Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка , - перейти до змісту підручника

Учитель. Викладач. Вихователь.

У людей, які займають посади вчителя, викладача, педагога, вихователя, педагогічна діяльність є основним видом

професійної роботи. Вони займаються тільки нею і роблять це професійно, маючи, як правило, педагогічна освіта. Практично більша частина педагогіки як науки і навчальної дисципліни присвячена їх діяльності.

Вже в працях великого чеського педагога Я.А. Коменського ми знаходимо докладні висловлювання про вчителя і його працю, про те, що посада вчителя є чудовою. К.Д. Ушинський, родоначальник вітчизняної педагогіки, справедливо вважав, що вплив педагога на учнів становить ту виховну силу, яку не можна замінити ніякими статутами і програмами, ніякої організацією навчальних закладів. Особистість вчителя, - писав він, - це плідний промінь сонця для молодої душі, який нічим замінити неможливо.

Особистість вчителя характеризується педагогічною спрямованістю, потребою в педагогічній діяльності. Праця шкільного вчителя надзвичайно відповідальний і нелегкий. Він має справу з самими ніжними душами - душами дітей. У зміст професійних якостей вчителя входять:

- представлення про соціальну роль і громадському престиж педагогічної професії;

- інтерес до дитини як до об'єкта-діяльності (любов до дітей) , вміння розуміти його особливості та потреби;

- педагогічна спостережливість і пильність;

- педагогічний такт;

- педагогічне уяву;

- організаторські здібності;

- стійкі духовні та пізнавальні інтереси;

- вимогливість як риса характеру;

- чесність, принциповість, справедливість, скромність, вірність слову, комунікативність, стриманість;

- професійна працездатність.

До числа протипоказань до педагогічної професії можуть бути віднесені: відсутність ідеалів; корисливо-егоїстична, споживча спрямованість, що виражається в перевазі своїх інтересів загальному справі, в готовності задовольняти свої потреби за рахунок Інших; низький інтелектуальний рівень; байдужість до дітей; безвольність, відсутність цілеспрямованості, зібраності, винахідливості, витримки; наявність різко виражених дефектів слуху і мови.

Сучасний вчитель - це людина високої культури, широкої ерудиції, справжній інтелігент, що вміє орієнтуватися в усі зростаючому обсязі знань, в зростаючому потоці наукової інформації. Учитель - це педагог-професіонал, спеціально підготовлений і навчений для педагогічної діяльності. Психолого-педагогічна підготовка вчителя передбачає: знання методологічних основ предмета, завдань і категорій педагогіки; знання закономірностей розвитку та соціального формування особистості; розуміння сутності, мети, завдань, форм і методів виховання; знання основних закономірностей вікового анатомо-фізіологічного розвитку дітей, підлітків, юнаків ; знання теоретичних і природно-наукових основ шкільної гігієни, принципів і шляхів гігієнічного виховання учнів; знання закономірностей психічного розвитку дитини, індивідуально-психологічних особливостей особистості на різних етапах.

Діяльність вчителя являє собою процес вирішення незліченної безлічі як типових, так і оригінальних педагогічних завдань. Готовність до їх вирішення на високому рівні майстерності визначається рядом професійно-педагогічних умінь. При цьому важливе значення набуває озброєння людини не стільки технікою (навичками), скільки методикою виконання дій. Вчителю частіше, ніж працівникові іншої професії, доводиться оновлювати свої знання, переглядати методи роботи, опановувати нові вміння. До числа найбільш істотних педагогічних умінь відносять: вміння виявляти рівень вихованості учнів; проектувати розвиток особистості; прогнозувати результати навчання і виховання; планувати роботу з керівництва навчальної та позакласної діяльністю учнів; володіти сучасними педагогічними технологіями; відбирати, аналізувати, узагальнювати навчально-виховний матеріал; активізувати самостійну, творчу діяльність учнів; знаходити кращі форми вимогливості і варіювати їх залежно від індивідуальних особливостей учнів і педагогічної доцільності; створювати на заняттях атмосферу, сприятливу процесу навчання і виховання; встановлювати педагогічно доцільні взаємовідносини з учнями, малими групами, учнівським колективом, з батьками та вчителями; аналізувати отримані результати і з їх урахуванням оптимізувати свою діяльність.

Вихователь - як правило, особа, що займається вихованням дітей в дитячих садах і школах; у вузі вихователя зазвичай іменують куратором. Учителем, як правило, називають шкільних педагогів. Викладач - займається педагогічною діяльністю у вищому освітньому закладі. Педагог - узагальнююче поняття вчителя і викладача. Всі вони одночасно є і вихователями, тому що не можна вирішувати ніякі педагогічні завдання, не будучи одночасно і вихователем. Близька до такого розуміння і особистість наставника, який надає допомогу молодим працівникам у трудових колективах.

Особистість вихователя відіграє вирішальну роль. У вихованні, писав К.Д. Ушинський, все має грунтуватися на особистості вихователя. Тільки особистість може діяти на розвиток іншої особистості, тільки характером можна утворити характер. У кожному наставнику важливі характер, моральність і переконання.

Викладач виконує обов'язки з підготовки молодих професійних кадрів в системі середньої та вищої професійної освіти: Він займається педагогічною діяльністю, Я вона є у нього основною. Діяльність викладача вузу значно відрізняється від діяльності вчителя школи, що пояснюється особливостями віку студентів, їх особистісними особливостями, цілями, завданнями та змістом навчання і виховання у вищій школі. Детально його діяльність розглядається в розділі 8.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Учитель. Викладач. Вихователь. "
 1. Вищий рівень професіоналізму - педагогічна культура
  Найбільш високим вимогам повинні відповідати ті, для кого педагогічна діяльність є основним видом діяльності. Це вчителі, викладачі, вихователі, педагоги-інженери, соціальні педагоги за прямим найменуванню своєї посади або звані інакше, але вирішальні виключно або переважно педагогічні завдання: фахівці (експерти) за педагогічним консультаціям,
 2. Олександр I
  Імператор Олександр I (1777-1825) жив і царював в складне, суперечливе і багато в чому - в переломний для доль світу час. Нелегким було і становище Росії. Волею Провидіння вона опинилася в непростому внутрішньому і міжнародному становищі. В особистості і долі Олександра I переплелися гучні події, передові і реакційні ідеї, надії і розчарування російського народу. Ким же була ця людина,
 3. За яких умов допускається звільнення за вчинення аморального проступку?
  Згідно з пунктом 3 ст. 41 КЗпП України підставою припинення трудового договору є вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи. Слід зазначити, що звільненими за вказаною мотиву можуть бути тільки ті працівники, для яких виконання виховної функції, є основним змістом роботи, так як
 4. Олександр I
  Імператор Олександр I (1777-1825) жив і царював в складне, суперечливе і багато в чому - в переломний для доль світу час. Нелегким було і становище Росії. Волею Провидіння вона опинилася в непростому внутрішньому і міжнародному становищі. В особистості і долі Олександра I переплелися гучні події, передові і реакційні ідеї, надії і розчарування російського народу. Ким же була ця людина,
 5. ЗМІНА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  Орієнтація на розширення і активізацію самостійної пізнавальної діяльності учнів, на розвиток комунікативних навичок, на формування вміння робити усвідомлений і відповідальний вибір вимагає часткового виходу за рамки традиційної класно-урочної системи, за рамки переважно замкнутої шкільної системи освіти. Тому в якості варіанту вдосконалення процесу навчання
 6. опікунської ради ЯК МЕХАНІЗМ державно-громадського управління
  У рамках модернізації системи середньої освіти Росії всі школи можуть отримати піклувальні ради. Це робиться з двома цілями - сприяти всілякої фінансової допомоги школам, а також створити систему громадського контролю. При цьому кожна школа буде мати бюджетний і позабюджетні розрахункові рахунки, які перебуватимуть на спеціально створеному єдиному сайті в Інтернеті. «Це дасть
 7. 4.4. Кооперативно-структурована діяльність в роботі студентів-майбутніх вчителів з науковими психологічними текстами і її розвиваючі ефекти
  Навчально-професійна діяльність студентів-майбутніх вчителів реалізується в рамках громадського організаційного контексту. Як первинних об'єктивних умов, що детермінують поведінку майбутнього вчителя в соціально-освітньому середовищі, виступає студентський колектив, що представляє особливу форму взаємин майбутніх вчителів один з одним, що забезпечує їх
 8. Список літератури 1.
  Абдулліна О. Л. Особистість студента в процесі професійної підготовки / / Вища освіта в Росії. 1993. № 3. С.165. 2. Абрамова Г.С. Введення в практичну психологію. - Брест: БГПІ ім. А.С. Пушкіна, 1993. 3. Абульханова-Славська К.А. Стратегія життя. - М., 1991. 4. Абульханова-Славська К.А. Соціальне мислення особистості: проблеми і стратегії дослідження / / Психологічний журнал. 1994.
 9. Виділення педагогічної проблеми, її вивчення і визначення мети рішення (бажаного результату)
  Педагогічне рішення являє собою пошук і вибір шляхів для досягнення потрібного педагогічного результату. Перший прийом у його підготовці та прийнятті - виділення педагогічної проблеми, її вивчення, з'ясування, визначення мети її рішення. Педагог, зіткнувшись з якоюсь труднощами в роботі або виявивши, що досягаються результати не ті, які хотілося б мати, замислюється над
 10. Техніка використання мовних засобів
  Педагогічна техніка починається з елементарного - володіння словом, промовою. Вони насичують життя кожної людини. Є професії, де слову належить вирішальна роль, - учитель, викладач, журналіст, юрист, вихователь та ін Треба знати ціну слову - воно може окрилити людини і принести йому невимовний біль. Не випадкові народні приказки: «хто говорить - той сіє», «бритва шкребе, а слово
 11. 6.1. Педагог, батько, вчитель, фахівець, керівник - суб'єкти педагогічної роботи Суб'єкт педагогічної роботи
  Педагогічні функції за освітою, вихованню, розвитку та навчанню виконують не педагогічної тільки спеціально призначені для педагогічної діяльності особи, які пройшли спеціалізовану педагогічну підготовку , а й звичайні громадяни, наприклад, перебуваючи в тому чи іншому соціальному або посадовому положенні, в силу соціально-правового статусу або випадково сформованих обставин.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua