Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяТеорія еволюції
ЗМІСТ:
Шустова О.Б., Сидоров Г.Н. . Еволюціонізм і креаціонізм: наука чи філософія? Монографія / О. Б. Шустова, Г. Н. Сидоров; Ом. держ. аграр. ун-т. - Омськ: Изд-во ФГТУ ВПО ОмГАУ. - 200 с. : Ил., 2009
Тема монографії диктується новими історичними умовами звільнення вітчизняної науки від ідеологічних табу. У роботі зроблено філософське осмислення доказових баз двох підходів до появи і розвитку життя, а також виникненню людини - матеріалістично орієнтованого та ідеалістичного - креацнонного. Монографія призначена для філософів, біологів, аспірантів, магістрантів та студентів гуманітарного та природничо-наукового напрямку. Монографія може бути корисною вчителям шкіл, педагогам додаткової освіти, духовенству і широким верствам інтелігенції, які цікавляться питаннями походження і розвитку життя і людини.
ВСТУП
ГЛАВА 1. ФІЛОСОФІЯ, БІОЛОГІЯ І апологетика У поясненні походження ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ
1.1. Філософські та богословські ідеї в синкретичних уявленнях про походження життя
1.2. Осмислення синтетичного підходу: до питання про походження життя
1.3. Спроба верифікації теорії самозародження в експериментах
1.4. Гіпотеза В.І. Вернадського «про умови прояви життя на Землі»
1.5. Аргументованість гіпотези самовільного зародження життя і межі самоорганізації в неживій матерії
1.6. Оцінка підстав матеріалістично орієнтованої і креаційної гіпотез про походження життя
ГЛАВА 2. РЕЛІГІЙНО-ідеалістичних і матеріалістичні погляди НА РОЗВИТОК ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ
2.1. Віра і розум у розвитку поглядів на походження життя в додарвиновский період
2.2. Дарвінізм про рушійні сили еволюції
2.3. Неодарвіновскіе і антідарвіновскіе еволюційні теорії
2.4. Ідеалістичний і теїстичний еволюціонізм концепції П. Тейяра де Шардена
2.5. Сучасний креаціонізм про появу і розвиток життя на Землі
2.6. Креационно-сальтаціонно преформізм - версія для пояснення питання розвитку життя на Землі
ГЛАВА 3. Матеріалістичних і апологетичних ПІДХОДИ ДО Антропосоціогенезу: ДОСВІД ФІЛОСОФСЬКОГО СИНТЕЗУ
3.1. Історичні передумови сіміальной гіпотези походження людини
3.2. Сучасна палеонтологія про становлення Homo sapiens
3.3. Аналітична характеристика деяких філософських концепцій антропосоциогенеза
3.4. Альтернативні теорії походження людини
3.5. Сучасна версія креаційної гіпотези походження людини
ГЛАВА 4. ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ БІОЛОГІЇ В РАМКАХ раціональний підхід
4.1. Діалектика і метафізика: трансформація і роль в біології
4.2. Міждисциплінарний підхід у питаннях сучасної біології
4.3. Еволюція і систематика: академічна свобода і моральний вибір
4.4. Сучасний підхід до проблеми раціональності і його значення в біології
4.5. Науковий і філософський статус еволюціонізму і креаціонізму
ВИСНОВОК
СПИСОК 1.
Теорія еволюції:
© 2014-2022  ibib.ltd.ua