Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

3. Структура педагогічних цілей

Освіта - процес тривалий і об'єкт освіти, він же його суб'єкт, змінюється постійно і безперервно в ході освітнього процесу. Відповідно постійно і безперервно повинні змінюватися мети освіти на всіх його етапах. Якщо дотримуватися традиційної структури освіти: початкова школа, середня школа і старша середня школа, то практично тричі повинні бути переосмислені і переформуліровани цілі освіти, утворюючи таку систему цілей, при якій здійснювалося б безперервне і послідовне розвиток усіх особистісних властивостей і якостей учня. В системі цілей освіти зручно виділити загальну мету роботи даної педагогічної системи, предметні цілі і мета заняття (уроку).

Соціальне замовлення - найбільш загальна мета роботи педагогічної системи. Він спрямований або на кінцевий продукт системи, або на будь-який етап його «виробництва». Соціальне замовлення описує бажані властивості та якості випускника даного навчального закладу і повинен здаватися передбачуваним споживачем його випускників. Так, соціальне замовлення початковій школі задається середньою школою. Відповідно соціальне замовлення середній школі задається старшої середньою школою. Старша середня школа отримує свій соціальне замовлення на державному рівні, на основі планованого використання її випускників та організації їх майбутньої життєдіяльності. У цій ієрархії цілей передбачається безперервне участь суспільства в плануванні, становленні та вдосконаленні особистості відповідно прийнятим у даному суспільстві і в світі ідеалам, принци-

61

Bespalko1.qxd 28.02 .2008 16:15 Page 62

62

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

пам життєдіяльності та критеріям професійної майстерності. Жодна педагогічна система сучасного світу не має подібної цілеспрямованістю. Існуюче в світі традиційну освіту повно протиріч у побудові своїх навчальних планів, а випускники, переходячи з одного етапу освіти на інший, тільки накопичують свою педагогічну занедбаність. Крім того, повне незнання майбутнього як учнями, так і їх наставниками робить систему освіти тупикової для її випускників. Це означає, що для виходу в життя випускнику потрібно додаткове, не завжди зрозуміле і посильну освіта і навчання. Вузи, аніскільки не бентежачись, заявляють, що їх абітурієнтам недостатньо шкільної освіти (оцінки за ЄДІ) для вступу до вузу, а всілякі професійні «Борди» (Bords), в достатку розплодилися в США, також без сорому заявляють, що закінчення професійного навчального закладу недостатньо, щоб отримати право (ліцензію) для заняття відповідною діяльністю. Все це свідчить про аморфності і пухкості сучасних освітніх систем, вимагати від яких якості освіти абсолютно марно.

У цілеспрямованих ж освітніх системах, де на державному рівні діагностично сформульований соціальне замовлення (вимоги до кінцевого продукту освіти), для фахівців освіти відкриваються можливості діагнос-тично сформулювати всі приватні цілі навчання. Такими є: рівень підготовки на кожному ступені (клас, курс) навчання, необхідні обсяг і якість вивчення окремого предмета і навіть окремої теми предмета; ступінь вихованості учня та рівень його трудової підготовки. Іншими словами, після отримання від представницьких органів держави соціального замовлення на підготовку конкретного випускника формулюються спадкоємні дидактичні завдання для кожної стадії його підготовки в даній освітній системі.

І в цій властивості цілеспрямованих систем немає нічого нового: гарні б були наші автомобілі, якби у виробничих системах виготовлялися двигуни, які б не «влазили» в кузова, а колеса не «сідали» на маточини ! В освіті ж все відчувають себе чудово, крім випускників, коли випускники школи не "влазять» у вузи, а випускники вузів не вміють працювати.

62

Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 6-3

663 ^

_Лекція № 2. Проблема целеобразования в педагогіке_

4. Целеобразование за основними властивостями особистості

Розглянемо цю проблему, спираючись на схему структури особистості (див. рис. 1). Очевидно, що для завдання спільної мети функціонування даної педагогічної системи треба дати опис особистості випускника цієї системи. Це опис завжди має на увазі майбутню діяльність випускника в 3-5-річній перспективі після випуску з навчального закладу. Якщо говорити про традиційний загальному шкільній освіті, то ця діяльність передбачає наступне навчання у професійному навчальному закладі деякого профілю і типу (під «профілем» розуміється професійна спрямованість, під «типом» - початкова, середня або вища професійний навчальний заклад). До закінчення такого навчального закладу ні для якої кваліфікованої професійної діяльності випускник загальноосвітньої школи не підготовлений. А адже це вже дорослий і зрілий чоловік солідного віку - як мінімум 18 років! Та й мети такої перед школою не поставлено. Якщо і говорять про мету загальної середньої освіти, то в подібних житейськи дуже привабливих фразах: «Всебічне і гармонійне виховання і освіта»; «Навчання, виховання і розумовий розвиток»; «Засвоєння основ наук і виховання громадянина» і т.п. Будь-яка з цих фраз може послужити лише завданням на розробку діагностично мети, але такої далеко ще не є. Прийняття цих загальних фраз за вираз цілі освіти зробило шкільну освіту фактично безцільним з усіма витікаючими звідси негативними наслідками і насамперед жахливої перевантаженням учнів у прагненні обійняти неосяжне.

Якщо навіть припустити, що мета загальноосвітньої школи - підготувати всіх учнів до подальшого навчання в будь-якому професійному навчальному закладі, то ця мета з самого початку недосяжна. При такої мети шкільні програми повинні будуть врахувати все розмаїття можливих професійних напрямів, за якими школярі відправляться в своє самостійне плавання, а це неминуче створить непереборну перевантаження учнів.

А що робити тим учням, які з ряду причин не зможуть продовжити свою професійну освіту і потраплять прямо у вир життя? Чи не створюємо ми «всебічно освічені» резерви для кримінальної діяльності?

63

-е-

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 6-4

6 ^

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

«Але, - заперечить мені читач, - школярі закінчують школу, надходять у професійні навчальні заклади і стають фахівцями. Де ж тут негативний вплив затверджується вами «безцільності» шкільної освіти? »

На цей самовдоволений питання можна відповісти дуже простий сакраментальною фразою:« Та які вони фахівці, у яких верстати не працюють, автомобілі не ходять і літаки не літають! ». Але я цього не зроблю, а заспокою мого шановного читача тим, що докладного обговорення цього дійсно здивованого і, здавалося б, очевидного протиріччя присвячена вся наступна лекція № 3.

Ми, тим часом, повернемося до обговорення проблеми можливості Диагностичность целеобразования в освіті, спираючись на поняття діагностічності, введене в п. 3 цієї лекції.

4.1. Генетичні властивості

Може здатися безглуздим говорити про целеобразовании за генетичними властивостями особистості - вони адже вроджені і ніякої трансформації або формуванню не підлягають. Проте у спільних цілях освіти їх згадка абсолютно необхідно, оскільки підготовка висококваліфікованого фахівця неможлива, якщо він не володіє генетичними задатками до відповідного виду діяльності. У соціальному замовленні утворенню немає необхідності прямо вказувати ті характеристики темпераменту та інтелектуальні задатки, які було б бажано бачити в особистісній структурі випускника з даної спеціальності. Досить вказати, для яких умов діяльності повинен бути підготовлений фахівець і якість його підготовки. З цієї вимоги проектувальники педагогічної системи, що підходить для виконання цього завдання, зроблять необхідні висновки. Ці висновки будуть матеріалізовані, в першу чергу, у вимогах до відбору абітурієнтів в систему: вони повинні володіти необхідними темпераментними властивостями і інтелектуальними задатками. Навряд чи виражений флегматик або меланхолік буде доречний в професіях, де потрібна швидка реакція на ситуацію і настільки ж швидке прийняття рішень (лікар, льотчик, поліцейський). Відповідно, не отримає переваги холерик для діяльності, що вимагає вдумливої і неквапливої дослідницької роботи.

64

-е-

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 65

65

Лекція № 2. Проблема целеобразования в педагогіці

Аналогічний аналіз буде потрібно для виявлення інтелектуальних задатків особистості, якщо соціальне замовлення буде орієнтувати навчальний заклад на випуск фахівців з чітко вираженими здібностями до певних видів діяльності. Тоді яскраво вираженого «артисту» не рекомендовано вступати до інженерний вуз, а «мислителю» - у театральний.

Сказане, однак, не є категоричною рекомендацією, оскільки досі немає строгих наукових досліджень впливу темпераменту людини та її задатків (особливо в їх прикордонних формах) на результат оволодіння тією чи іншою діяльністю. Тому у всіх рекомендаціях такого роду слід враховувати прагнення самого абітурієнта і можливість зміни профілю професійної спрямованості.

Необхідність досліджень зв'язку генетичних властивостей особистості та навченості в епоху великих і навіть величезних швидкостей, високого інтелектуального рівня наукової діяльності та ціни помилки в ній, а також сензитивности громадських та особистих відносин безперечна. Дивує майже повну відсутність інтересу до таких досліджень як з боку генетиків, так і педагогів і психологів. Від Шпрангера і Павлова до Гарднера і Айзенка простягається безкрая пустеля психолого-педагогічної генетики.

Серйозною перешкодою до діагностично опису генетичних властивостей і якостей особистості залишається все ще відсутність чіткого набору параметрів, необхідних і достатніх для характеристики різних особистісних типів за темпераментом і за типом і силі інтелекту. Педагогам поки доведеться задовольнятися примітивними описами темпераментних і генетичних властивостей особистості і приблизними методиками розпізнавання цих властивостей, наданими сучасною психологією (спостереження, оцінка мотивації діяльності, інтроспективні звіти, тести та ін.)

4.2. Соціальні властивості

У складі соціальних властивостей особистості тісно поєднані два провідних компонента: знання і переконання. Диагностичность характеристики знань та їх целеобразованіе будуть розглянуті в наступній лекції.

Що ж до переконань, то як їх формування, так і об'єктивний контроль їх змісту та міцності представля-

65

-е -

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 66

66

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

ют собою серйозну психолого-педагогічну проблему. Змістом ідеологічної, моральної чи моральної підготовки ми можемо управляти, вибираючи філософську, релігійну або будь-яку волюнтаристську (надуману) базу для його (змісту) побудови, наприклад, комуністичне або фашистське виховання. У колишньому СРСР виняткової базою для виховання підростаючих поколінь була прямолінійно-спрощена і безкомпромісна філософська концепція марксизму-ленінізму-сталінізму. Гітлерівська Німеччина отруювала свідомість своїх громадян гранично брехливими і волюнтаристськими фашистськими і расистськими маячнею. Мусульмани сучасного світу відчувають на собі гіпнотичний вплив навіюваних їм ідей винятковості радикального (войовничого) ісламізму. У всіх названих прикладах спрямованості соціального виховання людей можна спостерігати гігантські і найчастіше нелюдські (а ще частіше - параноїдальні) акції лідерів цих ідеологічних навчань на переконання народів в правоті і винятковості їх навчань. Смертю каралося і карається досі в мусульманському світі не лише відступ від визначеним догм, а й будь-який сумнів в їх істинності.

Відступники і противники цих навчань підлягають знищенню, в якій би країні сучасного світу вони б не знаходилися. У СРСР і Німеччини відповідно КДБ і гестапо мали спеціальні загони вбивць для знищення інакодумців за кордоном. Близькосхідні аятолли (мусульманські первосвященики) обіцяють мільйони доларів за голову зарубіжного письменника або художника, що зробили замах критикувати нелюдські брудні здичавілого радикального Ісламу. Наприклад, за голову англійського письменника Цалмони Рашді, який піддав критиці антігуманістіческую концепцію Корану у своїй книзі «Сатанинські вірші», кілер зможе отримати мільйони доларів. По світу в даний час прокотилася хвиля загрозливих демонстрацій прихильників радикального ісламізму в зв'язку з опублікуванням в датському виданні карикатури на войовничого натхненника ортодоксального ісламу пророка Мохаммеда.

 Незважаючи на драконівські репресивні заходи проти відступників і відкритий підкуп прихильників, ні комуністам, ні фашистам не вдалося керувати переконаннями закабалених народів. Поховані історією та репресивні режими, і їх брехлива, отруйна людство ідеологія. Недалекий і той день, 

 66 

 -Е- 

 Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 6 ^ 

 Лекція № 2. Проблема целеобразования в педагогіці 

 коли прозріли мусульманські маси самі позбудуться мороку радикального ісламізму, подібно до того, як ще в середні століття християни позбулися терору радикального християнства. І це неминуче, оскільки щирі переконання мусульманських мас - це не радикальний, войовничий і збочений ісламізм, а нехай середньовічний, але миролюбний культ свого бога, своїх звичаїв і своїх вірувань. 

 Однак у всіх перерахованих випадках виникнення і загибелі порочних і нелюдських ідеологій людство виявлялося беззбройним до розпізнавання містяться в них руйнівних тенденцій і не готовим до «удушення» їх в самому зародку, а давши їм розпрямитися в повний зріст, кожен раз платило дорогу ціну за життя і свободу народів та відновлення миру на землі. Одна з найважливіших функцій освіти полягає в тому, щоб готувати кожне наступне покоління людей до виявлення та ізоляції потенційних НЕ-людей і неприйняття їх небезпечних для нормального життя бреднів. Усвідомлене засвоєння з «молодих нігтів» неминущі загальнолюдських гуманістичних переконань вбереже світ від нових параноїдальних маніяків, всіляких вождів і фюрерів і їх руйнівних задумів. 

 Зі сказаного випливає, що целеобразованіе з соціальних властивостей особистості має бути виконане в дусі «двоєдиної» завдання: як зміст цих властивостей і як переконаність, усвідомлене сприйняття їх істинності, але без зомбізм - сліпий, яка виключає розум віри. 

 Диагностичность опис змісту соціальних властивостей особистості буде розглянуто в наступній лекції в контексті загальної теорії розділених параметрів діагностично мети. 

 4.3. Досвід 

 Під «досвідом» розуміють цілком певну за змістом і якістю діяльність, яку учень засвоїв і здатний виконувати. Обсягом і якістю досвіду в першу чергу цінується в суспільстві людина. У життєвому плані давно вживають терміни «дилетант», «любитель» і «професіонал», які швидше відображають становище людини в певному виді діяльності (його робота, зайнятість, засіб добування грошей), ніж дійсний досвід. 

 67 

 Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 68 

 68 8 ^ 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 Для Диагностичность целеобразования досвід надає набагато більше можливостей, ніж будь-які інші властивості особистості. Приміром, досвід у галузі фізики складається з володіння рахунковим обсягом знань, умінь і навичок, які легко виділити і однозначно описати. Оскільки досвід проявляється в діяльності, а елементи діяльності добре відомі (операції, дії, переходи, проходи і пр.), то побудувати процедуру діагностично завдання мети непроблематично. У цьому можна буде переконатися, після ознайомлення із загальною системою показників і параметрів діагностично мети в наступній лекції. 

 4.4. Психологічні властивості 

 Назва цього параграфа підказує, що ми знаходимося на дуже розмитою кордоні між педагогікою і психологією і, швидше за все, на суверенній території психології. Психологічні властивості особистості є, з одного боку, вродженими задатками, що ріднить їх з генетичними властивостями. З іншого боку, як показують психологічні дослідження, вони піддаються прижиттєвого розвитку, що зближує їх з соціальними властивостями і досвідом. У психології, з самого початку розвитку цієї базової науки про психіку людини, робилися спроби вимірювання сенсорних якостей, пам'яті, уваги, мислення, навчання, інтелекту та ін якостей. 

 Дуже корисним для утворення було б продовження цих досліджень для відповіді на кардинальне питання процесу формування особистості: чи розвиваються названі вище задатки в міру і разом з формуванням, в широкому сенсі слова, досвіду особистості або, як припускають деякі досить авторитетні психологи, вони можуть випереджати в своєму розвитку засвоєння досвіду, надаючи особистості особливі, ще не названі властивості? Відповідь на це питання можливе при суворому дотриманні діагнос-тичному целеобразованию і об'єктивному контролю розвитку психологічних властивостей особистості. 

 Така робота ще чекає свого виконавця, хоча спроб її виконання в короткій історії психології робилося не мало. До найбільш значних слід віднести багаторічні і багатообіцяючі роботи з діагностики сили вродженого людського інтелекту за допомогою спеціального тесту і коефіцієн- 

 68 

 -Е- 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 69 

 Лекція № 2. Проблема целеобразования в педагогіці 

 ента інтелектуальності 10 \ На жаль, до цих пір не узагальнені ці епізодичні проби в аспекті поставленої вище проблеми. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3. Структура педагогічних цілей"
 1. Теми для рефератів 1.
    структура. 4. Психологія особистості вчителя-гуманіста. 5. Педагогічне мислення: традиційне і гуманістично
 2. Н. А. банька. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград. - 75 с., 2004
    структура. Детально описано хід педагогічного експерименту з формування професійно-педагогічної компетентності; побудована і апробована чотирирівнева модель процесу її
 3. Теми для рефератів 1.
    педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 4. Методи та методика дослідження
    педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди, педагогічного аналізу,
 5. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    педагогічної роботи та хто фактично є ним? 2. Які вимоги пред'являються до суб'єкта педагогічної роботи? 3. Обгрунтуйте, чому керівник виступає як суб'єкт педагогічної роботи. 4. Дайте характеристику педагогічного професіоналізму. 5. Що розуміється під педагогічною культурою? 6. Які види педагогічної підготовленості вам відомі?
 6. Основні завдання юридичної педагогіки
    структурах правоохоронних органів; - забезпечення післявузівської освіти та підготовки науково-педагогічних кадрів, дипломованих фахівців з юридико-педагогічним проблемам і працівників структур, що займаються ними; - вивчення зарубіжного досвіду вирішення юридико-педагогичес-ких проблем, поліцейської педагогіки, а також можливостей і шляхів його використання в умовах
 7. Категоріально-понятійний апарат
    педагогічної реальності. Категоріально-понятійний апарат має методологічне та теоретичне значення, багато в чому визначає стан і розвиток юридичної педагогіки як наукової дисципліни, рівень її самопізнання і самоконструірованія. Розробка категоріально-понятійного апарату відбувалася в дослідженнях всіх педагогів, які займалися юридико-педагогічної проблематикою. А.Д.
 8. Яка тривалість відпустки у педагогічних і науково-педагогічних працівників?
    педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів
 9. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 10.  3.2. Педагогічний процес: його сутність, структура та закономірності
    структура і
 11. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    структура педагогічного процесу? 5. Назвіть одну з закономірностей педагогічного процесу і дайте пояснення її природі, впливу на процес і способу її обліку педагогом, керівником. 6. У чому полягає специфіка педагогічного управління і чим вона пояснюється? 7. Навіщо потрібно морально-психологічне забезпечення педагогічного процесу і як його треба
 12.  Глава 4 Розвиток професійно-особистісної готовності студентів - майбутніх вчителів до гуманістично - орієнтованої педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки у вузі
    педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки в
 13. Т.Н. Васильєва. Формування саногенного мислення молодшого школяра: Навчальний посібник / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 48 с., 1997
    структурі особистості молодшого школяра, виявляється їх специфіка у світлі педагогічних проблем, міститься програма формування саногенного мислення молодшого школяра. Призначено для студентів педагогічного факультету університету, вчителів та практичних психологів сфери
 14. Загальна характеристика
    педагогічної діяльності спілкування відіграє величезну роль. З ним та його засобами пов'язані і основні «робочі інструменти» педагога, володіти якими він зобов'язаний досконало. Це не проста розмова педагога з учнями, а особливий вид спілкування - педагогічне спілкування, специфіка якого визначається педагогічними цілями, змістом і застосуванням його коштів. Спілкування робиться педагогічним,
 15. 8.4. Педагогічна система юридичної освітньої установи
    структура педагогічної системи Керуючись теоретичними положеннями загальної педагогіки, педагогічну систему будують з урахуванням специфіки підготовки фахівців певного освітнього рівня (освітнього цензу). В її основу покладено принципи державної політики в галузі освіти, що забезпечують реалізацію вимог державних освітніх стандартів
 16. Педагогічний процес в юридичному освітній установі
    структура в своїй основі схожа (див. гл. 2, 3) з класичною структурою педагогічної системи та процесу, але має і свою специфіку (рис. 8.2). Рис. 8.2. Структура педагогічного процесу (О - навчання. В - виховання) До особливостей юридико-педагогічного освітнього процесу відносяться: а) поєднання широких освітніх і виховних цілей з
 17. Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008

 18. Специфічність методології юридичної педагогікі92
    педагогічної частини »підходить до них з науково-педагогічних позицій, заглиблюється в дослідження педагогічних реалій - педагогічних фактів, закономірностей і механізмів виховання, освіти, навчання і розвитку, керуючись при цьому науковими досягненнями загальної педагогіки та адаптуючи їх до особливостей своїх цілей і завдань. У підсумку у своїх головних характеристиках вона виступає як
© 2014-2021  ibib.ltd.ua