Головна
ГоловнаCоціологіяПершоджерела з соціології → 
« Попередня Наступна »
Спенсер Герберт. Синтетична філософія: Пер. з англ. - К.: Ніка-Центр. - 512 c. - (Серій "ПІЗНАННЯ"; Вип.2). , 1997 - перейти до змісту підручника

VI. Вчені та філософи

§ 688. Як не очевидний зв'язок між жрецтвом і професіями, розглянутими нами вище, але зв'язок цього жрецтва з професією, зайнятої провещеніем, ще очевидніше. Знахар, яка постійно прагне підтримати і навіть збільшити свій вплив на оточуючих, більш-кого іншого повинен прагнути до придбання знань про природні явища природи. Мало того, прагнучи умилостивити божество, він, природно, починає розмірковувати про характер і діяльності цього божества; він починає обговорювати видатні явища на землі і на небі, і предмет його міркувань стає тим, що згодом робиться предметом філософського дослідження, тобто відносин між тим, що ми сприймаємо, і тим, що лежить поза нашого сприйняття. До цього треба додати, що матеріальна забезпеченість жрецького стану дозволяє йому присвячувати багато часу своїм роздумів і пошуків.

§ 689. У знахарів, цих quasi-жерців дикунів, ми, звичайно, не можемо шукати ніяких знань, окрім самих елементарних відомостей про рослини, тварин і мінералах, так, мабуть, ще знання деяких прикмет щодо погоди. Так як справжні знання можуть виникнути тільки тоді, коли плем'я стане осілим, то наукова діяльність жерців може бути наблюдаема тільки з початком деякої цивілізації. Стародавні цивілізації

Індії, Ассирії, Вавилона і Єгипту дають численні приклади, поки зувати, що жрецький клас був охоронцем усіх відомостей. Це подат жило відбиток на давню науку. Незважаючи на всю свою цивілізацію Єгиптяни, як справедливо зауважив Бунзен, ніколи не могли вироблений справжньою діалектично побудованої філософії. Ця риса - загальна дл; всіх східних народів, як і взагалі для всіх племен і народів, що живуть) під деспотичним управлінням: у них мислення і вчення має чістс догматичний характер, так що абсолютному характеру політичної правління відповідає і абсолютний характер духовного керівництва Тільки з переходом до більш вільним народам ми можемо зустріти при відзив до індивідуального судження.

Так як Греція представляла з себі агрегат незалежних держав, часто ворожих одна одній, і так каї ці держави і їхньої релігії були споріднені один одному, але не тождест венни, то в Греції і ніколи не було жрецької ієрархії, а це, в СВОК чергу, затримало розвиток деяких сторін діяльності жерців Частиною внаслідок цієї обставини, але головним чином вследствіі того, що Єгипет і Ассирія цивілізувалися раніше Греції, Греція отримав; вже готові зачатки науки. Таким чином, раніше, ніж Греція встигла са самобутності розвинути науку і філософію зі своєї жрецької культури, він; отримала вже готову науку та філософію, що виникли з чужоземної жре чеський культури. Тому-то в Греції наука і філософія мали тольк <саму незначну зв'язок з жрецтвом. У Римі це вторгнення чужезем них елементів було ще більш очевидно, ніж у Греції. Але ця природна: зв'язок первісної жрецької культури і первісної науки виразілаа хоча б у тому, що найбільш важкий, за тодішнім часу, справу побудови наведення і розведення мостів було покладено на жрецьке стан звідки і латинська назва жерців «pontifices» - «будівельники мостів»

§ 690. У дні, що послідували за падінням західної Римської імперії науки, власне кажучи, не існувало. Але коли, одноразово и поступової організацією суспільства, знову виникла наука, вона виявилась невд в руках духовенства. В Індії, Ассирії та Єгипті перші кроки науки Биш зроблені для задоволення деяких релігійних потреб, і, ка це не дивно, тепер при створенні науки спонукальною причиною Биш знову-таки релігійні потреби: середньовічні літописі свідок ствуют, що до науки звернулися насамперед для обчислення днів праз днованія Пасхи. Тотожність інтересів церкви і науки нарушілас лише після засудження палой номіналізму; тоді вперше прихильники але міналізма, стали проти церковному рішенням, поклали началі диференціації науки і релігії.

§ 691. Немає потреби детально описувати, як науково-філософскії клас дифференцировался від класу церковного. Досить вказати н загальний характер цієї диференціації і на сучасний стан справ Після того як утворився значний комплекс навчань, підстав на розумі, а не на авторитеті, виникло поділ навчань абстрактних навчань конкретних; внаслідок цього утворилися два класи наукові діячів: філософи і вчені. Подальший прогрес науки повів насамперед до поділу вчених, що займаються науками органічними, від учених, що займаються павуками неорганічними. Ці ділення та підрозділи дійшли в наш час до того, що не тільки, наприклад, зоологи та ботаніки є двома окремими класами вчених, навіть не тільки, наприклад, ентомологи, орнітологи, іхтіологи і т. д. диференціювалися один від одного, але навіть усередині цих дрібних поділок виникли спеціалізації, існують фахівці, які вивчають, наприклад, тільки жуків, тільки метеликів і т. п.

§ 692. Настільки ж очевидним є і з'єднання однорідних елементів, що супроводжувало цей поділ. Численні академії і суспільства об'єднують вчених. Об'єднуються не тільки вчені взагалі, а й кожна окрема спеціальність об'єднується шляхом утворення відповідних товариств. Ту ж мету переслідують журнали і огляду. Завдяки цьому утворюється великий організм, який може асимілювати такі елементи, з якими не могла б впоратися ні одна із складових частин цього організму.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " VI. Вчені та філософи "
 1. ВСТУП. ІСТОРИЧНІ ВІХИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ
  філософії. Основні напрямки, школи філософії та етапи її історичного розвитку: фактологічний і хронологічний матеріали. Основні персоналії в філософії. Причина плюралізму філософських систем. Антична філософія. Філософія середніх віків та епохи Відродження. Філософія Нового часу. Німецька класична філософія. Діалектико-матеріалістична філософія. Європейська філософія 19 століття.
 2. Теми рефератів 1.
  Філософії Е. Гуссерля. 2. Сучасна «філософія науки». 3. Психоаналіз і філософія неофрейдизму. 4. Екзистенціалізм М. Хайдеггера: предмет і завдання філософії. 5. Філософія історії К. Ясперса. 6. Новий синтез знання про людину і ноосфера (М. Шелер, Тейяр де Шарден). 7. Фрейдизм як філософський світогляд. 8. Структурна антропологія К. Леві -
 3. Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства
  філософія. Підсистеми світогляду. Компоненти світогляду. Світогляд і соціальну дію. Історичні типи світогляду. Світогляд і його функції. Етимологія слова «філософія» і її різні трактування. Компоненти філософського знання. Філософія як вчення про істину, добро і красу. Джерела філософського знання. Проблема предмета філософії. Призначення і своєрідність філософії.
 4. Література:
  1. Кохановський В.П. Діалектико-матеріалістичний метод. - Ростов-н / Д, 1992. 2. Канке В.А. Філософія. - М., 1996. 3. Мартинов М.І. та ін Філософія: завдання та вправи. - Мінськ, 2000. 4. Філософія. - Ростов-н / Д, 1995. 5. Філософія в питаннях і відповідях, -
 5. В.В.КРЮКОВ. Філософія: Підручник для студентів технічних ВНЗ. - Новосибірськ: Изд-во НГТУ., 2006
  філософії в сучасному її розумінні. У текст включено нариси з історії філософії. Представлені оригінальні версії діалектичної логіки, філософії природи, філософії людини. Велику увагу приділено специфічним для технічних вузів розділах теорії пізнання, методології науки та філософії
 6. Теми рефератів 1.
  Філософія діяльності. 4. Натурфілософія Шеллінга: повернення до природи. 5. Діалектика від Канта до Гегеля. 6. Проблема свободи в німецькій
 7. Рекомендована література 1.
  Філософії в короткому викладі. Пер. з чеського Богута І.І. - М., 1991. 2. Історія сучасної зарубіжної філософії. -СПб, 1997. 3. Дж. Реалі, Д.Антісері. Західна філософія від витоків до наших днів. -СПб, 1994. 4. Курбатов В.І. історія філософії. -Р / Д, 1997. 5. Переведенцев С.В. Практикум з історії західноєвропейської філософії (античність, середньовіччя, епоха Відродження). -М., 1999.
 8. Структура курсу
  філософії / 6 годин / Розділ 2. Фундаментальна філософія / 16 годин / Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства. Тема 2. Методи і внутрішню будову філософії. Тема 3. Онтологічні проблеми філософії. Тема 4. Філософське розуміння свідомості. Тема 5. Сутність і форми пізнання. Розділ 3. Соціальна філософія / 12:00 / Тема 6. Суспільство як саморазвівающаеся система. Тема 7.
 9. Рекомендована література 1.
  Філософію. Т.2. -М., Политиздат, 1989. 3. Канке В.А. Філософія. -М., 1997. 4. Радугин А.А. Філософія-М.: «Центр», 1997. 5. Швирьов B.C. Наукове пізнання як діяльність. -М., 1984. 6. Філософія. Под ред. В. І. Кохановського. -Р / Д.: «Фенікс»,
 10. Рекомендована література 1.
  Філософію. Уч. посібник для гуманітарних вузів. -М.: Аспект прес, 1996. 2. Основи філософії: Уч. посібник для вузів. -М.: Владос, 1997. 3. Соціальна філософія: Уч. посібник для вузів. -М.: Культура і спорт, Юніті, 1995. 4. Філософія: Уч. для вузів. -Р / Д.: Фенікс, 1995 (і ін роки). 5. Філософія: Уч. -М.: Російське слово, 1996. 6. Філософія: Уч. - 2-е вид., Испр. І доп. - М.: Юристь,
 11. Рекомендована література 1.
  Філософію: Підручник для вузів. 2ч. - М.: Политиздат, 1989 (ч.2). 2. Доброхотов A.JI. Категорія буття, в класичній західноєвропейській філософії. -М., 1986. 3. Канке В.А. Філософія. -М. 1997. 4. Мамле Ю.В. Долі буття / / ВД. - 1993 -
 12. Рекомендована література 1.
  Філософії. -1988. № 11. -С.2-30. 5. Гадамер Г. Філософія і література / / Філософські науки. -1990. - № 2. 6. Мамардашвілі М.К. Проблема свідомості і філософське покликання / / Питання філософії. -1968. - № 8. 7. Лосєв А.Ф. Дерзання духу. -М., 1988. 8. Рашковский Е.Б., Вл. Соловйов про долі та сенсі філософії / / Питання філософії. -1988.
 13. Література:
  філософію, - Самара, 1999. 2. Глядков В. А. Філософський практикум. - М., 1994. 3. Горєлов А.А. Древо духовного життя. - М., 1994. 4. Канке В.А. Філософія. - М., 1996. 5. Мартинов М.І. та ін Філософія: завдання та вправи. - Мінськ,
 14. Теми рефератів 1.
  Філософії. 3. Проблема відчуження у філософії К. Маркса. 4. Позитивізм і наука. 5. Поняття волі в філософії А. Шопенгауера. 6. Вчення Ф. Ніцше і «надлюдину». 7. Програма «переоцінки всіх цінностей» і «імморалізм» Ф.
 15. Погодинна тематичних планів КУРСУ
  філософії »2. Гуманітаризація освіти і препо-4 квітня давание філософії 3. Викладання філософії як вид про 4 квітня фессиональной діяльності 4. Побудова освітнього простору 4 4 8 ства в процесі викладання філософії 5. Державний освітній стан 2 лютого дарт і викладання філософії 6. Викладання філософії і профіль ву 2 4 6 за (факультету, спеціальності)
© 2014-2021  ibib.ltd.ua