Головна
ГоловнаПолітологіяДержавне управління. Влада → 
« Попередня Наступна »
Бек У.. Влада і її опоненти в епоху глобалізму. Нова всесвітньо-політична економія / Пер. з нім. А. Б. Григор'єва, В. Д. Сідельник; післямова В. Г. Федотової, Н. Н. Федотової. - М.: Прогресс-Традиція; Видавничий дім «Територія майбутнього» (Серія «Університетська бібліотека Олександра Погорєльського»). - 464 с., 2007 - перейти до змісту підручника

СТРАТЕГІЇ КОСМОПОЛІТИЗАЦІЇ

Адвокатські мережі та руху нерідко сприймалися як виконавчі органи культури глобальних цінностей, порівнянні з Між дународного олімпійським комітетом або Червоним Хрестом. Але подібна оцінка не відповідає їх ролі, бо адвокатські руху жодним чином не реалізують задані глобальні цінності. Більше того, вони перетлумачують, створюють і стверджують міжнародні норми і правила, причому в той момент, коли намагаються використовувати їх у конкретних політичних контекстах і кампаніях.

Теорія світової культури, сформульована Джоном Мейером, Джоном Боул, Джорджем Томасом та іншими, передбачає, що міжнародне суспільство виникає в тій мірі, в якій всілякі актори поширюють по всьому світу глобальні норми. Сюди зазначені автори відносять національні уряди, а також міжнародні угоди та неурядові організації, в число яких включають як класичні НВО, так і концерни, діючі транснаціонально. Всі вони одностайні щодо (часто невидимих) наслідків їх дій: вони підтримують і підсилюють процес інституціоналізації світової культури відповідно до принципів універсалізму, індивідуалізму, раціоналізму і світових цивільних прав. Відповідно до такого підходу не існує ніякого осмисленого відмінності між транснаціональними акторами і стратегіями, які підтримують панування національних держав і транснаціональних концернів або кидають йому виклик.

На противагу цьому різні актори не тільки стоять на різних позиціях в викристалізовується структурі панування світового суспільства і відповідно своєму розпорядженні досить різними стратегічними потенціалами, але переслідують вельми різні цілі і завдання.

Тому необхідно виділяти категорії національних та транснаціональних акторів. Причому логіку транснаціональних адвокатських рухів не можна плутати з цілями і завданнями, які переслідують, наприклад, інститути технічної безпеки, Всесвітня торгова організація або концерни.

У цьому сенсі теоретики світової культури невірно розуміють особливість адвокатських стратегій. Останні тематизують і використовують стрімкий занепад легітимності державного та світового економічного панування, беручи участь, таким чином, у створенні та формуванні виникає космополітичного режиму. У діяльності адвокатських стратегій стоншуються стінки національних державних і громадських судин, стаючи прозорими для космополітичної відповідальності і влади. Але все ж для цих рухів і їх стратегії справедливо те, що національні рамки хоча і розмиваються, але не скасовуються. Космополітична мета, яку озвучують адвокатські руху, має на увазі, як і колись, державних адресатів. Вони, а не транснаціональні актори як такі або одіозне всесвітнє держава, у своїх моральних і правових підставах повинні зробитися сприйнятливими до космополітичним цінностям. Ключовий постулат формулюється так: права людини ніколи не можуть бути реалізовані і гарантовані як такі, але завжди тільки у великій коаліції держав (можливо, також концернів в області панування окремих держав). Індивідів, що повстають проти порушення прав людини і громадянських прав, необхідно підтримувати транснаціонально і транскультурного в їх опорі державі, якій вони належать. Космополітичне суспільство може бути пробуджено всередині і чинити тиск ззовні.

Але відповідальними акторами політичного залишаються держави.

Саме значимість адвокатських рухів, творить цінності, інститути і політику, з необхідністю призводить до реалістичного погляду на їх внутрішні протиріччя і кордони. Актори глобального громадянського суспільства опиняються перед дилемою: з одного боку, у здійсненні своїх цілей вони залежать від держав, з іншого-є головними опонентами держав і концернів. Щоб успішно діяти, вони повинні перетворювати держави як би в гарячих неофітів цінностей громадянського суспільства - прав людини, захисту навколишнього середовища і т. п. Разом з тим зі своїми успіхами вони виявляються непотрібними і задушливі кооперативними обіймами держав і концернів; як правило, має місце і те і інше.

Різні фракції глобального громадянського суспільства найвищою мірою суперечливо оцінюють питання про суверенітет і відповідають на нього залежно від того, де знаходиться батьківщина акторів - на півночі чи на півдні. Північні активісти бачать в ерозії суверенітету хорошу річ, південні - погану. У цих суперечливих сприйняттях і оцінках відображаються протилежні історичні позиції: якщо сіверяни судять і діють на основі історично зміцнилася в ході історії державної системи, то жителі півдня часто стикаються з ситуацією, коли саме слово «демократія» звучить знущально, а вже слово «держава» залишається утопією . Чим реалістичніше стає мова про космополітичному суспільстві, тим жорстокіша конфлікт навколо того, що і для кого означають його цінності, поняття, інститути і структури.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СТРАТЕГІЇ космополітизації "
 1. РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ космополітичних ДЕРЖАВ
  стратегія вирішення хронічних національних конфліктів і імперських залежностей, так як завдяки цій стратегії можна компенсувати втрату національної автономії розширенням об'єднаного суверенітету беруть участь в цьому процесі урядів і країн; таким чином, налагоджувати мости соціального співробітництва і створювати загальні для всіх юридичні умови для співіснування виключають один
 2. Стратегічний підхід:
  стратегією організації і стратегічним управлінням. В основі даного підходу лежить модель процесу стратегічного управління (оцінка організації відповідно до SWOT-аналізом, визначення стратегічних цілей і стратегії організації, виконання стратегії організації, контроль при обов'язковості зворотного зв'язку і повторюваності
 3. Висновок.
  стратегією підприємства повинна стати комплексна стратегія з надання продукції високої якості і за нижчими цінами, а також розширення асортименту послуг. Виходячи з цього, стратегією маркетингу обирається стратегія розширення попиту за рахунок стимулювання обсягу продажів, цінової політики та нецінових факторів конкурентної боротьби, створення позитивного іміджу кафе. Основними
 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  стратегія і чому вона є складовою частиною політики? 2. Назвіть три рівня сучасної геостратегії. 3. Хто формулює і здійснює геостратегії в сучасному світі? 4. Наведіть історичні приклади національних та військових стратегій в роки Першої та Другої світових воєн. 5. Як видозмінювалася стратегія національної безпеки США під час «холодної війни» (1946-1989)? Як вона
 5. Керівництво персоналом
  стратегічний, а також системний підхід (система принципів і норм, що приводять людський ресурс у відповідність із стратегією організації, що знаходиться в зовнішньому оточенні), а саме - стратегічне управління людськими ресурсами організації з повною відповідальністю, яка покладається на вище керівництво. Незважаючи на те, що концепція РЧР включає в себе традиційні концепції
 6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  стратегії в сучасній геополітиці? 3. У чому суть американської новітньої геополітики? 4. Взаємовідносини США і НАТО. 5. Яку роль американські стратеги відводять країнам Східної Європи в ізоляції Росії? 6. Які цілі США щодо сучасної Росії? 7. Проаналізуйте історію російсько-китайських відносин. 8 . Специфічні умови розвитку Китаю. 9. Які особливості
 7. 6.1.4. Стратегічна оцінка стану відносин між С1 ± 1А і РФ
  стратегії щодо Росії - це необхідність нової стратегії. Яка б не була використана до сьогоднішнього моменту стратегія - а я не впевнений, що ми не мали ніякої, - очевидно, що вона не
 8. Делегування.
  стратегії в цілому. Все це призводить до кризи управління та
 9. Кадри
  стратегії в області роботи з персоналом, на які орієнтовані всі заходи по роботі з кадрами. Водночас це-набір конкретних правил, побажань і обмежень у взаєминах людей і
 10. 2000 Концепція пріоритету управління персоналом - «Заповзятливий людина».
  стратегічний розвиток кадрового потенціалу і ресурсів
 11. 60-70-і рр.. ХХ в. Концепція соціалізації - "Професійна людина".
  Стратегія - професіоналізація, спеціалізація функцій управління персоналом. Основні принципи - робота в групах, ослаблення дій ієрархічної структури. Кооперативний стиль керівництва. До основних функцій, що з'явилися в попередні періоди додалися: розвиток персоналу, перепідготовка, ротація, оцінка, формування
 12. 90-і рр.. ХХ в. Концепція ділової активності організації - «Що розвивається людина».
  Стратегія - мобілізація резервів особистості кожного співробітника. Принципи - самонавчання і самовдосконалення організації, техніка групової роботи, формування гнучкої організаційної структури. Демократичний стиль керівництва. Функції управління персоналом являють собою системне кадрове регулювання, з'являється маркетинг
 13. Росія як ядро потенційної альтернативи
  стратегічних міркувань повинна стати не просто її учасником, але її ядром. Це міркування майже не залежить від суб'єктивного настрою її політичних керівників - навіть самі «прозахідні» правителі Росії логікою геополітичних процесів будуть змушені рухатися тільки в одному напрямку. Це чудово розуміють відповідальні американські стратеги - такі, як Збігнєв Бже-зінскій,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua