Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

За яких умов допускається звільнення за вчинення аморального проступку?Згідно з пунктом 3 ст. 41 КЗпП України підставою припинення трудового договору є вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи.

Слід зазначити, що звільненими за вказаною мотиву можуть бути тільки ті працівники, для яких виконання виховної функції, є основним
змістом роботи, так як робота з виховання
підростаючого покоління вимагає не лише високої
'кваліфікації та працездатності, а й бездоганного
морального обличчя самих вихователів, їх високого
моральної поведінки в колективі і в побуті.

У КЗпП України встановлено коло осіб, які підлягають звільненню у цій підставі. Перелік суб'єктів, з якими можна розірвати договір у цій підставі, наведено в законі України ИОб образованііи. Приблизний перелік таких осіб також дано в
постанові Пленуму Верховного Суду України від
6 листопада 1992 о0 практику розгляду судами трудових споровими. Це вихователі, вчителі, викладачі,
практикуючі психологи, методисти, педагогічні
працівники позашкільних закладів, соціальні педагоги, майстри виробничого навчання.

Визначення аморального проступку у законі не дається і відноситься до категорії оціночних понять. У широкому сенсі аморальний проступок це діяння, що порушує моральні підвалини суспільства, моральні
цінності, які склалися в суспільстві. Аморальний
проступок З це винна дія або бездіяльність, що порушує основні моральні норми суспільства і суперечить змісту трудової функції і тим самим дискредитуюче службово-виховні,
посадові повноваження відповідного кола осіб .

При розірванні трудового договору за п. 3 ст. 41
КЗпП України необхідно ретельно розглянути всі

обставини, що свідчать про порушення моральних норм суспільства. Підставою для звільнення
може бути аморальний проступок, скоєний як
на роботі, так і в побуті. Звільнення по даній підставі не може бути визнано правильним внаслідок
загальної оцінки поведінки працівника, не підтвердженою конкретними фактами. На підставі чуток і домислів не можна звільняти за аморальний проступок.
При звільненні по даній підставі необхідно
враховувати час, прощедшее з моменту вчинення такого аморального проступку, його тяжкість і подальшу поведінку працівника.

Для звільнення працівників за п. 3 ст. 41 КЗпП України достатньо здійснити одиничний аморальний
проступок.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " За яких умов допускається звільнення за вчинення аморального проступку? "
 1. Зміст
  Введення ... З РОЗДІЛ 1. ТРУДОВЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ ... 6 Глава 1. Загальні питання ... ... 6 Коли виникло трудове право і яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі
 2. Що слід розуміти під необгрунтованою відмовою в прийомі на роботу?
  Статтею 22 КЗпП України забороняється необгрунтована відмова в прийомі на роботу. Проте ні в кодексі, ні в інших нормативних актах немає його визначення, хоча пропозиції про законодавче закріплення поняття необгрунтованої відмови висловлювалися неодноразово. У літературі з трудового права з урахуванням практики вироблено наступне уявлення про необгрунтовану відмову в прийомі на роботу: по-перше,
 3. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  Право і поведінку. Поняття правомірної поведінки. Види правомірної поведінки. Поняття правопорушення. Ві-ди правопорушень. Соціальна природа і причини злочинності. Соціальна відповідальність-ність та її види. Юридична відповідальність та її види. Звільнення від юридичної відповідальності. Презумпція невинності. У попередніх темах неодноразово згадувалося «пра-вило поведінки» як синонім
 4. § 1. Поняття злочину
  Одна з давніх традицій російського правотворчест-ва-визначення в кримінальному законі поняття злочину. Не виняток і новий КК РФ, де в ст. 14 встановлено: "Злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою застосування покарання". Вважаючи, що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і
 5. § 2. Види злочинів
  Одна з істотних новел КК РФ - система норм, присвячених вирішенню питання про види злочину. Що в ній звертає на себе особливу увагу? Насамперед те, що вона за місцем розташування зв'язується з поняттям злочину і, по-перше, поділяє всі злочини на чотири категорії, іменовані злочинами: невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкими та особливо тяжкими, а по-друге,
 6. Депутатська недоторканність.
  Недоторканність особи - невід'ємне демократичне право громадянина. Це означає, що ніхто не може бути підданий арешту або триматися під вартою не інакше як за вмотивованим рішенням суду або з санкції прокурора (ст. 29 Конституції України). Відповідно до ст. 80 Конституції України народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність. Існування
 7. Що слід розуміти під оціночними поняттями в трудовому праві?
  Оціночні поняття З ато поняття в трудовому праві, що не конкретизовані законодавцем і що уточнюються в процесі правопрімвнітельной практики. Законодавець не може точно описати асі явища, зустрічаю ^ щіеся в правовому обороті, і обмежується спільними ознаками. Оціночні поняття дають правоприменяющими органу (роботодавці, органу, що розглядає трудовий спір), возможносгь розсуду і оцінки
 8. Як виробляється звільнення за прогул (п. 4 ст. 40 КЗпП України)?
  Прогул є одним з грубих дисциплінарних проступків, який може призвести до дезорганізації в роботі всього трудового колективу, і тому згідно п. 4 ст. 40 КЗпП України, надається право власнику або уповноваженому ним органу звільняти працівника за прогул. В Відповідно до п. 25 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ
 9. У яких випадках передбачена повна матеріальна відповідальність?
  Повна матеріальна відповідальність З це відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, організації, установі або фізичній особі (який діє як власника як сторони трудового договору), яку працівники несуть у розмірі прямої дійсної розміру. Повна матеріальна відповідальність може бути індивідуальною і колективною. и Цей вид відповідальності настає лише
 10. Адміністративна відповідальність
  1. Поняття і підстава адміністративної відповідальності, її від-відмінність від інших видів юр. від-ти. 2. Поняття, ознаки адм. пр-ня. 3. Юридичний склад адм. пр-ня. 1. Адміністративна відповідальність - це застосування уполномо-ченного органом або посадовою особою адміністративного стягнення до особи, яка вчинила адміністративне пр-ня. У РФ діє велика кількість адміністративних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua