускали існування людиноподібних істот до створення Адама. Вже Р. Декарт протиставляв науці про природу щось несвідомих до неї: розумну душу. Декарт допускав, що після
 14. 1.6. Оцінка підстав матеріалістично орієнтованої і креаційної гіпотез про походження життя
    появи природи за межами природи? ». Таким чином, мова йде, з одного боку, про продовження вивчення природних природних механізмів, з іншого - яким чином це може узгоджуватися з дією творчого початку і тим, як воно виявляє себе на різних етапах природної історії. *** У даний главі нами розглянуті дві філософські позиції з питання виникнення життя
© 2014-2021  ibib.ltd.ua