Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Що слід розуміти під оціночними поняттями в трудовому праві?Оціночні поняття З ато поняття в трудовому праві, що не конкретизовані законодавцем і що уточнюються в процесі правопрімвнітельной практики. Законодавець не може точно описати асі явища, зустрічаю ^
щіеся в правовому обороті, і обмежується загальними
ознаками. Оціночні поняття дають правоприменяющими органу (роботодавці, органу, що розглядає
трудовий спір), возможносгь розсуду і оцінки фактів. У трудовому праві оцеаочние поняття неізбежнии
і вони широко застосовуються. Наприклад, законодавець
передбачає можливість звільнення працівників
за прогул без поважної причини. Поняття Иуважітельная прічінаи закин не розкриває. У законодавстві немає переліку увіжітельньїх причин, але поважними причинами угсутствія працівника вважаються: хвороба працівника, ІАК підтверджена, так і не
підтверджена больнічшм листом, необхідність
догляду за важкохворим шеном сім'ї, необхідність
усунення в квартирі гкследствій розриву труб, поломок сантехніки, нарупвніе режиму роботи громадського транспорту, наводаеніе, аварія потягу, виклик до суду чи до інших державних органів і т.д.

51

Суд, з урахуванням конкретних обставин, може і іншу причину визнати поважною.

Пункт 1 статті 41 КЗпП дозволяє розірвати трудовий договір з керівниками підприємств, установ, організацій, їх заступниками, головними бухгалтерами та їх заступниками та іншими категоріями працівників за одноразове грубе порушення трудових
обов'язків. Поняття Игрубое нарушеніеи також в законі не розкрито. Відповідно до роз'яснення, яке міститься у пункті 27 Постанови Пленуму
Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 (з
наступними змінами та доповненнями) ИО практику розгляду судами трудових споровими, при вирішенні питання про те, чи є порушення трудових обов'язків грубим, судам слід виходити з характеру проступку,, обставин, за яких він
здійснений, який збиток заподіяно.

У ИПравових позиціях з розгляду судами окремих категорій цивільних дели 'Верховним Судом України. рекомендовано визнавати грубим таке
порушення трудових обов'язків, яке заподіяло
або могло заподіяти шкоду (суттєві порушення
фінансової дисципліни, відмову допустити контролюючі органи до перевірки діяльності організації та
т.д.). Йдеться про разовому порушенні трудових обов'язків, а не про триваючому (наприклад, послаблення контролю,
за роботою підлеглих працівників) '.

Пункт 3 статті 41 містить таку підставу для
звільнення, як вчинення аморального проступку. Поняття Иаморальний проступок також є оціночним. Під Иаморальним проступкоми слід розуміти
проступки, що вчиняються особами, які виконують виховні функції, що порушують моральні підвалини
суспільства і дискредитують звання педагога, вихователя. Конкретного переліку аморальних проступків
в законодавстві також немає, і в кожному конкретному

'Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998).
Правові позіції Щодо РОЗГЛЯДУ судами окрем Категорій
цивільних справах / відп. редактор П. І. Шевчук. З К.:

Юрінком Інтер.З 1998.З Сс. 218.

52

випадку керівник виховного або навчального закладу, а потім суд встановлюють наявність або відсутність факту аморального проступку.

У трудовому законодавстві є й інші оціночні поняття (істотні умови праці тощо).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Що слід розуміти під оціночними поняттями в трудовому праві? "
 1. Зміст
  слід розуміти під правом на працю? ... ... 25 Які основні гарантінтірава на працю? ... Ґ.ґ. .27 Що слід розуміти під трудовою функцією? ... 29 Глава 2. Джерела трудового права ... ... 31 Що слід розуміти під джерелами трудового права?
 2. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
  щоб можна було застосовувати кримінальне покарання і за дії, не передбачені Кримінальним кодексом за ознакою «соціальної небезпечно-1 Див: А. А. П і о н т к о в с к и й. Вчення про злочин. М., Держ-юріздат, 1961, стор 105-106; Н. С. Алексєєв, В. Г. Смирнов, М. Д. Ш а р г о р о д з до і і. Підстава кримінальної відповідальності. - «Правознавство», 1961, № 2; В. І. Курляндський. Питання осно вання
 3. § 1. Правоздатність та дієздатність громадян
  щоб мати права і нести обов'язки у відповідній галузі права. Уявлення про цивільну правосуб'єктності зв'язуються з наявністю у осіб таких якостей, як правоздатність і дієздатність. Майнові відносини, ретуліруемие цивільним правом, супроводжують людину протягом всього його життя: з моменту народження і до його смерті. Природно, важко уявити новонародженого
 4. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
  що коли обговорювалося походження права, вже розглядався процес появи первинних юридичних письмових джерел (окремих законів, кодексів, священних агрокалендарях, інших актів), що мали своїм призначенням регулювання складаються нових суспільних відносин-виробляє економіки. Тоді ж підкреслювалася об'єктивна потреба зароджується виробляє економіки, ранньокласових
 5. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
  що стало основною умовою його існування. Кожен з нас дійсно складається з іншими людьми, їх колективними утвореннями в різноманітних зв'язках: майнових, політичних, релігійних, навчальних, побутових, творчих, наукових, родинних та інших. Перервіть ці зв'язки, позбавите того чи іншої людини спілкування з собі подібними - і ви отримаєте деградацію особистості, руйнування людського
 6. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  що робити, якщо адресат норми справді від-клонящегося в своїй поведінці від правових вимог, якщо порушив правову норму, став правонару-шітелем? Яку відповідальність він за це повинен нести? Навіщо потрібна взагалі відповідальність загально-ству? Таким чином, юридичний інтерес до поведінки - це також одне з важливих напрямків у пізнанні права як цілісного соціального інституту. Теорія права
 7. Види і стадії адміністративного права
  що він не віспа-ривает факт допущеного ним порушення і накладення стягнення. 1. ст. 203, 115 п. 2 серпні. ст. 157, 209 ч. 3 березня. ст. 204, 76, 222 Одночасно з врученням офіційного письмового поперед-ждения водієві, який порушив правила дорожнього руху вироб-дятся відповідні відмітки про порушення правил та нарахованих штрафних балів, що фіксуються в дозволі на право керування
 8. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
  що правовідносини, як форма реалізації кримінального закону, тісно пов'язане з встановленням в діях винного складу злочину. «Кримінальні закони, - пише А. А. Піонтковський, - описуючи ознаки складу злочину, описують тим самим юридичний факт, який є умовою виникнення особливого роду правовідносин між особистістю злочинця і державою, що визначають разом з тим
 9. § 3. Визначення поняття складу злочину
  що тільки два елементи (з чотирьох у відповідності з традиційним визначенням складу) залишаються без змін і в момент скоєння злочину, і в момент застосування покарання, і тому тільки ці дві сторони можуть характеризувати склад злочину як юридичний факт1, який є підставою кримінальної відповідальності і підставою для виникнення кримінальної правовідносини. Слід
 10. § 1. Поняття злочину
  що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і видовий, зовнішній і внутрішній, об'єктивний і суб'єктивний, матеріальний і формальний), кожен з яких так чи інакше розкриває зміст і співвідношення ознак поняття злочину, зупинимося на них окремо. Якщо звернутися до джерел права Х-XVII ст., То в них важко знайти термін, який би
© 2014-2022  ibib.ltd.ua